Home » Безпечність машин СТАЦІОНАРНІ ЗАСОБИ ДОСТУПУ ДО МАШИН Частина 1. Вибір фіксованих засобів та загальні вимоги доступу (Опубліковано 02.07.2018 року)

Безпечність машин СТАЦІОНАРНІ ЗАСОБИ ДОСТУПУ ДО МАШИН Частина 1. Вибір фіксованих засобів та загальні вимоги доступу (Опубліковано 02.07.2018 року)

Вступ-14122-1 Завантажити ДСТУ EN ISO 14122-1                             ДСТУ EN ISO 14122-1 Завантажити ДСТУ EN ISO 14122-1

НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

Безпечність машин

СТАЦІОНАРНІ ЗАСОБИ ДОСТУПУ ДО МАШИН

Частина 1. Вибір фіксованих засобів та загальні вимоги доступу

Safety of machinery

PERMANENT MEANS OF ACCESS TO MACHINERY

Part 1: Choice of fixed means and general requirements of access

 

Чинний від___________

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт надає загальні вимоги до доступу до стаціонарних машин та вказівки щодо правильного вибору засобів доступу, коли необхідний доступ до стаціонарної машини неможливий безпосередньо з рівня землі або з підлоги.

Цей стандарт застосовується до стаціонарних засобів доступу, які є частиною стаціонарної машини, а також для регульованих частин без електроживлення (наприклад, складаних, ковзних) та рухомих частин фіксованих засобів доступу.

Примітка 1. «Фіксовані» засоби доступу – це ті, що монтуються таким способом (наприклад, гвинтами, гайками, зварюванням), що їх можна видалити лише за допомогою інструментів.

Цей стандарт визначає мінімальні вимоги, які також застосовуються, якщо для спорудження або цивільного будівництва потрібні однакові засоби доступу (наприклад, робочі платформи, пішохідні доріжки, сходи), де встановлюється машина, за умови, що основною функцією цієї частини споруди є забезпечення доступу до машини.

 

Видання офіційне

 

Примітка 2. Якщо не існує місцевих правил чи стандартів, ця частина стандарту  ISO 14122 може використовуватися для засобів доступу, що не входять до сфери застосування цього стандарту.

Передбачається, що ця частина ISO 14122 використовуватиметься з відповідною спеціальною пов’язаною з доступом частиною стандарту       ISO 14122.

Серія ISO 14122 в цілому застосовується як для стаціонарних, так і для мобільних машин, де необхідні фіксовані засоби доступу. Вона не застосовується до засобів доступ з джерелом живлення, таких як підйомники, ескалатори та інші пристрої, спеціально призначені для підйому осіб між двома поверхами.

Цей стандарт не застосовується до машин, вироблених до дати його публікації.

Для значних небезпек, охоплених цією частиною стандарту ISO 14122, див. розділ 4.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік нормативних документів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено внаслідок змін чи перегляду. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням наведених нормативних документів.

ISO 12100 Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction

ISO 14122-3:2016 Safety of machinery – Permanents means of access to machines – Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails

ISO 14122-4:2016 Safety of machinery – Permanent means of access to machine – Part 4: Fixed ladders

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 12100 Безпечність машин – Загальні принципи проектування – Оцінка та зменшення ризику

ISO 14122-3:2016 Безпечність машин – Стаціонарні засоби доступу до машин – Частина 3. Сходи, стрем’янки та поручні

ISO 14122-4:2016 Безпечність машин – Стаціонарні засоби доступу до машин – Частина 4. Драбини зафіксовані

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито такі терміни, наведені в ISO 12100 та визначення позначених ними понять.

3.1 зафіксована драбина (fixed ladder)

фіксовані засоби доступу з кутом нахилу від більш ніж 75° до 90°, горизонтальні елементи яких є щаблями

Примітка 1 до запису: див. рис. 1.

Рисунок 1 – 75° < кут нахилу ≤ 90° для зафіксованої драбини

3.2 стрем’янка (stepladder)

фіксовані засоби доступу з кутом нахилу від 45° до 75°, горизонтальні елементи якого є ступенями

Примітка 1 до запису: див. рис. 2.

 

Рисунок 2 – 45° < кут нахилу ≤ 75° для стрем’янки

3.3 сходи (stair)

фіксовані засоби доступу з кутом нахилу від більш ніж 20° до 45°, горизонтальні елементи яких є східцями

Примітка 1 до запису: див. рис. 3.

Рисунок 3 – 20° < кут нахилу ≤ 45° для сходів

3.4 рампа (ramp)

фіксовані засоби доступу, що являють собою безперервну нахилену площину, що має кут нахилу від більш ніж 0° до 20°

Примітка 1 до запису: див. рис. 4.

 

Рисунок 4 – 0° < кут нахилу ≤ 20° для рампи

 

4 ЗНАЧНІ НЕБЕЗПЕКИ

Найбільш значні небезпеки, які слід враховувати при визначенні типу та місця розташування засобів доступу, є такі:

а) падіння;

б) падіння з висоти;

в) ковзання;

г) спотикання;

д) надмірне фізичне навантаження, наприклад від підйому по декільком стаціонарним драбинам;

е) падіння матеріалів або предметів, коли вони можуть спричинити ризик для осіб.

Примітка 1. Інші небезпеки, спричинені машинами, на які людина може наражатися під час доступу за допомогою засобів доступу відповідно до цього стандарту, наприклад викликані функціонуванням машин [рухливі частини машини, рух самої машини (рухомих машин), випромінювання, екстремальні температури, шум, пари, гарячі рідини] або викликані їх середовищем (шкідливі повітряні речовини), не покриваються цією частиною ISO 14122, але конструктор/виробник машини повинен їх розглянути, наприклад запобігаючи несанкціонований доступ.

Примітка 2. ISO 12100 дає принципи оцінки ризику для виявлення та контролю всіх небезпек. Ця частина стандарту ISO 14122 спрямована на запобігання падінню людей та надмірних фізичних навантаженнях.

5 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА

Засоби доступу повинні бути спроектовані та побудовані, а матеріали повинні бути відібрані таким чином, щоб вони витримували передбачувані умови використання. Зокрема, слід враховувати принаймні такі дані:

а) вимір і вибір компонентів (включаючи кріплення, з’єднання, опори та фундаменти) для забезпечення достатньої жорсткості та стабільності;

б) умови навколишнього середовища, такі як сила вітру, температура, пил, вологість, сніг;

в) опір усіх частин на вплив навколишнього середовища, такі як клімат, хімічні речовини, агресивні гази (наприклад, за допомогою матеріалу, що стійкий до корозії, або за допомогою захисного покриття);

г) розташування елементів конструкції таким чином, щоб рідина/бруд не могла накопичуватися, наприклад в місцях з’єднання;

д) використання сумісних матеріалів, наприклад для того, щоб мінімізувати гальванічну дію або диференціальне термічне розширення;

е) будь-які деталі, які можуть контактувати з користувачами, повинні бути спроектовані таким чином, щоб не зашкодити або не заважати (гострі кути, зварні шви з задирками, нерівні краї та ін.);

є) поверхні для ходьби повинні забезпечувати відповідну стійкість до ковзання (див. ISO 14122-2:2016, Додаток A);

ж) розміри проходів та робочих майданчиків повинні відповідати наявним антропометричним даним (див. ISO 14122-2:2016, 4.2.2;                 ISO 15534-1 та ISO 15534-3);

з) де це можливо, потрібно забезпечити фіксовану установку.

6 ВИМОГИ ДО ВИБОРУ ФІКСОВАНИХ ЗАСОБІВ ДОСТУПУ

6.1 Загальні положення

Потрібно забезпечити безпечний та зручний спосіб доступу до всіх зон втручання та точок машини, для яких можна передбачити необхідність доступу протягом усього життєвого циклу машини, наприклад. встановлення, живлення, обслуговування. Коли це необхідно з практичних міркувань, фіксований доступ у відповідності до цього стандарту може включати в себе рухомі або регульовані частини без живлення.

6.2 Переважні засоби доступу

Наскільки це практично можливо, засоби доступу до машини повинні бути у такому порядку:

а) доступ безпосередньо з рівня землі або з підлоги (для більш детальної інформації див. 6.3.1.1 та ISO 14122-2);

б) рампи або сходи (для більш детальної інформації див. розділ 6.4);

в) стрем’янки або зафіксовані драбини (детальніше див. розділ 6.5).

Діапазон опори для зазначених вище засобів фіксованого доступу наведено на рисунку 5. Інші фактори, що впливають на вибір, наведені в пунктах 6.4 та 6.5.

6.3 Вибір засобів доступу

6.3.1 Загальні положення

6.3.1.1. Коли це можливо, доступ до приладів управління та інших частин машини повинен здійснюватися з рівня землі, підлоги або платформи, щоб мінімізувати використання рамп, сходів та драбини.

6.3.1.2 Якщо доступ згідно з 6.3.1.1 не є можливим або практичним, див. 6.3.2.2 та 6.4.

6.3.2 Умови для застосування стрем’янки або зафіксованої драбини

6.3.2.1. Під час розроблення доступу до машин слід уникати стрем’янок та стаціонарних драбин наскільки це можливо, через більш високий ризик падіння та через більше фізичне навантаження при використанні цих засобів доступу.

6.3.2.2 Якщо засоби доступу згідно з 6.3.1.1 та 6.4 не є можливими, то можна розглянути можливість вибору стрем’янки або зафіксованої драбини. Остаточне рішення приймається на підставі оцінки ризику та включає в себе ергономічні аспекти.

Якщо рівень ризику (див. ISO 12100) вважається занадто високим, основна концепція засобів доступу до машини повинна бути змінена, щоб дозволити шляхи доступу з меншим ризиком (див. 6.3.1 та додаток A ).

6.3.2.3 У наведеному нижче списку представлені деякі приклади випадків, коли можна обрати стрем’янку або зафікссовану драбину:

— якщо висота підйому висока;

— частота використання низька;

— при відсутності необхідності тримати великі інструменти або інше велике обладнання, яке, наприклад, запобігає правильному використанню засобів доступу;

— якщо цей засіб не передбачається використовувати для евакуації потерпілих;

— коли конструкція машини не дозволяє застосувати сходи або інші основні засоби (див. 6.3.1).

Примітка. Баштовий кран дає приклад того, де єдиним практичним способом доступу є зафіксована драбина.

Для вибору між стрем’янкою та зафіксованою драбиною див. 6.5.

 

6.4. Вибір між рампою або сходами

 

Під час вибору рампи або сходи слід враховувати такі пункти, а) та б).

а) Використання рампи слід розглянути в таких випадках:

— для невеликої вертикальної відстані;

— де потрібно використовувати колісні транспортні засоби (наприклад, навантажувачі, ручний візок).

Кути нахилу рампи залежно від використання є такі:

— для ручних візків або інших колісних транспортних засобів, що перевозяться вручну, максимальний кут досягається 3° (особливо, якщо це може бути використано інвалідами);

— для автомобілів (наприклад, для навантажувачів) див. ISO 14122-5;

— для ходьби максимальний кут 20° (загалом і бажано не більше 10°).

Примітка. Рампи часто є кращими ніж сходи з одним або двома східцями.

Властивості поверхні дуже сильно впливають на безпеку рампи. Поверхня повинна мати дуже високу стійкість до ковзання, особливо для рамп між 10° і 20°.

б) Сходи (для детальних вимог див. ISO 14122-3):

— рекомендований кут нахилу становить від 30 до 38°.

 

 

6.5. Вибір між стрем’янкою та зафіксованою драбиною

 

Для відбору слід враховувати  пункти а та б. Для детальних вимог до цих засобів доступу див. ISO 14122-3 (стрем’янка) та ISO 14122-4 (зафіксована драбина).

а) наслідки щодо рівня безпеки, на яку впливає вибір стрем’янки:

— піднімаючись вгору, стрем’янку легше і фізично менш вимогливо використовувати ніж зафіксовану драбину;

— під час руху вгору ризик падіння зі стрем’янки менше, ніж падіння з зафіксованої драбини;

— якщо людина спускається вниз стрем’янкою, але спиною до неї, існує підвищений ризик падіння залежно від кута нахилу,  оскільки легше втратити триточковий контакт;

— якщо людина використовує стрем’янку під час перенесення предметів вручну, існує підвищений ризик падіння;

— відповідно до стандарту ISO 14122-3 максимальна дистанція між щаблями стрем’янки є більш обмежена ніж між щаблями зафіксованої драбини;

— стрем’янку з кутом нахилу від 60° до 75° слід вибирати лише через обмеження простору або технологічні вимоги.

б) Наслідки для рівня безпеки, на яку впливає вибір зафіксованої драбини:

— людині треба триматися обличчям до зафіксованої драбини, а також використовувати руки для тримання – отже, користувачеві потрібно підніматися і спускатися обличчям до зафіксованої драбини;

— зафіксовану драбину фізично важче використовувати ніж стрем’янку;

— відповідно до стандарту ISO 14122-4 максимальна дистанція між щаблями зафіксованої драбини без платформи для відпочинку обмежена.

 

Рекомендовано

 

 

Умовні познаки.

A1 рампа, рекомендовано

A2 рампа з підвищеною стійкістю до ковзання

B1 сходи

B2 сходи, рекомендовано

B3 сходи

C1 стрем’янка

C2 стрем’янка

D зафіксована драбина, рекомендовано

 

Рисунок 5 – Діапазон різних засобів доступу

7 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

7.1 Інструкція з експлуатації

У посібнику з експлуатації машини чітко зазначено наступне:

а) які фіксовані засоби доступу надаються виробником машини;

б) умови використання, наприклад, максимальне навантаження та кількість осіб, які одночасно допускаються до встановлених систем доступу;

в) інструкції, необхідні для правильного збирання та встановлення систем фіксованого доступу на місці, наприклад, метод фіксації;

г) інструкція про необхідність забезпечення горизонтальної, рівної та твердої поверхні в точках доступу кожної фіксованої системи доступу;

д) повторити будь-які попередження, надані для фіксованої системи доступу, пов’язані з її використанням для доступу.

е) будь-які вимоги щодо технічного обслуговування та перевірки, наприклад, для виявлення надмірного псування при роботі в агресивних середовищах, зносу рухомих елементів.

 

7.2 Застереження

 

Максимальне навантаження, що включає, наприклад, кількість людей та додаткові навантаження, такі як інструменти та обладнання, повинні бути позначені на відповідних позиціях отримання доступ (точки в’їзду та виходу).

Краще спрямовувати користувачів використовуючи знаки замість письмових інструкцій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК А

(довідковий)

 

ПРИКЛАДИ ЗМІН У МАШИНІ ЧИ СИСТЕМІ

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРАЩОГО ДОСТУПУ

 

Проектувальник машин спочатку повинен гарантувати, що всі елементи керування для ефективного функціонування машини розташовані в доступних і легко досяжних місцях.

– Взяти до уваги положення стовпів, балок, трубопроводів, кабельних каналів, платформ, резервуарів для зберігання та ін., щоб було можливо використовувати сходи, розроблені відповідно до цієї частини ISO 14122 або інші можливі засобами доступу.

– Взяти до уваги конструкцію засобів доступу (наприклад, місце розташування), щоб спроектувати сходи  або інші можливі способи доступу відповідно до цієї частини стандарту ISO 14122.

Приклад 1. Зробіть доступ з іншої сторони так, щоб там було достатньо місця для сходів, розроблених відповідно до цієї частини ISO 14122. При необхідності додайте горизонтальні платформи.

Приклад 2. Зробіть зміни в проекті засобів доступу, щоб можна було застосувати сходи (наприклад, змінити напрямок).

– Розглянути дизайн машини, щоб прибрати необхідність доступу або зробити доступ можливим з рівня землі або з підлоги.

Приклад 1. Точки змащення повинні бути легко досяжні з рівня землі.

Приклад 2. Використовуйте інший метод змащення, такий як:

– постійне змащення;

– схема змащення з насосом.

Приклад 3. Двигун та засоби передачі електроенергії розташовані таким чином, щоб доступ до точок обслуговування був можливим з рівня землі.

Приклад 4. Машина встановлюється в інше місце для того, щоб доступ був можливим, наприклад, з вже існуючої платформи.

Приклад 5. Змініть положення трубопроводів та/або клапанів так, щоб робота клапана була можлива з рівня землі або з підлоги.

ДОДАТОК Б

(довідковий)

 

ЗНАЧНІ ТЕХНІЧНІ ЗМІНИ МІЖ ЦІЄЮ ЧАСТИНОЮ ISO 14122

ТА ПОПЕРЕДНІМ ВИДАННЯМ

 

Таблиця Б.1 – Технічні зміни

ISO 141221 ISO 141221:2001 ISO 14122‑1:2001/Amd1:2010
Додано: «і додаткові вимоги» Назва
Змінено:

Ця частина обмежена лише до «стаціонарного обладнання», застосовується на «неавтоматизовані регульовані частини», визначає «Керівництво про правильний вибір» і надає «загальні вимоги до доступу».

1 Сфера застосування
Оновлено 2 Нормативні посилання
Параграф був змінений і замінений Приміткою 1. Пункт 4, абзац другий
Додано: Новий розділ 5 «Загальні вимоги до проектування та будівництва»

Включає загальні вимоги від частини 2 до частини 4

6.1, включено «рухливі або регульовані частини без живлення» 5.1
6.2 б), вилучено: «підйомники» 5.2 б)
6.3.1, замінено: «Загальні положення» 5.3.1, назва
6.3.1.1, змінено: «Коли це можливо, доступ до приладів управління та інших частин машини повинен здійснюватися з рівня землі, підлоги або платформи, щоб мінімізувати використання рамп, сходів та драбини» 5.3.1.1
6.3.1.2, змінений посиланням на «6.4» та видалено: «підйомники» 5.3.1.2
6.3.2, додано: «стаціонарні драбини» 5.3.2, назва
6.3.2.1, додано: «фіксовані драбини» 5.3.2.1
6.3.2.3, змінено та примітку для б) вилучено 5.3.2.3
6.4 змінено 5.4
6.4 а) вилучено 5.4 a)
6.5 а) змінено, перефразування 5.5 a)
6.5 б) вилучено «3-я куля» 5,5 б) 3-я куля
змінено Рисунок 5
вилучено 6
Додано: новий розділ 7 «Інформація для використання»

Включає загальні вимоги від частини 2 до частини 4

Змінено Додаток А
Примітка. Цей список містить значні технічні зміни, але не є вичерпним переліком усіх модифікацій з попередньої версії

 

ДОДАТОК ZА

(довідковий)

 

ЗВ’ЯЗОК МІЖ ЦИМ СТАНДАРТОМ ТА ОСНОВНИМИ

ВИМОГАМИ ДИРЕКТИВИ ЄС 2006/42/ЕС ТА ВНЕСЕННЯМ ЗМІН

ДО ДИРЕКТИВИ 95/16/ЄС (в новій редакції) [2006 L157]

 

Цей стандарт було підготовлено в рамках доручення, наданого CEN Європейською комісією і Європейською асоціацією вільної торгівлі, щоб забезпечити засоби відповідності основним вимогам Директиви Нового Підходу 2006/42/EC щодо безпеки машин та внесення змін до Директиви 95/16/ЄС (в новій редакції) [2006 L157].

Після того, як цей стандарт було опубліковано в Офіційному журналі Європейського Союзу в рамках цієї директиви і прийнято як національний стандарт принаймні однією державою-членом, дотримання нормативних розділів цього стандарту, наведених у таблиці ZА.1, у межах його сфери застосування дає презумпцію відповідності основним релевантним вимогам Директиви і пов’язаним з нею правилам EFTA.

 

Таблиця ZА.1 – Відповідність між цим європейським стандартом та

директивою 2006/42/ЕС [2006 L157]

Основні вимоги (ERs) директиви 2006/42/ЕС Розділ(и)/підпункт(и) цього стандарту Окремі

зауваження/примітки

1.5.15 «Ризики ковзання, спотикання або падіння» Усі розділи
1.6.2 «Доступ до робочого місця та точок обслуговування» Усі розділи

 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 1. Припущення про відповідність є дійсним лише тоді, коли посилання на цей стандарт зберігається в списку, опублікованому в Офіційному журналі Європейського Союзу. Користувачам цього стандарту слід часто звертатися до останнього списку, опублікованого в Офіційному журналі Європейського Союзу.

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 2. Інше законодавство Союзу може бути застосоване до продукції, що належить до сфери застосування цього стандарту.

ВАЖЛИВО: Дотримання вимог EN ISO 14122-1 та відповідної спеціальної частини стандарту EN ISO 14122 необхідне для досягнення презумпції відповідності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БІБЛІОГРАФІЯ

[1] ISO 13854 Safety of machinery – Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

[2] ISO 13857 Safety of machinery – Safety distances to prevent hazard zones being reached by upperand lower limbs

[3] ISO 14122-2 Safety of machinery – Permanents means of access to machines – Part 2: Workingplatforms and walkways

[4] ISO 15534-1 Ergonomic design for the safety of machinery – Part 1: Principles for determining thedimensions required for openings for whole-body access into machinery

[6] ISO 15534-2 Ergonomic design for the safety of machinery – Part 2: Principles for determining thedimensions required for access openings

[7] ISO 15534-3 Ergonomic design for the safety of machinery – Part 3: Anthropometric data

[8] EN 353-1 Personal protective equipment against falls from a height – Part 1: Guided type fallarresters including a rigid anchor line

[9] EN 364 Personal protective equipment against falls from a height; test methods

[10] EN 795 Personal fall protection equipment – Anchor devices.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 14122-2 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 2. Платформи робочі й проходи

ISO 15534-1 Ергономічне проектування безпечності машин. Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів, потрібних для доступу тіла людини у машину

ISO 15534-2 Ергономічне проектування безпечності машин. Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів, потрібних для доступу

ISO 15534-3 Ергономічне проектування безпечності машин. Частина 3. Антропометричні дані

 

 

Код УКНД  згідно з ДК 004: 13.110

Ключові слова: безпечність машин, зафіксовані драбини, стрем’янки, сходи, фіксовані засоби доступу

 

 

 

 

 

 

Голова ТК 121,

директор УкрНДІ ДЕ,

керівник розробки                                                      В.О. Свірко

 

 

 

 

Виконавець,

фахівець І кат.                                                          Т.Ф

Страницы