Home » ДСТУ EN ISO 9994: (EN ISO 9994:2006, IDT; А1:2008, IDT) ЗПАЛЬНИЧКИ ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ (Опубліковано 02.07.2018 року)

ДСТУ EN ISO 9994: (EN ISO 9994:2006, IDT; А1:2008, IDT) ЗПАЛЬНИЧКИ ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ (Опубліковано 02.07.2018 року)

Вступ EN ISO 9994 Завантажити ДСТУ EN ISO 9994                             ДСТУ EN ISO 9994 Завантажити ДСТУ EN ISO 9994

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАПАЛЬНИЧКИ

ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

LIGHTERS

SAFETY SPECIFICATION

Чинний від___________

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги для запальничок щодо забезпечення належного ступеня безпеки під час нормальної експлуатації чи ґрунтовно передбачуваного неправильного використання таких запальничок користувачами.

Вимоги безпеки, наведені в цьому стандарті, поширюються на всі вироби, що утворюють полум’я, загальновідомі як запальнички, запальнички для сигар та запальнички для люльок. Цей стандарт не поширюється на сірники, а також на інші вироби, що створюють полум’я, призначені винятково для запалювання інших, крім сигарет, сигар і люльок, матеріалів.

Запальнички як пристрої, що створюють полум’я, можуть, як і всі джерела полум’я, нести потенційну небезпеку для користувачів. Вимоги безпеки, наведені у цьому стандарті, не можуть усунути всі небезпеки, але спроможні зменшити потенційну небезпеку для користувачів.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

Видання офіційне

2.1 запальничка (lighter)

Використовуваний вручну утворюючий полум’я прилад, який вживає нафтохімічні продукти як паливо, який зазвичай використовують для навмисного запалювання сигарет, сигар і люльок і який передбачувано можна застосовувати для запалювання таких виробів як папір, гніт, свічки та ліхтарі.

Примітка. Запальнички, зокрема, не призначені для використання як свічки або ліхтарики чи для інших цілей, що вимагають подовженого часу горіння

2.2 рідинна запальничка (fluid lighter)

Запальничка з відкритим гнітом, у якій використовують як паливо рідкі вуглеводні, наприклад гексан, тиск насиченої пари яких за 24 °С не перевищує 34,5 кПа

2.3 газова запальничка (gas lighter)

Запальничка, у якій використовують як паливо зріджені вуглеводні, такі як н-бутан, ізобутан та пропан, тиск насиченої пари яких за 24 °С перевищує 104 кПа

2.4 запальничка із загорянням  після змішування (postmixing burner lighter)

Газова запальничка, в якій паливо подається для згоряння, а повітря забезпечується у точці загоряння

2.5 запальничка з попереднім змішуванням (premixing burner lighter)

Газова запальничка, в якій паливо та повітря змішуються перед подаванням на згоряння

2.6 одноразова запальничка (disposable lighter)

Запальничка, яку продають з убудованим подаванням палива, та яка не призначена для заправляння

2.7 багаторазова запальничка (refillable lighter)

Запальничка, призначена для заправляння переміщенням палива із зовнішнього контейнера чи вставленням нового заправленого паливного резервуара

2.8 регульована запальничка (adjustable lighter)

Запальничка, оснащена механізмом, за допомогою якого користувач може змінювати висоту полум’я

2.9 нерегульована запальничка (non-adjustable lighter)

Запальничка, не обладнана доступним для користувача механізмом регулювання висоти полум’я.

Примітка. Висоту полум’я встановлює виробник

2.10 автоматично регульована запальничка для люльок (automatically adjusting pipe lighter)

Запальничка, характеризована автоматичним збільшенням висоти полум’я у разі нахилення з вертикального положення, спроектована
спеціально для запалювання люльок

2.11 самозагасаюча запальничка (self-extinguishing lighter)

Запальничка, яка у разі запалювання потребує постійної навмисної і примусової дії для підтримання полум’я і яка загасає унаслідок припинення такої примусової дії

2.12 несамозагасаюча запальничка (non-self-extinguishing lighter)

Запальничка,  яка у разі запалювання не потребує навмисної чи примусової дії користувача для підтримання полум’я і потребує подальшої навмисної дії користувача для гасіння полум’я

2.13 висота полум’я (adjustable lighter)

Лінійна відстань від кінчика видимого полум’я до верхньої частини захисного щитка або, за відсутності екрану, від кінчика видимого полум’я до нижньої частини відкритого гніту або верхній частині сопла клапана пальника

2.14 захисний щиток (shield)

Конструкція, яка повністю чи частково оточує сопло клапана пальника газової запальнички чи гніт рідинної запальнички

2.15 клапан пальника (burner valve)

Вузол газової запальнички, який контролює випуск палива

2.16 сопло клапана пальника (burner valve orifice)

Кінчик пальника, з якого випускається паливо

2.17 спалахування (flaring)

Зміна висоти полум’я відносно сталого стану полум’я

2.18 стале самозаймання (sustained self-ignition)

Запалення у разі ненавмисної фізичної дії, наприклад, падіння запальнички, яке може призвести до активації елементу запалювання та продовження запалювання до появи полум’я

2.19 розбризкування; розпилювання (spitting; sputtering)

Явище полум’я газової запальнички, за якого виділення не випаруваного зрідженого газу утворює душ з палаючих рідких крапель, які відокремлюються від основного полум’я

2.20 полум’я (flame)

Результат горіння палива, за якого виробляється тепло і часто світло, яке можна помітити неозброєним оком у разі нормального або ослабленого освітлення

2.21 запалювати (ignite)

Створювати полум’я запальничкою, активуючи автономні системи запалювання та подавання пального цієї запальнички в передбачуваному порядку.

 

 

 

 

 

3 ФУНКЦІЙНІ ВИМОГИ

3.1 Створення полум’я

Щоб звести до мінімуму можливість випадкового запалення чи самозаймання, для запальничок потрібно застосовувати навмисну ручну операцію для отримання полум’я. Ця операція має відповідати принаймні одній з наведених нижче вимог:

а) для створення та підтримки полум’я потрібні примусові дії з боку користувача;

 1. b) для створення полум’я потрібно не менше ніж дві незалежних дій користувача;

с) для створення полум’я потрібне зусилля активації не менше ніж 15 Н (див. рисунок 1 чи рисунок 2).

3.2 Висота полум’я

Примітка. Максимальна висота полум’я, визначена у цьому стандарті як для запальничок із загорянням  після змішування, так й для запальничок з попереднім змішуванням, періодично переглядатиметься з метою поступового зменшення згідно з вимогами технічного прогресу.

3.2.1 Нерегульовані запальнички

3.2.1.1 Нерегульовані рідинні запальнички не мають створювати висоту полум’я більше ніж 120 мм у разі випробування згідно з 5.2.

3.2.1.2 Нерегульовані запальнички як із загорянням після змішування, так й з попереднім змішуванням не мають створювати висоту полум’я більше ніж 50 мм у разі випробування згідно з 5.2.

3.2.2 Регульовані запальнички

3.2.2.1 Для регульованих запальничок, визначених у 2.8, максимальна висота полум’я, яку користувач отримає за різних умов використання, має відповідати вимогам, переліченим під час випробування згідно з 5.2.

3.2.2.2 Регульовані запальнички із загорянням  після змішування повинні мати висоту полум’я, встановлену виробником таким чином, щоб запальничка, яку вперше запалює користувач – без зміни регулювання, – не створювала висоту полум’я більше ніж 100 мм.

3.2.2.3 Регульовані запальнички із загорянням  після змішування не мають створювати висоту полум’я більше ніж 120 мм, якщо їх свідомо налаштовує користувач до граничних значень виробника на максимальну висоту полум’я.

Умовні познаки.

1 – запальничка;

2 – вантаж;

F – зусилля активації створення полум’я

Рисунок 1 – Докладання зусилля активації створення полум’я, як зазначено в 3.1 c). Натискна кнопка

 

Умовні познаки.

1 – прилад вимірювання сили;

F – зусилля активації створення полум’я

Рисунок 2 – Докладання зусилля активації створення полум’я, як

зазначено в 3.1 c). Обертовий привод

 

3.2.2.4 Регульовані запальнички з попереднім змішуванням повинні мати висоту полум’я, встановлену виробником таким чином, щоб запальничка, яку вперше запалює користувач – без зміни регулювання, – не створювала висоту полум’я більше ніж 60 мм.

3.2.2.5 Регульовані запальнички з попереднім змішуванням не мають створювати висоту полум’я більше ніж 75 мм, якщо їх свідомо налаштовує користувач до граничних значень виробника на максимальну висоту полум’я.

3.2.2.6 Регульовані запальнички як із загорянням після змішування, так й з попереднім змішуванням не мають створювати висоту полум’я більше ніж 50 мм у разі встановлення на максимально низьку висоту полум’я.

3.2.2.7 Автоматично регульовані запальнички для люльок не мають в будь-якому положенні створювати висоту полум’я більше ніж 100 мм.

3.2.2.8 Максимальну висоту полум’я для запальничок треба обмежувати попередньою установкою чи конструкцією виробу, чи обома способами.

Примітка. Щодо схем відбору зразків див. також додаток A стосовно AQL і «Бібліографію».

3.3 Регулювання висоти полум’я

3.3.1 Як визначено в 2.8, регульовані запальнички потребують навмисної дії з боку користувача, щоб зменшити чи збільшити висоту полум’я, коли їх використовують звичайним способом. Регульовані запальнички повинні мати індикацію, яка показує напрямок руху механізму регулювання, потрібного для отримання вищого або нижчого полум’я.

3.3.2 На запальничках, механізми регулювання яких відповідають вимогам 3.3.3 та 3.3.4, напрям руху має бути надійно надрукованим або вигравіруваним в безпосередній близькості від механізму регулювання і бути легко видимим і зрозумілим.

3.3.3 Газові запальнички з поворотним органом регулювання полум’я, що обертається приблизно під прямим кутом до полум’я, треба виконувати таким чином:

а) якщо орган регулювання полум’я знаходиться у верхній частині запальнички, а запальничку утримують так, щоб вогонь був орієнтований вертикально вгору і так, щоб користувач стояв лицем до органом регулювання полум’я, то рух органу регулювання вліво має призвести до зменшення висоти полум’я;

 1. b) якщо орган регулювання полум’я знаходиться на денці запальнички, а запальничку утримують так, щоб користувач стояв лицем до органу регулювання полум’я, то рух органу регулювання за годинниковою стрілкою має призвести до зменшення висоти полум’я.

3.3.4 Для газових запальничок, що потребують руху органу регулювання полум’я  приблизно паралельно осі полум’я, висота полум’я має зменшуватися чи збільшуватися відповідно до напрямку руху цього органу.

3.3.5 Якщо орган регулювання полум’я виступає з корпусу запальнички, він повинен мати мінімальне зусилля регулювання 1 Н, застосовне за всім діапазоном регулювання в тангенціальному напрямку (див. рисунок 3).

Умовні познаки.

1 – напрямок докладання зусилля до органу регулювання полум’я

Рисунок 3 – Докладання зусилля регулювання полум’я, як

визначено в 3.3.5

 

3.4. Стійкість до розбризкування, розпилювання та спалахування

Як визначено в розділі 2.3, газові запальнички у разі встановлення на максимальну висоту полум’я не мають створювати розбризкування чи розпилювання, як визначено в 2.19, чи спалахування, як визначено в 2.17, під час випробування згідно з 5.3.

3.5. Гасіння полум’я

Якщо запальничку гасять у передбаченій спосіб, наприклад, закривши кришку або відпустивши кнопку чи важіль, вона має відповідати наведеним нижче вимогам щодо часу гасіння.

а) Нерегульовані рідинні запальнички із загорянням  після змішування на постійно встановленій висоті полум’я під час випробування згідно з 5.4 повинні повністю гасити будь-яке відкрите полум’я протягом 2 с після 10 секундного горіння.

 1. b) Регульовані запальнички із загорянням після змішування під час випробування згідно з 5.4 повинні повністю гасити будь-яке полум’я протягом 2 с:

1) після 10 с горіння у разі встановлення висоти полум’я 50 мм або максимальної висоти полум’я, якщо вона нижче ніж 50 мм;

2) після 5 с горіння у разі встановлення максимальної висоти полум’я.

 1. c) У разі запальничок із загорянням після змішування, які мають захисний щиток, допустимі додаткові 2 с догоряння (тобто продовження горіння), якщо полум’я протягом цього додаткового періоду 2 с не простягається над захисним щитком.
 2. d) Нерегульовані запальнички з попереднім змішуванням на постійно встановленій висоті полум’я під час випробування згідно з 5.4 повинні повністю гасити будь-яке полум’я протягом не більше ніж 5 с.
 3. e) Регульовані запальнички з попереднім змішуванням під час випробування згідно з 5.4 повинні повністю гасити будь-яке полум’я протягом не більше ніж 5 с:

1) після 10 секунд горіння у разі встановлення висоти полум’я 50 мм або максимальної висоти полум’я, якщо вона нижче ніж 50 мм;

2) після 5 секунд горіння у разі встановлення максимальної висоти полум’я.

Примітка. У випадку запальничок з попереднім змішуванням газової суміші загальний час догоряння в цьому стандарті буде періодично переглядатися з метою його поступового зменшення згідно з вимогами технічного прогресу.

3.6 Робочий об’єм

Для газових запальничок, які постачають разом з паливом, рідка частина палива не має перевищувати 85 % об’єму паливного резервуара у разі випробування згідно з 5.7.

 

4 ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦІЇ

4.1 Зовнішня обробка

Запальнички не повинні мати зовнішніх гострих країв, які можуть призвести до випадкових порізів або саден у користувача, коли з ними поводяться чи їх використовують належним чином.

4.2 Сумісність з паливом

4.2.1 Деталі рідинних запальничок, визначених у 2.2, які контактують з паливом, рекомендованим виробником, не мають пошкоджуватися після тривалого контакту з цим паливом так, щоб призвести до погіршення будь-якої характеристики, наведеної в докладному викладі випробування згідно з 5.5.

4.2.2 Деталі газових запальничок, визначених у 2.3, які контактують з паливом, рекомендованим виробником, не мають пошкоджуватися після впливу палива так, щоб призвести до погіршення будь-якої характеристики, наведеної в докладному викладі, чи дозволити виділення газу більше ніж       15 мг/хв для випробування згідно з 5.5.

4.2.3 Запальнички, які відповідають вимогам 4.2.1 і 4.2.2 і які можна запалювати належним чином, згодом мають відповідати всім застосовним вимогам від 3.1 до 3.5 включно. Запальнички, які не можна запалювати у передбаченій спосіб, не визнають пошкодженими.

4.3. Опір до втрати палива

4.3.1 Багаторазові рідинні запальнички, що мають герметичний паливний резервуар, повинні мати герметизуючий закупорювальний устрій, який запобігає втраті або витоку палива як з герметичного резервуара, так і через закупорювальний устрій, коли цей устрій встановлений у запальничку користувачем у передбачуваному порядку під час випробування згідно з 5.6.

4.3.2 Багаторазові газові запальнички повинні мати герметичний паливний резервуар, заправний клапан якого мусить бути достатньо надійним, щоб запобігти виходу газу більше ніж 15 мг/хв під час випробування згідно з 5.6.

4.4. Надійність у разі падіння

4.4.1 Запальнички мають витримувати три окремих падіння (з висоти 1,5 м ± 0,1 м), які проводять згідно з 5.8, не порушуючи їх подальшу безпечну експлуатацію:

а) без руйнування/розбиття паливного резервуара;

б) без сталого самозаймання, як визначено в 2.18.

Крім того, для газових запальничок витік газу не має перевищувати    15 мг/хв.

4.4.2 Запальнички, які відповідають цим вимогам і які можна запалювати належним чином, згодом мають відповідати всім застосовним вимогам від 3.1 до 3.5 включно. Запальнички, які не можна запалювати у передбаченій спосіб, не визнають пошкодженими.

У випадку, якщо захисний щиток відділяється під час випробування щодо падіння, його можна повторно прикріпити, якщо це можливо, і продовжувати випробування.

4.5. Стійкість до підвищеної температури

4.5.1 Газові та рідинні запальнички з герметичним резервуаром, заповненим паливом, яке не абсорбується, повинні витримувати температуру 65 °С протягом 4 год під час випробування згідно з 5.9.

4.5.2 Запальнички, які відповідають цій вимозі та які можна запалювати належним чином після витримування за температури (23 ± 2) °С згодом мають відповідати всім застосовним вимогам від 3.1 до 3.5 включно. Запальнички, які не можна запалювати у передбаченій спосіб, не визнають пошкодженими.

4.6. Стійкість до внутрішнього тиску

Газові запальнички мають витримувати внутрішній тиск, який вдвічі перевищує тиск пари за температури палива 55 °С, рекомендованого виробником, під час випробування згідно з 5.10.

4.7 Поведінка під час горіння

4.7.1 Час горіння 5 с у разі утримування в положенні, коли верхня частина гніта чи сопло клапана пальника знаходяться під кутом 45° до горизонталі (див. рисунок 4) без ознак горіння або небезпечної деформації деталей,  мають витримувати такі типи запальничок:

а) регульовані газові запальнички,  з висотою полум’я встановленим на максимум.

4.7.2 Час горіння 10 с у разі утримування в положенні, коли верхня частина гніта чи сопло клапана пальника знаходяться під кутом 45° до горизонталі (див. рисунок 4) без ознак горіння або небезпечної деформації деталей, мають витримувати такі типи запальничок:

а) рідинні запальнички;

 1. b) нерегульовані газові запальнички з постійно встановленими висотами полум’я;
 2. c) регульовані газові запальнички з висотою полум’я 50 мм або максимальною висотою полум’я, якщо вона нижча ніж 50 мм.

4.8. Стійкість до циклічного горіння

Час горіння 20 с – повторюваний 10 разів, – під час випробування згідно з 5.11 мають витримувати такі види запальничок:

а) рідинні запальнички;

 1. b) нерегульовані газові запальнички з постійно встановленими висотами полум’я;
 2. c) регульовані газові запальнички з постійно встановленою висотою полум’я 50 мм або максимальною висотою полум’я, якщо вона нижче ніж 50 мм.

Запальнички, які відповідають цій вимозі та які можна запалювати належним чином, згодом мають відповідати всім застосовним вимогам від 3.1 до 3.5 включно. Запальнички, які не можна запалювати у передбаченій спосіб, не визнають пошкодженими.

4.9. Стійкість до безперервного горіння

Час горіння 2 хв із полум’ям у положенні вертикально вгору під час випробування згідно з 5.12 мають витримувати, не спричиняючи небезпечного стану такі види запальничок:

а) рідинні запальнички;

 1. b) нерегульовані газові запальнички з постійно встановленими висотами полум’я;
 2. c) регульовані газові запальнички з постійно встановленою висотою полум’я 50 мм або максимальною висотою полум’я, якщо вона нижче ніж 50 мм.

 

Рисунок 4 – Положення запальничок під час випробувань щодо горіння, описаних у 4.7.1 та 4.7.2

 

5 МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

ЗАЯВА ЩОДО БЕЗПЕКИ. Особи, які використовують цей документ, мають знати нормальну лабораторну практику, яка застосовується. Цей документ не спрямовано на вирішення всіх проблем безпеки, пов’язаних з його використанням, якщо такі є. Користувач зобов’язаний встановити відповідні навички щодо безпеки та стану здоров’я та забезпечити відповідність будь-яким вимогам нормативних документів.

5.1 Випробувальні зразки

У методах тестування, описаних нижче, випробувальні зразки треба складати з нових, повністю готових до експлуатації, нормально працюючих запальничок, які спочатку не мають механічних пошкоджень, якщо не зазначено інше.

5.2 Вимірювання висоти полум’я

5.2.1 Інструменти

5.2.1.1 Вертикально встановлювана негорюча лінійка, яка має горизонтально розташовані познаки з кроком 5 мм. Лінійку треба встановити в нульовій точці напроти запальнички на відстані щонайменше 25 мм.

5.2.1.2 Вільна від протягів камера, зроблена з негорючих матеріалів.

5.2.2 Процедура

5.2.2.1 Випробування проводять всередині вільної від протягів камери. У випадку запальнички з попереднім змішуванням це випробування рекомендовано проводити в умовах ослабленого освітлення.

5.2.2.2 Усі випробувальні зразки витримують за температури (23 ± 2) °С принаймні за 10 год до кожного вимірювання висоти полум’я.

5.2.2.3 Ставлять випробувальний зразок на деяку відстань навпроти так, щоб вогонь було спрямовано вертикально вгору.

5.2.2.4 Запалюють випробувальну запальничку, дозволяють вогню стабілізуватися протягом приблизно 1,0 с, а потім визначають висоту полум’я протягом 5 с горіння, як визначено в 2.13, за найближчою познакою 5 мм марковання на лінійці позаду запальнички.

5.3 Випробування щодо розбризкування, розпилення та спалахування

5.3.1 Загальні положення

Рідинні запальнички, які визначено у 2.2, вилучають з цього випробування.

5.3.2 Процедура

5.3.2.1 Усі випробувальні зразки перед кожним випробуванням на розбризкування, розпилення та спалахування витримують за температури            (23 ± 2) °С не менше ніж 10 год.

5.3.2.2 Якщо запальнички регульовані, як визначено у 2.8, встановлюють максимальну висоту полум’я.

5.3.2.3 Запалюють запальничку та спостерігають за розбризкуванням або розпиленням, як це визначено у 2.19, протягом 5 с горіння за будь-якого положення руки.

Пошкодження. Будь-які ознаки щодо розбризкування чи розпилення визнають пошкодженням.

5.3.2.4 Якщо запальничка не виходить з ладу, знов витримайте її протягом мінімум 5 хв за температури (23 ± 2) °С перед продовженням процедури 5.3.2.7.

5.3.2.5 Якщо для проведення випробування, описаного в 5.3.2.7, використовують різні газові запальнички, витримайте кожну запальничку згідно з 5.3.2.1.

5.3.2.6 Автоматично регульовані запальнички для люльок, які визначено у 2.10, вилучають з процедур від 5.3.2.7 до 5.3.2.12.

5.3.2.7 Запалюють запальничку так, щоб полум’я було спрямовано вертикально вгору. Спостерігають за висотою полум’я та перевертають запальничку до кута 45° від горизонталі (див. рисунок 5), знову спостерігаючи середню або сталу висоту полум’я під час процедури. Гасять запальничку та повертають її у вертикальне положення.

Пошкодження. Збільшення у будь-який час висоти полум’я більше ніж на 50 мм вище встановленої висоти полум’я протягом всього часу, що становить 5 с, або максимальна висота полум’я, яка перевищує максимальні значення, наведені в 3.2, визнають пошкодженням.

5.3.2.8 Якщо запальничка не виходить з ладу, витримати її протягом мінімум 5 хв за температури (23 ± 2) °С перед продовженням процедур 5.3.2.10, 5.3.2.11 і 5.3.2.12.

5.3.2.9 Якщо для проведення випробовувань, як описано в 5.3.2.10, 5.3.2.11 і 5.3.2.12, застосовують різні газові запальнички, кожну з них витримують згідно з 5.3.2.1.

5.3.2.10 Перевертають запальничку протягом 10 с.

5.3.2.11 Переорієнтують запальничку так, щоб полум’я спрямовувалося вертикально вгору та запалюють її.

5.3.2.12 Спостерігають за висотою полум’я протягом 5 с горіння.

Пошкодження. Будь-яку зміну полум’я, що перевищує 50 мм або перевищує максимальні значення, наведені у 3.2, визнають пошкодженням.

5.4 Випробування гасіння полум’я

5.4.1 Інструменти

Які наведено у 5.2.1.

 

 

 

Висота полум’я = l1 + l2

Рисунок 5 – Вимірювання висоти полум’я для випробування спалахування, наведеного у 5.3.2.7

5.4.2 Процедура

5.4.2.1 Усі випробувальні зразки витримують за температури (23 ± 2) °С не менше ніж 10 год. Рекомендовано проводити випробування в умовах ослабленого освітлення.

5.4.2.2 Запальничку розташовують поруч з пристроєм вимірювання висоти полум’я так, б полум’я було спрямовано вертикально вгору.

5.4.2.3 Запалюють та регулюють відповідно до висоти полум’я, зазначеного у 3.5 a) чи 3.5 b), чи 3.5 d), чи 3.5 e), якщо потрібно.

5.4.2.4 Гасять і дають охолонути принаймні протягом 1 хв.

5.4.2.5 Запалюють протягом періоду(-ів) часу, зазначеного у 3.5 a) чи 3.5 b), чи 3.5 d), чи 3.5 e), і гасять в нормальному режимі.

5.4.2.6 Вимірюють та записують час будь-якого горіння, що відбувається після дії гасіння.

Пошкодження. Перевищення періоду часу догоряння (тобто продовження горіння), зазначеного у пункті 3.5, визнають пошкодженням.

5.5 Випробування щодо сумісності з паливом

5.5.1 Загальні положення

Метою випробування є визначення того, чи деталі запальнички, які вступають в контакт з паливом, рекомендованим виробником, пошкоджуються будь-яким чином або чи призводить це до витоку палива, як визначено в цьому випробуванні.

Запальнички, використані під час випробувань щодо виконання вимог від 3.1 до 3.5 включно, можна використовувати для цього випробування щодо сумісності.

5.5.2 Інструменти

5.5.2.1 Для рідинних запальничок:

5.5.2.1.1 Контейнер, спроможний бути герметичним.

5.5.2.1.2 Камера, вентильована для запобігання накопиченню газу чи пари, у якій можна підтримувати температуру (40 ± 2) °С.

5.5.2.2 Для газових запальничок:

5.5.2.2.1 Камера, вентильована для запобігання накопиченню газу чи пари, у якій можна підтримувати температуру (40 ± 2) °С.

5.5.2.2.2 Пристрій для вимірювання температури з точністю до ± 1 °С в діапазоні від 35 °С до 45 °С.

5.5.2.2.3 Важелі з чутливістю 0,1 мг.

5.5.3 Процедура

5.5.3.1 Для рідинних запальничок:

5.5.3.1.1 Випробовують паливо, що відповідає методу, а також паливо, рекомендоване виробником.

5.5.3.1.2 Запалюють зразки належним чином, щоб забезпечити справність запальничок.

5.5.3.1.3 Поміщають погашені зразки в контейнер з їх кришками та закупорювальними устроями у відкритому положенні.

5.5.3.1.4 Заповнюють контейнер паливом, рекомендованим виробником, щоб зразки були занурені у паливо. Герметично закривають контейнер.

5.5.3.1.5 Витримують камеру за (40 ± 2) °С.

5.5.3.1.6 Поміщають контейнер у камеру на 28 днів.

5.5.3.1.7 Через 28 днів видаляють контейнер з камери та зразки з контейнера.

5.5.3.1.8 Дають зразкам повністю висохнути.

5.5.3.1.9 Заправляють зразки відповідно до методу та палива, рекомендованого виробником.

5.5.3.1.10 Витримують зразки за температури (23 ± 2) °С не менше ніж 10 год.

5.5.3.1.11 Візуально перевіряють виток рідкого палива з запальничок у всіх положеннях.

Пошкодження. Будь-який виток визнають пошкодженням.

5.5.3.1.12 Запальнички, які можна запалювати належним чином, згодом мають відповідати всім застосовним вимогам від 3.1 до 3.5 включно.

5.5.3.1.13 Запальнички, які не можуть бути запалені, не визнають пошкодженими.

5.5.3.1.14 Відтворюваність цього випробування залежить від історії служби зразка(-ів), і, отже, його треба виконувати з новими запальничками.

5.5.3.2 Для газових запальничок:

5.5.3.2.1 Витримують камеру за (40 ± 2) °С.

5.5.3.2.2 Короткочасно запалюють кожен зразок, щоб переконатись, що його наповнено паливом, і поміщають зразки в камеру на 28 днів.

5.5.3.2.3 Через 28 днів видаляють зразки з камери.

5.5.3.2.4 Витримують зразки за температури (23 ± 2) °С не менше ніж 10 год.

5.5.3.2.5 Визначають зважуванням, чи дозволяють зразки швидкість виходу газу понад 15 мг/хв.

Пошкодження. Виток газу, що перевищує 15 мг/хв, визначають пошкодженням. Відсутність рідкого палива у запальничці також визнають пошкодженням.

Якщо паливний резервуар запальнички повністю чи частково прозорий, візуально спостерігають наявність рідкого палива всередині паливного резервуара. За відсутності рідкого палива запальничка порожня.

5.5.3.2.6 Всі запальнички, які можна запалювати належним чином, згодом мають відповідати всім застосовним вимогам від 3.1 до 3.5 включно. Запальнички, які не можна запалювати належним чином, не визнають пошкодженими.

Якщо паливний резервуар не прозорий, переходять до 5.5.3.2.7.

5.5.3.2.7 Непрозорі запальнички, які не можна запалювати належним чином, треба перевірити, як зазначено нижче, щоб визначити, чи наповнені вони рідким паливом:

а) зважують запальничку на важелях, що мають чутливість 0,1 мг;

 1. b) відкривають паливний резервуар (натисканням герметизуючої кульки чи відкриттям клапана пальника для одноразової запальнички; або відкриттям заправного клапана для багаторазової запальнички);

с) знов зважують запальничку зо всіма її деталями.

Якщо маса не змінна в межах ± 10 мг, запальничка була порожньою.

5.5.3.2.8 Усі запальнички, які можна запалювати належним чином, мають відповідати всім вимогам розділу 3. Запальнички, які не можна запалювати належним чином, не визнають пошкодженими.

5.5.3.2.9 Відтворюваність цього випробування залежить від історії служби зразка(-ів) і, отже, його треба виконувати з новими запальничками.

5.6 Випробування повторного заповнення

5.6.1 Загальні положення

Мета випробування полягає у забезпеченні відсутності небезпечного витоку палива з корпуса запальнички.

5.6.2 Інструменти

5.6.2.1 Для багаторазових газових запальничок: важелі, достатньо чутливі для вимірювання витоку газу протягом певного періоду часу.

5.6.3 Процедура

5.6.3.1 Для рідинних запальничок з герметичним паливним резервуаром:

5.6.3.1.1 Знімають герметизуючий закупорювальний устрій з отвору для заправки запальничок на герметичному паливному резервуарі.

5.6.3.1.2 Заповнюють паливний резервуар згідно зі способом і паливом, рекомендованим виробником.

5.6.3.1.3 Установлюють герметизуючий закупорювальний устрій  отвору для заправки, протирають і висушують запальничку.

5.6.3.1.4 Спостерігають за витоком палива з будь-якого місця герметизуючого закупорювального устрою чи з самого паливного резервуара.

Пошкодження. Будь-яке свідчення щодо витоку палива визнають пошкодженням.

5.6.3.2 Для багаторазових газових запальничок:

5.6.3.2.1 Спорожнюють паливний резервуар газової запальнички, потім заповнюють його згідно зі способом і паливом, рекомендованим виробником.

5.6.3.2.2 Визначають зважуванням, чи швидкість витоку газу більше ніж 15 мг/хв.

Пошкодження. Виток газу більше ніж 15 мг/хв визнають пошкодженням.

5.7 Випробування щодо об’єму палива

5.7.1 Загальні положення

Метою випробування є визначення відношення об’єму рідкої частини палива щодо об’єму паливного резервуара. Рідинні запальнички, які визначені у 2.2, вилучають з цього випробування.

5.7.2. Випробувальні зразки

Випробувальні зразки треба складати з запальничок, готових до постачання.

5.7.3 Інструменти

5.7.3.1 Важелі, що мають чутливість 0,1 мг.

5.7.4 Процедура

5.7.4.1 Усі зразки запальничок витримують за температури (23 ± 2) °С не менше ніж 10 год.

5.7.4.2 Визначають масу палива зважуванням повного невикористаного зразка запальнички, зливанням палива та зважуванням порожньої запальнички через 30 хв.

5.7.4.3 Обчислюють об’єм V1 рідкої частини палива, використовуючи щільність палива за (23 ± 2) °С:

Маса палива (грам)

V1 =

Щільність палива за (23 ± 2) ° С (г /см3)

Якщо тип і рецептура палива не відомі, використовують значення  щільності 0,54 г/см3.

5.7.4.4 Свердлять отвір не більше ніж 6 мм у паливному резервуарі, а потім зважують запальничку.

5.7.4.5 Заповнюють паливний резервуар дистильованою водою за температури (23 ± 2) °С, використовуючи шприц або інший прийнятний пристрій, та упевнюються, що в резервуарі відсутні повітряні бульбашки. Залежно від конструкції запальнички та її паливного резервуара (розміру, форми та товщини стінки), може бути потрібно просвердлити вентиляційний отвір в такому місці паливного резервуара, щоб полегшити видалення захопленого під час наповнення повітря. Якщо вентиляційний отвір використано, запальничку зважують після свердлення як наливного, так і вентиляційного отворів.

5.7.4.6 Зважують запальничку, наповнену водою.

5.7.4.7 Визначають масу води відніманням маси порожньої запальнички (див. 5.7.4.4) від маси запальнички з водою (див. 5.7.4.6) або вимірюванням кількості води, потрібної для заповнення паливного резервуар зразка запальнички, чи будь-яким іншим зручним способом.

5.7.4.8 Обчислюють об’єм резервуара запальнички V0 за формулою:

Маса води (грам)

V1 =

Щільність води за (23 ± 2) °С (г /см3)

Пошкодження. Співвідношення V1/V0 більше ніж 0,85 визнають пошкодженням.

5.8 Випробування щодо падіння

5.8.1 Загальні положення

Мета випробування полягає в тому, щоб визначити спроможність запальнички безпечно витримувати падіння, яке може виникнути під час її використання.

Запальнички, використовувані під час випробування щодо виконання вимог від 3.1 до 3.5 включно, можна використовувати у цьому випробуванні.

5.8.2 Інструменти

5.8.2.1 Бетонна поверхня.

5.8.2.2 Висотомірний прилад, позначений (1,5 ± 0,1) м.

5.8.2.3 Важелі, що мають чутливість 0,1 мг у разі вимірювання витікання газу протягом 1 хв або 1 мг у разі вимірювання витікання газу протягом 10 хв.

5.8.3 Процедура

5.8.3.1 Для кожного виду запальнички:

Випробування щодо падіння виконують на двох різних зразках.

Зразок 1. Запальничку витримують за температури (23 ± 2) °С не менше ніж 10 год.

Для регульованої запальнички висоту полум’я встановлюють на максимальну висоту.

Зразок 2. Запальничку витримують за температури (– 10 ± 2) °С протягом 24 год, а потім витримують за температури (23 ± 2) °С не менше ніж 10 год.

Для регульованої запальнички висоту полум’я встановлюють не більше ніж на 50 мм.

5.8.3.2 Для рідинних запальничок:

5.8.3.2.1 Кожному зразку дозволяють вільно падати на бетонну поверхню з висоти (1,5 ± 0,1) м за таких початкових положень для кожного:

а) денцем вниз;

 1. b) денцем уверх;

с) горизонтального.

Під час випробування щодо падіння запальнички, обладнані кришкою, мусять мати закриту кришку.

5.8.3.2.2 Під час кожного падіння перевіряють зразок щодо пошкодження паливного резервуара чи щодо сталого самозаймання.

Пошкодження. Будь-які тріщини/розбиття чи стале самозаймання визнають пошкодженням.

5.8.3.3 Для газових запальничок:

5.8.3.3.1 Кожному зразку дозволяють вільно падати на бетонну поверхню з висоти (1,5 ± 0,1) м, за таких початкових положень для кожного:

а) денцем вниз;

 1. b) денцем уверх;

с) горизонтального.

Під час випробування щодо падіння запальнички, обладнані кришкою, мусять мати закриту кришку.

5.8.3.3.2 Під час кожного падіння перевіряють зразок щодо пошкодження паливного резервуара чи щодо сталого самозаймання.

Пошкодження. Будь-які тріщини/розбиття чи стале самозаймання визнають пошкодженням.

5.8.3.3.3 Через 5 хв після проведення трьох випробувань щодо падіння визначають зважуванням, чи втрата газу більше ніж 15 мг/хв.

Пошкодження. Втрату газу, яка перевищує цей показник, визнають пошкодженням.

5.8.3.4 Всі запальнички, які не визнані пошкодженими під час випробовування згідно з 5.8.3.2 і 5.8.3.3 та які можна запалювати у передбачуваній спосіб, згодом мають відповідати всім застосовним вимогам від 3.1 до 3.5 включно.

5.8.3.5 Запальнички, які не можна запалювати належним чином, не визнають пошкодженими.

5.9 Випробування щодо підвищеної температури

5.9.1 Загальні положення

Мета випробування полягає в тому, щоб визначити спроможність паливного резервуара, охоплюючи зберігання герметичності, витримувати підвищену температуру без тріщин/розриву паливного резервуара та без шкоди для подальшої безпечної експлуатації запальнички.

Запальнички, які використовувалися у випробуванні щодо виконання вимог від 3.1 до 3.5 включно, можна використовувати для цього випробування щодо температури.

5.9.2 Інструменти

5.9.2.1 Камера, вентильована для запобігання накопиченню газу, спроможна підтримувати температуру (65 ± 2) °С.

5.9.2.2 Прилад для вимірювання температури з точністю до ± 2 °С.

5.9.2.3 Важелі, що мають чутливість 0,1 мг.

5.9.3 Процедура

5.9.3.1 Витримують температуру камери за (65 ± 2) °С.

5.9.3.2 На короткий час запалюють кожен зразок, щоб переконатись, що його заправлено паливом, і покладають погашені зразки у камеру принаймні на 4 год.

5.9.3.3 Через 4 години виймають зразок і витримують його за температури (23 ± 2) °С не менше ніж 10 год.

5.9.3.4 Для рідинних запальничок після температурної витримки, якщо запальничка порожня, заправляють її відповідно до способу паливом, рекомендованим виробником.

Пошкодження. Тріщини/розбиття паливного резервуара, а також корпуса визнають пошкодженням.

5.9.3.5 Рідинні запальнички, які можна запалювати належним чином, згодом мають відповідати всім застосовним вимогам від 3.1 до 3.5 включно. Рідинні запальнички, які не можна запалювати належним чином, не визнають пошкодженими.

5.9.3.6 Для газових запальничок після температурної витримки визначають зважуванням, чи швидкість втрати газу більше ніж 15 мг/хв.

Пошкодження. Втрата газу більше ніж 15 мг/хв визнають пошкодженням. Відсутність рідкого палива у запальничці також визнають пошкодженням.

Якщо паливний резервуар запальнички повністю або частково прозорий, візуально спостерігають наявність рідкого палива всередині резервуара. За відсутності рідкого палива запальничка порожня.

5.9.3.7 Газові запальнички, які можна запалювати належним чином, згодом мають відповідати всім застосовним вимогам від 3.1 до 3.5 включно. Газові запальнички, які не можна запалювати належним чином, не визнають пошкодженими.

Якщо паливний резервуар запальнички непрозорий, переходять до 5.9.3.8.

5.9.3.8 Непрозорі запальнички, які не можна запалювати належним чином, щоб визначити, чи вони  порожні, мусять бути перевірені за такими способами:

а) зважують запальничку на важелях, що мають чутливість 0,1 мг;

 1. b) відкривають паливний резервуар (натисканням герметизуючої кульки чи відкриттям клапана пальника для одноразової запальнички чи відкриттям заправного клапана для багаторазової запальнички);

с) знову зважують запальничку зо всіма її деталями.

Якщо маса не змінилася більше ніж на ± 10 мг, запальничка була порожньою.

5.9.3.9 Газові запальнички, які можна запалювати належним чином, згодом мають відповідати всім застосовним вимогам від 3.1 до 3.5 включно. Газові запальнички, які не можна запалювати належним чином, не визнають пошкодженими.

5.10 Випробування щодо внутрішнього тиску

5.10.1 Загальні положення

Мета випробування полягає в тому, щоб визначити спроможність паливного резервуара, охоплюючи корпус запальнички, витримувати аномально високий внутрішній тиск.

Рідинні запальнички, які визначено у 2.2, не долучають до цього випробування.

5.10.2. Випробувальні зразки

Зразки складають з нових запальничок, з яких було видалено паливо та які не мають механічних пошкоджень.

Запальнички, які використано під час випробування щодо виконання вимог від 3.1 до 3.5 включно, можна використовувати для цього випробування щодо тиску.

5.10.3 Інструменти

5.10.3.1 Будь-який пристрій, спроможний виробляти внутрішній тиск 2 МПа.

5.10.4 Процедура

5.10.4.1 Випробування проводять за температури навколишнього середовища (23 ± 2) °С.

5.10.4.2 Зразок піддають внутрішньому тиску, який вдвічі перевищує тиск пари, що відбувається за температури палива, рекомендованого виробником, 55 °С за швидкості підвищення тиску не більше ніж 69 кПа/с.

5.10.4.3 Спостерігають за тим, чи не існує швидке падіння тиску протягом випробування.

Пошкодження. Будь-які ознаки швидкого падіння тиску визнають пошкодженням.

5.11 Випробування щодо циклічного горіння

5.11.1 Загальні положення

Метою випробування є визначення спроможності запальничок витримувати час горіння 20 с, який повторюють 10 разів з періодом відпочинку 5 хвилин між запалюваннями, не погіршуючи їхню подальшу безпечну експлуатацію.

Запальнички, які використовувалися під час випробування щодо виконання вимог від 3.1 до 3.5 включно, можна використовувати для цього випробування щодо горіння.

5.11.2 Процедура

5.11.2.1 Для рідинних запальничок та нерегульованих газових запальничок:

5.11.2.1.1 Випробування проводять з полум’ям на постійно встановлених висотах.

5.11.2.1.2 Зразки запальничок витримують за температури (23 ± 2) °С не менше ніж 10 год.

5.11.2.1.3 Зразок запальнички запалюють так, щоб вогонь було спрямовано вертикально вгору, і дають горіти протягом 20 с.

5.11.2.1.4 Гасять запальничку на 5 хв.

5.11.2.1.5 Повторюють операції 5.11.2.1.3 та 5.11.2.1.4 ще дев’ять разів, утворюючи загалом 10 циклів.

5.11.2.1.6 Витримують зразки запальничок за температури (23 ± 2) °С протягом щонайменше 10 год.

5.11.2.1.7 Запальнички, які можна запалювати належним чином, згодом мають відповідати всім застосовним вимогам від 3.1 до 3.5 включно.

5.11.2.1.8 Запальнички, які не можна запалювати належним чином, не визнають пошкодженими.

5.11.2.2 Для регульованих газових запальничок:

5.11.2.2.1 Випробування з висотою полум’ям 50 мм, або з максимальною висотою полум’я, яку можна регулювати, якщо вона менше ніж 50 мм.

5.11.2.2.2 Зразки запальничок витримують за температури (23 ± 2) °С протягом щонайменше 10 год.

5.11.2.2.3 Запалюють зразок запальнички так, щоб вогонь було спрямовано вертикально вгору, і дають горіти протягом 20 с.

5.11.2.2.4 Гасять запальничку на 5 хв.

5.11.2.2.5 Повторюють операції 5.11.2.2.3 та 5.11.2.2.4 ще дев’ять разів, створюючи загалом 10 циклів.

5.11.2.2.6 Витримують зразки запальничок за температури (23 ± 2) °С протягом щонайменше 10 год.

5.11.2.2.7 Запальнички, які можна запалювати належним чином, згодом мають відповідати всім застосовним вимогам від 3.1 до 3.5 включно.

5.11.2.2.8 Запальнички, які не можна запалювати належним чином, не визнають пошкодженими.

5.12 Випробування щодо безперервного горіння

5.12.1 Загальні положення

Метою випробування є визначення спроможності запальничок витримувати тривалість горіння протягом 2 хв, не створюючи небезпечних умов.

Запальнички, які було використано під час випробування щодо виконання вимог від 3.1 до 3.5 включно, можна використовувати для цього випробування щодо горіння.

5.12.2 Інструменти

5.12.2.1 Вільна від протягів камера, зроблена з негорючих матеріалів.

5.12.3 Процедура

5.12.3.1 Для рідинних запальничок і нерегульованих газових запальничок:

а) Випробування проводять із полум’ям на постійно встановлених висотах.

 1. b) Витримують зразки запальничок за температури (23 ± 2) °С протягом щонайменше 10 год.
 2. c) Запалюють зразок запальнички так, щоб вогонь спрямовувався вертикально вгору, і дають горіти протягом 2 хв.
 3. d) Спостерігають за зразком під час горіння.

Пошкодження. Виявлення в будь-який час впродовж випробування:

– продовження горіння будь-якої складової частини;

– пошкоджень елементів клапана;

– тріщин/пошкоджень паливного резервуара, з полум’ям або без нього, визнають пошкодженням.

Запальнички, які використовують для випробувань безперервного горіння, не треба використовувати знову для будь-яких інших випробувань.

Той факт, що запальничка виходить з ладу під час випробування, не визнають невдачею випробування.

5.12.3.2 Для регульованих газових запальничок:

а) Установлюють висоту полум’я 50 мм або максимальну висоту полум’я, якщо вона нижче ніж 50 мм.

 1. b) Витримують зразки за температури (23 ± 2) °С протягом щонайменше 10 год.
 2. c) Запалюють зразок запальнички так, щоб вогонь був спрямовано вертикально вгору, і дають горіти протягом 2 хв.
 3. d) Спостерігають за зразком під час горіння.

Пошкодження. Виявлення в будь-який час впродовж випробування:

– продовження горіння будь-якої складової частини;

– пошкоджень елементів клапана;

– тріщин/пошкоджень паливного резервуара, з полум’ям або без нього, визнають пошкодженням.

Запальнички, які використовують для випробувань безперервного горіння, не треба використовувати знову для будь-яких інших випробувань.

Той факт, що запальничка виходить з ладу під час випробування, не визнають невдачею випробування.

6 ІНСТРУКЦІЇ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ

6.1 Загальні положення

Всі запальнички треба супроводжувати відповідною інформацією щодо безпеки (інструкції чи попередження або і те й інше) як у текстовій формі, так і у вигляді символів безпеки, які замінять всі наявні текстові інструкції та попередження, або і те й інше, повідомляючи користувача правильний спосіб використання.

6.2 Розміщення

Інформацію про безпеку треба розміщувати чи на самій запальничці, чи в окремій інструкції чи в інструкції, упакованій разом з запальничкою, чи на пакованні товару, передбаченого для точки продажу. Ця інформація має підкреслювати попередження, які найбільш підходять для типу запальнички. Інформація щодо безпеки має бути помітна, з контрастним фоном, відмінними від іншої інформації кольором, розміром чи стилем.

6.3 Зміст

6.3.1 Інформацію щодо безпеки для всіх запальничок супроводжують спеціальним словом «ПОПЕРЕДЖЕННЯ», розташованим у безпосередній близькості до інформації щодо безпеки, яка має містити такі формулювання:

«ЗБЕРІГАТИ ВІД ДІТЕЙ» або «НЕ ДОПУСКАТИ ДОСЯГАННЯ ДІТЕЙ».

(Використане формулювання має бути підкреслено та помітно.)

– «Під час запалювання тримати запальничку на відстані від обличчя та одягу».

Інформація щодо безпеки має містити такий зміст, який відповідатиме виду запальнички:

а) «Містить горючий газ під тиском».

 1. b) «Містить легкозаймисті рідини».
 2. c) «У разі заправлення, міститиме легкозаймисті рідини».
 3. d) «Не піддавати нагріванню до температури вище ніж 50 °С чи тривалому впливу сонячного світла».
 4. e) «Не проколювати корпус та не класти до вогню».
 5. f) «Переконатися, що полум’я згасло після використання».
 6. g) «Ця запальничка несамозагасаюча – закрити кришку, щоб загасити». (Це формулювання має охоплювати всі запальнички, що не піддаються самостійному видатку.)
 7. h) «Над видимим полум’ям виділяється високе тепло. Потрібна додаткова увага запобіганню опіків чи пожежі». (Це формулювання має супроводжувати всі запальнички з попереднім змішуванням.)

і) «Не утримувати вогонь більше ніж 10 с». (Це формулювання має супроводжувати всі запальнички з попереднім змішуванням.)

6.4 Познаки безпеки

Якщо використовують познаки безпеки, вони мають бути такими:

а) Познака «ПОПЕРЕДЖЕННЯ»

Фон: білий.

Трикутна смуга: чорна чи червона.

Графічний символ: того самого кольору, що й трикутна смуга (чорна чи червона).

Познака мусить мати ті самі пропорції, які наведено на рисунку 6.
Її розмір має бути не менше ніж 10 мм.

або

Рисунок 6

 

 1. b) Познака «ЗБЕРІГАТИ ВІД ДІТЕЙ»

Фон: білий.

Кругова смуга та діагональна стрічка: червона.

Графічний символ: чорний.

Познака мусить мати ті самі пропорції, які наведено на рисунку 7.

Її розмір має бути не менше ніж 10 мм.

Рисунок 7

 

с) Познака «ОБЕРЕЖНО, РИЗИК ПОЖАРУ»
Фон: білий. Трикутна смуга: чорна чи червона.

Графічний символ: того самого кольору, що і трикутна смуга (чорна чи червона).

Познака мусить мати ті самі пропорції, які наведено на рисунку 8.

Її розмір має бути не менше ніж 10 мм.

або

Рисунок 8

 

 1. d) Познака «НЕ ПІДДАВАТИ НАГРІВАННЮ ДО ТЕМПЕРАТУРИ ВИЩЕ НІЖ 50 °С ЧИ ТРИВАЛОМУ ВПЛИВУ СОНЯЧНОГО СВІТЛА»

Фон: білий.

Кругова смуга та діагональна стрічка: червоні.

Графічний символ: чорний.

Познака мусить мати ті самі пропорції, які наведено на рисунку 9.

ЇЇ розмір має бути не менше ніж 10 мм.

 

Рисунок 9

 

 

 

6.5 Інструкції щодо заправлення

6.5.1 Загальні положення

Багаторазові запальнички мають супроводжуватись спеціальними інструкціями та попередженнями у випадках 6.5.2 або 6.5.3 відповідно.

6.5.2. Рідинні запальнички

Багаторазові рідинні запальнички, визначені у 2.2, треба супроводжувати такими за змістом формулювання інструкціями:

а) «Заправляти тільки … [тип рідини, рекомендований виробником]».

 1. b) «Заправляти повільно. Не переповнювати» .

с) «Після заправлення витерти запальничку та руки насухо перед запаленням».

(Ця інструкція має бути присутня на етикетці, прикріпленій до запальнички, або надрукована безпосередньо на запальничці.)

6.5.3 Газові запальнички

Багаторазові газові запальнички треба супроводжувати спеціальними друкованими інструкціями щодо правильної процедури безпечного заправлення. Ці інструкції мають зазначати паливо, рекомендоване виробником, і містити відповідну інформацію для забезпечення належного з’єднання між заправним контейнером та паливним резервуаром запальнички.

 

7 МАРКУВАННЯ ВИРОБУ

 

Потрібно, щоб всі запальнички мали постійний логотип або назву для ідентифікації виробника або дистриб’ютора.

 

 

 

 

ДОДАТОК А

(довідковий)

ПРИЙНЯТНІ ДЛЯ ВИРОБНИКА РІВНІ ЯКОСТІ ДЛЯ ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ І ОБМЕЖЕНЬ ПІД ЧАС РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ПОЛУМ’Я ЗГІДНО З             3.2.1 І 3.2.2

 

A.1 Готові запальнички мають відповідати наведеним нижче межам рівня якості (AQL). AQL вимагають вимірювання висоти полум’я у межах заданих технічних вимог та вужчих (або доданих) обмежень характеристик, які трохи нижче, ніж у технічних завданнях.

A.2 Згідно з цим AQL означає максимальний відсоток готових виробів, який знаходиться у межах або перевищує встановлені граничні значення, прийняті як середні значення у виробництві. Виробники мають забезпечити, щоб відсоткова частка готових виробів, знаходилася у зазначених межах або перевищувала їх, але не перевищувала такі значення:

а) Для нерегульованих рідинних запальничок, визначених у 3.2.1.1:

– AQL для максимальної висоти полум’я більше ніж 120 мм          – 1%

– AQL для максимальної висоти полум’я від 115 до 120 мм          – 10%

 1. b) для нерегульованих запальничок із загорянням після змішування та запальничок з попереднім змішуванням, визначених у 2.1.2:

– AQL для максимальної висоти полум’я більше ніж 50 мм            – 1%

– AQL для максимальної висоти полум’я від 40 мм до 50 мм         – 10%

с) для регульованих запальничок із загорянням  після змішування, визначених у 3.2.2.2:

– AQL для висоти полум’я у разі загоряння з першої спроби більше ніж 100 мм                                                                                                         – 1%

–  AQL для висоти полум’я у разі загоряння з першої спроби від 90 мм до 100 мм                                                                                                    – 10%

 1. d) Для регульованих запальничок із загорянням після змішування, визначених у 3.2.2.3:

– AQL для максимальної висоти полум’я більше ніж 120 мм          – 1%

– AQL для максимальної висоти полум’я від 115 до 120 мм           – 10%

 1. e) для регульованих запальничок з попереднім змішуванням, визначених у 3.2.2.4:

– AQL для висоти полум’я у разі загоряння з першої спроби більше ніж 60 мм                                                                                                             – 1%

– AQL для висоти полум’я у разі загоряння з першої спроби від 50 мм до 60 мм                                                                                                      – 10%

 1. f) для регульованих запальничок з попереднім змішуванням, визначених у 3.2.2.5:

– AQL для максимальної висоти полум’я більше ніж 75 мм              – 1%

– AQL для максимальної висоти полум’я від 65 до 75 мм               – 10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БІБЛІОГРАФІЯ

 

Щоб задовольнити вимоги AQL, наведені у додатку А, можна використовувати, не обмежуючись ними, методи з таких опублікованих документів. Інші спеціально розроблені способи і статистичні методи, можна використовувати на власний розсуд.

Для перевіряння технічних характеристик або доданих обмежень, або того й іншого, зокрема:

 1. ISO 2859-1:1999 Sampling procedures for inspection by attributes – Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection

Для перевіряння технічних характеристик і доданих обмежень одночасно:

 1. «Trinomial Sampling Plans to Match MIL-STD-105D», 1983 ASQC Quality Congress Transactions, ASQC, Milwaukee, USA

Для фіксування вимірювання висоти полум’я та встановлення сталого нормального розподілу виробів:

 1. ISO 3951-1:2005 Sampling procedures for inspection by variables – Part 1: Specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection for a single quality characteristic and a single AQL

Якщо була створена докладна історія виробництва, а забраковані вироби видалялися з відхилених партій,  див. таблиці AOQL, наведені у:

 1. Sampling Inspection Tables – Single and Double Sampling, Dodge and Romig, J. Wiley and Sons, Inc., New York, NY, USA.

 

 

 

 

 

 

 

Код УКНД згідно з ДК 004:  97.180

Ключові слова: вимоги до конструкції, маркування, методи випробувань, функційні вимоги

 

 

 

Голова ТК 121,

директор УкрНДІ ДЕ,

керівник розробки                                                      В.О. Свірко

 

 

 

Виконавець, снс                                                         А.Л. Рубцов

 

Страницы