Home » Вступ Безпечність машин АНТРОПОМЕТРИЧНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ НА МАШИНАХ (Опубліковано 02.07.2018 року)

Вступ Безпечність машин АНТРОПОМЕТРИЧНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ НА МАШИНАХ (Опубліковано 02.07.2018 року)

Вступ 14738 Завантажити ДСТУ EN ISO 14738                              ДСТУ EN ISO 14738 Завантажити ДСТУ EN ISO 14738

НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

ДСТУ EN ISO 14738:

(EN ISO 14738:2008, IDT; ISO 14738:2002; Cor.1:2003; Cor.2:2005, IDT)

Безпечність машин

АНТРОПОМЕТРИЧНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ НА МАШИНАХ

(Перша редакція)

Видання офіційне

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

20

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та  ергономіка»  (ТК 121)

 

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від                    р.  №        з

 

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 14738:2008 Safety of machinery – Anthropometric requirements for the design of workstations at machinery (ISO 14738:2002, including Cor 1:2003 and Cor 2:2005) (Безпечність машин. Антропометричні вимоги до проектування автоматизованих робочих місць на машинах) і внесений з дозволу CEN, rue Stassart 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN.

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

 

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 14738:2015

 

 

 

 

 

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюджування і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без дозволу                 ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

 

ДП «УкрНДНЦ», 20..

ЗМІСТ

С.

Національний вступ……………………………………………………………   ІV

Вступ до ISO 14738:2002……………………………………………………..    VI

1 Сфера застосування…………………………………………………………   1

2 Нормативні посилання………………………………………………………   2

3 Вимоги до завдання…………..……………………………………………..    2

4 Визначення основної робочої пози……………………………………….    3

5 Розмірні дані для проектування автоматизованих робочих місць…..   4

6 Сидіння…………………………………………………………………………   6

6.1 Робоча висота, висота робочої поверхні та її нахил………………  10

6.2 Крісло………………………………………………………………………  11

6.3 Сидіння. Розміри…………………………………………………………  13

7 Підняте сидіння……………………………………………………………….  15

7.1 Підняте сидіння. Розміри………………………………………………..  17

8 Стояння з опорою…………………………………………………………….  18

8.1 Стояння з опорою. Розміри…………………………………………….  20

9 Стояння………………………………………………………………………..   21

9.1 Стояння. Розміри………………………………………………………..   23

Додаток А (довідковий) Антропометричні дані……………………………   24

Додаток В (довідковий) Динаміка тіла людини……………………………   28

Бібліографія……………………………………………………………………..   32

Додаток ZВ (довідковий) Зв’язок між цим стандартом та основними

вимогами директиви ЄС 2006/42 /ЕС ………………………….  34

Додаток НА (довідковий)  Перелік національних стандартів,

ідентичних європейським та міжнародним нормативним

документам, посилання на які є в цьому стандарті…..…… 35

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 14738____                          (EN ISO 14738:2008, IDT; ISO 14738:2002; Cor.1:2003; Cor.2:2005, IDT) «Безпечність машин. Антропометричні вимоги до проектування автоматизованих робочих місць на машинах», прийнятий методом перекладу, – ідентичний щодо EN ISO 14738:2008 (версія en) «Safety of machinery – Anthropometric requirements for the design of workstations at machinery (ISO 14738:2002, including Cor 1:2003 and Cor 2:2005)».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO 14738:2015 Безпечність машин. Антропометричні вимоги до проектування автоматизованих робочих місць на машинах (EN ISO 14738:2008, ІDT), прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

– слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

– структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

– вилучено «Передмову» до EN 842:1996+A1:2008 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

– у розділі «Вступ» зроблено «Національну примітку» стосовно перекладу абревіатури EFTA, яку виділено рамкою;

– посилання «а» у таблицях 5, 6, 7, 8 «див. сторінку 13» замінено на «див. таблицю 4»;

– у розділах «Нормативні посилання» та «Бібліографія» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

– у розділі «Бібліографія» наведено «Національну примітку» стосовно чинності ЕN 1005-2, ЕN 1005-3 та ЕN 1005-4.

– вилучено додаток ZA «Зв’язок між цим стандартом та основними вимогами директиви 98/37/ЄС», оскільки стаття 25 директиви 2006/42/ЄС скасовує дію директиви 98/37/ЄС з 29 грудня 2009 р. (виправлення від 09.06.2006 р.). На час публікації останньої редакції цього стандарту (вересень 2008 року) директива 98/37/ЄС ще частково діяла одночасно з новою директивою 2006/42/ЄС, тому посилання на стару директиву в першоджерелі правочинне, але після її повного скасування 29 грудня 2009 року будь-які посилання на директиву 98/37/ЄС не правочинні;

– долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Копії нормативних документів, на які наведено посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

 

 

 

ВСТУП ДО ISO 14738:2002

Цей стандарт – один з кількох ергономічних стандартів щодо безпечності машин. EN 614-1 встановлює принципи, які треба застосовувати проектувальникам для урахування ергономічних чинників.

Цей стандарт встановлює, як ці принципи потрібно застосовувати, використовуючи антропометричні вимоги для проектування автоматизованих робочих місць на машинах.

Крім того він рекомендує, щоб робочі пози та рухи, що виникають залежно від конструкції машини, оцінювалися так, як встановлено в         ISO 11226 і prEN 1005-4.

Цей стандарт було підготовлено  як документ, гармонізований з вимогами Директиви щодо безпечності машин і пов’язаних з нею рекомендаціями EFTA.

Національна примітка

EFTA – Європейська асоціація вільної торгівлі

Страницы