Home » Вступ ДСТУ EN 913 УСТАТКОВАННЯ ГІМНАСТИЧНЕ. Загальні вимоги щодо безпеки та методи випробування

Вступ ДСТУ EN 913 УСТАТКОВАННЯ ГІМНАСТИЧНЕ. Загальні вимоги щодо безпеки та методи випробування

  

НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

 

ДСТУ EN 913:20__

(EN 913:2018, IDT)

УСТАТКОВАННЯ ГІМНАСТИЧНЕ

Загальні вимоги щодо безпеки та методи випробування

(Остаточна редакція)

Видання офіційне

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

20

ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

 

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)                        від              р.  №        з

 

3 Національний стандарт відповідає EN 913:2018 Gymnastic equipment — General safety requirements and test methods  (Устатковання гімнастичне. Загальні вимоги щодо безпеки та методи випробування) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в  національній стандартизації України

 

5  НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 913:2015 (EN 913:2008, IDT) та ДСТУ EN 913:2019 (EN 913:2018, IDT)

 

_______________________________________________________________

 

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюджування та розповсюджувати як офіційне видання

цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації

без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

 

ДП «УкрНДНЦ», 20__

ЗМІСТ

                                                                                                                                      С.

Національний вступ……………………………………………………………   V

1 Сфера застосування…………………………………………………………   1

2 Нормативні посилання……………………………………………………….   1

3 Терміни та визначення понять……………………………………………..    2

4 Оцінювання ризику ……..…..………………………………………………..    3

5 Загальні вимоги безпеки…………………………………………………….    4

5.1 Матеріали………………………………………………………………….    4

5.2 Кінцева обробка поверхні……………………………………………….    4

5.3 Захоплення…………………………………………………………………    7

5.3.1 Зазори та точки зрізання/здавлювання………………………….    7

5.3. 2 Система транспортування..………………………………………     7

5.3.3 Кріплення на підлозі……………………………………………….      7

5.4 Стійкість і міцність……………………………………………………….      7

5.4.1 Загальні положення………………………………………………..      7

5.4.2 Стійкість………………………………………………………………     8

5.4.3 Міцність………………………………………………………………      8

5.5 Пристрої регулювання……………………………………………………      8

5.6 Амортизаційна спроможність набивки верхньої поверхні………….      9

5.7 Тертя та стирання…………………………………………………………     9

5.8 Ергономіка………………………………………………………………….      9

6 Маркування…………………………………………………………………..      9

7 Інструкції виробника………………………………………………………..      9

Додаток А (обов’язковий) Методи випробування на захоплення             11

Додаток В (обов’язковий) Механічне навантаження для визначення

                   стійкості та міцності………………………………………………  25

Додаток С (обов’язковий) Визначення амортизаційної спроможності

                  підкладки……………………………………………………………   31

Бібліографія………………………………………………………………………  32

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів,

                     ідентичних європейським та міжнародним нормативним

                     документам, посилання на які є в цьому стандарті………..  35

 

 

 

 


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 913:20___ (EN 913:2018, IDT) «Устатковання гімнастичне. Загальні вимоги щодо безпеки та методи випробування», прийнятий методом перекладу, – ідентичний щодо          EN 913:2018 (версія en) «Gymnastic equipment — General safety requirements and test methods».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

– слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

– структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

– вилучено «Європейську передмову» до EN 913:2018 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

– у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

– виправлено помилку у «Поясненні» до рисунка A.4, де переплутано пояснення до позицій  а і b;

– познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам серії стандартів ДСТУ ISO 80000;

– долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Копії нормативних документів, посилання на які наведено в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

 

Страницы