Home » Вступ. Дизайн і ергономіка. Робочі місця операторів безпілотних повітряних суден. Перелік показників якості (Опубліковано 03.04.2019)

Вступ. Дизайн і ергономіка. Робочі місця операторів безпілотних повітряних суден. Перелік показників якості (Опубліковано 03.04.2019)

Вступ ДСТУ скачать

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДИЗАЙН  І  ЕРГОНОМІКА

Робочі місця операторів безпілотних повітряних суден

Перелік показників якості

Видання офіційне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

2019


ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та   ергономіка» (ТК 121)

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від  «    »_______   20___       р. № ____   з ________

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати,  відтворювати задля  розповсюдження і  розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

 

                                                        ДП «УкрНДНЦ»,  2019

 

 

 

ЗМІСТ

 

                                                                                                        С.

 

1 Сфера застосування………………………………………………………….1

2 Нормативні посилання…………………………………………………………2

3 Терміни та визначення понять …………………………………………2

4 Познаки та скорочення ………………………………………………….2

5 Перелік показників якості………………………………………………..3

Страницы