Home » Вступ ДСТУ EN 13209-2 (EN 13209-2:2015, IDT) Вироби для догляду за дітьми. Сумки для носіння немовлят. Вимоги щодо безпеки та методи випробування. Частина 2. Сумки без каркаса (Опубліковано 03.07.2019)

Вступ ДСТУ EN 13209-2 (EN 13209-2:2015, IDT) Вироби для догляду за дітьми. Сумки для носіння немовлят. Вимоги щодо безпеки та методи випробування. Частина 2. Сумки без каркаса (Опубліковано 03.07.2019)

 НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

 

ДСТУ EN 13209-2

(EN 13209-2:2015, IDT)

 

Вироби для догляду за дітьми

 Сумки для носіння немовлят

Вимоги щодо безпеки та методи випробування

Частина 2. Сумки без каркаса

(Перша редакція)

 

 

 

 

Видання офіційне

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

20

ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та  ергономіка»  (ТК 121)

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:  наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»  від                    р.  №         з

3 Національний стандарт відповідає EN 13209-2:2015 Child use and care articles – Baby carriers – Safety requirements and test methods – Part 2:  Soft carrier (Вироби для догляду за дітьми. Сумки для носіння немовлят. Вимоги щодо безпеки та методи випробування. Частина 2. Сумки без каркаса) і внесений з дозволу CEN, rue Stassart 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 13209-2:2018 (EN 13209-2:2015, IDT), прийнятого методом підтвердження

 

 

 

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюджування і розповсюджувати як офіційне видання

цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації

без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 20..

ЗМІСТ

С.
Національний вступ……………………………………………………….. V
1 Сфера застосування………………………………………………… 1
2 Нормативні посилання……………………………………………… 1
З Терміни та визначення понять……………………………………. 2
4  Випробне обладнання………………………………………………. 2
4.1 Випробна сфера …………………………………………………. 2
4.2. Циліндр для випробування дрібних деталей..…………….. 3
4.3 Товщиномір………………………………………………………. 3
4.4 Випробний тулуб………………………………………………… 3
4.5 Випробні маси……………………………………………………. 5
4.5.1 Випробна маса А………………………………………………. 5
4.5.2 Випробна маса Б………………………………………………. 5
5 Загальні вимоги………………………………………………………. 5
5.1 Порядок випробування…………………………………………. 5
5.2 Умови випробування……………………………………………. 5
5.3 Посадка тканини…………………………………………………. 5
5.4 Допустимі відхилення…………………………………………… 5
6 Хімічні загрози………………………………………………………… 6
7 Термічні загрози……………………………………………………… 6
7.1 Вимоги…………………………………………………………….. 6
8 Механічні загрози…………………………………………………….. 7
8.1 Загроза задихання та проковтування………………………….. 7
8.1.1 Вимоги…………………………………………………………….. 7
8.1.2 Методи випробування………………………………………… 7
8.2 Загроза заплутування…………………………………………… 9
8.2.1 Вимоги…………………………………………………………… 9
8.2.2 Методи випробування…………………………………………… 9
8.3 Захисна функція…………………………………………………. 10
8.3.1 Загроза випадіння……………………………………………… 10
8.3.2 Вимоги до підтримки голови……………………………….… 11
8.3.3 Вимоги до захисту голови………………………………….… 11
8.4 Системи кріплення………………………………………………. 11
8.4.1 Зісковзування систем кріплення до доглядача…………… 11
8.5 Довговічність сумки для носіння немовлят……………….…. 12
8.5.1 Вимоги…………………………………………………………… 12
8.5.2 Методи випробування………………………………………… 12
9 Загроза удушення пакувальними матеріалами…………………. 13
10 Інформація про продукт…………………………………………….. 13
10.1 Загальні положення……………………………………………. 13
10.2 Інформація для придбання…………………………………… 13
10.3 Маркування……………………………………………………… 14
10.4 Інструкція використання………………………………………. 14
10.4.1 Загальні положення…………………………………………. 14
10.4.2 Застереження………………………………………………… 14
10.4.3 Додаткова інформація………………………………………. 14
Додаток А (довідковий) Застереження…………………………………. 16
Додаток Б (довідковий) Обґрунтування………………………………… 17
         Б1 Загальні положення……………………………………………… 17
        Б2 Хімічні загрози……………………………………………………. 17
        Б3 Термічні загрози………………………………………………….. 17
        Б4 Механічні загрози………………………………………………… 17
Бібліографія………………………………………………………………… 20

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13209-2_____ (EN 13209-2:2015, IDT) «Вироби для догляду за дітьми. Сумки для носіння немовлят. Вимоги щодо безпеки та методи випробування. Частина 2. Сумки без каркаса», прийнятий методом перекладу, – ідентичний щодо EN 13209-2:2015 (версія en) «Child use and care articles – Baby carriers – Safety requirements and test methods – Part 2:  Soft carrier».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 13209-2:2018 (EN 13209-2:2016, IDT) «Вироби для догляду за дітьми. Сумки для носіння немовлят. Вимоги щодо безпеки та методи випробування. Частина 2. Сумки без каркаса», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

– слова «ця частина європейського стандарту» замінено на «цей стандарт»;

– структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані»» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

– у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене  рамкою;

– вилучено «Передмову» до EN 13209-2:2015 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

– познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів  ДСТУ ISO 80000.

 

Копії нормативних документів, на які наведено посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

Страницы