Home » ДСТУ EN 13869: (EN13869:2016, IDT) Запальнички. Вимоги до запальничок, що стосуються безпеки дітей. Вимоги щодо безпеки та методи випробувань (Опубліковано 03.07.2019)

ДСТУ EN 13869: (EN13869:2016, IDT) Запальнички. Вимоги до запальничок, що стосуються безпеки дітей. Вимоги щодо безпеки та методи випробувань (Опубліковано 03.07.2019)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 Запальнички

ВИМОГИ ДО ЗАПАЛЬНИЧОК, ЩО СТОСУЮТЬСЯ БЕЗПЕКИ ДІТЕЙ

Вимоги щодо безпеки та методи випробувань

Lighters

CHILD SAFETY REQUIREMENTS FOR LIGHTERS

Safety requirements and test methods

____________________________________________________________________________________

 

Чинний від___________

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги до запальничок, що стосуються безпеки дітей.

Цей стандарт не поширюється на сірники або будь-які інші запалювальні пристрої, призначені в першу чергу для підпалювання матеріалів, інших ніж для куріння, наприклад, палива для камінів, або деревного вугілля чи для газових грилів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN ISO 9994 Lighters – Safety specification (ISO 9994)

EN ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025)

Видання офіційне

 НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN ISO 9994 Запальнички. Вимоги щодо безпеки

EN ISO/IEC 17025 Загальні вимоги до компетенції випробувальних і калібрувальних лабораторій

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 запальничка (lighter)

Використовуваний вручну прилад, що утворює полум’я, який використовує паливо, у тому числі бутан або рідке паливо, та який зазвичай використовують для навмисного запалювання, зокрема сигарет, сигар і люльок, а також передбачувано застосовують для запалювання таких матеріалів, як папір і гноти свічок і ліхтарів, виготовлений з убудованим постачанням палива, незалежно від того, чи передбачається його заправлення, чи ні.

Примітка 1. Порогова ціна для запальничок, незалежно від того, чи є вони багаторазовими чи ні, яку застосовують в країнах, що знаходяться за межами Європейського Союзу, де діють вимоги щодо захисту дітей (США, Канада, Австралія, Нова Зеландія), відповідає митній оцінці або ціні виробника у розмірі US $ 2,25; це відповідає порогу 2,00 євро, початково визначеному в EN 13869:2002.

3.2 багаторазова ремонтопридатна запальничка (refillable repairable lighter)

Запальнички для багаторазового використання, на запит щодо яких виробники надають компетентним органам необхідну документацію, яка підтверджує, що запальнички розроблені, виготовлені та розміщені на ринку таким чином, щоб забезпечити постійне очікуване безпечне використання протягом життєвого циклу не менше ніж п’ять років, і які відповідають, зокрема, таким вимогам:

– мають письмову гарантію не менше ніж два роки для кожної запальнички відповідно до статті 6 директиви 1999/44 / EC Європейського Парламенту та Європейської Ради; ця гарантія є доповненням до прав споживачів, передбачених статтею 3 цього документа;

– мають практичну можливість відновлення та безпечного заправлення запальнички протягом усього терміну служби, охоплюючи, зокрема, ремонт механізму запалювання;

– деталі, які не є витратними, але, ймовірно, зношуються або виходять з ладу у разі постійного використання, після закінчення терміну гарантії повинні мати можливість заміни чи ремонту під відповідальністю виробника в уповноваженому або спеціалізованому центрі після продажного обслуговування в Європейському Союзі.

Примітка 1. Вищезазначені критерії стосуються так званих розкішних та напіврозкішних запальничок, які також характеризуються низьким ступенем замінності іншими запальничками та індивідуальним споживчим пакованням.

3.3 приваблива для дітей запальничка (child-appealing lighter)

Запальничка, яка містить будь-який пристрій, який можна прикріпити пізніше, чи будь-яка приналежність, яку можна закріпити пізніше, що будь-яким чином нагадують інший об’єкт, який зазвичай визнають привабливим або призначеним для використання дітьми молодше ніж 51 місяць, або має розважальні звукові чи анімовані ефекти.

Примітка 1. Це охоплює, але не обмежується, запальничками чи пристроями, явно призначеними для зберігання запальничок, форма яких нагадує персонажів мультфільмів, іграшок, гармат, годинників, телефонів, музичних інструментів, транспортних засобів, людського тіла або частин людського тіла, тварин, їжі чи напоїв, або які грають музичні ноти, чи миготять або мають рухомі об’єкти чи інші розважальні елементи. Це охоплює запальнички, які мають друковані наліпки чи прикрашені логотипами, етикетками, наліпками, ілюстраціями або малюнками на термоусадочній плівці.

3.4 успішна робота (successful operation)

Один сигнал будь-якої тривалості від сурогатної запальнички протягом одного з двох 5-хвилинних періодів випробувань, зазначених у 5.8

3.5 виробник (producer)

Те чи інше:

– виробник продукту, якщо він створений в Європейському Союзі, будь-яка інша організація, що представляє себе виробником нанесенням на виріб своєї назви, торговельної марки чи іншого відмітного знаку, чи організації, яка відновлює продукт; або

– представник виробника, якщо виріб не створений в Європейському Союзі, або, якщо немає представника, зареєстрованого в Європейському Союзі, імпортер продукту в Європейський Союз;

– інші фахівці в ланцюгу постачання, якщо їх діяльність може вплинути на властивості безпечності продукту

3.6 сурогатна запальничка (surrogate lighter)

Пристрій, який:

– наближається до зовнішнього вигляду, розміру, форми та ваги, ідентичних для всіх інших чинників, що впливають на опір дитині, у тому числі на дії (наприклад, зусилля та переміщення), у розумних виробничих допусках, запальнички, призначеної для використання споживачами;

– не має палива;

– не виробляє полум’я;

– виробляє чітко помітний звуковий або візуальний сигнал, коли пристрій активований таким чином, що зазвичай виробляє полум’я у робочій запальничці.

Примітка 1. Це визначення не вимагає модифікувати запальнички за допомогою електроніки чи подібного способу для отримання сигналу. Виробники можуть використовувати в якості сурогату вироблену запальничку, але без палива, якщо такий сигнал, як «натискання», чутно чітко, коли механізм експлуатується в такий самий спосіб, який буде виробляти полум’я у виробленій запальничці.

3.7 модель (model)

Одна чи кілька запальничок одного і того самого виробника, які не відрізняються за дизайном або іншими характеристиками будь-яким способом, який може вплинути на опір дитині

Примітка 1. Характеристиками запальничок, які можуть впливати на опір дитині, є, не обмежуючись ними: розмір, форма, матеріал корпусу та механізм запалювання (охоплюючи елемент опору дитині).

3.8 Географічна зона CEN (CEN geographical area)

Географічний район, що складається з територій держав, національних організацій зі стандартизації, які є «національними членами» Європейського комітету зі стандартизації (CEN), відповідно до пункту 6 Статуту CEN

3.9 робоча кнопка (operating button)

Частина запальнички, яку натискають для активації механізму запалювання

3.10 номінальна поверхня робочої кнопки (nominal surface area of the operating button)

Площа найменшого прямокутника, яка може містити робочу кнопку, якщо дивитися перпендикулярно напрямку, в якому рухається кнопка під час активації механізму запалювання

3.11 запальничка з натискною кнопкою запалювання (push-button ignition lighter)

П’єзоелектрична запальничка з прямим лінійним переміщенням її робочої кнопки, яка для забезпечення опору роботі маленькими дітьми покладається виключно на зусилля натиску робочої кнопки

Примітка 1. Можуть існувати інші механізми запалювання, але їх не охоплює це визначення.

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

4.1 Загальні положення

4.4 і 4.5 не застосовно до багаторазових ремонтопридатних запальничок, визначених у 3.2.

4.2 EN ISO 9994

Запальнички мають відповідати вимогам EN ISO 9994.

4.3 Вимоги щодо привабливості для дітей

Ніякі запальнички не мають бути привабливими для дитини.

4.4 Інші вимоги

Механізм або система запалювання, які роблять виріб таким, що має опір успішній роботі маленькими дітьми:

а) автоматично повертаються у початковий стан після кожного приведення в дію механізму запалювання запальнички;

 1. b) не порушують безпечну роботу запальнички у разі звичайного і зручного використання;

        с) придатні протягом розумного очікуваного терміну служби запальнички;

 1. d) не можуть бути легко перерегульованими чи деактивованими.

4.5 Вимоги до випробувань дитячою експертною групою, механічні та геометричні вимоги

4.5.1 Загальні положення

Запальнички мають відповідати принаймні одному з таких положень:

 1. a) вимогам до випробувань дитячою експертною групою, наведеним у 4.5.2;
 2. b) якщо запальничка для забезпечення опору роботі маленькими дітьми покладається виключно на зусилля, що діє на робочу кнопку, механічним та геометричним вимогам, наведеним у 4.5.3.

4.5.2 Вимоги до випробувань дитячою експертною групою

4.5.2.1 Загальні положення

Запальнички мають відповідати або 4.5.2.2; 4.5.2.3, або 4.5.2.4.

4.5.2.2 Випробування з використанням американського методу

Запальничка має створювати опір успішній роботі не менше ніж 85% дитячої експертної групи, відповідно до стандартів безпеки споживчих товарів для сигаретних запальничок США, наведених у главі II частини 1210 «Safety standard for cigarette lighters» 16 CFR від 12 липня 1993 року.

4.5.2.3 Випробування з використанням повної дитячої експертної групи

Запальничка має створювати опір успішній роботі не менше ніж 85% дитячої експертної групи, як описано в пунктах а) і b), наведених нижче.

Експертні групи по 100 дітей кожна, максимум до 2 груп (див. таблицю 1), використовують відповідно до розділу 5.

 1. a) якщо не більше ніж 10 дітей з першої групи зі 100 дітей успішно експлуатують сурогатну запальничку, запальничка, репрезентована сурогатною запальничкою, вважається такою, що створює опір успішній роботі не менше ніж 85% дитячої експертної групи, і випробування далі не проводиться. Якщо від 11 до 18 дітей з першої групи зі 100 дітей успішно експлуатують сурогатну запальничку, результати тестування є невизначеними, а сурогатну запальничку випробовують з другою експертною групою зі 100 дітей відповідно до розділу 5. Якщо не менше ніж 19 дітей з першої групи зі 100 дітей успішно експлуатують сурогатну запальничку, запальничка, репрезентована сурогатною запальничкою, не вважається такою, що створює опір успішній роботі не менше ніж 85% дитячої експертної групи, і випробування далі не проводиться.
 2. b) Якщо потрібне додаткове випробування сурогатної запальнички згідно з 4.5.2.3 а), треба провести випробування, зазначене в розділі 5, за допомогою другої експертної групи зі 100 дітей. Якщо в загальній кількості не більше ніж 30 дітей у з’єднаних першій і другій групах зі 100 дітей успішно експлуатують сурогатну запальничку, запальничка, репрезентована сурогатною запальничкою, вважається такою, що створює опір успішній роботі не менше ніж 85% дитячої експертної групи, і випробування далі не проводиться. Якщо загалом не менше ніж 31 дитина у з’єднаних першій і другій групах зі 100 дітей успішно експлуатують сурогатну запальничку, запальничка, репрезентована сурогатною запальничкою, не вважається такою, що створює опір успішній роботі не менше ніж 85% дитячої експертної групи, і випробування далі не проводиться.

Таблиця 1 – Критерії проходу/відмови для повної дитячої експертної групи

Експертна група

Загальна кількість

дітей

Успішна робота запальнички

Прохід

Продовження

Відмова

1 100 0-10 11-18 не менше ніж 19
2 200 11-30 не менше ніж 31

 

4.5.2.4 Послідовне випробування дитячою експертною групою

Примітка 1. Мінімальна кількість дітей у послідовному випробуванні залежить від кількості дітей, які можуть працювати з механізмом запалювання. Ця кількість може бути не менше ніж 30.

Під час випробування відповідно до 5.3 – 5.9 результат обчислюють заповненням двох рисунків 1a і 1b таким чином:

 1. a) Результат випробування негативний, якщо дитині вдалося впоратися з керуванням сурогатної запальнички.
 2. b) Як тільки кожний результат отримано, він наноситься на відповідний графік, заповненням квадрату таким чином:

1) якщо дитині не вдалося впоратися з сурогатною запальничкою в перші 5 хв, негайно заповнюють квадратик праворуч від попереднього результату на рисунку 1а, і на рисунку 1b – якщо дитині не вдалося впоратися з сурогатною запальничкою у другі 5 хв, тобто якщо результат є успішним.

2) якщо дитині вдалося впоратися з сурогатною запальничкою протягом перших 5 хв, заповнюють квадрат безпосередньо над попереднім результатом як на рисунку 1а, так і на рисунку 1b,  або тільки на рисунку 1b, якщо дитині вдалося впоратися з сурогатною запальничкою у другі 5 хв, тобто, якщо результат є невдалим.

Примітка 2. У разі нанесення першого результату, пустий квадрат вважають «попереднім результатом».

Запальничку, репрезентовану сурогатною запальничкою, вважають такою, що:

– пройшла випробування (тобто її вважають такою, що створює опір роботі дітей молодшого віку), як тільки траєкторія заповнених квадратів, що репрезентують вікову та статеву групу дітей, проходить нижче нижньої межі лінії B на обох рисунках 1a та 1b;

– не пройшла випробування (тобто її не можна вважати такою, що створює опір роботі дітей молодшого віку), як тільки траєкторія заповнених квадратів, що репрезентують вікову та статеву групу дітей, проходить над лінією верхньої межі А на обох рисунках 1a та 1b;

– не відповідає жодному з наведених варіантів, то результати оцінюють відповідно до вимог, викладених у 4.5.2.3.

 1. a) Діаграма процедури послідовного випробування дітьми

(перед демонстрацією) для запальничок, що створюють опір дітям

 

 

 1. b) Діаграма процедури послідовного випробування (після демонстрації) для запальничок, що створюють опір дітям

Пояснення

X – кількість дітей, що не активують запальничку

Y – кількість дітей, що активують запальничку

A – верхня межа лінії

B – нижня межа лінії

C – збільшений масштаб діаграми

 

Рисунок 1 – Діаграми послідовних процедур випробувань для

                    запальничок, що створюють опір дітям

 

4.5.3 Механічні та геометричні вимоги

Для запальничок з натискною кнопкою запалювання (див. визначення 3.11) потрібно дотримуватися таких вимог:

 1. a) запальничка має повністю укладатись у прямокутну коробку з максимальними розмірами 85 × 35 × 15 мм;
 2. b) у разі вимірювання за допомогою методу, описаного в розділі 7, номінальна площа робочої кнопки не має перевищувати 155 мм2;
 3. c) у разі випробування відповідно до розділу 6 необхідна для активації механізму запалювання сила, що діє на робочу кнопку, має бути не менше ніж 42 Н.

5 МЕТОД ВИПРОБОВУВАННЯ ДИТЯЧОЮ ЕКСПЕРТНОЮ ГРУПОЮ

5.1 Загальні положення

Розділ 5 не поширюється на багаторазові ремонтопридатні запальнички, визначені в 3.2.

5.2 Метод випробовування

Запальничку випробовують згідно з 5.3 до 5.9.

5.3 Випробовування дитячою експертною групою

5.3.1 У випробуванні, призначеному визначити, чи є запальничка такою, що створює опір успішній роботі дітьми, використовують дитячу експертну групу для випробовування сурогатної запальнички, яка репрезентує вироблену запальничку, призначену для використання.

Діти походять з сімей, для яких перша мова є основною мовою району, в якому проводяться випробування.

Примітка. Право дітей на участь у випробуваннях може відрізнятися в різних країнах.

5.3.2 Мінімальна кількість дітей для проведення випробувань відповідно до 5.8:

– у разі застосування повної дитячої експертної групи вона може бути одна, але не більше двох по 100 дітей у групі;

– у разі послідовного випробовування дитячою експертною групою мінімальна кількість має становити 30 дітей. Якщо остаточного результату не отримано, як визначено у 4.5.2.4, має бути використано додаткові групи по 10 дітей загалом до 200 дітей до отримання переконливого результату. У додаткових групах потрібно підтримувати розподіл за віком і статтю відповідно до додатку А.

5.3.3 Діти для експертної групи мають проживати в межах географічної зони CEN.

5.3.4 Розподіл складу кожної повної дитячої експертної групи за віком і статтю має бути:

а) (30 ± 2) дітей [(20 ± 1) хлопчиків і (10 ± 1) дівчаток] від 42 місяців до 44 місяців;

 1. b) (40 ± 2) дітей [(26 ± 1) хлопчиків і (14 ± 1) дівчаток] від 45 місяців до 48 місяців;
 2. c) (30 ± 2) дітей [(20 ± 1) хлопчиків і (10 ± 1) дівчаток] від 49 місяців до 51 місяця.

Для експертних груп, використовуваних під час послідовного випробування, розподіл за віком і статтю має бути таким, як наведено у додатку А.

Приклад. Для розрахунку віку дитини в місяцях:

а) віднімають дату народження дитини від дати випробування; наприклад:

 

день

місяць

рік

        дата тестування

   3

  8

  2015

      — дата народження

— 23

— 6

— 2011

      = різниця

 -20

   2

        4

 1. b) помножують різницю в роках на 12 місяців; наприклад:

4 роки х 12 місяців = 48 місяців;

с) додають різницю у місяцях; наприклад:

48 місяців + 2 місяці = 50 місяців;

 1. d) якщо різниця у днях:

1) більше ніж 15 (наприклад: 16, 17), додають 1 місяць;

2) менше ніж −15 (наприклад: −16, −17), віднімають 1 місяць; наприклад:

50 місяців — 1 місяць = 49 місяців;

3) від –15 до 15 (наприклад: −15, −14,… 14, 15), не додають або віднімають 1 місяць.

5.3.5 Жодної дитини з постійною або тимчасовою хворобою, травмою, фізичним або розумовим недоліком, які можуть завадити роботі з сурогатною запальничкою, не мають бути відібрані для участі у випробуванні.

5.3.6 У випробуванні сурогатних запальничок одночасно беруть участь двоє дітей. Додаткових дітей, чиї результати не будуть враховані у випробуванні, можна використовувати, якщо потрібне забезпечення необхідного партнера для випробування об’єктів і якщо ці діти знаходяться в межах необхідного вікового діапазону, а батьки або опікуни кожного з них підписали форму згоди.

5.3.7 Жодна дитина не має брати участь у більше ніж одній експертній групі або перевіряти більше ніж одну сурогатну запальничку. Жодна дитина не має брати участь у випробуванні паковання, захищеного від дітей, і у випробуванні сурогатної запальнички у той самий день.

5.4 Випробувальні ділянки, середовище та випробувачі

5.4.1 Випробувальні ділянки

Сурогатні запальнички випробовують в географічній зоні CEN або:

а) не менше ніж на 2 випробувальних ділянках для кожної дитячої експертної групи, якщо ділянки є звичайними дитячими закладами або денними центрами догляду за дітьми-учасниками. У випробуваннях мають брати участь не більше ніж 20 дітей на кожній з ділянок;

 1. b) в одному чи кількох відведених місцях, передбачених для проведення випробування, має бути забезпечена всім необхідним участь дітей, зібраних з різних місць географічної зони.

 5.4.2 Середовище випробувальної ділянки

Випробування сурогатних запальничок проводяться:

а) або у приміщенні, знайомому дітям з експертної групи (наприклад, у дитячій кімнаті часто в їх звичайній школі або в дитячому садку);

б) або у приміщенні у відведеному місці, яке може бути незнайомим. У цьому випадку випробувач має забезпечити не менше ніж 5 хв перед початком випробування для адаптації дітей до нового середовища.

Зона, в якій проводять випробування, має бути добре освітлена і вільна від відволікаючих чинників.

Дітям дозволяється свобода пересування для роботи зі своїми сурогатними запальничками, поки випробувач може спостерігати за обома дітьми одночасно.

Двоє дітей одночасно беруть участь у тестуванні сурогатних запальничок.

Діти мають сидіти поруч на стільцях, розміщених на відстані приблизно 15 см, через стіл від випробувача. Стіл має бути нормальної висоти для дітей, такої, щоб вони могли сидіти за столом з ногами під ним, і так, щоб їхні руки були на зручній висоті, коли лежать на верху столу.

Дитячі стільці мають бути «дитячого розміру».

5.4.3 Випробувачі

Кожен випробувач має бути не менше ніж 18 років за віком і вільно володіти основною мовою району, в якому проводяться випробування.

Кожен випробувач має перевірити приблизно однакову кількість дітей з експертної групи. Кожен випробувач має провести випробування не більше ніж 20 дітей.

Якщо випробувач вибуває у разі випробування повною експертною групою, коли використовують менше ніж шість випробувачів, для завершення випробування може знадобитися додатковий випробувач. Якщо випробування починається з шістьма випробувачами, і один випробувач вибуває, випробування мають завершуватися з використанням п’яти випробувачів, що залишилися. Якщо випробувач вибуває, вимогу щодо перевірки кожним випробувачем приблизно рівної кількості дітей до цього випробувача не застосовують.

5.5 Сурогатні запальнички

5.5.1 Сурогатні запальнички мають репрезентувати необхідний робочий діапазон сил і переміщень для експлуатації запальничок, призначених для використання споживачами. Всі сурогатні запальнички мають бути однакового кольору. Сурогатні запальнички позначають послідовними числами, які починаються з номера один.

Примітка. Один і той самий колір сурогатних запальничок використовують для мінімізації різниці реакцій дітей під час випробування. Колір сурогатної запальнички не стосується відповідності цьому стандарту запальнички, яку випробовують.

Одні й ті самі сурогатні запальнички можна використовувати більше ніж в одному випробуванні дитячою експертною групою.

Сурогатні запальнички не мають бути пошкодженими на початку випробування дитячою експертною групою.

Сурогатні запальнички не можна піддавати впливу сильного тепла чи холоду. Сурогатні запальнички потрібно випробовувати за кімнатної температури. Жодну сурогатну запальничку не можна залишати без нагляду.

5.5.2 Кожну сурогатну запальничку має випробувати від 10 до 19 дітей у дитячий експертній групі, кожну сурогатну запальничку має використати приблизно однакова кількість дітей.

Якщо під час випробування експертною групою сурогатна запальничка постійно пошкоджується, тестування продовжується з сурогатними запальничками, що залишилися. У цьому разі вимога, щоб кожна сурогатна запальничка була випробовувана приблизно однаковою кількістю дітей, на цю сурогатну запальничку не поширюється.

5.5.3 Перед початком тестування кожною дитячою експертною групою кожну сурогатну запальничку слід перевірити, чи наближається її зовнішній вигляд, розмір, форма та вага до виробленої запальнички, призначеної для використання.

5.5.4 До і після випробування кожною дитячою експертною групою потрібно проводити вимірювання зусиль на всіх робочих компонентах сурогатних запальничок, які можуть впливати на опір дітям, щоб переконатися, що вони знаходяться в розумних робочих допусках для виробленої запальнички, призначеної для використання.

5.5.5 До і після випробування сурогатних запальничок кожною дитиною кожна сурогатна запальничка має бути приведена у дію поза присутності будь-якої дитини, яка бере участь у тесті, щоб переконатися, що сурогатні запальнички виробляють сигнал. Якщо сурогатна запальничка не виробляє сигналу перед випробуванням, її потрібно відремонтувати перед використанням у випробуванні. Якщо сурогатна запальничка не виробляє сигнал після випробування, результати попереднього випробування з цією сурогатною запальничкою потрібно знищити. Сурогатну запальничку потрібно відремонтувати та випробувати з іншою прийнятною дитиною (наприклад, з пари дітей) для завершення експертної групи.

5.6 Заохочення

5.6.1 Мова, яку використовують під час випробування, має бути основною мовою району, в якому випробування проводяться.

5.6.2 До випробування випробувач має розмовляти з дітьми нормальним і дружнім тоном, щоб вони відчували себе невимушено та отримати довіру.

5.6.3 Випробувач має розповісти дітям, що він або вона потребує їхньої допомоги у важній роботі. Дітям не потрібно обіцяти винагороду будь-якого роду за участь і не потрібно казати, що випробування – це гра чи змагання, або, що це весело.

5.6.4 Випробувач не має перешкоджати дитині намагатися оперувати сурогатною запальничкою доти, поки дитина не опиниться під загрозою шкоди собі чи іншій дитині. Випробувач не має обговорювати небезпеки запальничок або сірників з дітьми, які беруть участь у випробуванні, до закінчення 10-хвилинного тесту.

5.6.5 Якщо дитина перестає намагатися керувати сурогатною запальничкою протягом приблизно 1 хв, випробувач заохочує дитину спробувати ще, говорячи: «Продовжуй намагатися ще трохи довше».

5.6.6 Всякий раз, коли дитина каже, що його або її батьки, дідусь, опікун тощо, сказали, щоб ніколи не торкатися запальничок, випробувач має сказати: «Це правильно: ніколи не торкайся справжньої запальнички, але твій (батько і т.д.) сказав, що це добре для тебе, спробувати зробити шум від цієї спеціальної запальнички, тому що вона не може зашкодити тобі».

5.6.7 Діти, які проходять випробування, можуть заохочувати один одного до роботи з сурогатною запальничкою і можуть розповідати або показувати один одному, як управляти нею; ця взаємодія не вважається порушенням, як зазначено в 5.7.2.

Проте, жодна дитина не має права керувати запальничкою іншої дитини.

Якщо одна дитина бере сурогатну запальничку іншої дитини, цю сурогатну запальничку негайно повертають належній дитині. Якщо це відбудеться, випробувач має сказати: «Ні. Він (вона) має спробувати зробити це сам (сама)».

5.7 Діти, які відмовляються від участі

5.7.1 Якщо дитина засмучується чи боїться та її не можна заспокоїти до початку випробування, для участі вибирають іншу дитину з цієї пари.

5.7.2 Якщо дитина під час випробування порушує участь іншої дитини протягом більш ніж однієї хвилини, випробування припиняють і результати обох дітей усувають. Пояснення записують у протоколі зводу даних. Цих двох дітей потрібно замінити іншими прийнятними дітьми для завершення експертної групи.

5.7.3 Якщо дитина не є порушником, але відмовляється намагатися оперувати сурогатною запальничкою протягом всього періоду випробування, цю дитину усувають з випробування, а пояснення записують у протоколі зводу даних. Дитину замінюють іншою прийнятною дитиною (наприклад, з пари дітей) для завершення експертної групи.

5.8 Процедура випробування

5.8.1 Для початку тестування випробувач має сказати: «У мене є спеціальна запальничка, яка не буде робити полум’я. Вона робить такий шум, як цей».

За винятком випадків, коли це перешкоджає дитині перегляду візуального сигналу, випробувач має розмістити лист (21,0 × 29,7) см (формату А4) з картону або іншого твердого непрозорого матеріалу, щоб він стояв на столі перед сурогатною запальничкою та дитина її не бачила і один раз скерувала цю сурогатну запальничку так, щоб спрацював сигнал.

Випробувач має сказати: «Твої батьки (або інший піклувальник, якщо це доречно) казали, що це добре для тебе, спробувати зробити такий шум своєю запальничкою». Випробувач має помістити сурогатну запальничку в руку кожної дитини і сказати: «Зараз намагайся зробити шум своєю запальничкою. Продовжуй намагатися, поки я не скажу зупинитися».

5.8.2 Випробувач має спостерігати за дітьми протягом 5 хв, щоб визначити, чи може одна чи обидві дитини успішно керувати сурогатною запальничкою, виробляючи один сигнал будь-якої тривалості. Якщо дитина робить спалах не подолавши елемент опору дитині, випробувач має сказати: «Це спалах; він не зашкодить тобі; намагайся зробити шум за допомогою запальнички». Якщо в цей період будь-яка дитина успішно експлуатує сурогатну запальничку, то у цієї дитини беруть сурогатну запальничку, і дитині не пропонують знову намагатися керувати запальничкою. Випробувач має попросити успішну дитину залишитися, поки не закінчить інша дитина.

5.8.3 Якщо одна чи обидві дитини не в змозі успішно керувати сурогатною запальничкою протягом 5 хв, зазначених у 5.8.2, випробувач має продемонструвати роботу сурогатної запальнички.

Для проведення демонстрації випробувач зобов’язаний забезпечити повну увагу дітей, сказавши: «Добре, зараз дайте мені ваші запальнички».

Випробувач має взяти запальнички і розмістити їх на столі перед собою, поза межами досяжності дітей.

Тоді випробувач має сказати: «Я покажу вам, як зробити шум своїми запальничками. Спочатку я покажу тебе з запальничкою (ім’я дитини), а потім покажу тебе з запальничкою (ім’я дитини).

Випробувач має забрати запальничку першої дитини. Він повинен утримувати запальничку на відстані приблизно 60 см перед дітьми на рівні їхніх очей. Випробувач має утримувати запальничку у вертикальному положенні в одній руці з відкритим (не накритим пальцями, великим пальцем тощо) елементом захисту від дітей. Випробувач має зорієнтувати елемент захисту від дітей на запальничці у напрямку до дітей.

Примітка. Це може вимагати зміни положення випробувача відносно дітей, наприклад сісти боком у кріслі, щоб забезпечити нормальне положення руки для утримання запальнички, забезпечуючи при цьому, щоб обидві дитини могли чітко бачити механізм. Випробувачу також може знадобитися змінити положення свого крісла, щоб його/її рука була розташована по центру між дітьми.

Випробувач має сказати: «Тепер спостерігайте за запальничкою». Він/вона має дивитися на кожну дитину, щоб переконатися, що вони дивляться на запальничку. Він/вона має здійснити вплив на запальничку один раз звичайним чином відповідно до інструкції виробника. Випробувач не повинен перебільшувати робочі рухи. Він/вона не має усно описувати роботу запальнички.

Випробувач має покласти запальничку першої дитини назад на стіл перед собою та підняти запальничку другої дитини. Випробувач повинен сказати: «Гаразд, тепер подивись цю запальничку». Випробувач має повторити демонстрацію, як описано вище, використовуючи запальничку другої дитини.

Випробувачі мають бути навчені проводити демонстрацію незмінним способом, охоплюючи слова, сказані дітям, спосіб утримання та експлуатації запальнички, а також те, як рука та тіло орієнтовані на дітей.

Всі випробувачі повинні мати можливість керувати сурогатними запальничками, використовуючи лише відповідні робочі рухи згідно з інструкціями виробника.

Якщо будь-яку з цих вимог не виконано під час демонстрації для будь-якої пари дітей, результати для цієї пари дітей треба усунути з випробування. Для заповнення експертної групи використовують іншу пару прийнятних дітей.

5.8.4 Кожній дитині, яка не в змозі успішно керувати сурогатною запальничкою в перші 5 хв, надають ще 5 хв, щоб спробувати здійснити успішну роботу сурогатної запальнички.

Після демонстрації випробувач має віддати дітям їхні початкові запальнички, розміщуючи запальнички в руках кожної дитини. Він/вона має сказати: «Добре, тепер ви намагайтеся зробити шум своїми запальничками. Продовжуйте намагатися, поки я не скажу вам зупинитися».

Якщо протягом цього періоду будь-яка дитина успішно експлуатує сурогатну запальничку, її забирають у цієї дитини, і дитині не буде запропоновано знову спробувати керувати запальничкою. Випробувач має попросити успішну дитину залишитися, поки друга дитина не закінчить.

5.8.5 Після закінчення другого 5-хвилинного періоду випробування випробувач має забрати сурогатну запальничку у будь-якої дитини, яка не змогла експлуатувати її успішно.

5.8.6 Після закінчення випробування випробувач має попросити дітей знову стати разом ним. Він повинен подивитися в обличчя дітей і сказати: «Це спеціальні запальнички, які не створюють вогню. Справжні запальнички можуть спалити вас. Чи ви обидва обіцяєте мені, що ви ніколи не будете намагатися запалити справжню запальничку?» Випробувач має дочекатися позитивної відповіді кожної дитини; тоді подякувати дітям за допомогу.

5.8.7 Випробувач має вивести дітей з приміщення, що використовувалося для випробування.

5.8.8 Після того, як дитина взяла участь у випробуванні сурогатної запальнички, в той самий день, випробувач має зробити письмове повідомлення про це батькові чи піклувальнику дитини. Це повідомлення може бути у формі листа, який надають школі для батьків або піклувальників кожної дитини. У повідомленні зазначають, що дитина брала участь у випробуванні, просять батьків або піклувальників попередити дитину не грати з запальничками і нагадують батькам чи піклувальникам, щоб всі запальнички і сірники, чи то такі, що створюють опір дітям, чи ні, були поза досяжністю дітей.

Стосовно дітей, які оперували сурогатною запальничкою, у повідомленні потрібно зазначити, що дитині вдалося керувати запальничкою, що створює опір дітям. Стосовно  дітей, які не подолали функцію захисту від дітей, в повідомленні потрібно зазначити, що, хоча дитина не подолала функцію захисту від дітей, вона може це зробити в майбутньому.

5.9 Збирання та записування даних

За винятком записування часу, необхідного дітям для активації сигналу, потрібно уникнути записування даних у той час, коли діти намагаються керувати запальничками, тобто протягом періоду випробування, коли увага випробувача повністю приділена дітям.

Якщо реальне випробування записується на відеокамеру, камера має бути нерухомою і працювати дистанційно для того, щоб уникнути відволікання дітей.

Будь-які фотографії потрібно робити після реального тестування, вони мають моделювати реальну(і) процедуру(и) випробування (наприклад: демонстрацію). Наступні дані збирають і записують для кожної дитини в дитячій експертній групі:

а) стать (чоловіча або жіноча);

 1. b) дата народження (день, місяць, рік);

с) вік (у місяцях, округлених до місяця, як зазначено у 5.3.4);

 1. d) кількість випробовуваних цією дитиною запальничок;

і) дату участі у випробуванні (день, місяць, рік);

 1. f) місце, де проводилося випробування (місто, країна та назва місця, або унікальний номер, або літерний код, що ідентифікує місце випробування);
 2. g) ім’я випробувача, який провів випробування;
 3. h) час (округлений до секунди), за який дитина досягла будь-якої успішної дії з сурогатною запальничкою у перші 5 хв періоду випробування;
 4. i) час (округлений до секунди), за який дитина досягла будь-якої успішної дії з сурогатною запальничкою у другі 5 хв періоду випробування;
 5. j) для однієї пари дітей у кожній експертній групі фотографія(ї) або відеокасета(и) має показувати:

1) як запальничка утримувалася у руці випробувача;

2) орієнтацію руки випробувача;

3) орієнтацію тіла та руки випробувача відносно дітей під час демонстрації.

 

 6 МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ЗУСИЛЛЯ, ПОТРІБНОГО ДЛЯ ОПЕРУВАННЯ РОБОЧОЮ КНОПКОЮ

6.1 Загальні положення

Розділ 6 не поширюється на багаторазові ремонтопридатні запальнички, визначені в 3.2.

6.2 Загальні умови випробування

Випробування має проводитися в умовах приміщення з температурою (23 ± 2) ° С.

Сили, маси і розміри вимірюють з невизначеністю вимірювання, яка не має перевищувати ± 2%, а переміщення – з невизначеністю, яка не перевищує ± 1 мм, якщо не вказано інше.

6.3 Випробувальний стенд і щуп

Випробувальний щуп має дорівнювати чи бути ширше, ніж ширина кнопки запалювання.

Товщина щупа має бути 1,5 (± 0,5) мм.

Розташовують щуп так, щоб його вісь переміщення була на одній лінії з віссю переміщення робочої кнопки як на передній, так і на бічній стороні, див. рисунок 2.

                 а) Вид спереду                                                           b) Вид збоку

Пояснення

1 – датчик навантаження;

2 – випробувальний щуп;

3 – робоча кнопка;

4 – п’єзоелектричний модуль;

5 – корпус запальнички;

6 – платформа фіксації зразка;

7 – точка докладання навантаги;

8 – точка докладання навантаги (поверхня)

 

Рисунок 2 – Приклад фіксації запальнички з натискною кнопкою

 

Випробувальний стенд не має пошкоджувати запальничку під час випробування.

Випробувальний стенд має жорстко утримувати запальничку під час випробувань, описаних у 6.4.

6.4 Метод випробування

Для запальничок, що не підлягають багаторазовому використанню, масу палива визначають зважуванням повного невикористаного зразка та подальшим зливанням палива та повторним зважуванням порожньої запальнички після 30 хв витримки; масу палива записують у мг.

Всі наступні випробування проводять з порожньою запальничкою.

Стабілізують запальничку при (23 ± 2) ° С протягом мінімум 5 хв.

Використовують запальничку 4 рази вручну, щоб імітувати нормальне запалювання та максимум через 5 хв проводять будь-яке вимірювання сили. Розташовують запальничку на випробувальному стенді і докладають збільшувальну силу до робочої кнопки в напрямку її переміщення зі швидкістю 50 ± 10 мм/хв. Коли механізм запалювання активується, записують силу активації, а потім силу знімають.

Випробування проводять при 1 активації за 1,5 ± 0,5 с і кожні 100 активацій записують силу активації.

Повторюють і записують вимірювання, доки не станеться одна з таких ситуацій:

– будь-яка зареєстрована сила активації становить менше ніж 42 Н під час будь-якого вимірювання сили, або

– для запальничок, що не підлягають повторному використанню, кількість активацій досягає числа, яке дорівнює вазі палива в мг, розділеному на 1,6, або

– для багаторазових запальничок та запальничок, що не підлягають повторному використанню, іскри більше не можна спостерігати за умови приглушеного освітлення, або

— для багаторазових запальничок та запальничок, що не підлягають повторному використанню, звуку активації більше не можна почути.

Останнє записане вимірювання є основою для встановлення результату випробування.

7 МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ НОМІНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ПОВЕРХНІ РОБОЧОЇ КНОПКИ

7.1 Загальні положення

Розділ 7 не поширюється на багаторазові ремонтопридатні запальнички, визначені у 3.2.

Номінальна площа поверхні враховує той факт, що робоча кнопка не може мати плоску поверхню.

7.2 Метод

Вимірюють найбільші довжину і ширину поверхні робочої кнопки, перпендикулярну до напрямку руху кнопки, за допомогою відповідного інструменту, див. рисунок 3.

Примітка. На рисунку 3 найбільші довжина та ширина різних форм робочих кнопок визначається прямокутниками.

Обчислюють номінальну площу поверхні, тобто площу прямокутника.

 

Форми, показані сірим кольором, репрезентують робочі кнопки, якщо зображена площина перпендикулярна напрямку, в якому кнопка рухається під час активації.

Навколишні прямокутники – це найменші форми, необхідні, щоб помістити ці зображення.

Рисунок 3 – Репрезентація робочих кнопок у разі

двовимірного зображення

 

8 ЗВІТ З ВИПРОБУВАННЯ

8.1 Загальні положення

Вимоги, пов’язані з 4.4 і 4.5, а також з розділами 5, 6 і 7, не поширюється на багаторазові ремонтопридатні запальнички, визначені у 3.2.

Для кожної моделі запальнички документація повинна містити принаймні:

а) ім’я, адресу та основне місце діяльності виробника, де б він не знаходився, та імпортера, якщо запальнички імпортують до Європейського Союзу;

 1. b) повний опис запальнички, охоплюючи розмір, форму, вагу, паливо, ємність палива, механізм запалювання, пристрої для захисту дітей, конструкцію, технічні вирішення та інші особливості, які роблять запальничку такою, що створює опір дітям відповідно до визначень та вимог цього стандарту. Зокрема, він має охоплювати детальний опис всіх розмірів, вимог до зусиль або інших ознак, які можуть вплинути на опір дитині запальничкою, охоплюючи допуски виробника для кожної такої характеристики;
 2. c) докладний опис випробувань і отриманих результатів:

1) дати випробувань;

2) розташування та опис випробувальних майданчиків, середовище та випробувачі.

 1. d) Звіти з випробування мають встановлювати або:

1) випробувальні органи, акредитовані у якості виконавців вимог, встановлених EN ISO/IEC 17025, членом Міжнародної співпраці  лабораторій акредитації (ILAC) для виконання вимог випробування запальничок; або

2) випробувальні органи, визнані з цією метою компетентним органом держави-члена; або

3) випробувальні органи, протоколи випробувань яких приймаються однією з країн, де застосовують еквівалентні вимоги безпеки;

 1. e) місце, де зберігається необхідна документація;
 2. f) посилання на акредитацію або визнання випробувального органу.

Рекомендовано, щоб виробники зберігали зібрані та записані дані протягом розумного періоду часу після припинення процесу розміщення виробу на ринку, щоб показати, що вони здійснили належну перевірку.

У країнах, що не входять до ЄС, можуть існувати різні законодавчі вимоги.

 

8.2 Звіт з випробування дитячою експертною групою

У разі необхідності звіт також може містити:

а) розташування випробувальних ділянок, середовище та випробувачі згідно з 5.4;

 1. b) опис дитячої експертної групи згідно з 5.3;

с) особливості сурогатних запальничок, що використовують для випробувань, згідно з 5.5;

 1. d) процедура випробування згідно з 5.8 (опис, фотографії, відео, дата тощо);
 2. e) зібрані та зареєстровані дані згідно з 5.9 (охоплюючи перевірені реальні сурогатні запальнички).

8.3 Звіт з механічних та геометричних випробувань

У разі необхідності звіт також може містити:

а) числові результати механічного випробування (4.5.3 c) і номінальної площі поверхні робочої кнопки (4.5.3 b);

 1. b) вага палива (для одноразових запальничок);
 2. c) кількість здійснених активацій.

9 ВІДПОВІДНІСТЬ

9.1 Загальні положення

Вимоги, що стосуються 4.4 і 4.5, а також розділів 5, 6 і 7, не поширюються на багаторазові ремонтопридатні запальнички, визначені в 3.2.

9.2 Декларація відповідності

Декларація відповідності має супроводжувати кожну одиницю поставки виробу (наприклад, ящик) або в іншому випадку біти надана виробником будь-якому дистриб’ютору чи роздрібному продавцю, якому продається або поставляється виріб. У декларації зазначають:

а) що виріб відповідає цьому стандарту;

 1. b) найменування та адресу виробника (як зазначено в 3.5);
 2. c) період часу, який не перевищує 31 день, протягом якого виготовлялися запальнички;
 3. d) адреса місця виробництва, якщо вона відрізняється від адреси в б).

9.3 Супровідні документи щодо відповідності

Декларація, в якій зазначено, що всі запальнички в кожній партії, розміщеній на ринку, відповідають випробуваній моделі, має бути підтверджена такими документами, які зберігаються у виробника:

а) найменування, адреса та основне місце діяльності виробника, де б він не знаходився, та імпортера, якщо запальнички імпортуються до Європейського Союзу;

 1. b) опис технічного рішення, прийнятого для постійного контролювання відповідності запальничок, вироблених з засобом, призначеним для забезпечення опору дітям;
 2. c) виробничі записи, необхідні для того, щоб показати, що всі виготовлені запальнички відповідають випробуваній моделі;
 3. d) документацію щодо програми випробовування та контролювання.

10 МАРКУВАННЯ ВИРОБУ

Виробник має позначати кожну запальничку такою інформацією, яка може бути у вигляді коду:

а) визначення періоду часу, який не перевищує 31 день, протягом якого запальничку булу виготовлено;

 1. b) ідентифікатор виробника запальнички, якщо запальничка не має власної етикетки. Якщо запальничка має власне марковання, на ньому має бути кодова познака або інша етикетка, яка дозволить продавцю легше ідентифікувати виробника за запитом.


Додаток А

(обов’язковий)

РОЗПОДІЛ ЗА ВІКОМ І СТАТТЮ

Для повних експертних груп розподіл за віком і статтю є таким:

– (30 ± 2) дітей [(20 ± 1) хлопчиків і (10 ± 1) дівчаток] від 42 місяців      до 44 місяців за віком;

– (40 ± 2) дітей [(26 ± 1) хлопчиків і (14 ± 1) дівчаток] від 45 місяців       до 48 місяців за віком;

– (30 ± 2) дітей [(20 ± 1) хлопчиків і (10 ± 1) дівчаток] від 49 місяців      до 51 місяців за віком.

Для експертних груп, використовуваних для послідовного випробовування, розподіл за віком і статтю наведено нижче (див.         таблицю А1):

Таблиця А.1 – Розподіл за віком і статтю для випробовування послідовною експертною групою

 

Розмір експертної групи  

Вік групи (у місяцях)

 

 Дітей  Хлопчиків  

Дівчаток

 

30

 

від 42 до 44 9 6 3
від 45 до 48 12 8 4
від 49 до 51 9 6 3
40

 

від 42 до 44 12 8 4
від 45 до 48 16 10 6
від 49 до 51 12 8 4
 

50

 

від 42 до 44 15 10 5
від 45 до 48 20 13 7
від 49 до 51 15 10 5
60

 

від 42 до 44 18 12 6
від 45 до 48 24 16 8
від 49 до 51 18 12 6
70

 

від 42 до 44 21 14 7
від 45 до 48 28 18 10
від 49 до 51 21 14 7
80

 

від 42 до 44 24 16 8
від 45 до 48 32 21 11
від 49 до 51 24 16 8
90 від 42 до 44 27 18 9
від 45 до 48 36 23 13
від 49 до 51 27 18 9

Кінець таблиці А.1

Розмір експертної групи Вік групи (у місяцях) Усього

дітей

Хлопчиків Дівчаток

 

100 від 42 до 44 30 20 10
від 45 до 48 40 26 14
від 49 до 51 30 20 10
110 від 42 до 44 33 22 11
від 45 до 48 44 29 15
від 49 до 51 33 22 11
120 від 42 до 44 36 24 12
від 45 до 48 48 31 17
від 49 до 51 36 24 12
130 від 42 до 44 39 26 13
від 45 до 48 52 34 18
від 49 до 51 39 26 13
140 від 42 до 44 42 28 14
від 45 до 48 56 37 20
від 49 до 51 42 28 14
150 від 42 до 44 45 30 15
від 45 до 48 60 39 21
від 49 до 51 45 30 15
160 від 42 до 44 48 32 16
від 45 до 48 64 42 22
від 49 до 51 48 32 16
170 від 42 до 44 51 34 17
від 45 до 48 68 44 24
від 49 до 51 51 34 17
180 від 42 до 44 54 36 18
від 45 до 48 72 47 25
від 49 до 51 54 36 18
190 від 42 до 44 57 38 19
від 45 до 48 76 49 27
від 49 до 51 57 38 19
    200

 

від 42 до 44 60 40 20
від 45 до 48 80 52 28
від 49 до 51 60 40 20
Примітка. Допуск для експертних груп розміром не більше ніж            90 дітей не допускається.

Для експертних груп розміром ≥ ніж 100 дітей допуски ± 1 хлопчик і   ± 1 дівчина допускаються.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 US consumer product safety standard for cigarette lighters, given in 16 CFR, Chapter II, Part 1210 “Safety standard for cigarette lighters” of 12 July 1993

2 Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees

3 Study of 1987, ‘Harwood’s study’

 

 

____________________________________________________________________________________

Код згідно з ДК 004:  97.180

Ключові слова: вимоги до випробувань, вимоги щодо привабливості для дітей, дитяча експертна група, методи випробувань, сурогатні запальнички

 ___________________________________________________________________________________

 

Голова ТК 121,

директор УкрНДІ ДЕ,

керівник розробки                                                           В.О. Свірко

 

Виконавець, снс                                                              А.Л. Рубцов

Страницы