Home » Вступ Безпечність машин СТАЦІОНАРНІ ЗАСОБИ ДОСТУПУ ДО МАШИН Частина 2. Платформи робочі й проходи (Опубліковано 02.07.2018 року)

Вступ Безпечність машин СТАЦІОНАРНІ ЗАСОБИ ДОСТУПУ ДО МАШИН Частина 2. Платформи робочі й проходи (Опубліковано 02.07.2018 року)

Вступ-14122-2 Завантажити ДСТУ EN ISO 14122-2                             ДСТУ EN ISO 14122-2 Завантажити ДСТУ EN ISO 14122-2

НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

ДСТУ EN ISO 14122-2:20__

(EN ISO 14122-2:2016, IDT; ISO 14122-2:2016, IDT)

Безпечність машин

СТАЦІОНАРНІ ЗАСОБИ ДОСТУПУ ДО МАШИН

Частина 2. Платформи робочі й проходи

(Перша редакція)

Видання офіційне

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

20

ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

 

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»  від                р. №          з

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 14122-2 (ISO 14122-2:2016) Safety of machinery – Permanent means of access to machinery – Part 2: Working platforms and walkways (Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 2. Платформи робочі й проходи) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN.

 

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

 

5   НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 14122-2:2016

 

 

 

 

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюджування і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без дозволу                 ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 20..

ЗМІСТ

С.
Національний вступ…………………………………………………………. ІV
Вступ до ISO 14122-2:2016…………………………………………………
1 Сфера застосування……………………………………………………… 1
2 Нормативні посилання…………………………………………………… 2
З Терміни та визначення понять…………………………………………. 3
4   Загальні вимоги…………………………………………………………… 5
4.1 Загальні положення…………………………………………………… 5
     4.1.1 Будівництво та матеріали…………………………………….. 5
     4.1.2 Безпечний доступ для операторів………………………….. 5
4.2. Особливі вимоги ……………………………………………………… 6
      4.2.1 Розташування…………………………………………………… 6
    4.2.2 Виміри…………………………………………………………………… 6
 4.2.3 Пристосування або обладнання……………………………… 9
    4.2.4 Настили…………………………………………………………… 9
    4.2.5 Проектування та будівництво робочих платформ та проходів ……………………………………………………………………….  

13

    4.2.6 Рухомі платформи та проходи ………………………………. 14
5 Інформація для використання робочих платформ та проходів…… 15
Додаток А (довідковий) Різні методи визначення рівнів стійкості

до ковзання……………………………………………………..

 

16

Додаток Б (довідковий) Значні технічні зміни між цією частиною

ISO 14122 та попереднім виданням.……………………….

 

17

Додаток ZА (довідковий) Зв’язок між цим стандартом та основними

вимогами директиви ЄС 2006/42/ЕС та внесенням змін до Директиви 95/16/ЄС (в новій редакції) [2006 L157]…

 

 

19

Бібліографія………………………………………………………………….. 21

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 14122-2:20__                     (EN ISO 14122-2:2016, IDT; ISO 14122-2:2016, IDT) «Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 2. Платформи робочі й проходи», – ідентичний щодо EN ISO 14122-2:2016 (версія en) «Safety of machinery – Permanent means of access to machinery – Part 2: Working platforms and walkways».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO 14122-2:2016 «Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 2. Платформи робочі й проходи», прийнятий методом перекладу                 (EN ISO 14122-2:2016, IDT; ISO 14122-2:2016, IDT), прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

– слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

– структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

– вилучено «Передмову» до EN ISO 14122-2:2016 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

– до розділу «Вступ» долучено «Національну примітку» щодо абревіатури EFTA, яку виділено рамкою;

– у розділах «Нормативні посилання» та «Бібліографія» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

– познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

EN ISO 14122 складається з чотирьох частин:

Частина 1. Вибір фіксованих засобів та загальні вимоги доступу;

Частина 2. Платформи робочі й проходи;

Частина 3. Сходи, стрем’янки та поручні;

Частина 4. Драбини зафіксовані.

Копії нормативних документів, на які наведено посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП ДО ISO 14122-2:2016

Цей стандарт є стандартом типу B, як зазначено у стандарті ISO 12100.

Цей стандарт має важливе значення, зокрема, для таких груп зацікавлених сторін, що представляють учасників ринку щодо безпеки машин:

— виробники машин (малі, середні та великі підприємства);

— органи охорони здоров’я та безпеки (регулятори, організації запобігання аваріям, ринковий нагляд та ін.).

Інші сторони, що можуть відчути вплив рівня безпеки машин, досягнутого за допомогою цього стандарту за допомогою зазначених вище груп зацікавлених сторін:

— користувачі машин/роботодавці (малі, середні та великі підприємства);

— користувачі машини/працівники (наприклад, профспілки, організації для людей з особливими потребами);

— постачальники послуг, наприклад, для технічного обслуговування (малі, середні та великі підприємства);

— споживачі (у випадку машин, призначених для споживачів).

Наведені вище зацікавлені групи отримали можливість взяти участь у розробці цього стандарту.

Крім того, цей стандарт призначений для органів стандартизації, що розробляють стандарти типу C.

Вимоги цього стандарту можуть бути доповнені або змінені стандартом типу C.

Для машин, на які поширюється сфера застосування стандарту типу С та які були розроблені та побудовані відповідно до вимог цього стандарту, вимоги цього стандарту типу С є пріоритетними.

Метою цього стандарту є визначення загальних вимог щодо безпечного доступу до машин. ISO 14122-1 дає вказівки щодо правильного вибору засобів доступу, коли необхідний доступ до машини неможливий безпосередньо з рівня землі або з підлоги чи платформи.

Додаток А є інформативним.

Визначені розміри відповідають встановленим ергономічним даним, наведеним у стандарті ISO 15534-3.

Національна примітка

EFTA – Європейська асоціація вільної торгівлі

 

 

 

 

 

 

 

Страницы