Home » Безпечність машин СТАЦІОНАРНІ ЗАСОБИ ДОСТУПУ ДО МАШИН Частина 2. Платформи робочі й проходи (Опубліковано 02.07.2018 року)

Безпечність машин СТАЦІОНАРНІ ЗАСОБИ ДОСТУПУ ДО МАШИН Частина 2. Платформи робочі й проходи (Опубліковано 02.07.2018 року)

Вступ-14122-2 Завантажити ДСТУ EN ISO 14122-2                             ДСТУ EN ISO 14122-2 Завантажити ДСТУ EN ISO 14122-2

НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

 

Безпечність машин

СТАЦІОНАРНІ ЗАСОБИ ДОСТУПУ ДО МАШИН

Частина 2. Платформи робочі й проходи

 

Safety of machinery

PERMANENT MEANS OF ACCESS TO MACHINERY

Part 2: Working platforms and walkways

 

Чинний від___________

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ця частина стандарту ISO 14122 надає вимоги до робочих платформ та проходів без електроживлення, які є частиною стаціонарної машини, та до регульованих частин без електроживлення (наприклад, складних, розсувних), та рухомих частин цих фіксованих засобів доступу.

Примітка 1. «Фіксовані» засоби доступу – це ті, що монтуються таким чином (наприклад, гвинтами, гайками, зварюванням), що їх можна видалити лише за допомогою інструментів.

Ця частина стандарту ISO 14122 визначає мінімальні вимоги, які також застосовуються, коли для спорудження чи цивільного будівництва (наприклад, робочих платформ, проходів), де встановлюється машина, потрібні однакові засоби доступу, за умови, що основна функція цієї частини конструкції – забезпечити засіб доступу до машини.

Примітка 2. Якщо не існує місцевих правил чи стандартів, ця частина стандарту   ISO 14122 може використовуватися для засобів доступу, що не входять до сфери застосування стандарту.

 

Видання офіційне

Передбачається, що ця частина ISO 14122 буде використана з             ISO 14122-1, щоб надати вимоги для робочих платформ та проходів.

Серія ISO 14122 у цілому застосовується як для стаціонарних, так і для мобільних машин, де наявні необхідні фіксовані засоби доступу. Ця серія не застосовується до засобів доступу з джерелом живлення, таких як підйомники, ескалатори та інші пристрої, спеціально призначені для підйому осіб між двома поверхами.

Ця частина стандарту ISO 14122 не застосовується до машин, вироблених до дати його публікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 12100 Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction

ISO 13857 Safety of machinery – Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs

ISO 14120 Safety of machinery – Guards – General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

ISO 14122-1:2016 Safety of machinery – Permanent means of access to machinery – Part 1: Choice of fixed means and general requirements of access

ISO 14122-3:2016 Safety of machinery – Permanent means of access to machinery – Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails

ISO 15534-1:2000 Ergonomic design for the safety of machinery – Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole-body access into machinery

ISO 15534-3:2000 Ergonomic design for the safety of machinery – Part 3: Anthropometric data.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 12100 Безпечність машин – Загальні принципи проектування – Оцінка та зменшення ризику

ISO 13857 Безпечність машин – Безпечні відстані для запобігання сягання небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками

ISO 14120 Безпечність машин – Захисна огорожа – Загальні вимоги до проектування та будівництва нерухомих і рухомих захисних огорож

ISO 14122-1:2016 Безпечність машин – Стаціонарні засоби доступу до машин – Частина 1. Вибір фіксованих засобів та загальні вимоги доступу

ISO 14122-3:2016 Безпечність машин – Стаціонарні засоби доступу до машин – Частина 3. Сходи, стрем’янки та поручні

ISO 15534-1:2000 Ергономічне проектування безпечності машин – Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів, потрібних для доступу тіла людини у машину

ISO 15534-3:2000 Ергономічне проектування безпечності машин – Частина 3. Антропометричні дані

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито такі терміни, наведені в ISO 12100,                   ISO 14122-1 та визначення позначених ними понять.

3.1 настил (flooring)

збірка елементів, що складають підлогу проходу (3.2) або робочої платформи (3.3) і перебувають у безпосередньому контакті з взуттям

3.2 прохід (walkway)

рівна або нахилена поверхня, що використовується для переміщення з однієї точки в іншу

3.2.1 рухомий прохід (maneuverable walkway)

рівна або нахилена поверхня, яка використовується для переміщення, встановлена на машині постійно і може бути скорочена, подовжена або змінена у своєму положенні

Примітка 1 до запису: включає в себе складаний, розсувний, регульований та/або навісний або висувний з сусідньої платформи або проходу елемент .

3.3 робоча платформа (working platform)

горизонтальна рівна поверхня, що використовується для експлуатації, технічного обслуговування, перевірки, ремонту, відбору проб та інших етапів роботи пов’язаних з машинами

3.3.1 рухома платформа (maneuverable platform)

рівна поверхня, що використовується для експлуатації, встановлена на машині постійно і може бути скорочена, подовжена або змінена у своєму положенні

Примітка 1 до запису: включає в себе складаний, розсувний, регульований та/або навісний або висувний з сусідньої платформи або проходу елемент (3.2).

3.4 стійка до ковзання поверхня (slip resistant surface)

поверхня підлоги, призначена для поліпшення зчеплення зі взуттям

3.5 плінтус (baseboard)

пластина, що заповнює простір між робочою платформою (3.3) та суміжним елементом конструкції

3.6 огороджувальна планка на підлозі (toeplate)

жорстка вертикальна планка на платформі або настилі (3.1) для того, щоб запобігти падінню об’єктів з рівня підлоги

Примітка 1 до запису: див. рис. 2 та ISO 14122-3: 2016, рис. 2.

3.7 простір для доступу (access gauge)

простір, який потрібно очистити від будь-яких структур, перешкод і загороджень для забезпечення доступу

3.8 висота голови (head-height)

мінімальна вертикальна відстань, очищена від усіх перешкод (таких як балки, трубопровід тощо) над лінією висоти

Примітка 1 до запису: h на рис. 1.

4 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

4.1 Загальні положення

 

4.1.1 Будівництво та матеріали

Робочі платформи та проходи повинні бути спроектовані та побудовані, а матеріали повинні бути відібрані таким чином, щоб вони витримували передбачувані умови використання. Зокрема, необхідно враховувати принаймні такі дані:

а) Проходи та робочі платформи повинні бути спроектовані та побудовані таким чином, щоб запобігти небезпеці пов’язаної з падінням предметів. Для поручнів і огороджувальних планок на підлозі, див.              ISO 14122-3: 2016, п.7, а для отворів у настилі, див. 4.2.4.5.

б) Видалення будь-якої частини машини, наскільки це практично можливо, повинно бути можливим без видалення поруччя, частин настилу або інших постійних захисних бар’єрів.

4.1.2 Безпечний доступ для операторів

Проходи та робочі платформи повинні бути спроектовані та побудовані таким чином, щоб вони були безпечними для використання. Зокрема, слід враховувати такі аспекти:

а) Проходи та робочі платформи повинні бути спроектовані та побудовані таким чином, щоб їхня поверхня мала довговічну стійкість до ковзання.

б) Частини машин, на яких оператори повинні ходити або стояти, повинні бути спроектовані та встановлені таким чином, щоб запобігти падінню людей (див. ISO 14122-3).

в) Робочі платформи та доступ до робочих платформ повинні бути розроблені таким чином, щоб оператори могли швидко виходити з робочого місця у разі небезпеки або щоб їм можна було швидко допомогти і, якщо необхідно, легко евакуювати.

г) Поручні та інші опори повинні бути спроектовані, побудовані та встановлені таким чином, щоб вони використовувались інстинктивно.

4.2 Особливі вимоги

4.2.1 Розташування

По можливості проходи та робочі платформи повинні бути розташовані або захищені так, щоб запобігти впливу шкідливих матеріалів або речовин. Проходи та пішохідні майданчики також повинні бути розташовані далеко від місць накопичення матеріалу, такого як ґрунт, який, ймовірно, може спричинити ковзання.

Там, де є, наприклад, рухомі об’єкти, незахищені поверхні з екстремальними температурами, незахищене працююче електрообладнання, такі заходи, як поручні відповідно до стандарту ISO 14120 або безпечні відстані відповідно до стандарту ISO 13857, застосовуються до машини або до фіксованого доступу .

Якщо це можливо, робочі платформи повинні бути спроектовані та розташовані таким чином, щоб люди могли працювати в ергономічному положенні від 500 мм до 1700 мм над поверхнею робочої платформи, не збільшуючи ризику падіння.

4.2.2 Виміри

Чітка довжина та ширина проходів та робочих платформ, призначених для експлуатації та технічного обслуговування, визначаються таким чином:

а) вимоги завдання, наприклад, положення, характер і швидкість руху, застосування сили тощо;

б) чи не переносяться інструменти, запчастини тощо;

в) частота та тривалість завдання та використання;

г) кількість операторів та використовуваного обладнання на проходах або робочих платформах одночасно;

ґ) можливість зустрічей операторів;

д) чи використовуються додаткове обладнання, захисний одяг або індивідуальне захисне спорядження;

е) наявність перешкод;

є) прохід, що закінчується тупиком;

ж) стіни, які можуть пошкодити або забруднити одяг оператора;

з) необхідність необмеженого руху під час роботи та необхідність вільного простору для використанні передбачених інструментів.

Відповідно до значень, наведених у стандартах ISO 15534-1 та             ISO 15534-3, не включаючи виняткові обставини, мінімальна висота голови h над робочими платформами та проходами повинна бути 2100 мм (див. рис. 1). Якщо місце обмежене, на рисунку 1 наведені виміри для того, щоб забезпечити адекватний люфт на висоті голови.

Якщо перешкода (наприклад, труба) перетинає прохід на висоті голови, мінімальна висота голови h може бути зменшена до не менше 1900 мм. Необхідно забезпечити такі заходи, як оббивка та попереджувальні знаки.

Габаритна ширина w проходу повинна бути ≥ 800 мм (див. рис. 1).

Якщо прохід зазвичай використовується для ходьби або перетину кількома особами одночасно, габаритна ширина w повинна бути збільшена до мінімум 1000 мм.

Внаслідок конструкції машини, навколишнього середовища або періодичного використання, наприклад, менше ніж 30 днів на рік і менше двох годин на день, габаритна ширина w може бути зменшена з 800 мм до 600 мм (див. рис. 1).

Як виняток, на короткій відстані менше ніж 2000 мм, габаритна ширина w може бути зменшена від 600 мм до 500 мм (див. рис. 1).

Якщо доступний простір на рівні підлоги обмежений у зв’язку з трубопроводами, кабельними каналами або конструкторськими рішеннями машини, ширина проходу на рівні поверхні може бути зменшена мінімум до 500 мм і до максимальної висоти 200 мм (див. рис. 1).

Будь-яка перешкода, така як труби або кабельні канали, встановлена уздовж проходу на висоті голови h або рівні підлоги, зменшить доступну ширину не менше ніж 500 мм (див. рис. 1).

Ширина проходу, коли він позначається як шлях евакуації, повинна відповідати вимогам відповідних правил.

Якщо горизонтальний прохід переривається, а вертикальна висота між двома поверхами не може бути закрита сходами або рампами, допускається одна сходина в таких умовах.

– Єдину сходину повинно бути чітко видно (наприклад, виділено кольором, вигнутими поручнями).

– Висота повинна бути від 150 мм до 300 мм.

Виміри в міліметрах

Умовні познаки.

[] обмеження простору для доступу

1 постійні перешкоди, такі як огорожа, стіна, машина, стеля

2 прохід або платформа

3 мінімальний проміжок між поручнями і перешкодою

4 перетинання перешкоди

w габаритна ширина

h висота голови

Примітка. Перешкодами, наприклад, трубами, що перетинають прохід, знехтувано.

Рисунок 1 – Простір для доступу на проходах

 

Якщо за необхідності існують перешкоди на стіні або під стелею, які обмежують необхідну ширину або висоту, для мінімізації пошкодження необхідно встановити огорожу, щоб забезпечити гладку поверхню без виступів. Крім того, слід вжити заходи безпеки, такі як оббиття, призначені для запобігання травм. Необхідно також розглянути застосування попереджувальних знаків.

4.2.3 Пристосування або обладнання

Захисні поручні відповідно до стандарту ISO 14122-3 потрібно забезпечити, якщо існує ризик падіння з проходу або робочої платформи з висоти 500 мм або більше.

Поручні також потрібні в місцях, де існує ризик затоплення або руйнування сусідньої структури, наприклад, доступ біля бункера, заповненого гранульованим матеріалом, доступ до екстракційної машини на даху зі скла або іншого матеріалу, який не в змозі протистояти вазі людини. Необхідні пристосування потрібно забезпечити для взаємодії з важкими предметами без їх катання або розміщення на робочих платформах, де це необхідно.

4.2.4 Настили

4.2.4.1 Обмеження, обумовлені спорудами

Коли труби або інші споруди проходять через робочу платформу або прохід, отвори можуть бути дозволені, якщо альтернативного маршруту немає. У таких випадках ширина повинна бути розроблена відповідно до 4.2.2 та 4.2.4.5.2.

4.2.4.2 Небезпеки через застій та/або накопичення рідини

Настили повинні бути спроектовані таким чином, щоб будь-які рідини, розлиті на них, були злиті. Якщо цю вимогу неможливо виконати, наприклад, з гігієнічних причин, слід запобігати розлиттю та іншим небезпекам, пов’язаним з рідиною.

4.2.4.3 Небезпеки через накопичення речовин

Настили повинні бути сконструйовані таким чином, щоб ні бруд, сніг, лід тощо, ані інші речовини не могли б накопичуватися. Тому рекомендуються проникні підлоги, такі як решітки або холодносформовані дошки.

Якщо це неможливо, а проникні покриття не використовуються, повинні бути передбачені засоби для видалення накопичених речовин.

4.2.4.4 Небезпека спотикання

Щоб уникнути небезпеки спотикання, найбільша різниця між вершинами сусідніх поверхонь підлоги не повинна перевищувати 4 мм у висоту, а розрив між двома суміжними настилами повинний бути меншим за 20 мм.

4.2.4.5 Небезпеки, спричинені падінням об’єктів

4.2.4.5.1 Відкритий настил

Як правило, оцінка ризиків впливає на дизайн відкритих настилів для робочих платформ або проходів. Використовуються наведені нижче вимоги.

– На настилі робочих майданчиків або проходів повинні бути лише максимальні отвори такого розміру, щоб не могла пройти кулька діаметром 35 мм.

– Настили над місцем, де працюють люди, на відміну від рідко використовуваних проходів, повинні мати максимальні отвори такого розміру, щоб не могла пройти куля діаметром 20 мм. Якщо такий же рівень безпеки не гарантується іншим підходящим способом, максимальна довжина отвору повинна бути 100 мм.

– Збільшення отворів (див. 4.2.4.2) слід робити тільки там, де відбувається розлиття виробничого матеріалу або його не можна запобігти іншими засобами.

У тих випадках, коли оцінка ризику робить висновок, що небезпека, спричинена об’єктами або іншими матеріалами, що можуть впасти або проходять через настил, є більш серйозною, ніж ковзання, падіння та інші небезпеки, настили взагалі не повинні мати отвору.

4.2.4.5.2 Розрив між робочою платформою, проходами та сусіднім елементом споруди

Там, де існують розриви в настилі, наприклад для проходження трубопроводу або інших елементів, або є розрив між краєм робочого платформи або проходу та сусідніми конструкціями, застосовуються такі вимоги.

– Якщо розрив становить > 20 мм, слід встановити або огороджувальну планку (3.6) висотою щонайменше 100 мм або розрив потрібно зменшити до ≤ 20 мм за допомогою плінтуса (3.5). Див. рис. 2.

– Якщо розрив становить > 20 мм та ≤120 мм, то огороджувальна планка з висотою не менше 100 мм повинна бути встановлена. Якщо внаслідок загородження (див. рис. 2) недостатньо місця для повнорозмірної огороджувальної планки, її висоту можна в цьому місці зменшити до мінімуму 50 мм (див. рис. 2).

– Якщо розрив становить > 120 мм, застосовуються такі вимоги.

а) Якщо розрив становить > 120 мм та ≤ 180 мм, то повинні бути встановлені огороджувальні планки та поручні (див. ISO 14122-3) або еквівалентна конструкція з висотою від 900 мм до 1100 мм.

б) Якщо розрив становить > 180 мм, загальний доступ можливий (див. ISO 13857), а робоча платформа або прохід повинні бути обладнані захисними поручнями відповідно до пункту 7 стандарту ISO 14122-3: 2016, щоб запобігти доступу до розриву.

Виміри в міліметрах

Умовні познаки.

1 огороджувальна планка на підлозі

2 детальне збільшення платформи/проходу

3 труба

Рисунок 2 – Приклад огороджувальної планки на підлозі

4.2.4.6 Небезпека пов’язана з падінням крізь настил

Якщо настил виготовлений з відрізних елементів таких як знімних, наприклад, там, де це необхідно для обслуговування допоміжного обладнання, встановленого під настилом підлоги, то:

– потрібно запобігати будь-яким небезпечним переміщенням цих елементів, наприклад, за допомогою кріплень;

– повинна бути можливість інспектувати кріплення, щоб виявити будь-яку корозію або будь-яке небезпечне розхитування або зміна положення затискачів.

Примітка. Для отримання інформації про дверцята люків див. ISO 14122-4.

4.2.4.7 Небезпека ковзання

Настили повинні мати верхній шар поверхні, який спроектований та виготовлений з метою зменшення ризику ковзання.

У випадках, де потрібна підвищена стійкість до ковзання, і використовуються ребристі поверхні проходів в якості захисного засобу проти небезпеки ковзання на рампах з кутом нахилу, α від 10° до 20°, відстань між ребрами Т має бути від 400 мм до 500 мм. Діапазон висоти ребер h має бути від 10 мм до 20 мм.

Діапазон ширини ребер b має становити від 10 мм до 20 мм. Див. рис. 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Умовні познаки.

T відстань між двома ребрами

B ширина

H висота

α кут нахилу

Примітка. Для отримання інформації про підвищену стійкість до ковзання див. Додаток А.

Рисунок 3 – Рампа з ребрами

4.2.5 Проектування та будівництво робочих платформ та проходів

Опис технічних характеристик для робочих платформ та проходів повинен містити навантаження, для якого вони призначені.

Для визначення конструктивного навантаження слід враховувати принаймні наступне:

– кількість осіб, які працюють на конкретному місці;

– маса інструментів, запасних частин та робочого обладнання, необхідного на місці;

– сила впливу на споруду через падіння інструментів та/або запасних деталей для машини;

– можливі концентровані навантаження внаслідок розподілу ваги (геометрії) використовуваних деталей, необхідних для роботи;

– вага внаслідок причин, пов’язаних з навколишнім середовищем (наприклад, рідини, вода, сніг, лід, розлиття тощо), які можуть бути скупчені на місці роботи на платформі.

Мінімальні навантаження, які слід враховувати для проходів та робочих платформ:

– 2 кН/м2 рівномірно розподілене навантаження на споруду;

– 1,5 кН концентрованого навантаження, що застосовується в найбільш несприятливому положенні на площі 200 мм х 200 мм підлоги.

При завантаженні з розрахунковим навантаженням заломлення підлоги не повинно перевищувати 1/200 відсотка прольоту.

При проектуванні проходу також слід враховувати заломлення під динамічним навантаженням. Потенційні горизонтальні рухи платформи при нормальному використанні не повинні призвести до втрати балансу користувача платформи або проходу.

Різниця між завантаженим та сусіднім не завантаженим настилом не повинна перевищувати 4 мм у висоту.

Безпечна міцність та жорсткість конструкції проходів та робочих платформ перевіряється або шляхом розрахунку, або шляхом випробувань.

4.2.6 Рухомі платформи та проходи

Там, де фіксований доступ не є практичним рішенням, можуть бути встановлені складні, висувні, регульовані по висоті або навісні елементи.

На додаток до вимог для стаціонарних платформ та проходів, застосовуються такі вимоги:

– вони закріплені до фіксованого засобу доступу

– вони повинні бути зафіксовані у призначених положеннях під час використання та в положенні для зберігання, наприклад, за допомогою сили тяжіння, сили пружності або самозамикаючого механізму;

– вони повинні бути спроектовані таким чином, щоб мінімізувати ризик роздавлення, зокрема, при відкритті або закритті;

– ручна робоча сила, необхідна для регулювання висоти, не повинна перевищувати рекомендованих лімітів сили для роботи машин (див.            EN 1005-3: 2002 + A1: 2008 та EN 1005-2: 2003 + A1: 2008);

– в положенні для використання вони не повинні:

– блокувати будь-який прохід, або

– утворювати обмежений простір.

Примітка. Секція системи фіксованого доступу може бути регульована для зручного зберігання на машині.

5 ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧИХ ПЛАТФОРМ

    ТА ПРОХОДІВ

 

На додаток до загальних вимог (див. ISO 14122-1:2016, п. 7) для рухомих платформ і проходів, виробник повинен в інструкції вказати, як складні, висувні, регульовані по висоті або навісні частини повинні бути зафіксовані на призначених місцях під час використання і в положенні для зберігання.

 

ДОДАТОК А

(довідковий)

 

РІЗНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ СТІЙКОСТІ ДО КОВЗАННЯ

На момент публікації цієї частини стандарту ISO 14122 жодного міжнародного стандарту не існувало, але деякі з наявних є наведеними нижче національними документами. Див. Бібліографію.

Франція

Посилання [13], [14], [15] та [16].

Німеччина

Посилання [12].

Об’єднане Королівство

Посилання [9], [10] та [11].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК Б

(довідковий)

 

ЗНАЧНІ ТЕХНІЧНІ ЗМІНИ МІЖ ЦІЄЮ ЧАСТИНОЮ ISO 14122 ТА ПОПЕРЕДНІМ ВИДАННЯМ

 

Див. таблицю Б.1.

Таблиця Б.1 – Технічні зміни

ISO 141222 ISO 141222:2001

ISO 141222:2001/Amd1:2010

Змінено:

Ця частина обмежена лише до «стаціонарного обладнання», застосовується на «неавтоматизовані регульовані частини»

1 Сфера застосування
Оновлено 2 Нормативні посилання
Нове:

«3.2.1, рухомий прохід»

«3.3.1, рухома платформа»

«3.5, плінтус»

«3.6, огороджувальна планка на підлозі «

«3.7, простір для доступу»

«3.8, висота голови»

Оновлено:

3.3

3 Терміни та визначення понять
Висячий абзац видалено 4.1
Перенесено до ISO 14122-1, Розділ 6 4.1.1, a) до ґ)
Перенесено до ISO 14122-1, Розділ 6 4.1.2, a)
Посиланні на поручні (ISO 14120) 4.2.1, 2-й абзац
Видалено: «е)»

Замінено: Примітки 1 та 2 на вимоги до «габаритна ширина, w» та «висоти голови, h»

Визначено: вимоги до габаритної ширини, w та висоти будь якого загородження на рівні підлоги

Додано: вимога до перерваних проходів, якщо вертикальний розрив між двома рівнями неможливо закрити рампою або сходами

Додано: Примітка про «шляхи евакуації»

Додано: Рисунок 1, «Простір для доступу в проходах»

4.2.2
Додано: 4.2.4.1 «Обмеження через споруди»
4.2.4.2 4.2.4.1
4.2.4.3 4.2.4.2
4.2.4.4 та нові вимоги до розривів 4.2.4.3
Примітка. Цей список містить значні технічні зміни, але не є вичерпним переліком усіх модифікацій з попередньої версії
4.2.4.5 4.2.4.4
4.2.4.5.1 «відкритий настил»
Змінено та додано: вимога щодо максимальної довжини 4.2.4.4, a)
4.2.4.5.2 «Розрив між робочою платформою, проходом та прилеглими елементами споруди», нові вимоги та рисунок 2 «Приклад огороджувальної планки на підлозі» 4.2.4.4, б)
4.2.4.6 4.2.4.5
4.2.4.7 стосовно ребристих проходів 4.2.4.6
4.2.5 додано: критерії, які слід враховувати для визначення конструктивного навантаження та врахування заломлення при динамічному використанні 4.2.5
Нове: 4.2.6, «Рухомі платформи та проходи» ––
Змінено: «Інформація для використання робочих платформ та проходів» Розділ 5, «Інструкція з монтажу»
Примітка. Цей список містить значні технічні зміни, але не є вичерпним переліком усіх модифікацій з попередньої версії

 

 

ДОДАТОК ZА

(довідковий)

 

ЗВ’ЯЗОК МІЖ ЦИМ СТАНДАРТОМ ТА ОСНОВНИМИ

ВИМОГАМИ ДИРЕКТИВИ ЄС 2006/42 /ЕС ТА ВНЕСЕННЯМ ЗМІН ДО ДИРЕКТИВИ 95/16/ЄС (В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ) [2006 L157]

 

Цей стандарт був підготовлений в рамках доручення M/396, наданим CEN Європейською комісією і Європейською асоціацією вільної торгівлі, щоб забезпечити засоби відповідності основним вимогам Директиви Нового Підходу 2006/42/EC щодо машин та внесення змін до Директиви 95/16/ЄС (в редакції) [2006 L157].

Після того, як цей стандарт було опубліковано в Офіційному журналі Європейського Союзу в рамках цієї директиви, дотримання нормативних розділів  цього стандарту, наданих у порівняннях таблиці ZА.1, в межах його сфери застосування дає презумпцію відповідності основним релевантним вимогам Директиви і пов’язаним з нею правилам EFTA.

Таблиця ZА.1 – Відповідність між цим стандартом і директивою 2006/42/ЕС [2006 L157]

Основні вимоги (ERs) директиви 2006/42/ЕС Розділ(и)/підпункт(и) цього стандарту Окремі

зауваження/примітки

1.5.15 «Ризики ковзання, спотикання або падіння» Усі розділи
1.6.2 «Доступ до робочого місця та точок обслуговування» Усі розділи

 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 1. Припущення про відповідність є дійсним лише тоді, коли посилання на цей стандарт зберігається в списку, опублікованому в Офіційному журналі Європейського Союзу. Користувачам цього стандарту слід часто звертатися до останнього списку, опублікованого в Офіційному журналі Європейського Союзу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 2. Інше законодавство Союзу може бути застосоване до продукції, що належить до сфери застосування цього стандарту.

ВАЖЛИВО: Дотримання вимог EN ISO 14122-1 та відповідної спеціальної частини стандарту EN ISO 14122 необхідне для досягнення презумпції відповідності.

 

БІБЛІОГРАФІЯ

[1] ISO 13854 Safety of machinery – Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

[2] ISO 14122-4 Safety of machinery – Permanent means of access to machinery – Part 4: Fixed ladders

[3] ISO 15534-2:2000 Ergonomic design for the safety of machinery – Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings

[4] EN 353-1 Personal protective equipment against falls from a height – Part 1: Guided type fall arresters including a rigid anchor line

[5] EN 364 Personal protective equipment against falls from a height; test methods

[6] EN 795 Personal fall protection equipment – Anchor devices

[7] EN 1005-2:2003+A1:2008 Safety of machinery – Human physical performance – Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery

[8] EN 1005-3:2002+A1:2008, Safety of machinery – Human physical performance – Part 3: Recommended force limits for machinery operation

[9] BS 4592-0:2006+A1:2012 Flooring, stair treads and handrails for industrial use. Common design requirements and recommendations for installation

[10] BS 7188:1998+A2:2009, Impact absorbing playground surfacing. Performance requirements and test methods

[11] BS 8204-3:2004+A2:2011 Screeds, bases and in situ floorings. Polymer modified cementitious levelling screeds and wearing screeds. Code of practice

[12] BGR 181 – (Oktober 2003) –BG-Regel – Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr

[13] Exigences pour une norme de mesure de la glissance des sols – Etude documentaire et discussion – ND 1987 – 159 – 95 – INRS

[14] Sols anti-dérapants – Critère d’évaluation de la résistance au glissement – Application aux sols des industries de l’alimentation – ND 1853 – 145 – 91

[15] Normalisation de la glissance des sols et des chaussures – ND 1936 – 152 – 93

[16] Glissance des sols et coefficients de frottement – Cahier 2484 (avril 1991) – CSTB

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1005-2 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин

ЕN 1005-3 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами

ISO 14122-4 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 4. Драбини зафіксовані

ISO 15534-2 Ергономічне проектування безпечності машин. Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів, потрібних для доступу

 

 

Код УКНД згідно з ДК 004: 13.110

Ключові слова: безпечність машин, настили, проходи, робочі платформи

 

 

 

 

 

 

Голова ТК 121,

директор УкрНДІ ДЕ,

керівник розробки                                                      В.О. Свірко

 

 

 

 

Виконавець,

фахівець І кат.                                                             Т.Ф. Булаш

 

 

 

 

Страницы