Про Інститут

         Український науково-дослідний інститут дизайну та ергономіки НАУ засновано у 1966 році. Сьогодні це головна в Україні (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.97 р. № 37) державна наукова установа з дизайну та ергономіки.

       За роки діяльності інститутом виконано та впроваджено більше ніж 2000 науково-дослідних та проектних розробок в сфері дизайну та ергономіки, проведено понад 2500 дизайн-ергономічних експертиз промислових та середовищних об’єктів, одержано біля 800 патентів на винахід та промисловий зразок.

      На базі інституту діє Технічний комітет зі стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК-121), створено Спілку дизайнерів України, засновано Всеукраїнську ергономічну асоціацію.

      Основа діяльності інституту полягає у формуванні в Україні сучасної, здатної до саморозвитку системи дизайн-ергономічного забезпечення промислового комплексу, гуманізації середовища життєдіяльності людини. Базу цієї системи вже створено. Для її подальшого розвитку розробляються наукові і організаційно-правові заходи з формування необхідної інфраструктури, включення дизайну до процесу вирішення економічних, господарських та соціально-культурних проблем, проблем виробництва товарної продукції.

      За роки незалежності інститутом ініційовано прийняття ряду постанов Кабінету Міністрів України, розроблена нормативна документація з розвитку вітчизняного дизайну та ергономіки. За його ініціативи створено Раду з дизайну при Кабінеті Міністрів України. Ці документи, а також розроблені національні стандарти складають нормативно-правову та організаційну основу формування політики у сфері дизайн-ергономічного забезпечення розвитку господарського комплексу України. Здійснені роботи сприяли тому, що дизайн в Україні стає з одного боку, обов’язковим елементом промислового виробництва, торгівлі, культури та соціального прогресу, а з іншого – об’єктом державної політики, спрямованої на його розвиток та широке використання.

      Головними чинниками, що обумовлюють напрямки науково-проектної діяльності інституту, є нагальна необхідність з підвищення конкурентоспромо-жності вітчизняної промислової продукції, гуманізації предметного середовища та власно проблеми розвитку національного дизайну. Це в першу чергу:

      — розроблення та застосування методології дизайну у процесі створення нових виробів в асортиментній політиці, формуванні експортного потенціалу України, охороні навколишнього середовища;

      — дослідження в галузі ергодизайну, транспортних засобів, систем візуальної інформації, кольорографії;

      — формування нормативно-правової бази дизайну та ергономіки;

      — дизайн-ергономічне проектування об’єктів навколишнього середовища та промислових виробів;

      — науково-методична допомога підприємствам України, дизайнерська та ергономічна експертна діяльність.

      Прикладами комплексних досліджень інституту є роботи в галузі ергодизайну об’єктів атомної енергетики, дизайну транспортних засобів, систем візуальної орієнтації, які включають експертний дизайн-ергономічний аналіз, пошукове дизайнерське та ергономічне моделювання, кольорографічні дослідження, дизайнерське проектування та ергодизайнерську модернізацію розроблювальних об’єктів.

      В інституті діють договори про творче співробітництво з головними дизайнерськими організаціями Росії та Білорусі, здійснюються роботи з міждержавного співробітництва у галузі дизайну та ергономіки.

      Фахівцями інституту з залученням провідних дизайнерів та ергономістів України розроблена та реалізується “Концепція розвитку національного дизайну”. Зараз розробляється система заходів з розвитку вітчизняного дизайну до 2020 року, що базуються на прогнозах розвитку економіки, враховують зміни, які відбулися в соціально-економічному житті, законодавстві України, міжнародній та регіональних сферах, а також враховують набутий досвід та практику проведення робіт з формування системи національного дизайну.

Страницы