Home » Вступ ДСТУ EN ISO 9994: (EN ISO 9994:2006, IDT; А1:2008, IDT) ЗПАЛЬНИЧКИ ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ (Опубліковано 02.07.2018 року)

Вступ ДСТУ EN ISO 9994: (EN ISO 9994:2006, IDT; А1:2008, IDT) ЗПАЛЬНИЧКИ ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ (Опубліковано 02.07.2018 року)

Вступ EN ISO 9994 Завантажити ДСТУ EN ISO 9994                             ДСТУ EN ISO 9994 Завантажити ДСТУ EN ISO 9994

НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

ДСТУ EN ISO 9994:

(EN ISO 9994:2006, IDT; А1:2008, IDT)

 

ЗАПАЛЬНИЧКИ

ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

(Перша редакція)

Видання офіційне

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

20

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

 

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»  від                    р.  №        з

 

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 9994:2006 Lighters – Safety specification (EN ISO 9994:2006, IDT; А1:2008, IDT) (Запальнички. Вимоги щодо безпеки) і внесений з дозволу CEN, rue Stassart 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN.

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

 

5  Розроблено вперше

 

 

 

 

 

 

 

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюджування і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без дозволу                 ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

 

ДП «УкрНДНЦ», 20..

 

 

ЗМІСТ

С.

Національний вступ……………………………………………………………    VІ

1 Сфера застосування…………………………………………………………    1

2 Терміни та визначення понять……………………………………………..    1

3 Функційні вимоги…………..…..………………………………………………   5

4 Вимоги до конструкції………………………………………………………… 11

5 Методи випробувань………………………………………………………….  15

6 Інструкції та попередження……………………………………………..…… 32

7 Маркування виробу…………………………..………………………………. 36

Додаток А (довідковий) Прийнятні для виробника рівні якості для

технічних вимог і обмежень під час регулювання висоти

полум’я згідно з   3.2.1 і 3.2.2…………………………………….. 37

Бібліографія……………………………………………………………………… 39

 

 


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 9994____                          (EN ISO 9994:2006, IDT; А1:2008, IDT) «Запальнички. Вимоги щодо безпеки», прийнятий методом перекладу, – ідентичний щодо EN ISO 9994:2006 (версія en) «Lighters – Safety specification».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

– слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

– структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

– вилучено «Передмову» до ISO 9994:2006 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту.

Міжнародні нормативні документи, наведені у «Бібліографії»,            ISO 2859-1:1999 та ISO 3951-1:2005 прийнято в Україні як                      ДСТУ ISO 2859-1-2001 «Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 1. Плани вибіркового контролю, визначені приймальним рівнем якості для послідовного контролю партій (ІSO 2859-1:1999, ІDT)» та ДСТУ ISO 3951-1:2016 (ISO 3951-1:2013, IDT) «Статистичний контроль. Процедури вибирання для перевірки за кількісною ознакою. Частина 1. Плани одиничного вибирання для послідовної перевірки партій з одиничною характеристикою якості та визначеною межею прийняття якості. Загальні технічні вимоги».

Копії нормативних документів, на які наведено посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

 

Страницы