Home » Наукові розробки

Наукові розробки

За останні роки співробітниками інституту виконано 36 науково-дослідних розробок, видано більше 20 монографій, підручників і словників, статті у наукових та науково-практичних виданнях. Основна тематика робіт – розвиток вітчизняного дизайну, ергодизайну, ергономіки.

Науково-дослідні розробки останніх років:

 • «Научные исследования по развитию дизайна и эргономики в повышении конкурентоспособности промышленного комплекса, улучшению условий жизнедеятельности человека» (№ Госрегистрации 0198U001740)
 • «Исследование и разработка нормативной базы дизайн-эргономического обеспечения промышленного комплекса Украины» (№Госрегистрации 0198U001742)
 • «Разработка системы дизайн-эргономических требований, показателей и методологии их использования в методах по повышению и контролю качества продукции промышленного комплекса Украины (с учетом требований экспортно-импортной деятельности)» (№ Госрегистрации 0198U001741)
 • «Дослідження та розробка рекомендацій з нормативів трудових витрат на дизайнерські роботи при проектуванні та виготовленні продукції підприємствами Держпромполітики» (№ Держреєстрації 0100U004146)
 • «Дослідження та розробка системи кольорографічного забезпечення виготовлення продукції промислового комплексу України» (№ Держреєстрації 0104U003750)
 • «Перегляд міждержавних стандартів та розроблення на їх заміну національних стандартів з дизайну та ергономіки» (№ Держреєстрації 0109U001913)
 • «Дослідження та формування пропозицій з концепції розвитку національного дизайну до 2010 року та розробка проекту нормативної документації щодо підготовки фахівців в галузі дизайну з урахуванням потреб промислового комплексу України в фахівцях-дизайнерах» (№ Держреєстрації 0101U003699)
 • «Розробка ергодизайнерських основ візуальної орієнтації та формування піктографічних знакових систем для навчальних закладів України» (№ Держреєстрації 0105U001961)
 • «Дослідження та розробка комп’ютеризованої методології дизайну графічних знакових систем (для забезпечення навчального процесу у ВНЗ України)» (№ Держреєстрації 0105U001827)
 • «Дослідження принципів та розроблення методології дизайн-ергономічної експертизи якості промислових виробів» (№ Держреєстрації 0107U002672)
 • «Формування сучасної термінологічної бази дизайну і ергономіки та її унормування» (№ Держреєстрації 0108U004011)
 • «Дослідження засобів ергодизайнерского забезпечення господарського комплексу та заходів з їх реалізації відповідно до вимог євроінтеграції України» (№ Держреєстрації 0109U000681)
 • «Методологія визначення трудомісткості дизайн-ергономічних робіт та методи оцінювання рівня якості їх результатів» (№ Держреєстрації 0110U000224)
 • «Формування науково-методологічних засад ергодизайну, розроблення і стандартизація методики ергодизайнерського оцінювання виробів» (№ Держреєстрації 0111U002326)
 • «Дослідження проблем нормативного забезпечення в ергодизайні та розроблення дизайн-ергономічних стандартів з оцінювання якості» (№ Держреєстрації 0112U002053)
 • «Новітні науково-методичні заходи з дизайн-ергономічного забезпечення розвитку господарського комплексу України» (№ Держреєстрації 0113U000088)
 • «Ергодизайн робочих місць: новітні методи дослідження та оцінювання рівня якості» (№ Держреєстрації 0114U001600)
 • «Інноваційні заходи з ергодизайнерського забезпечення євроінтеграційних процесів та формування нормативної бази з їх реалізації» (№ Держреєстрації 0115U002474)

Страницы