Home » Публікації

Публікації

Термінологічний словник для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей. Наводить визначення понад 900 основних дизайнерських та ергономічних термінів. / Ашеров А.Т., Бойчук О.В., Голобородько В.М. та ін. Під загальною редакцією Свірка В.О., Ашерова А.Т. – Харків: видавництво НТМТ, 2009. – 98 с.

* * * * * *

    Термінологічний словник для фахівців з дизайну і ергономіки, інженерів, конструкторів, студентів ВНЗ. Містить близько 1300 термінів, які відображають сучасний стан дизайну та ергономіки. / Свірко В.О., Ашеров А.Т., Бойчук О.В. та ін. Під загальною редакцією Свірка В.О. – Харків: видавництво НТМТ, 2009. – 131 с.

* * * * * *

  Довідково-методичне видання. Містить основні положення і процедури з визначення трудомісткості і вартості дизайнерських робіт, нормативи трудомісткості розроблення об’єктів дизайну, приклади розрахунків кошторисної вартості дизайн-ергономічних розробок. / Рубцов А.Л., Свірко В.О., Євсєєнко В.М. Київ: видавництво ТОВ «Школа». 2010. – 100 с.

* * * * * *

   У книзі розкриваються теоретичні та практичні аспекти розвитку ергодизайну: зміст і сутність ергодизайну як науково-практичної діяльності, його предмет, об’єкт, методологія. Призначена для фахівців з дизайну, ергономіки, ергодизайну, проектувальників, студентів ВНЗ. / Свірко В.О., Голобородько В.М., Рубцов А.Л. та ін. Під загальною редакцією Свірка В.О. – Київ: видавництво ТОВ «Школа», 2010. – 270 с.

* * * * * *

   Навчальний посібник з ергодизайну, як напряму науково-проектної діяльності. Розкриваються методи дослідження та проектування систем «людина – середовище життєдіяльності», заходи з підвищення ефективності їх функціювання. / Свірко В.О., Бойчук О.В., Голобородько В.М., Рубцов А.Л. – Київ: НАУ, 2011. – 300 с.

* * * * * *

   Навчальний посібник. Викладені методичні та практичні аспекти нормативного забезпечення дизайн-ергономічної діяльності, специфіка стандартизації у сфері дизайну, ергодизайну. / Свірко В.О., Рубцов А.Л., Бойчук О.В., Голобородько В.М. – Київ: УкрНДІ ДЕ НАУ, 2012. – 160 с.

* * * * * *

    Довідково-методичне видання з методичних та практичних аспектів нормативного забезпечення дизайн-ергономічної діяльності; специфіки застосування стандартів у сфері дизайну, ергодизайну як засобу унормування термінології, естетичних, ергономічних, функційних вимог до якості продукції; правил виконання проектних дизайн-ергономічних робіт, дизайн-ергономічної експертизи якості товарної продукції тощо. / Свірко В.О., Рубцов А.Л., Бойчук О.В. та ін. – Київ: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2013. – 232 с.

* * * * * *

діяльність

    Книга присвячена аналізу сучасного стану і розвитку основних напрямків дизайну в Україні, які розглядаються на тлі економічних і соціально-культурних відносин у тісній взаємодії з досягненнями суміжних науково-практичних дисциплін.

    Досвід провідних країн світу із застосування досягнень дизайну та  ергодизайну у підвищенні конкурентоспроможності національних економік трактується як необхідна передумова розвитку українського дизайну та впровадження його розробок у господарський комплекс.

     Видання розраховане на дизайнерів-практиків, фахівців у галузі дизайну, ергономіки, студентів дизайнерських та ергономічних спеціальностей вищих навчальних закладів, усіх хто цікавиться проблемами становлення і розвитку національного дизайну.

      Інформаційно-методичне видання / Свірко В.О., Бойчук О.В. , Голобородько В.М., Рубцов А.Л. – Київ: УкрНДІ ДЕ, 2014. – 171 с.

* * * * * *

8w

Запропонована читачам книга – третя частина багаторічної науково-методичної праці авторів під загальною назвою «Дизайнерська діяльність» з дослідження процесів становлення українського дизайну. Вона присвячена аналізу сучасного стану і розвитку основних напрямків екологічного дизайну в Україні, які досліджуються на тлі складних економічних, соціально-культурних та євроінтеграційних процесів становлення незалежної України.

Велика кількість теоретичних, експериментально-прикладних і проектних розробок з проблем екології життєдіяльності людини, збільшення можливостей безпосереднього впливу екологічного дизайну на якість життя, підвищення конкурентоспроможності товарної продукції, виховання смаку у широких верств населення тощо – генерує потребу у системному осмисленні цього напряму дизайнерської діяльності, узагальнені її результатів, що визначають закономірності розвитку як світового, так і вітчизняного екологічного дизайну.

Видання розраховане на дизайнерів-практиків, фахівців у галузі дизайну, ергономіки, студентів дизайнерських та ергономічних спеціальностей вищих навчальних закладів, усіх хто цікавиться проблемами становлення і розвитку національного дизайну.

Електронні продукти

Untitled-1

Електронний посібник містить дані щодо сучасного стану і розвитку основних напрямків екологічного дизайну в Україні, які розглядаються на тлі складних економічних, соціально-культурних та євроінтеграційних процесів становлення незалежної України.

Велика кількість теоретичних, експериментально-прикладних і проектних розробок з проблем екології життєдіяльності людини, збільшення можливостей безпосереднього впливу екологічного дизайну на якість життя, підвищення конкурентоспроможності товарної продукції, виховання смаку у широких верств населення тощо – генерує потребу у системному осмисленні цього напряму дизайнерської діяльності, узагальнені її результатів, що визначають закономірності розвитку як світового, так і вітчизняного екологічного дизайну.

Електронний посібник розрахований на студентів дизайнерських та ергономічних спеціальностей вищих навчальних закладів, дизайнерів-практиків, фахівців у галузі дизайну, ергономіки, усіх хто цікавиться проблемами становлення і розвитку національного дизайну.

* * * * * *

ел. посібник

    У посібнику у вигляді науково-методичних настанов викладені структура і принципи вітчизняної ергодизайнерської стандартизації; питання ергодизайнерського забезпечення євроінтеграційних процесів у господарському комплексі України; основні напрямки розвитку вітчизняної ергодизайнерської нормативної бази як засобу прискорення євроінтеграційних процесів у виробництві та освіті; основи гармонізації дизайн-ергономічних стандартів як засобу входження України в європейське нормативне поле; принципи визначення європейських і міжнародних нормативних документів, що мають увійти у національну ергодизайнерьку нормативну базу.

  Посібник розрахований на студентів дизайнерських та ергономічних спеціальностей вищих навчальних закладів, практикуючих дизайнерів, ергономістів, інженерно-технічних працівників проектних організацій різних галузей промисловості.

    Електронний посібник / Свірко В.О., Рубцов А.Л., Бойчук О.В., Голобородько В.М., Московченко Д.О. – Київ: УкрНДІ ДЕ, 2014. – 89 с.

* * * * * *

Untitled-1

   У посібнику викладені у вигляді науково-методичних настанов практичні аспекти ергодизайну робочих місць; специфіка стандартизації у сфері дизайну, ергодизайну та ергодизайн робочих місць; естетичних, ергономічних, функційних вимог до якості робочих місць; правила виконання проектних дизайн-ергономічних робіт, дизайн-ергономічного оцінювання робочих місць на виробництві; надано інформацію щодо сучасної нормативної дизайн-ергономічної документації, вимог ергодизайну до проектування і оцінювання робочих  місць.

  Посібник розрахований на студентів дизайнерських та ергономічних спеціальностей вищих навчальних закладів, практикуючих дизайнерів, ергономістів, інженерно-технічних працівників проектних організацій різних галузей промисловості.

     Електронний посібник / Свірко В.О., Рубцов А.Л., Феденко І.І.– Київ: УкрНДІ ДЕ, 2014. – 131 с

Страницы