Home » Вступ ДСТУ EN 13869: (EN13869:2016, IDT) Запальнички. Вимоги до запальничок, що стосуються безпеки дітей. Вимоги щодо безпеки та методи випробувань (Опубліковано 03.07.2019)

Вступ ДСТУ EN 13869: (EN13869:2016, IDT) Запальнички. Вимоги до запальничок, що стосуються безпеки дітей. Вимоги щодо безпеки та методи випробувань (Опубліковано 03.07.2019)

НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

 

ДСТУ EN13869:

(EN13869:2016, IDT)

Запальнички

ВИМОГИ ДО ЗАПАЛЬНИЧОК, ЩО СТОСУЮТЬСЯ БЕЗПЕКИ ДІТЕЙ

Вимоги щодо безпеки та методи випробувань

(Перша редакція)

 

 

Видання офіційне

 

 

 

 

 

 

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

20

 

ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»  від          р.  №        з

3 Національний стандарт відповідає EN 13869:2016 Lighters – Child safety requirements for lighters – Safety requirements and test methods  (EN13869:2016, IDT) (Запальнички. Вимоги до запальничок, що стосуються безпеки дітей. Вимоги щодо безпеки та методи випробувань) і внесений з дозволу CEN, rue Stassart 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN.

     Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в  національній стандартизації України

5  НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 13869:2018 (EN 13869:2016, IDT), прийнятого методом підтвердження 

 

 

 

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюджування і розповсюджувати як офіційне видання

цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації

без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 20..

ЗМІСТ

                                                                                                             С.

Національний вступ……………………………………………………………   V

Вступ до EN 13869:2016 ………………………………………………………  VI

1 Сфера застосування…………………………………………………………   1

2 Нормативні посилання……………………………………………………….   1

3 Терміни та визначення понять……………………………………………..    2

4 Вимоги безпеки …………..…..……………………………………………….   5

4.1 Загальні положення………………………………………………………   5

4.2 EN ISO 9994……………………………………………………………….   6

4.3 Вимоги щодо привабливості для дітей……………………………….   6

4.4 Інші вимоги…………………………………………………………………  6

4.5 Вимоги до випробувань дитячою експертною групою, механічні

та геометричні вимоги……………………………………………………  6

4.5.1 Загальні положення………………………………………………..  6

4.5.2 Вимоги до випробувань дитячою експертною групою……….  6

4.5.3 Механічні та геометричні вимоги………………………………… 11

5 Метод випробовування дитячою експертною групою………………….. 11

5.1 Загальні положення……………………………………………………… 11

5.2 Метод випробовування…………………………………………………. .11

5.3 Випробовування дитячою експертною групою……………………… 11

5.4 Випробувальні ділянки, середовище та випробувачі……………… 13

5.4.1 Випробувальні ділянки…………………………………………… 13

5.4.2 Середовище випробувальної ділянки…………………………. 14

5.4.3 Випробувачі………………………………………………………… 14

5.5 Сурогатні запальнички…………………………………………………..  15

5.6 Заохочення………………………………………………………………..  16

5.7 Діти, які відмовляються від участі……………………………………… 17

5.8 Процедура випробування……………………………………………….. 18

5.9 Збирання та записування даних……………………………………….. 21

6 Метод вимірювання зусилля, потрібного для оперування робочою

кнопкою………………………………………………………………………….  23

6.1 Загальні положення………………………………………………………  23

6.2 Загальні умови випробування…………………………………………..  23

6.3 Випробувальний стенд і щуп……………………………………………  23

6.4 Метод випробування…………………………………………………….   24

7 Метод вимірювання номінальної площі поверхні робочої кнопки…….  25

7.1 Загальні положення………………………………………………………  25

7.2 Метод……………………………………………………………………….  26

8 Звіт з випробування…………………………………………………………..  26

8.1 Загальні положення………………………………………………………  26

8.2 Звіт з випробування дитячою експертною групою………………….  28

8.3 Звіт з механічних та геометричних випробувань……………………  28

9 Відповідність…………………………………………………………………..   28

9.1 Загальні положення………………………………………………………  28

9.2 Декларація відповідності………………………………………………… 28

9.3 Супровідні документи щодо відповідності……………………………  29

10 Маркування виробу………………………………………………………….  29

Додаток А (обов’язковий) Розподіл за віком і статтю……………………..  30

Бібліографія………………………………………………………………………  32

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13869____ (EN 13869:2016, IDT) «Запальнички. Вимоги до запальничок, що стосуються безпеки дітей. Вимоги щодо безпеки та методи випробувань», прийнятий методом перекладу, – ідентичний щодо EN 13869:2016 (версія en) «Lighters – Child safety requirements for lighters – Safety requirements and test methods».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

– слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

– структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

– вилучено «Передмову» до EN 13869:2016 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

– познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

EN ISO/IEC 17025, на який є посилання у розділі 2, прийнято в Україні як ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017, IDT) «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій». 

Копії нормативних документів, на які наведено посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до EN 13869:2016

Цей стандарт базовано на стандарті безпеки споживчих продуктів  США щодо запальничок для сигарет, наведеному у 16 CFR, главі II, частині 1210 «Стандарту безпечності запальничок» від 12 липня 1993 року.

Деякі методи механічних випробувань було введено в якості варіанту випробувальної дитячої експертної групи для деяких типів механізму запалювання. Визнано, що оцінювання запальничок дитячою експертною групою може бути дорогим, може увійти в протиріччя з етичними принципами, може зайняти багато часу і може призвести до проблем із примусовим застосуванням. Відповідно до мандату від Європейської Комісії до CEN він мав розробити, принаймні, однаково ефективні та надійні, але менш обтяжливі альтернативи щодо перевіряння запальничок з функцією захисту від дітей. Слід зауважити, що альтернативні механічні випробування не є обов’язковими, і що оцінювання дитячою експертною групою все ще може бути проведено.

Методи механічних випробувань було засновано на висновках та рекомендаціях з дослідження вимог щодо опору роботі дітей із запальничками для сигарет, які було введено в експлуатацію в 2011 році та було проведено в період з листопада 2011 року по квітень 2013 року. Цей звіт був прийнятий Європейською Комісією.

Не вдалося визначити технічні параметри для всіх використовуваних захищених від дітей механізмів, і лише деякі види механізмів запалювання опинилися в рамках механічних випробувань. Можливо, що інші види механізмів запалювання (наприклад, повзункові і кременеві) будуть досліджені пізніше.

Також було введено альтернативу повноцінному методу випробування дитячою експертною групою, засновану на послідовному методі.

Довговічність долучено до методу механічного випробування. Не було висловлено жодних застережень щодо обґрунтованості випробування дитячою експертною групою, але передбачається, що випробування дитячою експертною групою може бути переглянуто в майбутньому для гармонізації методів випробування запальничок на довговічність опору дитям.

 

Страницы