Home » Вступ ДСТУ EN ISO 6385 Ергономічні принципи проектування робочих систем

Вступ ДСТУ EN ISO 6385 Ергономічні принципи проектування робочих систем

 

 

 

 

 

 НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

ДСТУ EN ISO 6385

(EN ISO 6385:2016, IDT)

ЕРГОНОМІЧНІ ПРИНЦИПИ

ПРОЕКТУВАННЯ РОБОЧИХ СИСТЕМ

(Перша редакція)

 

 

Видання офіційне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

20

ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та  ергономіка»  (ТК 121)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»  від                    р.  №         з

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 6385:2016 Ergonomics principles in the design of work systems. (Ергономічні принципи проектування робочих систем) і внесений з дозволу CEN, rue Stassart 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN.

    Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

 

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 6385:2018 (EN ISO 6385:2016, IDT;                  ISO 6385:2016, IDT), прийнятого методом підтвердження

 

__________________________________________________________________________________

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюджування і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

 

ДП «УкрНДНЦ», 20..

ЗМІСТ

                                                                                                               С.

Національний вступ……………………………………………………………    ІV

Вступ……………………………………….……………………………………..    V

1 Сфера застосування…………………………………………………………   1

2 Терміни та визначення понять…………………………………………….    3

3 Проектування робочих систем…………………………………………….    7

3.1 Загальні принципи………………………………………………………    7

3.2 Процес проектування робочих систем………………………………   9

3.3 Формулювання цілей (аналізування вимог) ………………………..   10

3.4 Аналізування та розподілення функцій………………………………   11

3.5 Проектна концепція……………………………………………………..   12

3.6 Детальне проектування (або розроблення) ………………………..   13

3.6.1 Загальні положення…………………………………………..…..   13

3.6.2 Проектування організації роботи………………………………..   13

3.6.3 Розроблення робочих завдань…………………………………..   14

3.6.4 Проектування видів діяльності…………………………………..   15

3.6.5 Проектування робочого середовища…………………………..   16

3.6.6 Проектування робочого устатковання та інтерфейсів.……..   17

3.6.7 Проектування робочого простору та робочого місця.……….   19

3.7 Реалізація, впровадження, коригування, верифікація

та валідація………………………………………………………………..   21

4 Оцінювання та моніторинг…………………………………………………..   23

4.1 Загальні положення………………………………………….…………..   23

4.2 Здоров’я та функційний комфорт………………………….…………..   24

4.3 Безпека………………………….……………………………………..…..   24

4.4 Продуктивність системи………………………….……………………..   24

4.5 Прийнятність у використанні………………………….………………..   24

4.6 Витрати та вигоди………………………….……………………………..   25

4.7 Відповідність………………………….…………………………….……..   25

Бібліографія………………………………………………………………………   26

Додаток НА (довідковий)  Перелік національних стандартів,

ідентичних європейським та міжнародним нормативним

документам, посилання на які є в цьому стандарті…..…….  28


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 6385:___ (EN ISO 6385:2016, IDT) «Ергономічні принципи проектування робочих систем», прийнятий методом перекладу, – ідентичний щодо EN ISO 6385:2016 (версія en) «Ergonomics  principles in the design of work systems».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO 6385:2018 (EN ISO 6385:2016, IDT; ISO 6385:2016, IDT) «Ергономічні принципи проектування робочих систем», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

– слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

– структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані»» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

– вилучено «Передмову» до ISO 6385:2016 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

– долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів, ідентичних з європейськими та міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті);

Познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

          Копії нормативних документів, на які наведено посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.


ВСТУП

Технологічні, економічні, організаційні та людські чинники впливають на робочу поведінку та добробут людей як частину робочої системи. Застосування ергономічних знань у світлі практичного досвіду у розробленні робочої системи має задовольнити людські потреби.

Цей стандарт надає базову ергономічну основу для фахівців та інших людей, які займаються питаннями ергономіки, робочих систем та робочих ситуацій. Положення цього стандарту також поширюється на проектування виробів для використання в робочих системах.

Дотримання принципів та вимог, описаних у цьому стандарті, сприятиме управлінню у прийнятті кращих рішень, наприклад, пов’язаних із стійкістю інвестицій у інновації в робочі системи.

Під час проектування робочих систем відповідно до вимог цього стандарту потрібно враховувати сукупність знань у сфері ергономіки. Ергономічне оцінювання наявних або нових робочих систем покажуть необхідність і заохотять увагу до ролі працівника всередині цих систем.

ISO 26800 є загальною відправною точкою для роздумів щодо змісту ергономіки та визначає основні загальні принципи та концепції. Цей стандарт представляє їх у сенсі розроблення та оцінювання робочих систем.

Цей стандарт також застосовний для систем управління, таких як OHSAS 18001. Крім настановних принципів для процесів, він також надає рекомендації для досягнення високої продуктивності людської діяльності.

 

 

 

 

Страницы