Home » ЗНАКИ ГРАФІЧНІ ДЛЯ ТРАНСПОРТНИХ ЦЕНТРІВ

ЗНАКИ ГРАФІЧНІ ДЛЯ ТРАНСПОРТНИХ ЦЕНТРІВ

Вступ ДСТУ  Завантажити Вступ ДСТУ                ДСТУ  Завантажити ДСТУ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ЗНАКИ ГРАФІЧНІ ДЛЯ ТРАНСПОРТНИХ ЦЕНТРІВ

Загальні положення

GRAPHICAL SYMBOLS FOR TRANSPORT CENTERS

General provisions

Чинний від________

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вміст зображень графічних знаків для транспортних центрів як засобу візуальної інформації, призначеної для пасажирів, відвідувачів і співробітників аеро-, авто- і залізничних вокзалів, особливо в тому разі, якщо ці підприємства пов’язані одне з одним і пасажири, що здійснюють транзитні рейси, мають переміщуватися між ними. Застосування цих графічних знаків може поширюватися й на інші сфери і середовища, якщо це відповідно обґрунтовано.

Цей стандарт не поширюється на пожежні знаки та знаки безпеки, а також на принципи створення графічних знаків.

Знаки, наведені у цьому стандарті, поділено на такі, що позначають:

— об’єкти;

— процеси;

— послуги;

— настанови;

— напрямки.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 3899:2013 Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ ISO 7001:2006 Графічні символи громадського призначення                     (ISO 7001:1990, IDT)

ДСТУ ISO 7010:2009 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Знаки безпеки, використовувані на робочих місцях і в місцях громадської призначеності (ISO 7010:2003, IDT)

ДСТУ ІЕС 80416-1:2005 Основні принципи створення графічних символів, використовуваних на обладнанні. Частина 1. Створення оригіналів символів (ІЕС 80416-1:2001, IDT).

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації – каталогом національних нормативних документів і щомісячними інформаційними покажчиками національних стандартів.

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба застосувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни, установлені в ДСТУ ІЕС 80416-1: елемент графічного символу, оригінал символу, кутова мітка, назва знака. Нижче подано терміни, додатково вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 графічний знак (graphical sign)

Зображення, отримане комбінацією графічного символу, кольору та геометричної форми, використовуване для передавання конкретного повідомлення

3.2 графічний символ (graphical symbol)

Візуально сприймане зображення з конкретним значенням, використовуване для передавання інформації незалежно від мови     (ДСТУ ІЕС 80416-1)

 

 

3.3 вміст зображення (image content)

Елементи графічного символу та їх відносне розташування         (ДСТУ ISO 7001)

3.3 простір застосування (field of application)

Навколишнє середовище, у якому використання графічного символу передає конкретне повідомлення (ДСТУ ISO 7001)

3.3 засоби візуальної інформації

         Сукупність спеціально розроблених знаків, колірних і знакових систем і конструктивів для створювання повідомлень (ДСТУ 3899).

 

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Вміст зображень графічних знаків має бути таким, як показано в цьому стандарті. Проте можна змінювати форму, радіуси, товщину ліній, застосовувати знак з рамкою чи без рамки, у прямому, зворотному, а також дзеркальному зображенні залежно від встановлених дизайнових властивостей засобів візуальної інформації для транспортного центра.

4.2 Оптимальні розміри графічних знаків для засобів візуальної інформації у транспортних центрах за розміром рамки мають бути: 50 мм х 50 мм (для відстані, L, менше ніж 7 м); 110 мм х 110 мм (для відстані            7 м ≤ L ≤ 18 м) 200 мм х 200 мм (для відстані, L, більше ніж 18 м). Для деяких застосувань (наприклад, для зовнішніх засобів візуальної інформації чи придверних інформаційних табличок) їх можна пропорційно збільшити чи зменшити.

4.3 Колір графічних знаків визначають відповідно до дизайнових вимог, колірних характеристик простору застосування та вимог відповідних нормативних документів – для спеціальних знаків.

4.4 Елементи графічного знака мають бути контрастними відносно тла. Світлий знак на темному тлі забезпечує краще візуальне сприйняття. Якщо зображення частини знака змінюють на зворотне (наприклад, з білого на чорному тлі на чорне на білому тлі чи навпаки), це має бути зроблено для всього знака.

4.5 Чорне поле графічного знака, так само як і кутові мітки «∟», згідно з ДСТУ ІЕС 80416-1, відповідає розмірам квадрата 1 конфігуратора. Чорне поле не є обов’язковою частиною графічного знака, але воно забезпечує цілісне сприйняття усієї композиції, точне масштабування та розташування відповідно до оригіналу символу.

4.6 До стандарту долучено графічні знаки, наведені в                  ДСТУ ISO 7001, графічні знаки, розроблені Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО) [1], графічні знаки, розроблені AIGA (Американським інститутом графічних мистецтв) у співпраці з американським Міністерством транспорту (DOT) [2], а також графічні знаки, розроблені НДІ дизайну та ергономіки Національного авіаційного університету (НАУ), про що зазначено після назви знака.


5 ЗНАКИ ГРАФІЧНІ ДЛЯ ТРАНСПОРТНИХ ЦЕНТРІВ

5.1 Обєкти

            Таблиця 5.1  

Номер

знака

Зображення

знака

Назва знака,

джерело

Номер

знака

Зображення знака Назва знака,

джерело

5.1.1  

 

 

 

 

 

 

Авіатранспорт

 

 

 

АIGA

5.1.7  

 

 

 

 

 

 

 

Сходи

 

 

 

АIGA

 

5.1.2

 

Гелікоптер

 

 

 

АIGA

 

5.1.8

 

Сходи уверх

 

 

 

АIGA

5.1.3

Автобус/ Автобуси

 

 

 

АIGA

5.1.9

 

Сходи униз

 

 

 

АIGA

5.1.4

 

 

 

 

Поїзд/Заліз-ничний транспорт

 

АIGA

 

5.1.10

 

 
Ескалатор

 

 

 

 

АIGA

5.1.5

 

Вихід

 

 

 

НАУ

5.1.11

 

Ескалатор уверх

 

 

АIGA

5.1.6

 

 

 

Вхід

 

 

 

НАУ

5.1.12

 

Ескалатор униз

 

 

АIGA

 

Продовження таблиці 5.1

Номер

знака

Зображення

знака

Назва знака,

джерело

Номер

знака

Зображення

знака

Назва знака,

джерело

5.1.13  

Ліфт

 

 

 

НАУ

5.1.19  

Дитяча кімната

 

 

ІКАО

5.1.14  

Рухома доріжка

 

 

НАУ

5.1.20  

 

 

 

 

 

 

Пеленальна

 

 

 

ІКАО

5.1.15  

Квиткова каса

 

 

 

НАУ

5.1.21  

Перша допомога/

Медпункт

 

ІКАО

 

5.1.16  

Багажне відділення

 

 

АIGA

5.1.22  

Аптека

 

 

 

НАУ

5.1.17  

Служба розшуку багажу

 

НАУ

5.1.23  

Зона зустрічі

 

 

 

НАУ

5.1.18  

Зал очікування

 

 

АIGA

5.1.24

 

 

 

 

 

 

 

Черговий

 

 

 

НАУ

 

Кінець таблиці 5.1

Номер

знака

Зображення

знака

Назва знака,

джерело

Номер

знака

Зображення знака Назва знака,

джерело

5.1.25  

Туалет (взагалі)

 

 

АIGA

5.1.28  

Сміття

 

 

 

АIGA

5.1.26 Туалет (жіночий)

 

 

 

АIGA

5.1.29  

Поліція

 

 

НАУ

5.1.27  

Туалет (чоловічий)

 

 

АIGA

5.1.30  

Стоянка авто

 

 

 

АIGA

 

5.2 Процеси

Таблиця 5.2

 

Номер

знака

Зображення

знака

Назва знака,

джерело

Номер

знака

Зображення знака Назва знака,

джерело

5.2.1  

 

 

Відліт

 

 

 

ІКАО

 

5.2.3  

 

 

Зелений коридор

 

 

НАУ

5.2.2  

 

 

Приліт

 

 

 

ІКАО

5.2.4  

 

 

Червоний коридор

 

 

НАУ

 

 

 

 

Кінець таблиці 5.2

Номер

знака

Зображення

знака

Назва знака,

джерело

Номер

знака

Зображення знака Назва знака,

джерело

5.2.5  

 

 

Митний контроль

 

 

АIGA

5.2.9  

 

 

Реєстрація

 

 

 

НАУ

5.2.6  

 

 

Прикордон-ний/паспорт-ний контроль

 

 

АIGA

5.2.10  

 

 

Самостійна реєстрація

 

 

НАУ

5.2.7  

 

Пересадка/ Транзитні пасажири/ Пов’язані рейси

 

ІКАО

5.2.11  

Відеоспосте-реження

 

 

 

 

 

5.2.8  

Видача багажу

 

 

ІКАО

5.2.12  

Перевірка щодо авіаційної безпеки

 

НАУ

 

5.3 Послуги

Таблиця 5.3

Номер

знака

Зображення

знака

Назва знака,

джерело

Номер

знака

Зображення знака Назва знака,

джерело

5.3.1  

Машини/

Наземний транспорт

 

АIGA

5.3.2  

 

 

Таксі

 

 

 

АIGA

 

 

 

 

Продовження таблиці 5.3

Номер

знака

Зображення

знака

Назва знака,

джерело

Номер

знака

Зображення знака Назва знака,

джерело

5.3.3  

Оренда авто

 

 

 

АIGA

5.3.9  

Довідкова служба/

Інформація

 

АIGA

5.3.4  

Багажні візки

 

 

 

НАУ

5.3.10  

Бюро знахідок

 

 

АIGA

5.3.5  

Багаж з великою вагою чи габаритом

 

НАУ

5.3.11  

Слухове забезпечення

 

 

НАУ

5.5.6  

Пакування багажу

 

 

НАУ

5.3.12  

Інтернет

 

 

 

НАУ

5.3.7  

Камера схову

 

 

 

АIGA

5.3.13  

Wi-Fi

 

 

 

НАУ

5.3.8  

Резервування готелю/Інфор-мація щодо готелів

 

АIGA

5.3.14  

Зарядка гаджетів

 

 

 

НАУ

 

 

 

 


Кінець табл. 5.3

Номер

знака

Зображення

знака

Назва знака,

джерело

Номер

знака

Зображення знака Назва знака,

джерело

5.3.15  

Банк/Обмін валюти

 

 

НАУ

5.3.20  

Поштові послуги

 

АIGA

5.3.16  

Бар

 

 

 

АIGA

5.3.21  

Телефон

 

 

 

АIGA

5.3.17  

Ресторан

 

 

 

АIGA

5.3.22  

Магазин/

Подарунки

 

 

НАУ

5.3.18  

Кафе/Кофе

 

 

 

АIGA

5.3.23  

Магазин безмитної торгівлі

 

 

НАУ

5.3.19  

Питна вода

 

 

 

АIGA

5.3.24  

Перукарня/

Салон краси

 

 

АIGA

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Настанови

Таблиця 5.4

Номер

знака

Зображення

знака

Назва знака,

джерело

Номер

знака

Зображення знака Назва знака,

джерело

5.4.1  

 

 

Аварійний вихід (направо)

 

ДСТУ ISO 7010

5.4.7  

Не палити

 

 

 

АIGA

5.4.2  

 

 

 

 

Аварійний вихід (наліво)

 

 

ДСТУ ISO 7010

5.4.8  

Немає стоянки

 

 

 

АIGA

5.4.3  

 

 

Вживання алкогольних напоїв   заборонено

 

НАУ

5.4.9  

Вхід з тваринами заборонено

 

АIGA

5.4.4  

Вхід заборонено/

Немає входу/Немає проходу

 

 

5.4.10  

Не вносити зброю

 

 

НАУ

5.4.5  

Доступно

для людей на візках/

для неповно-справних

 

ІКАО

 

5.4.11  

Пішохідний перехід

 

 

 

НАУ

5.4.6  

Місце для куріння

 

 

АIGA

5.5 Напрямки

Таблиця 5.5

Номер

знака

Зображення

знака

Назва знака,

джерело

Номер

знака

Зображення знака Назва знака,

джерело

5.5.1  

Стрілка напрямку руху/ Стрілка направо

 

АIGA

5.5.5  

 

 

Стрілка наліво та вниз

 

 

АIGA

5.5.2  

 

 

Стрілка наліво

 

 

 

АIGA

5.5.6  

Стрілка направо та вниз

 

 

АIGA

5.5.3  

 

 

Стрілка вперед і направо

 

 

АIGA

5.5.7  

Стрілка униз

 

 

 

 

АIGA

5.5.4  

 

 

Стрілка вперед і наліво

 

 

АIGA

5.5.8  

Стрілка уверх

 

 

 

 

АIGA

 

 

 

Додаток А

(довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ЗНАКІВ

 

Назва знака Номер

знака

 

Назва знака Номер

знака

Аварійний вихід (наліво) 5.4.2 Кофе 5.3.18
Аварійний вихід (направо) 5.4.1 Ліфт 5.1.13
Авіатранспорт 5.1.1 Магазин 5.3.22
Автобус 5.1.3 Магазин безмитної торгівлі 5.3.23
Автобуси 5.1.3 Машини 5.3.1
Аптека 5.1.22 Медпункт 5.1.21
Багаж з великою вагою чи габаритом 5.3.5 Митний контроль 5.2.5
Багажне відділення 5.1.16 Місце для куріння 5.4.6
Багажні візки 5.3.4 Наземний транспорт 5.3.1
Банк 5.3.15 Не вносити зброю 5.4.10
Бар 5.3.16 Немає входу 5.4.4
Бюро знахідок 5.3.10 Немає проходу 5.4.4
Вживання алкогольних напоїв заборонено 5.4.3 Немає стоянки 5.4.8
Видача багажу 5.2.8 Не палити 5.4.7
Вихід 5.1.5 Обмін валюти 5.3.15
Відеоспостереження 5.2.11 Оренда авто 5.3.3
Відліт 5.2.1 Пакування багажу 5.5.6
Вхід 5.1.6 Паспортний контроль 5.2.6
Вхід заборонено 5.4.4 Пеленальна 5.1.20
Вхід з тваринами заборонено 5.4.9 Перевірка щодо авіаційної безпеки 5.2.12
Гелікоптер 5.1.2 Пересадка 5.2.7
Дитяча кімната 5.1.19 Перукарня 5.3.24
Довідкова служба 5.3.9 Перша допомога 5.1.21
Доступно для людей на візках 5.4.5 Питна вода 5.3.19
Доступно для неповносправних 5.4.5 Пішохідний перехід 5.4.11
Ескалатор 5.1.10 Пов’язані рейси 5.2.7
Ескалатор уверх 5.1.11 Подарунки 5.3.22
Ескалатор униз 5.1.12 Поїзд 5.1.4
Зелений коридор 5.2.3 Поліція 5.1.29
Залізничний транспорт 5.1.4 Поштові послуги 5.3.20
Зал очікування 5.1.18 Прикордонний контроль 5.2.6
Зарядка гаджетів 5.3.14 Приліт 5.2.2
Зона зустрічі 5.1.23 Реєстрація 5.2.9
Інтернет 5.3.12 Резервування готелю 5.3.8
Інформація 5.3.9 Ресторан 5.3.17
Інформація щодо готелів 5.3.8 Рухома доріжка 5.1.14
Камера схову 5.3.7 Салон краси 5.3.24
Кафе 5.3.18 Самостійна реєстрація 5.2.10
Квиткова каса 5.1.15 Служба розшуку багажу 5.1.17

 

Назва знака Номер

знака

 

Назва знака Номер

знака

Слухове забезпечення 5.3.11 Сходи 5.1.7
Сміття 5.1.28 Сходи уверх 5.1.8
Стоянка авто 5.1.30 Сходи униз 5.1.9
Стрілка вперед і наліво 5.5.4 Таксі 5.3.2
Стрілка вперед і направо 5.5.3 Телефон 5.3.21
Стрілка наліво 5.5.2 Транзитні пасажири 5.2.7
Стрілка наліво та вниз 5.5.5 Туалет (взагалі) 5.1.25
Стрілка направо 5.5.1 Туалет (жіночий) 5.1.26
Стрілка направо та вниз 5.5.6 Туалет (чоловічий) 5.1.27
Стрілка напрямку руху 5.5.1 Червоний коридор 5.2.4
Стрілка уверх 5.5.8 Черговий 5.1.24
Стрілка униз 5.5.7 Wi-Fi 5.3.13


БІБЛІОГРАФІЯ

 

  1. 1. Doc 9636 ІКАО/ІМО (ttp://everluxmaritime.com/en/catalogue/information-signs/icao-and-imo-document-9636/)
  2. 2. https://www.aiga.org/symbol-signs
    Код згідно з ДК 004: 01.080.10

Ключові слова: вміст символу, вокзал, графічні знаки, графічні символи, повідомлення

 

 

 

 

 

Голова ТК 121,

директор УкрНДІ ДЕ,

керівник розробки                                                      В.О. Свірко

 

 

 

 

Виконавець, снс                                                         А.Л. Рубцов

 

 

Страницы