Home » ДСТУ EN 13209-2 (EN 13209-2:2015, IDT) Вироби для догляду за дітьми. Сумки для носіння немовлят. Вимоги щодо безпеки та методи випробування. Частина 2. Сумки без каркаса (Опубліковано 03.07.2019)

ДСТУ EN 13209-2 (EN 13209-2:2015, IDT) Вироби для догляду за дітьми. Сумки для носіння немовлят. Вимоги щодо безпеки та методи випробування. Частина 2. Сумки без каркаса (Опубліковано 03.07.2019)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Вироби для догляду за дітьми

СУМКИ ДЛЯ НОСІННЯ НЕМОВЛЯТ

Вимоги щодо безпеки та методи випробування

Частина 2. Сумки без каркаса

 Child use and care articles

BABY CARRIERS

Safety requirements and test methods

Part 2. Soft carrier

Чинний від___________

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає вимоги безпеки та методи випробування сумок без каркасу, які містять цілі отвори для ніг та призначені для перенесення дитини, коли вона прикріплена до тулуба.

Сумки без каркасу призначені для того, щоб у доглядача були вільні руки під час стояння та/або ходьби. Ці сумки призначені для використання до максимальної ваги 15 кг. Якщо сумка має функції, які не охоплені цим стандартом, слід зробити посилання на інший відповідний стандарт.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нижче наведені документи, цілком або частково, є нормативними посиланнями в цьому документі і є необхідними для його застосування. Для датованих посилань застосовується лише цитоване видання. Для недатованих посилань застосовується остання редакція згаданого документа (включаючи будь-які поправки).

__________________________________________________________________________

Видання офіційне

EN 71-2:2011+A1:2014, Safety of toys – Part 2: Flammability

EN 71-3:2013+A1:2014, Safety of toys – Part 3: Migration of certain elements

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 71-2:2011+A1:2014 Безпека іграшок. Частина 2. Займистість

EN 71-3:2013+A1:2014 Безпека іграшок. Частина 3. Переміщення окремих елементів

 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 сумка без каркасу (soft carrier)

виріб без рамної опори, що містить цілісний отвір для кожної ноги дитини, призначений для перенесення дитини коли прикріплений до тулуба доглядача

3.2 система кріплення до доглядача (carer’s attachment system)

кріплення, зав’язки, ремені або подібні деталі, які прикріплені до сумки без каркасу або є його частинами з метою прикріплення виробу до тулуба доглядача

3.3 цілісні отвори для ніг (integral leg openings)

повністю вмонтовані отвори для кожної з ніжок дитини, які можуть бути регульованими, які є частиною виробу, а не утворюються при встановленні сумки без каркасу на торсі доглядача

4 ВИПРОБНЕ ОБЛАДНАННЯ

4.1 Випробна сфера

Сфера зроблена з твердого гладкого матеріалу діаметром (120 ± 2) мм і масою 2,27 кг.

4.2 Циліндр для випробування дрібних деталей

Циліндр з вимірами зображеними на рисунку 1

Виміри в міліметрах

 

Рисунок 1 – Циліндр для випробування дрібних деталей

4.3 Товщиномір

Товщиномір з товщиною (0,4 ± 0,02) мм з вмонтованим кінцем з радіусом приблизно 3 мм.

4.4 Випробний тулуб

Жорсткий торс зроблений з твердого гладкого матеріалу з вимірами, зазначеними на рисунку 2.

Тулуб встановлений на жорсткій пластині, яка здатна здійснювати вертикальне синусоїдальне переміщення (120 ± 5) мм при частоті (2 ± 0,2) Гц.

Виміри в міліметрах

Рисунок 2 – Випробний тулуб

4.5 Випробні маси

4.5.1 Випробна маса A

Мішок заповнений піском загальною масою 9 кг, форма і розміри якого регулюються таким чином, що його можна міцно утримувати сумкою.

4.5.2 Випробна маса Б

Мішок заповнений піском загальною масою 15 кг, форма і розмір якого регулюється таким чином, що його можна міцно утримувати сумкою.

5 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

5.1 Порядок випробування

Зазначені випробування повинні виконуватися на одному зразку згідно з порядком пунктів в цьому стандарті, якщо інакший порядок не було вказано.

5.2 Умови випробування

Випробування повинні проводитися на сумках без каркасу, які повністю зібрані відповідно до інструкцій виробника і готові до використання.

5.3 Посадка тканини

Сумка без каркасу повинна бути випрана та  висушена двічі відповідно до інструкцій виробника, якщо не зазначено інакшим чином.

5.4 Допустимі відхилення

Якщо не вказано інші параметри, для випробного обладнання застосовуються такі допустимі відхилення:

сила: ± 5%;

маса: ± 1%;

розміри: ± 1 мм;

час: ± 1 с;

кут: ± 1 °.

6  ХІМІЧНІ ЗАГРОЗИ

Матеріали, до яких дитина може дотягнутися ротом в положенні використання, повинні відповідати вимогам EN 71-3: 2013 + A1: 2014.

Для оцінки цих вимог використовується не обмежений умовами зразок.

Елемент
Мг/кг
Алюміній
70000
Антимоній
560
Арсен
47
Барій
18750
Бор
15000
Кадмій
17
Хром (ІІІ)
460
Хром (IV)
0,2
Кобальт
130
Мідь
7700
Свинець
160
Марганець
15000
Меркурій
94
Нікель
930
Селен
460
Стронцій
56000
Олово
180000
Оловоорганічні сполуки
12
Цинк
46000

7 ТЕРМІЧНІ ЗАГРОЗИ

7.1 Вимоги

Поверхня сумки без каркасу не повинна спалахувати при випробуванні відповідно до EN 71-2: 2011 + A1: 2014, 5.5.

Максимальна швидкість поширення полум’я повинна становити 50 мм/с при випробуванні відповідно до EN 71-2: 2011 + A1: 2014, 5.4. Для оцінки цих вимог використовуються не обмежені умовами зразки.

8 МЕХАНІЧНІ ЗАГРОЗИ

8.1 Загроза задихання та проковтування

8.1.1 Вимоги

Будь-які деталі, які не повинні від’єднуватися, але від’єдналися під час випробування відповідно до 8.1.2, не повинні повністю вміщуватися в циліндр для випробування дрібних деталей, зазначений у пункті 4.2, без стиснення і при будь-якому розташуванні.

Будь-яка деталь, призначена для зняття без використання інструменту, не повинна повністю вміщуватися в циліндр для випробування дрібних деталей, зазначений у пункті 4.2, без стиснення і при будь-якому розташуванні.

Ці вимоги не поширюються на папір, тканину, пряжу, струни та пух.

8.1.2 Методи випробування

8.1.2.1 Оцінювання здатності дитини хапати деталі

Деталь вважається такою, яку дитина здатна хапати, якщо вона може захопити деталь між великим і вказівним пальцями або між її зубами.

Якщо деталь, що підлягає випробуванню, не може бути захоплена між великим і вказівним пальцями, потрібно встановити чи здатна вона утримуватися, вставивши товщиномір (4.3) між деталлю та нижнім прошарком або тілом виробу під кутом від 0° до 10° від поверхні використовуючи силу (10 ± 1) Н. Якщо товщиномір може бути вставлений більше 2 мм, деталь повинна бути такою, яку дитина здатна хапати.

Якщо деталь можна хапати, слід закріпити відповідний затиск за деталлю, щоб не пошкодити механізм кріплення або корпус сумки без каркасу та здійснити випробування відповідно до 8.1.2.2 та 8.1.2.3.

8.1.2.2 Випробування на скручування

Поступово скручуйте деталь протягом 5 с за годинниковою стрілкою, доки:

a) було досягнуте обертання на 180° від вихідної позиції; або

б) досягнуто моменту 0,34 Нм.

Максимальне обертання або необхідне скручування застосовується протягом 10 с.

Потім деталь повинна повернутися до розслабленого стану і процедуру слід повторювати в напрямку проти годинникової стрілки.

Виступаючі  або вузлові деталі, які жорстко закріплені на доступному штоку або стрижні що призначений для обертання разом з виступаючими або вузловими деталями,  повинні перевірятися при закріпленому штока або стрижні для запобігання обертанню.

Якщо деталь, яку прикріплено гвинтовою різьбою, ослабляється під час необхідного скручування, продовжуйте її скручувати, доки не буде перевищено необхідне скручування або деталь не буде розібрано або стане очевидним, що деталь не розбереться.

При використанні затискачів і випробного обладнання слід дотримуватися обережності, щоб не пошкодити механізм кріплення або корпус деталі.

Деталь слід помістити не стискаючи її і в будь-якому положенні в циліндр для випробування дрібних деталей (4.2).

8.1.2.3 Випробування на натяг

Випробування на натяг проводять після випробування на скручування (8.1.2.2) та на тій самій деталі, що й для випробування на скручування.

Прикріпіть відповідний затискач до деталі, яка класифікується як така, яку дитина здатна хапати згідно з 8.1.2.1, стежте за тим, щоб не пошкодити механізм кріплення або корпус сумки.

Закріпіть деталь у машині для випробування на натяг та застосуйте до неї розтягуюче зусилля до 90 Н. Прикладайте силу поступово протягом 5 с і втримуйте її протягом 10 с.

Деталь слід після цього помістити не стискаючи її і в будь-якому положенні в циліндр для випробування дрібних деталей (4.2).

8.2 Загроза заплутування

8.2.1 Вимоги

Шнури, стрічки та подібні деталі при випробуванні повинні мати максимальну вільну довжину 220 мм відповідно до 8.2.2. (див. рисунок 3а).

Якщо шнури, стрічки та подібні деталі прикріплені до виробу разом або в межах 80 мм один від одного, будь-який окремий шнур повинен мати максимальну вільну довжину 220 мм, а комбінована довжина від одного вільного кінця до іншого кінця при випробуванні повинна бути не більше 360 мм (див. рисунок 3б) відповідно до 8.2.2.

Якщо можна сформувати петлю з шнурами, стрічками та подібними деталями, то максимальний розмір по кругу повинен становити 360 мм, коли застосовується сила 25 Н. Шнури, стрічки та подібні деталі, які мають ширину більше 19 мм, виключені з цих вимог.

Моноволокнисті нитки використовувати не можна.

8.2.2 Методи випробування

Довжина шнура, стрічки або подібних деталей вимірюється від точки закріплення на сумці до вільного кінця шнура, стрічки або подібних деталей при розтягуванні силою 25 Н.

 

 

Рисунок 3a – Приклад вимоги до вільної довжини шнурів

Рисунок 3б – Приклад вимоги до комбінованої довжини шнурів

Рисунок 3 – Приклад вимоги

8.3 Захисна функція

8.3.1 Загроза випадіння

8.3.1.1 Вимоги

Під час випробування відповідно до 8.3.1.2.1 випробна сфера (як зазначено в 4.1) не повинна проходити повністю через будь-який отвір ноги.

Це випробування проводиться до і після посадки тканини, як зазначено в 5.3.

Якщо виробник стверджує, що сумка без каркасу може бути використана для перенесення дитини в горизонтальному положенні, випробна сфера не повинна повністю виходити з сумки під час випробування відповідно до 8.3.1.2.2.

Це випробування проводиться до і після посадки тканини, як зазначено в 5.3.

8.3.1.2 Методи випробування

8.3.1.2.1 Отвори для ніг

При необхідності відрегулюйте отвір для ноги до мінімального розміру.

Розташуйте сумку без каркасу таким чином, щоб отвір для ноги, що випробується, перебував у горизонтальному положенні без додаткового натягу на отвір для ноги. Помістіть випробну сферу над отвором для ноги та дайте їй полежати на отворі для ноги протягом 1 хв.

8.3.1.2.2 Сумка без каркасу, що використовується для перенесення дитини в горизонтальному положенні

Відрегулюйте сумку без каркасу для горизонтального положення для використання відповідно до інструкцій виробника.

Покладіть її на площину, нахилену на 20°, розвернувши сумку відкриттям голови у бік нахилу. Слід запобігти ковзанню сумки без каркасу на випробній площині відповідними засобами, які не погіршують результат тесту.

Помістіть випробну сферу (4.1) на опору для підтримки голови.

8.3.2 Вимоги до підтримки голови

Сумки без каркасу, призначені для використання для дітей віком до 4 місяців, повинні мати опору для підтримки голови дитини, див. Б.4.5.1.

8.3.3 Вимоги до захисту голови

Сумки без каркасу, які можуть використовуватися для перевезення дитини в основному в горизонтальному положенні, повинні мати захист для верхньої частини та сторін голови дитини, див. Б.4.5.2.

8.4 Системи кріплення

8.4.1 Зісковзування систем кріплення до доглядача

8.4.1.1 Вимоги

При випробуванні відповідно до 8.4.1.2 максимальне зісковзування будь-якої системи кріплення до доглядача повинно бути менше 20 мм.

8.4.1.2 Методи випробування

Жорсткий випробний тулуб встановлюється на жорсткій пластині, яка піддається змінному вертикальному синусоїдальному переміщенню на     120 мм (± 5 мм) при частоті 2 Гц (± 10%). Сумку без каркасу слід прикріпити до випробувального тулуба (4.4) відповідно до інструкцій виробника.

Помістіть відповідну випробну масу в сумку; випробувальну масу A (4.5.1), для сумок, придатних до перенесення дитини до 9 кг, або випробувальну масу Б (4.5.2), для сумок, придатних до перенесення дитини вище 9 кг. Якщо необхідно, випробна маса може бути зафіксована в носії за допомогою будь-яких відповідних засобів, які не впливають на результати випробувань.

Випробування проводяться протягом 10 циклів. Позначте всі ремені, щоб можна було виміряти зісковзування ременів у пряжках або інших деталях.

Виконуйте тест знову протягом 90 циклів і виміряйте будь-яке зісковзування.

8.5 Довговічність сумки для носіння немовлят

8.5.1 Вимоги

Система кріплення до доглядача та будь-який кріпильний елемент або регулятор, які використовуються для закріплення дитини в сумці без каркасу, не повинні розчіплятися, а виріб повинен функціонувати за призначенням під час випробування відповідно до 8.5.2.

8.5.2 Методи випробування

Поставте носій на випробний тулуб (4.4) відповідно до інструкцій виробника.

Помістіть відповідну випробну масу в сумку без каркасу; випробувальну масу A (4.5.1), для сумок, придатних до перенесення дитини до 9 кг, або випробувальну масу Б (4.5.2), для сумок, придатних до перенесення дитини вище 9 кг. Якщо необхідно, випробна маса може бути зафіксована в носії за допомогою будь-яких відповідних засобів, які не впливають на результати випробувань.

Слід запобігати будь-якому зісковзуванню системи кріплення будь-якими належними засобами.

Випробування проводиться протягом загалом 50 000 циклів, включаючи вже проведені цикли в 8.4.1.2. Якщо сумка без каркасу може використовуватися в декількох положеннях відносно тулуба, поділіть цикли випробувань однаково для кожного положення використання відповідно до інструкцій виробника.

9 ЗАГРОЗА УДУШЕННЯ ПАКУВАЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

Будь-яке пластикове покриття, яке використовується для упаковки, з площею більше 100 мм x 100 мм, повинно відповідати принаймні одній з таких вимог:

а) має середню товщину листа 0,038 мм або більше; або

б) перфороване отворами розміщеними таким чином, щоб мінімум 1% площі було видалено на будь-якій ділянці розміром 30 мм х 30 мм.

Будь-яке пластикове покриття, що використовується для упаковки, з площею що перевищує 360 мм, не повинно мати шнурівку або зав’язки для закриття і має бути позначене офіційною мовою (мовами) країни, де продукт продається з таким твердженням:

«Тримайте пластмасові покриття подалі від дітей, щоб уникнути удушення».

Примітка. Твердження може бути виражене різними словами, якщо вони мають таке ж чітке значення.

Вимоги не стосуються плівок які було монтовано методом усадки та які руйнуються користувачем при відкритті упаковки.

10 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

10.1 Загальні положення

Вся інформація про продукт, що вимагається цим європейським стандартом, надається офіційною мовою (мовами) країни, де продається сумка без каркасу.

10.2 Інформація для придбання

У пункті продажу виробу повинна надаватися така інформація:

— мінімальний вік дитини, для якого призначений сумка без каркасу;

— для немовлят з низькою вагою та дітьми з медичними захворюваннями рекомендується звернутися за консультацією до медичного фахівця перед використанням виробу;

— максимальна вагу дитини, для якої призначена сумка без каркасу;

— номер і дата цього європейського стандарту;

— найменування, товарний знак або інші засоби ідентифікації виробника, дистриб’ютора, імпортера або продавця

10.3 Маркування

Сумки без каркасу, що відповідають цьому стандарту, повинні мати таке маркування:

а) номер і дата цього європейського стандарту;

b) назва, торговельна марка або інші засоби ідентифікації виробника, дистриб’ютора, імпортера або продавця, а також засоби ідентифікації продукту, наприклад, номер партії або номер моделі.

10.4 Інструкція використання

10.4.1 Загальні положення

Інструкція щодо безпечного використання сумки без каркасу повинна бути надана таким формулюванням «ВАЖЛИВО! УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ДОВІДКИ В МАЙБУТНЬОМУ» літерами висотою не менше 5 мм.

10.4.2 Застереження

Інструкція повинна включати в себе такі застереження:

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

— Ваш рух та рухи вашої дитини можуть негативно впливати на вашу рівновагу;

— Будьте обережні під час нахиляння вперед або вбік;

— Ця сумка не підходить для використання під час спортивних заходів.

10.4.3 Додаткова інформація

Інструкції повинні містити принаймні таку інформацію:

а) номер і дата цього європейського стандарту;

б)зареєстрована торгова назва, торгова марка виробника, дистриб’ютора, імпортера або продавця;

в) засоби ідентифікації сумки без каркасу, наприклад номер моделі;

г) максимальна вага дитини, для якої призначена сумка без каркасу;

ґ) мінімальний вік дитини, для якого призначена сумка без каркасу;

д) інструкції з очищення / миття / сушіння;

е) інструкції для правильної фіксації та налаштування виробу до розмірів дитини з особливою увагою до отримання мінімального розміру отворів для ніг;

є) кріплення сумки без каркасу до доглядача;

i) якщо актуально, інструкції щодо використання деталей для підтримки/ захисту голови;

ї) інструкції для всіх положень використання;

к) нагляд за вашою дитиною під час використання сумки без каркасу;

л) для немовлят з низькою вагою та дітьми з медичними захворюваннями, перш ніж використовувати виріб, зверніться за консультацією до медичного працівника;

м) усвідомлення небезпек у домашньому середовищі, наприклад, джерела тепла, розливання гарячих напоїв.

Якщо деталі відсутні або пошкоджені, слід припинити використання сумки.

 

Додаток А

(довідковий)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Переклади, наведені в таблиці А.1, використовуються для відповідної країни роздрібної торгівлі для попереджень, наведених у 10.4 у наданій формі.

Необхідно перекласти мови, які не вказані, і повідомити національний орган стандартизації.

Таблиця A.1 – Переклад фраз застереження

 

З англійської

10.4

10.4.2
ВАЖЛИВО! УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ДОВІДКИ В МАЙБУТНЬОМУ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

— Ваш рух та рухи вашої дитини можуть негативно впливати на вашу рівновагу;

— Будьте обережні під час нахиляння вперед або вбік;

— Ця сумка не підходить для використання під час спортивних заходів.

 

Додаток Б

(довідковий)

ОБҐРУНТУВАННЯ

Б.1 Загальні положення

Цей інформаційний додаток було включено з метою надання обґрунтувань для включення деяких вимог, викладених у цьому стандарті.

У конкретних випадках відповідні номери пунктів у стандарті наведені в цьому додатку, а відповідне посилання на додаток наведено у нормативній частині стандарту.

Б.2 Хімічні загрози

Діти у віці до 24 місяців проводять значну кількість часу пробуючи предмети ротом та жуючи. Важливо, щоб кількість певних деталей, які можуть завдати шкоди у випадку якщо дитина зможе дістати їх ротом та жувати, має бути обмежена.

Методи випробування вказані в EN 71-3:2013+A1:2014.

Б.3 Термічні загрози

Необхідно контролювати ефект спалахування, коли полум’я поширюється по поверхні сумки без каркасу в той час як підкладка не займається.

Вимоги та методи випробування вказані в EN 71-2:2011+A1:2014.

Б.4 Механічні загрози

Б.4.1 Загальні положення

Існує цілий ряд механічних небезпек, від яких дитина потребує захисту. Для додаткових подробиць щодо цих небезпек можна звернутися до CEN/TR 13387.
Б.4.2 Загроза падіння

Вимоги, наведені в 8.3.1.2.1, потрібні для того, щоб дитина не могла випасти з сумки під час перевезення в горизонтальному положенні.

Вимоги, наведені в 8.3.1.2.2, потрібні для того, щоб тіло дитини не могло пройти через один отвір для ніг сумки без каркасу.

Б.4.3 Загроза задихання та проковтування

Задихання є серйозною небезпекою, яка може виникнути, коли внутрішні дихальні шляхи дитини заблоковані, а дихання перешкоджається тому, що повітря не може пройти в легені. Коли це відбувається, то може призвести до закриття дихальних шляхів, що призводить до пошкодження мозку.

Небезпека проковтування виникає внаслідок попадання невеликих деталей у травну систему дитини, що може спричинити інфікування, внутрішню непрохідність або розриви.

Вимоги та методи випробування вказані в EN 71-8.

Б.4.4 Загроза заплутування

Якщо шнури, стрічки та подібні деталі достатньо довгі, щоб обвити шию дитини, є ризик задушення. Петлі, які можуть пройти над головою дитини, також становлять ризик задушення.

Монофіламентні нитки виготовляються з однієї нитки штучного волокна і є надзвичайно міцними. Якщо вони намотуються навколо пальця дитини, кровопостачання може бути порушене або припинене.

Б.4.5 Захисні функції

Б.4.5.1 Підтримка голови

Сумки без каркасу для використання для дітей до 4-місячного віку повинні включати опори підтримки для голови приблизно до того віку, коли дитина ще не може підтримувати власну голову.

Якщо дитина лежить в горизонтальному положенні, її голова буде підтримуватися поверхнею, на якій вона розташований. Однак, якщо дитина розміщується в вертикальному положенні, як у випадку з багатьма сумками, голова потребуватиме підтримки.

Опора для підтримки голови дитини, яка переноситься у вертикальному положенні, повинна відповідати таким вимогам:

a) Опора повинна бути достатньо жорсткою, щоб голова дитини не могла відкинутися назад.

б) Опора для підтримки передньої частини голови дитини може бути здійснена шляхом розташування дитини обличчям до доглядача.

в) Засоби підтримки для запобігання переміщення голови дитини в бік. Будь-яка опора повинна простягатися навколо голови дитини зі спини до переду.

Б.4.5.2 Захист голови

При розробці цього стандарту не вдалося сформулювати конкретні вимоги та методи випробування захисту голови для дуже маленьких дітей.

Тому існує суб’єктивна вимога про те, що сумки без каркасу для використання для дітей, які перевозяться в горизонтальному положенні, повинні включати засоби захисту голови дитини.

Захист голови повинен включати адекватні засоби запобігання ненавмисного травмуванню голови дитини.

Б.4.6 Довговічність

Вимоги та методи випробування системи кріплення до доглядача та кріпильних деталей та регуляторів, які використовуються для закріплення дитини, повинні гарантувати, що сумка без каркасу залишається безпечною у використанні.

Б.4.7 Загроза удушення

Коли зовнішні дихальні шляхи, рот і ніс дитини одночасно заблоковані, повітря не може потрапити в легені дитини. Коли це відбувається, це може призвести до закриття дихальних шляхів, що призводить до пошкодження мозку.

БІБЛІОГРАФІЯ

CEN/TR 13387 (всі частини), General safety guidelines

 

 

 

 

Код згідно з ДК 004:  97.190

Ключові слова: вимоги до випробувань, вимоги щодо безпеки, застереження, методи випробувань, системи кріплення

 

Голова ТК 121,

директор УкрНДІ ДЕ,

керівник розробки                                                           В.О. Свірко

 

 

Виконавець, снс                                                              А.Л. Рубцов

 

 

Страницы