Home » Дизайн і ергономіка. Комплекси безпілотних повітряних суден.Систематизований перелік показників якості (Опубліковано 03.04.2019)

Дизайн і ергономіка. Комплекси безпілотних повітряних суден.Систематизований перелік показників якості (Опубліковано 03.04.2019)

Вступ ДСТУ скачать      ДСТУ скачать

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДИЗАЙН  І  ЕРГОНОМІКА

Комплекси безпілотних повітряних суден

Систематизований перелік показників якості

 

DESIGN AND ERGONOMICS

Unmanned aerial vehicles complexes

Systematic list of quality indicators

 

 

Чинний від___________

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює систематизований перелік, або розгорнуту номенклатуру дизайн-ергономічних показників якості (далі – номенклатура) складових комплексів безпілотних повітряних суден (КБПС).

Встановлена цим стандартом номенклатура поширюється на основні складові КБПС:

– БПС (одне чи кілька);

­– наземну станцію керування (ручну чи переносну);

– стартовий пристрій;

– пристрій посадки (ПП);

– антенно-фідерні пристрої (АФП).

Встановлену цим стандартом номенклатуру рекомендовано використовувати:

– під час розроблення і перегляду стандартів, що встановлюють показники якості конкретних складових КБПС;

– у технічних завданнях на НДР і ДКР щодо дизайн-ергономічного забезпечення створення нових складових КБПС;

– під час оцінювання  дизайн-ергономічних властивостей складових КБПС у процесі їхнього створення, реалізації або експлуатації;

– у науково-технічній, навчальній, методичній і довідковій літературі.

Видання офіційне

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3899:2013 Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3963-2000 Дизайн і ергономіка. Класифікація і номенклатура дизайнових та ергономічних показників якості побутових машин та приладів

ДСТУ 4055-2001 Дизайн і ергономіка. Номенклатура дизайнових та ергономічних показників якості продукції виробничо-технічного призначення

ДСТУ*** Дизайн і ергономіка. Робочі місця зовнішніх операторів безпілотних повітряних суден. Систематизований перелік показників якості.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни: номенклатура показників якості,  типова номенклатура показників якості, розгорнута номенклатура показників якості, одиничний показник, комплексний показник, – встановлені в  ДСТУ 3963.

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

КБПС – комплекс безпілотних повітряних суден;

БПС – безпілотне повітряне судно;

­НСК – наземна станцію керування;

СП – стартовий пристрій;

ПП – пристрій посадки;

АФП – антенно-фідерний пристрій;

ОК – орган керування;

ЗВІ – засіб візуальної інформації.

 

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1  Перелік дизайн-ергономічних показників якості, які можуть входити до певної номенклатури дизайн-ергономічних показників конкретних складових КБПС, розроблено згідно з типовою номенклатурою дизайн-ергономічних показників якості, наведеною у таблиці 1 ДСТУ 3963.

5.2 Дизайн-ергономічні показники якості поділяють на ергономічні, естетичні, функційні, експлуатаційні, дизайн-маркетингові та дизайн-екологічні показники. За кількістю властивостей виробу, що характеризуються, встановлено комплексні та одиничні показники (див. ДСТУ 3963).

5.3 Дизайн-ергономічні показники якості, які входять до певної номенклатури дизайн-ергономічних показників конкретних складових КБПС, відібрано за результатами дизайн-ергономічного аналізу, виконаного відповідно до розділів 7 і 9 ДСТУ 3963.


6 СИСТЕМАТИЗОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ

6.1 Розгорнута номенклатура показників якості БПС

Розгорнуту номенклатуру показників якості БПС наведено у таблицях 1.1-1.7.

6.1.1 Ергономічні показники якості БПС

До розгорнутої номенклатури показників якості БПС входять такі ергономічні показники:

Таблиця 1.1 – Розгорнута номенклатура показників якості БПС. Ергономічні показники

 

Комплексний       показник 1-го рівня:

Зручність використання БПС за призначенням

 Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Фізична

навантага на

оператора БПС

(тяжкість

виконуваної

роботи)

Динамічне фізичне навантаження (обсяг виконуваної роботи під час транспортування, підготовки до використання, налагодження, регулювання, монтажу (демонтажу), БПС; маса вантажу, що переміщується)

Статичне фізичне навантаження (зусилля з утримання БПС під час зльоту)

Відповідність конструкції БПС

і його елементів антропометрич-

ним характери-

стикам людини

Врахування розмірів тіла людини і його частин у розмірах конструктивних елементів БПС

 

Комплексний       показник 1-го рівня:

Опановність БПС

 Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Повнота і

зручність

інструкції з експлуатації

БПС

Рівень повноти інструкції з експлуатації БПС

Зрозумілість викладення інструкції

Якість оформлення матеріалу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кінець таблиці 1.1

Комплексний       показник 1-го рівня:

Обслугованість БПС

 Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Швидкість проведення технічного обслуговування, ремонту, підготовлення до польоту

Складність алгоритму обслуговування і ремонту

Зручність доступу до регульованих і замінюваних елементів

Наявність технічних засобів діагностування несправностей та зручність їхнього усунення

Якість технічної документації

Комплексний показник 1-го рівня:

Гігієнічність БПС

Фізичні чинники

БПС

Рівні шуму

Рівні вібрації

Хімічні чинники

БПС

Вміст шкідливих компонентів у пальному, матеріалах і покриттях БПС
Комплексний показник 1-го рівня:

Безпечність БПС

 

 

Рівень безпеки чинників механічного походження

Рівень безпеки впливу електричного струму

Рівень безпеки, обумовлений алгоритмом експлуатації виробу

 

6.1.2 Естетичні показники якості БПС

До розгорнутої номенклатури показників якості БПС входять такі естетичні показники:

Таблиця 1.2 – Розгорнута номенклатура показників якості БПС. Естетичні показники

 

Комплексний показник 1-го рівня:

Раціональність форми БПС

 Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Функційно-конструктивна зумовленість

форми БПС

Технологічна зумовленість

форми БПС

Відповідність форми БПС призначенню та умовам експлуатації

Відповідність форми БПС його конструктивно-компонувальній схемі

Адекватність використання конструктивних

прийомів організації елементів форми БПС

Відповідність форми БПС вимогам технології

його виготовлення

 

 

 

 

 

 

 

Кінець таблиці 1.2

Комплексний показник 1-го рівня:

Цілісність композиційно-пластичного вирішення форми БПС

 Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Гармонійність об’ємно-просторової структури БПС Співпідпорядкованість основних і другорядних елементів форми БПС за розмірами, пропорціями та масштабом

Ступінь масштабності БПС і його елементів (візуальна відповідність розмірам тіла людини)

Архітектоніч-ність форми БПС Виявленість у формі  характеру навантаження її елементів

Зорова врівноваженість об’ємно-просторової і композиційно-пластичної структури БПС

Пластичність

форми БПС

 

Цілісність об’ємно-пластичного вирішення форми БПС

Адекватність об’ємно-пластичного вирішення застосовуваним матеріалам, технології виготовлення

Художньо-графічна виразність Композиційна обгрунтованість розташування графічних елементів на частинах БПС

Ступінь відповідності характеру шрифтів змістовому значенню написів

Виразність функційної графіки

Колірно-

графічна

сполучуваність

елементів

Співпідпорядкованість колірних і графічних елементів один одному.

Підпорядкованість колірних і графічних елементів загальному композиційному та колірно-графічному вирішенню БПС

 

Колірно-

фактурна

сполучуваність

елементів

 

Сполучуваність різних видів матеріалів, фактур, текстур, покриттів, використовуваних у БПС,

між собою.

Узгодженість різних видів матеріалів, фактур, текстур, покриттів із формою, призначенням та умовами експлуатації БПС

Комплексний показник 1-го рівня:

Досконалість виробничого виконання та збереженість товарного вигляду БПС

Чистота виконання контурів Якість виконання контурів, заокруглень і зчленувань елементів фюзеляжа, крил, інших конструктивних елементів БПС
Якість

оброблення поверхонь БПС

Ретельність оброблення поверхонь БПС

Ретельність нанесення декоративно-захисних покриттів

 

Чіткість знаків і супровідної документації Якість виконання графічних елементів БПС,

ТСД і рекламно-інформаційних матеріалів до нього

 

Стійкість до пошкодження Збереженість елементів форми та поверхонь

БПС від пошкоджень, стирання

та зміни якості декоративного покриття

 

6.1.3 Функційні показники якості БПС

До розгорнутої номенклатури показників якості БПС входять такі функційні показники:

 

 

Таблиця 1.3 – Розгорнута номенклатура показників якості БПС. Функційні показники

 

Комплексний показник 1-го рівня:

Досконалість виконання основної функції БПС

Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Ефективність використання

БПС

Ступінь задоволення БПС під час його використання за призначенням

 

Комплексний показник 1-го рівня:

Універсальність використання БПС

Широта використання

БПС за призначенням

Діапазон умов і можливостей БПС для використання за різноманітними функціями, а також наявність у нього додаткових, корисних для споживача функцій, пов’язаних з основною

 

Комплексний показник 1-го рівня:

Досконалість виконання допоміжних операцій

Досконалість виконання

підготовчих

операцій

Пристосованість БПС до виконання допоміжних операцій транспортування та підготовлення до старту

 

 

Досконалість виконання

заключних

операцій

Пристосованість БПС до виконання допоміжних операцій розбирання, чищення, пакування та транспортування

 

 

6.1.4 Експлуатаційні показники якості БПС

До розгорнутої номенклатури показників якості БПС входять такі експлуатаційні показники:

Таблиця 1.4 – Розгорнута номенклатура показників якості БПС. Експлуатаційні показники

 

Комплексний показник 1-го рівня:

Зручність експлуатації БПС

Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Досконалість використання БПС під час обслуговувальних операцій, які супроводжують здійснення основної і додаткової функцій
Комплексний показник 1-го рівня:

Зручність обслуговування БПС

 

Досконалість виконання підготовчо-заключних операцій, а також регулювання БПС у процесі експлуатації

Пристосованість БПС до виконання допоміжних операцій обслуговування,  зберігання, утилізації

 

 

 

 

 

Кінець таблиці 1.4

Комплексний показник 1-го рівня:

Надійність БПС

Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Безвідмовність

БПС

Збереженість основних параметрів функціонування БПС в часі й у межах, що відповідають заданим умовам експлуатації
Довговічність

БПС

Збереженість основних параметрів функціонування БПС до настання граничного стану, при якому виконання їх стає неможливим
Ремонто-придатність

БПС

Можливість термінового ремонту БПС в польових умовах

Середня тривалість і трудомісткість поточного ремонту БПС у стаціонарних умовах

 

6.1.5 Соціально-культурні показники якості БПС

До розгорнутої номенклатури показників якості БПС входять такі соціально-культурні показники:

Таблиця 1.5 – Розгорнута номенклатура показників якості БПС. Соціально-культурні показники

 

Комплексний показник 1-го рівня:

Соціальна адреса і споживчий клас БПС

Комплексна       вимога

2-го рівня

Одинична вимога
Відповідність БПС структурі потреб певного кола споживачів, для яких воно призначено
Комплексний показник 1-го рівня:

Відповідність оптимальної номенклатурі БПС

Ефективність використання БПС у діючій або прогнозованій системі БПС певного виду
Комплексний показник 1-го рівня:

Моральне старіння БПС

 

 

Термін служби БПС, обмежений появою нових безпілотників більш високої якості, а також зміною суспільних норм і культурно-ціннісних орієнтацій

 

 

6.1.6 Дизайн-маркетингові показники якості БПС

До розгорнутої номенклатури показників якості БПС входять такі дизайн-маркетингові показники:

 

 

 

 

 

Таблиця 1.6 – Розгорнута номенклатура показників якості БПС. Дизайн-маркетингові і показники

 

Комплексний показник 1-го рівня:

Ступінь відповідності БПС світовому рівню

Комплексна       вимога

2-го рівня

Одинична вимога

 

Рівень ергодизайнерських характеристик БПС порівнянно з виробами провідних фірм-виробників аналогічної продукції
Відповідність

БПС вимогам потенційного

ринку збуту

Ступінь потреби ринку в певному БПС

 

6.1.7 Дизайн-екологічні показники якості БПС

До розгорнутої номенклатури показників якості БПС входять такі дизайн-екологічні показники:

Таблиця 1.7 – Розгорнута номенклатура показників якості БПС. Дизайн-екологічні показники

 

Комплексний показник 1-го рівня:

Ступінь ресурсозбереження БПС

Комплексна       вимога

2-го рівня

Одинична вимога

 

Рівень використання ресурсів протягом життєвого циклу БПС

 

Комплексний показник 1-го рівня:

Ступінь утилізації матеріалів БПС

Рівень виходу утилізованих матеріалів

 

6.2 Розгорнута номенклатура показників якості НСК

Розгорнуту номенклатуру показників якості НСК  (див. таблиці 2.1-2.7)

у цьому стандарті встановлено для ручних і переносних НСК. Розгорнуту номенклатуру показників якості стаціонарних і мобільних НСК див. у ДСТУ***.

6.2.1  Ергономічні показники якості НСК

До розгорнутої номенклатури показників якості НСК входять такі ергономічні показники:


Таблиця 2.1 – Розгорнута номенклатура показників якості НСК. Ергономічні показники

 

Комплексний       показник 1-го рівня:

Зручність використання НСК за призначенням

 Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Фізичне

навантаження на

оператора НСК

(тяжкість

виконуваної

роботи)

 

Динамічне фізичне навантаження: обсяг виконуваної роботи під час транспортування переносної НСК, підготовлення до використання налагодження, регулювання, монтажу (демонтажу); маса НСК під час переміщення

Статичне фізичне навантаження (зусилля з утримання ручної НСК)

Відхилення робочої пози і рухів від фізіологічно раціональних характеристик під час роботи оператора у польових умовах

Відповідність конструкції НСК

та її елементів антропометрич-

ним характери-

стикам людини

Врахування розмірів тіла людини і його частин у розмірах конструктивних елементів НСК

Врахування форми тіла людини і його частин у розмірах конструктивних елементів НСК

Врахування вагових характеристик людини

Психофізіологіч-

не навантаження оператора (напруженість

роботи)

Рівень монотонності роботи оператора

Інформаційне навантаження оператора

Інтелектуальна напруженість діяльності оператора

Нервово-психічна та емоційна напруженість діяльності оператора

 

Розвиток

стомлення і

зниження

функційного

стану оператора

за заданий час

Рівень енерговитрат оператора

Рівень зміни функційного стану оператора

Рівень зниження емоційного фону

Рівень зниження мотивації до роботи

 

Комплексний показник 1-го рівня:

Зручність керування і контролю (керованість) НСК

Ергономічність

форми, розмірів, розташування

панелей приладів

НСК

 

Відповідність форми панелей приладів алгоритму обслуговування НСК

Відповідність розмірів панелей приладів алгоритму обслуговування НСК

Відповідність взаємного розташування панелей приладів алгоритму обслуговування НСК

Відповідність кутів огляду панелей приладів НСК нтропометричним і психофізіологічним характеристикам оператора (з урахуванням

ступеня важливості і частоти їх використання)

Зручність

сприйняття

відображуваної

інформації

Рівні прямого й зворотного контрастів

Коефіцієнт нерівномірності яскравості інформаційних елементів

Нерівномірність яркісної характеристики поля екрана

Лінійні значення перекручування зображення в площині екрана

 

 

 

Продовження таблиці 2.1

Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Ергономічність засобів відображення візуальної інформації

 

Відповідність зовнішній освітленості знаків, сигналів, написів ергономічним вимогам

Відповідність способів кодування інформації ергономічним вимогам

Відповідність розмірів знаків, сигналів, написів ергономічним вимогам

Відповідність конфігурації знаків, сигналів, написів ергономічним вимогам

Відповідність кутів  огляду знаків, сигналів, написів ергономічним вимогам

Ергономічність засобів акустичної інформації

 

Відповідність типів повідомлень алгоритму експлуатації НСК (дзвоник, зумер, сирена, музичний тон, мова)

Відповідність характеру повідомлень алгоритму експлуатації НСК (простий, складний, періодичний, безперервний з відключенням під

час реагування на нього)

Ергономічність засобів тактильної інформації Відповідність засобів надання інформації алгоритму експлуатації НСК (вібрацією, конфігурацією, температурою, силою струму)

Відповідність рівнів електричних, хімічних і теплових сигналів ергономічним вимогам

Зручність

конструкції

ОК

 

Відповідність форми і конструктивного виконання ОК ергономічним вимогам

Відповідність розмірів ОК ергономічним вимогам

Відповідність зусиль, необхідних для приведення ОК в дію, ергономічним вимогам

Ергономічність розміщення

ОК

 

Відповідність характеру керуючих рухів

оператора функційному стану керованої системи

Відповідність способів поєднання декількох ОК ергономічним вимогам

Відповідність відстаней до ОК (з урахуванням ступеня важливості і частоти їх використання) антропометричним

характеристикам оператора

Наявність і достатність засобів захисту ОК

Раціональність компонування НСК Відповідність розмірів НСК ергономічним вимогам

Оптимальність взаєморозміщення ЗВІ та ОК

Комплексний       показник 1-го рівня:

Опановність НСК

Якість

інформаційної

моделі

 

Адекватність інформаційної моделі

Стереотипність інформаційної моделі

Достатність інформації про виріб і процес

Надмірність інформації про виріб і процес

Структурна упорядкованість інформаційної

моделі

 

 

 

Кінець таблиці 2.1

Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Повнота і

зручність

інструкції з експлуатації

НСК

Рівень повноти інструкції з експлуатації БПС

Зрозумілість викладення інструкції

Якість оформлення матеріалу

 

 

Комплексний       показник 1-го рівня:

Обслугованість НСК

 Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Комфортність і швидкість проведення технічного обслуговування, ремонту, підготовлення до експлуатації

Складність алгоритму обслуговування і ремонту

Зручність доступу до регульованих і замінюваних елементів

Наявність технічних засобів діагностування несправностей

Ергономічність експлуатаційної документації

 

Комплектність експлуатаційної документації

Зручність структури викладення матеріалу, рівнів розшифрування і перекодування інформації

Якість ілюстрацій, схем, графічних елементів, формату документації

Спроможність документації до зберігання

 

Ергономічність оснастки та інструментів,

необхідних для експлуатації

НСК

 

Зручність застосування контрольно-вимірювальної і перевірювальної апаратури

Відповідність освітлювальної апаратури заданим нормам загального

і локальних  освітлень

Зручність і безпека використання інструмента під час проведення

робіт у заданих умовах діяльності (зокрема у польових умовах)

 

Комплексний показник 1-го рівня:

Гігієнічність НСК

Фізичні чинники

НСК

 

Хімічні чинники

НСК

Показники  рівня освітленості робочих поверхонь і ОК

 

 

Вміст шкідливих компонентів у матеріалах і покриттях НСК

 

Комплексний показник 1-го рівня:

Безпечність НСК

 

 

 

 

Рівень безпеки чинників механічного походження

Рівень безпеки чинників хімічного походження

Рівень безпеки впливу електричного струму

Рівень безпеки, обумовлений повнотою врахування психофізіологічних характеристик споживача

Рівень безпеки, обумовлений алгоритмом експлуатації виробу

 

 

6.2.2 Естетичні показники якості НСК

До розгорнутої номенклатури показників якості НСК входять такі естетичні показники:

Таблиця 2.2 – Розгорнута номенклатура показників якості НСК. Естетичні показники

Комплексний показник 1-го рівня:

Художня виразність НСК

 Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Образна

виразність НСК

 

Відповідність художнього образу НСК її призначенню

Відповідність художнього образу НСК сучасним уявам щодо виробів певного виду

Оригінальність Своєрідність  використаних принципів формоутворення НСК:

пластичних, композиційних,  компонувальних

Своєрідність застосованих декоративних і колірно-графічних

елементів

Адекватність прийомів досягнення оригінальності НСК вимогам доцільності

Відповідність

моді

 

Відповідність колірно-графічного вирішення, оздоблення НСК

«модним» прийомам декорування

Відповідність композиційно-пластичних характеристик НСК (чи її паковання) «модним» прийомам формоутворення

Декоративна виразність Декоративна виразність використаних матеріалів, покриттів

Адекватність прийомів досягнення декоративної виразності НСК

вимогам доцільності

Стильова

єдність

 

Відповідність ознак зовнішнього вигляду НСК одна одній в рамках обраного стилю (рівень еклектичності)

Відповідність ознак зовнішнього вигляду НСК іншим складовим комплексу в рамках обраного стилю

Комплексний показник 1-го рівня:

Раціональність форми НСК

 Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Функційно-конструктивна зумовленість

форми НСК

Відповідність форми НСК призначенню та умовам експлуатації (наприклад ручна та переносна НСК)

Відповідність форми НСК її конструктивно-компонувальній схемі Адекватність використання конструктивних прийомів організації елементів форми НСК

Технологічна зумовленість

форми НСК

Відповідність форми НСК вимогам технології її виготовлення

 

 

 

 

 

 

 

 

Кінець таблиці 2.2

Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Комплексний показник 1-го рівня:

Цілісність композиційно-пластичного вирішення форми НСК

Гармонійність об’ємно-просторової структури НСК Співпідпорядкованість основних і другорядних елементів форми НСК за розмірами, пропорціями та масштабом

Ступінь масштабності НСК та її елементів (візуальна відповідність розмірам тіла людини)

Архітектоніч-ність форми НСК

 

Виявленість у формі  характеру навантаження конструктивних елементів НСК

Зорова врівноваженість об’ємно-просторової і композиційно-пластичної структури НСК

Пластичність

форми НСК

 

Цілісність об’ємно-пластичного вирішення форми НСК

Адекватність об’ємно-пластичного вирішення застосовуваним матеріалам, технології виготовлення

Художньо-графічна виразність Композиційна обгрунтованість розташування графічних елементів на частинах НСК

Ступінь відповідності характеру шрифтів змістовому значенню написів

Виразність функційної графіки

Колірно-

графічна

сполучуваність

елементів

Співпідпорядкованість колірних і графічних елементів один одному

Підпорядкованість колірних і графічних елементів загальному композиційному та колірно-графічному вирішенню НСК

 

Колірно-

фактурна

сполучуваність

елементів

 

Сполучуваність різних видів матеріалів, фактур, текстур, покриттів, використовуваних у НСК,

між собою

Узгодженість різних видів матеріалів, фактур, текстур, покриттів із формою, призначенням та умовами експлуатації НСК

Комплексний показник 1-го рівня:

Досконалість виробничого виконання та збереженість товарного вигляду НСК

Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Чистота виконання контурів

 

Якість виконання контурів, заокруглень і зчленувань елементів форми НСК

 

Якість

оброблення поверхонь НСК

 

Ретельність оброблення поверхонь НСК

Ретельність нанесення декоративно-захисних покриттів

 

Чіткість знаків і супровідної документації

 

Якість виконання графічних елементів НСК, ТСД і рекламно-інформаційних матеріалів до нього

 

Стійкість до пошкодження Збереженість елементів форми та поверхонь НСК від пошкоджень, стирання та зміни якості декоративного покриття

 

6.2.3 Функційні показники якості НСК

До розгорнутої номенклатури показників якості НСК входять такі функційні показники:

Таблиця 2.3 – Розгорнута номенклатура показників якості НСК. Функційні показники

 

Комплексний показник 1-го рівня:

Досконалість виконання основної функції НСК

Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Ефективність використання

НСК

 

Ступінь задоволення функцією керування

під час польоту НСК

 

Комплексний показник 1-го рівня:

Універсальність використання НСК

Широта використання

НСК за призначенням

 

Діапазон умов і можливостей використання циєї НСК для запуску

різних НСК

 

 

Комплексний показник 1-го рівня:

Досконалість виконання допоміжних операцій

Досконалість виконання

підготовчих

операцій

Пристосованість НСК до виконання допоміжних операцій транспортування та підготовлення до старту

 

 

Досконалість обслуговування

й керування НСК

 

Досконалість виконання, наприклад, операцій з перегляду

відеозаписів (наприклад, пошуку потрібного запису)

 

Досконалість виконання

заключних

операцій

Пристосованість НСК до виконання допоміжних операцій розбирання, чищення, пакування та транспортування

 

 

6.2.4 Експлуатаційні показники якості НСК

До розгорнутої номенклатури показників якості НСК входять такі експлуатаційні показники:

 

 

 

 

 

 

 


Таблиця 2.4 – Розгорнута номенклатура показників якості НСК. Експлуатаційні показники

 

Комплексний показник 1-го рівня:

Зручність експлуатації НСК

Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Досконалість використання НСК під час обслуговувальних операцій, які супроводжують здійснення основної і додаткової функцій

 

Комплексний показник 1-го рівня:

Надійність НСК

Безвідмовність

НСК

Збереженість основних параметрів функціонування НСК в часі й у межах, що відповідають заданим умовам експлуатації
Довговічність

НСК

 

Збереженість працездатності до настання граничного стану, який

вказує на неможливість її подальшої експлуатації. У разі обчислення довговічності визначають термін служби або ресурс НСК в умовах, максимально наближених до конкретного процесу її експлуатації

Ремонто-придатність

НСК

Можливість термінового ремонту НСК в польових умовах

Середня тривалість і трудомісткість поточного ремонту НСК у стаціонарних умовах

 

6.2.5 Соціально-культурні показники якості НСК

До розгорнутої номенклатури показників якості НСК входять такі соціально-культурні показники:

Таблиця 2.5 – Розгорнута номенклатура показників якості НСК. Соціально-культурні показники

 

Комплексний показник 1-го рівня:

Соціальна адреса і споживчий клас НСК

Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
­– Відповідність НСК структурі потреб певного кола споживачів, для яких воно призначено

 

Комплексний показник 1-го рівня:

Моральне старіння НСК

 

Термін служби НСК, обмежений появою нових Видів НСК високої якості

 

6.2.6 Дизайн-маркетингові показники якості НСК

До розгорнутої номенклатури показників якості НСК входять такі дизайн-маркетингові показники:

 

 

 

Таблиця 2.6 – Розгорнута номенклатура показників якості НСК. Дизайн-маркетингові і показники

 

Комплексний показник 1-го рівня:

Ступінь відповідності НСК світовому рівню

Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник

 

Рівень ергодизайнерських характеристик НСК порівнянно з

виробами провідних фірм-виробників аналогічної продукції

Комплексний показник 1-го рівня:

Відповідність НСК вимогам потенційного ринку збуту

 Ступінь потреби ринку в певній НСК

6.2.7 Дизайн-екологічні показники якості НСК

До розгорнутої номенклатури показників якості НСК входять такі дизайн-екологічні показники:

Таблиця 2.7 – Розгорнута номенклатура показників якості НСК. Дизайн-екологічні показники

 

Комплексний показник 1-го рівня:

Характер і ступінь впливу НСК на довкілля

Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Вплив НСК на довкілля протягом її життєвого циклу
Комплексний показник 1-го рівня:

Ступінь утилізації матеріалів НСК

 

Рівень виходу утилізованих матеріалів

 

6.3 Розгорнута номенклатура показників якості СП

Розгорнуту номенклатуру показників якості СП (див. таблиці 3.1-3.7) у цьому стандарті встановлено для найбільш поширених СП у вигляді катапульт леєрного і пневматичного типу.

6.3.1 До розгорнутої номенклатури показників якості СП входять такі ергономічні показники;

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.1 – Розгорнута номенклатура показників якості СП. Ергономічні показники

Комплексний       показник 1-го рівня:

Зручність використання СП за призначенням

 Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Фізичне

навантаження

на оператора

СП (тяжкість

виконуваної

роботи)

 

Динамічне фізичне навантаження: обсяг виконуваної роботи під час транспортування СП, підготовлення до використання (наприклад, натягування гумового амортизатора), налагодження, регулювання, монтажу, (демонтажу), збереження; маса вантажу, що переміщується

Статичне фізичне навантаження

Відхилення робочої пози і рухів від

фізіологічно раціональних характеристик

 

Відповідність конструкції СП

та його

елементів антропометрич-

ним характери-

стикам людини

Врахування розмірів тіла людини і його частин у розмірах конструктивних елементів СП

 

Комплексний показник 1-го рівня:

Зручність керування і контролю (керованість) СП

Зручність

конструкції

ОК

 

Відповідність форми і конструктивного виконання ОК ергономічним вимогам

Відповідність розмірів ОК ергономічним вимогам

Відповідність зусиль, потрібних для приведення ОК в дію,

ергономічним вимогам

Ергономічність розміщення

ОК

 

Відповідність характеру керуючих рухів оператора функційному

стану СП

Відповідність відстаней до ОК (з урахуванням ступеня важливості і частоти їх використання) антропометричним характеристикам

оператора

Наявність і достатність засобів захисту ОК

Раціональність компонування

СП

Відповідність габаритів СП ергономічним вимогам

Оптимальність взаєморозміщення ЗВІ та ОК

Комплексний показник 1-го рівня:

Опановність СП

Повнота і

зручність

інструкції з експлуатації СП

Рівень повноти інструкції з експлуатації

Зрозумілість викладення інструкції з експлуатації

Якість оформлення матеріалу

 

Комплексний показник 1-го рівня:

Обслугованість СП

Комфортність і швидкість проведення технічного обслуговування, ремонту, підготовлення до старту

Складність алгоритму обслуговування і ремонту

Зручність доступу до регульованих і замінюваних елементів

Наявність технічних засобів діагностування несправностей

Кінець таблиці 3.1

Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Ергономічність експлуатаційної документації Зручність структури викладення матеріалу

Якість ілюстрацій, схем, графічних елементів, формату документації

Спроможність документації до зберігання

Ергономічність оснастки та інструментів,

необхідних для експлуатації СП

 

Зручність застосування контрольно-вимірювальної і перевірювальної апаратури

Відповідність освітлювальної апаратури заданим нормам загального

і локальних  освітлень

Зручність і безпека використання інструмента під час проведення

робіт у заданих умовах діяльності (у важкодоступних місцях, в умовах перевантаження)

Комплексний показник 1-го рівня:

Гігієничність СП

Фізичні чинники

СП

Рівні шуму

 

Хімічні чинники

СП

Вміст шкідливих компонентів у матеріалах, покриттях, робочих

рідинах або газах, використовуваних для роботи СП

Комплексний показник 1-го рівня:

Безпечність СП

Рівень безпеки чинників механічного походження

Рівень безпеки чинників хімічного походження.

Рівень безпеки впливу електричного струму

Рівень безпеки, обумовлений алгоритмом експлуатації СП

 

6.3.2 До розгорнутої номенклатури показників якості СП входять такі функційні показники;

Таблиця 3.2 – Розгорнута номенклатура показників якості СП. Функційні показники

 

Комплексний       показник 1-го рівня:

Досконалість виконання основної функції СП

 Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Ефективність використання

СП

Ступінь задоволення функцією старту БПС під час використання СП

 

Комплексний       показник 1-го рівня:

Універсальність використання СП

Широта використання

СП за

призначенням

Діапазон умов і можливостей використання цього СП для запуску

інших БПС

 

 

 

 

 

 

Кінець таблиці 3.2

Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Комплексний       показник 1-го рівня:

Досконалість виконання допоміжних операцій

Досконалість виконання

підготовчих

операцій

Пристосованість СП до виконання допоміжних операцій

транспортування та підготовлення до старту

Досконалість виконання

заключних

операцій

Пристосованість СП до виконання допоміжних операцій розбирання,

чищення, пакування та транспортування

 

6.3.3 До розгорнутої номенклатури показників якості СП входять такі експлуатаційні показники;

Таблиця 3.3 – Розгорнута номенклатура показників якості СП. Експлуатаційні показники

 

Комплексний       показник 1-го рівня:

Зручність експлуатації СП

 Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Досконалість використання СП під час обслуговувальних операцій, що супроводжують здійснення основної функції
Комплексний       показник 1-го рівня:

Зручність обслуговування СП

Досконалість виконання підготовчо-заключних операцій, а також регулювання СП у процесі експлуатації

Пристосованість СП до виконання

допоміжних операцій обслуговування,  зберігання, утилізації

Комплексний показник 1-го рівня:

Найдіність СП

Безвідмовність

СП

Збереженість основних параметрів функціонування СП в часі й у

межах, що відповідають заданим умовам споживання

Довговічність СП Збереженість основних параметрів функціонування СП до настання граничного стану, за якого їх виконання стає неможливим
Ремонто-придатність СП

 

Можливість термінового ремонту СП в польових умовах

Середня тривалість і трудомісткість поточного ремонту СП у стаціонарних умовах

 

6.3.4 До розгорнутої номенклатури показників якості СП входять такі естетичні показники:

 

 

 

 

Таблиця 3.4 – Розгорнута номенклатура показників якості СП. Естетичні показники

Комплексний показник 1-го рівня:

Раціональність форми СП

 Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Функційно-конструктивна зумовленість

форми СП

Відповідність форми СП призначенню та умовам експлуатації (здійснення старту БПС у польових умовах)

Відповідність форми СП його конструктивно-компонувальній схемі Адекватність використання конструктивних прийомів організації елементів форми СП

Технологічна зумовленість

форми СП

Відповідність форми НСК вимогам технології її виготовлення

 

Комплексний показник 1-го рівня:

Цілісність композиційно-пластичного вирішення форми СП

Гармонійність об’ємно-просторової структури СП Співпідпорядкованість основних і другорядних елементів форми СП за розмірами, пропорціями та масштабом

Ступінь масштабності СП і його елементів (візуальна відповідність розмірам тіла людини)

Архітектоніч-ність форми СП

 

Виявленість у формі  характеру навантаження конструктивних елементів СП

Зорова врівноваженість об’ємно-просторової і композиційно-пластичної структури СП

Пластичність

форми СП

 

Цілісність об’ємно-пластичного вирішення форми СП

Адекватність об’ємно-пластичного вирішення застосовуваним матеріалам, технології виготовлення

Художньо-графічна виразність Композиційна обгрунтованість розташування графічних елементів на частинах СП

Ступінь відповідності характеру шрифтів змістовому значенню написів

Виразність функційної графіки

Колірно-

графічна

сполучуваність

елементів

Співпідпорядкованість колірних і графічних елементів один одному

Підпорядкованість колірних і графічних елементів загальному композиційному та колірно-графічному вирішенню СП

 

Колірно-

фактурна

сполучуваність

елементів

 

Сполучуваність різних видів матеріалів, фактур, текстур, покриттів, використовуваних у СП, між собою

Узгодженість різних видів матеріалів, фактур, текстур, покриттів із формою, призначенням та умовами експлуатації СП

 

 

 

 

 

 

 

Кінець таблиці 3.4

Комплексний показник 1-го рівня:

Досконалість виробничого виконання та збереженість товарного вигляду СП

Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Чистота виконання контурів

 

Якість виконання контурів, заокруглень і зчленувань елементів форми СП

 

Якість

оброблення поверхонь СП

 

Ретельність оброблення поверхонь СП

Ретельність нанесення декоративно-захисних покриттів

 

Чіткість знаків і супровідної документації

 

Якість виконання графічних елементів СП, ТСД і рекламно-інформаційних матеріалів до нього

 

Стійкість до пошкодження Збереженість елементів форми та поверхонь НСК від пошкоджень, стирання та зміни якості декоративного покриття

 

6.3.5 Соціально-культурні показники якості СП

До розгорнутої номенклатури показників якості СП входять такі соціально-культурні показники:

Таблиця 3.5 – Розгорнута номенклатура показників якості СП. Соціально-культурні показники

Комплексний показник 1-го рівня:

Моральне старіння СП

Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник

 

Термін служби СП, обмежений появою нових видів СП високої якості

 

6.3.6 Дизайн-маркетингові показники якості СП

До розгорнутої номенклатури показників якості СП входять такі дизайн-маркетингові показники:

Таблиця 3.6 – Розгорнута номенклатура показників якості СП. Дизайн-маркетингові і показники

Комплексний показник 1-го рівня:

Ступінь відповідності СП світовому рівню

Комплексна       вимога

2-го рівня

Одинична вимога

 

Рівень ергодизайнерських характеристик СП порівнянно з виробами провідних фірм-виробників аналогічної продукції
Комплексний показник 1-го рівня:

Відповідність СП вимогам потенційного ринку збуту

 Ступінь потреби ринку в певному СП

 

6.3.7 Дизайн-екологічні показники якості СП

До розгорнутої номенклатури показників якості СП входять такі дизайн-екологічні показники:

Таблиця 3.7 – Розгорнута номенклатура показників якості СП. Дизайн-екологічні показники

 

Комплексний показник 1-го рівня:

Характер і ступінь впливу СП на довкілля

Комплексна       вимога

2-го рівня

Одинична вимога
Вплив СП на довкілля протягом його життєвого циклу
Комплексний показник 1-го рівня:

Ступінь утилізації матеріалів СП

 

Рівень виходу утилізованих матеріалів

 

6.4 Розгорнута номенклатура показників якості ПП

Розгорнуту номенклатуру показників якості ПП (див. таблиці 4.1-4.7) у цьому стандарті встановлено для ПП у вигляді сітки.

6.4.1 До розгорнутої номенклатури показників якості ПП входять такі ергономічні показники;

Таблиця 4.1 – Розгорнута номенклатура показників якості ПП. Ергономічні показники

 

Комплексний       показник 1-го рівня:

Зручність використання ПП за призначенням

 Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Фізичне

навантаження

на оператора

ПП (тяжкість

виконуваної

роботи)

 

Динамічне фізичне навантаження: обсяг виконуваної роботи під час транспортування ПП, підготовлення до використання (наприклад, розтягування сітки), налагодження, регулювання, монтажу,

(демонтажу), збереження

Маса вантажу, що переміщується

Статичне фізичне навантаження

Відхилення робочої пози і рухів від

фізіологічно раціональних характеристик

Відповідність конструкції ПП

та його

елементів антропометрич-

ним характери-

стикам людини

Врахування розмірів тіла людини і його частин у розмірах конструктивних елементів ПП

 

 

 

 

 

 

Кінець таблиці 4.1

Комплексний показник 1-го рівня:

Обслугованість ПП

 Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Комфортність і швидкість проведення технічного обслуговування, ремонту, підготовлення до експлуатації (наприклад, розтягування

сітки)

Складність алгоритму обслуговування і ремонту

Зручність доступу до регульованих і замінюваних елементів

Зручність допоміжних конструктивних лементів

для підготовлення до експлуатації ПП

Ергономічність експлуатаційної документації Комплектність експлуатаційної документації

Зручність структури викладення матеріалу

Якість ілюстрацій, схем, графічних елементів, формату документації

Спроможність документації до зберігання

Ергономічність оснастки та інструментів,

необхідних для експлуатації ПП

Зручність і безпека використання інструмента

під час проведення робіт у польових умовах

 

Комплексний показник 1-го рівня:

Безпечність ПП

Рівень безпеки чинників механічного походження

Рівень безпеки, обумовлений алгоритмом експлуатації ПП

 

6.4.2 До розгорнутої номенклатури показників якості ПП входять такі функційні показники;

 

          Таблиця 4.2 – Розгорнута номенклатура показників якості ПП . Функційні показники

  Комплексний       показник 1-го рівня:

Досконалість виконання основної функції ПП

 Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Ефективність використання

ПП

Ступінь задоволення функцією посадки БПС під час використання

ПП

 

Комплексний       показник 1-го рівня:

Універсальність використання ПП

Широта використання

ПП за

призначенням

Діапазон умов і можливостей використання цього ПП для посадки

різних БПС

 

 

 

 

 

 

 

Кінець таблиці 4.2

Комплексний       показник 1-го рівня:

Досконалість виконання допоміжних операцій

 Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Досконалість виконання

підготовчих

операцій

Пристосованість ПП до виконання допоміжних операцій

транспортування та підготовлення до старту

Досконалість виконання

заключних

операцій

Пристосованість ПП до виконання допоміжних операцій розбирання,

чищення, пакування та транспортування

 

6.4.3 До розгорнутої номенклатури показників якості ПП входять такі експлуатаційні показники;

Таблиця 4.3 – Розгорнута номенклатура показників якості ПП. Експлуатаційні показники

 

Комплексний       показник 1-го рівня:

Зручність експлуатації ПП

 Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Досконалість використання ПП під час обслуговувальних операцій,

що супроводжують здійснення основної функції

Комплексний       показник 1-го рівня:

Зручність обслуговування ПП

Досконалість виконання підготовчо-заключних операцій, а також регулювання ПП у процесі експлуатації

Пристосованість ПП до виконання допоміжних операцій

обслуговування,  зберігання, утилізації

Комплексний показник 1-го рівня:

Найдіність ПП

Безвідмовність

ПП

Збереженість основних параметрів функціонування ПП у часі й у

межах, що відповідають заданим умовам споживання

Довговічність ПП Збереженість працездатності до настання

граничного стану, який вказує на неможливість

її подальшої експлуатації. У разі обчислення довговічності визначають термін служби або

ресурс ПП в умовах, максимально наближених

до конкретного процесу її експлуатації

Ремонто-придатність ПП

 

Можливість термінового ремонту ПП у польових умовах

Середня тривалість і трудомісткість поточного ремонту ПП у стаціонарних умовах

 

6.4.4 До розгорнутої номенклатури показників якості ПП входять такі естетичні показники:


Таблиця 4.4 – Розгорнута номенклатура показників якості ПП. Естетичні показники

Комплексний показник 1-го рівня:

Раціональність форми ПП

 Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Функційно-конструктивна зумовленість

форми ПП

Відповідність форми ПП призначенню та умовам експлуатації (здійснення посадки БПС у польових умовах)

Відповідність форми ПП його конструктивно-компонувальній схемі Адекватність використання конструктивних прийомів організації елементів форми ПП

Технологічна зумовленість

форми ПП

Відповідність форми ПП вимогам технології його виготовлення

 

Комплексний показник 1-го рівня:

Досконалість виробничого виконання та збереженість товарного вигляду ПП

Чистота виконання контурів Якість виконання контурів, заокруглень і зчленувань елементів форми ПП
Якість

оброблення поверхонь ПП

Ретельність оброблення поверхонь ПП

Ретельність нанесення декоративно-захисних покриттів

 

Чіткість знаків і супровідної документації Якість виконання графічних елементів ПП, ТСД і рекламно-інформаційних матеріалів до нього

 

Стійкість до пошкодження Збереженість елементів форми та поверхонь ПП від пошкоджень, стирання та зміни якості декоративного покриття

 

6.4.5 Соціально-культурні показники якості ПП

До розгорнутої номенклатури показників якості ПП входять такі соціально-культурні показники:

Таблиця 4.5 – Розгорнута номенклатура показників якості ПП. Соціально-культурні показники

Комплексний показник 1-го рівня:

Моральне старіння ПП

 Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник

 

Термін служби ПП, обмежений появою нових видів ПП високої якості

 

6.4.6 Дизайн-маркетингові показники якості ПП

До розгорнутої номенклатури показників якості ПП входять такі дизайн-маркетингові показники:

 

Таблиця 4.6 – Розгорнута номенклатура показників якості ПП. Дизайн-маркетингові і показники

Комплексний показник 1-го рівня:

Ступінь відповідності ПП світовому рівню

Комплексна       вимога

2-го рівня

Одинична вимога

 

Рівень ергодизайнерських характеристик ПП порівнянно з виробами провідних фірм-виробників аналогічної продукції
Комплексний показник 1-го рівня:

Відповідність ПП вимогам потенційного ринку збуту

 Ступінь потреби ринку в певному ПП

 

6.4.7 Дизайн-екологічні показники якості ПП

До розгорнутої номенклатури показників якості ПП входять такі дизайн-екологічні показники:

Таблиця 4.7 – Розгорнута номенклатура показників якості ПП. Дизайн-екологічні показники

Комплексний показник 1-го рівня:

Характер і ступінь впливу ПП на довкілля

Комплексна       вимога

2-го рівня

Одинична вимога
Вплив ПП на довкілля протягом його життєвого циклу
Комплексний показник 1-го рівня:

Ступінь утилізації матеріалів ПП

 

Рівень виходу утилізованих матеріалів

 

6.5 Розгорнута номенклатура показників якості АФП

Розгорнуту номенклатуру показників якості АФП наведено у таблицях 5.1-5.7.

6.5.1 Ергономічні показники якості АФП

До розгорнутої номенклатури показників якості АФП входять такі ергономічні показники;

Таблиця 5.1 – Розгорнута номенклатура показників якості АФП. Ергономічні показники

Комплексний показник 1-го рівня:

Зручність використання АФП за призначенням

 Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Фізичне

навантаження

на оператора

АФП (тяжкість

виконуваної

роботи)

 

Динамічне фізичне навантаження: обсяг виконуваної роботи під час транспортування АФП, підготовлення до використання (наприклад, натягування розтяжок), налагодження, регулювання, монтажу, (демонтажу), збереження; маса вантажу, що переміщується

Статичне фізичне навантаження

Відхилення робочої пози і рухів від фізіологічно раціональних характеристик

Кінець таблиці 5.1

Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Відповідність конструкції СП

та його

елементів антропометрич-

ним характери-

стикам людини

Урахування розмірів тіла людини і його частин у розмірах конструктивних елементів СП

 

Комплексний показник 1-го рівня:

Обслугованість АФП

Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Зручність використання

АФП за призначенням

Відповідність АФП антропометричним, біомеханічним, психофізіологічним характеристикам контингенту потенційних користувачів під час його експлуатації, транспортування, підготовки

до використання, налагодження, регулювання, монтажу, (демонтажу), збереження

Комфортність і швидкість проведення технічного обслуговування, ремонту, підготовлення до експлуатації

Складність алгоритму обслуговування і ремонту

Зручність доступу до регульованих і замінюваних елементів

Зручність допоміжних конструктивних елементів для підготовлення

до експлуатації

Наявність технічних засобів діагностування несправностей

Ергономічність експлуатаційної документації Комплектність експлуатаційної документації

Зручність структури викладення матеріалу

Якість ілюстрацій, схем, графічних елементів, формату документації

Спроможність документації до зберігання

Ергономічність оснастки та інструментів,

необхідних для експлуатації

АФП

Зручність застосування контрольно-вимірювальної і перевірювальної апаратури

Зручність і безпека використання інструмента під час проведення

робіт у польових умовах

 

Комплексний показник 1-го рівня:

Гігієнічність АФП

Фізичні чинники

 

Рівні ультразвука

Рівні іонізувальних випромінювань

Рівні електростатичного поля

Рівні електромагнітних полів радіочастот

Рівні НВЧ-випромінювань

Комплексний показник 1-го рівня:

Безпечність АФП

Рівень безпеки чинників механічного походження

Рівень безпеки впливу електричного струму

Рівень безпеки, обумовлений алгоритмом експлуатації АФП

6.5.2 До розгорнутої номенклатури показників якості АФП входять такі функційні показники:

          Таблиця 5.2 – Розгорнута номенклатура показників якості АФП. Функційні показники

  Комплексний       показник 1-го рівня:

Досконалість виконання основної функції АФП

 Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Ефективність використання

АФП

Ступінь задоволення функцією передавання та отримання

інформації під час використання АФП

Комплексний       показник 1-го рівня:

Універсальність використання АФП

Широта використання

АФП за

призначенням

Діапазон умов і можливостей використання цього АФП для

застосування в іншому КБПС

Комплексний       показник 1-го рівня:

Досконалість виконання допоміжних операцій

Досконалість виконання

підготовчих

операцій

Пристосованість АФП до виконання допоміжних операцій

транспортування та підготовлення до роботи

Досконалість виконання

заключних

операцій

Пристосованість АФП до виконання допоміжних операцій розбирання,

чищення, пакування та транспортування

 

6.5.3 До розгорнутої номенклатури показників якості АФП входять такі експлуатаційні показники;

Таблиця 5.3 – Розгорнута номенклатура показників якості АФП. Експлуатаційні показники

  Комплексний       показник 1-го рівня:

Зручність експлуатації АФП

 Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Досконалість використання АФП під час обслуговувальних операцій,

що супроводжують здійснення основної функції

Комплексний       показник 1-го рівня:

Зручність обслуговування АФП

Досконалість виконання підготовчо-заключних операцій, а також регулювання АФП у процесі експлуатації

Пристосованість АФП до виконання допоміжних операцій

обслуговування,  зберігання, утилізації

 

 

 

 

 

 

 

Кінець таблиці 5.3

Комплексний показник 1-го рівня:

Найдіність АФП

 Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Безвідмовність

АФП

Збереженість основних параметрів функціонування АФП у часі й у

межах, що відповідають заданим умовам споживання

Довговічність

АФП

Збереженість працездатності до настання граничного стану, який

вказує на неможливість її подальшої експлуатації

Ремонто-придатність

АФП

Можливість термінового ремонту АФП у польових умовах

Середня тривалість і трудомісткість поточного ремонту АФП у стаціонарних умовах

 

6.5.4 До розгорнутої номенклатури показників якості АФП входять такі естетичні показники:

Таблиця 5.4 – Розгорнута номенклатура показників якості АФП. Естетичні показники

Комплексний показник 1-го рівня:

Раціональність форми АФП

 Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Функційно-конструктивна зумовленість

форми АФП

Відповідність форми АФП призначенню та умовам експлуатації (здійснення передавання та отримання інформації у польових умовах)

Відповідність форми АФП його конструктивно-компонувальній схемі Адекватність використання конструктивних прийомів організації елементів форми АФП

Технологічна зумовленість

форми АФП

Відповідність форми АФП вимогам технології його виготовлення

 

Комплексний показник 1-го рівня:

Досконалість виробничого виконання та збереженість товарного вигляду АФП

Комплексний       показник

2-го рівня

Одиничний показник
Чистота виконання контурів Якість виконання контурів, заокруглень і зчленувань елементів форми АФП
Якість

оброблення поверхонь АФП

Ретельність оброблення поверхонь АФП

Ретельність нанесення декоративно-захисних покриттів

 

Чіткість знаків і супровідної документації Якість виконання графічних елементів АФП, ТСД і рекламно-інформаційних матеріалів до нього

 

Стійкість до пошкодження Збереженість елементів форми та поверхонь АФП від пошкоджень, стирання та зміни якості декоративного покриття

 

 

6.5.5 Соціально-культурні показники якості АФП

До розгорнутої номенклатури показників якості АФП входять такі соціально-культурні показники:

Таблиця 5.5 – Розгорнута номенклатура показників якості АФП. Соціально-культурні показники

Комплексний показник 1-го рівня:

Моральне старіння АФП

Комплексна       вимога

2-го рівня

Одинична вимога

 

Термін служби АФП, обмежений появою нових видів АФП високої якості

 

6.5.6 Дизайн-маркетингові показники якості АФП

До розгорнутої номенклатури показників якості АФП входять такі дизайн-маркетингові показники:

Таблиця 4.6 – Розгорнута номенклатура показників якості АФП. Дизайн-маркетингові і показники

Комплексний показник 1-го рівня:

Ступінь відповідності АФП світовому рівню

Комплексна       вимога

2-го рівня

Одинична вимога

 

Рівень ергодизайнерських характеристик ПП порівнянно з виробами провідних фірм-виробників аналогічної продукції
Комплексний показник 1-го рівня:

Відповідність ПП вимогам потенційного ринку збуту

 Ступінь потреби ринку в певному АФП

 

6.5.7 Дизайн-екологічні показники якості АФП

До розгорнутої номенклатури показників якості АФП входять такі дизайн-екологічні показники:

Таблиця 4.7 – Розгорнута номенклатура показників якості АФП. Дизайн-екологічні показники

Комплексний показник 1-го рівня:

Характер і ступінь впливу АФП на довкілля

Комплексна       вимога

2-го рівня

Одинична вимога
Вплив АФП на довкілля протягом його життєвого циклу
Комплексний показник 1-го рівня:

Ступінь утилізації матеріалів АФП

 

Рівень виходу утилізованих матеріалів

 

 

 

 

Код згідно з ДК 004: 13.180

Ключові слова: дизайн, ергономіка, інструкція з експлуатації, комплекс безпілотних повітряних суден, номенклатура показників якості.

 

 

 

 

Директор УкрНДІДЕ,                                                                               

керівник розробки                                                                              В.О. Свірко

 

Головний дизайнер проектів,

відповідальний виконавець                                                             А.Л. Рубцов

 

Страницы