Home » Вступ ЗНАКИ ГРАФІЧНІ ДЛЯ ТРАНСПОРТНИХ ЦЕНТРІВ

Вступ ЗНАКИ ГРАФІЧНІ ДЛЯ ТРАНСПОРТНИХ ЦЕНТРІВ

Вступ ДСТУ  Завантажити Вступ ДСТУ                ДСТУ  Завантажити ДСТУ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

ДСТУ_______

 

ЗНАКИ ГРАФІЧНІ ДЛЯ ТРАНСПОРТНИХ ЦЕНТРІВ

Загальні положення

Видання офіційне

 

 

 

 

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

2016

 


ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та   ергономіка» (ТК 121)

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від  «    »_______   20___ р.   № ____   з ________

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати,  відтворювати задля  розповсюдження і  розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи.

 

ДП «УкрНДНЦ», 2018

 

 

ЗМІСТ

 

                                                                                                               С.

 

1 Сфера застосування………………………………………………………………..  1

2 Нормативні посилання……………………………………………………………..  1

3 Терміни та визначення понять………………………………………………….  2

4 Загальні положення…………………………………………………………………  3

5 Знаки графічні для транспортних центрів……………………………  5

5.1 Об’єкти…………………………………………………………………  5

5.2 Процеси………………………………………………………………..  7

5.3 Послуги………………………………………………………………… 8

5.4 Настанови…………………………………………………………….. 11

5.5 Напрямки……………………………………………………………… 12

Додаток А (довідковий) Абетковий покажчик знаків………………….  13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницы