Home » Вступ ДСТУ EN ISO 20957-1 ТРЕНАЖЕРИ СТАЦІОНАРНІ. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки та методи випробування

Вступ ДСТУ EN ISO 20957-1 ТРЕНАЖЕРИ СТАЦІОНАРНІ. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки та методи випробування

НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

ДСТУ EN ISO 20957-1:20__

(EN ISO 20957-1:2013, IDT; ISO 20957-1:2013, IDT)

ТРЕНАЖЕРИ СТАЦІОНАРНІ

Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки та методи випробування

 

 

 

 

Видання офіційне

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

20

 


ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

 

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)                        від              р.  №        з

 

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 20957-1:2013 Stationary training equipment – Part 1: General safety requirements and test methods           (ISO 20957-1:2013)  (Тренажери стаціонарні. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки та методи випробування) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN.

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

 

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

 

5  НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 20957-1:2015 (EN ISO 20957-1:2013, IDT; ISO 20957-1:2013, IDT)

 

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюджування і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без дозволу                 ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 20..


ЗМІСТ

                                                                                                                                                                                                    С.

Національний вступ…….……………………………………………………. V
Вступ до ISO 20957-1:2013………………………………………………. VII
1 Сфера застосування ……………………………………………………… 1
2 Нормативні посилання …………………………………………………… 1
3 Терміни та визначення понять ………………………………………….. 2
4 Класифікація ……………………………………………………………….. 6
4.1 Загальні положення…………………………………………………….. 6
4.2 Класи точності…………………………………………………………… 7
4.2 Класи використання…………………………………………………….. 7
5 Вимоги щодо безпеки …………………………………………………… 7
   5.1 Загальні вимоги……………………………………………………….. 7
   5.2 Стійкість устаткування……………………………………………….. 8
   5.3 Зовнішня конструкція………………………………………………… 8
   5.4 Захоплення користувача…………………………………………….. 8
   5.5 Регулювальні вузли та блокувальні механізми………………….. 10
   5.6 Троси, ремені, ланцюги та вузли кріплення ……………………… 10
   5.7 Точки натягування …………………………………………………… 10
   5.8 Захоплення рукою……………………………………………………. 12
   5.9 Випробування на довговічність ……………………………………. 12
 5.10 Вимоги до ізометричних випробовувань…………………………. 12
 5.11 Система вимірювання частоти серцебиття……………………… 13
 5.12 Режим контролювання частоти серцебиття…………………….. 13
 5.13 Електрична безпека…………………………………………………. 13
 5.14 Навантаження………………………………………………………… 13
 5.15 Догляд та обслуговування………………………………………….. 14
 5.16 Інструкція зі складання………………………………………………. 15
 5.17 Загальні настанови щодо використання………………………….. 15
5.18 Маркування …………………………………………………………….  17
6 Методи випробувань……………………………………………………… 17
   6.1 Умови випробувань…………………………………………………… 17
   6.2 Випробування на стійкість …………………………………………. 18
   6.3 Зовнішня конструкція ………………………………………..……….  18
   6.4 Випробування на захоплення………………………………………. 19
   6.5 Регулювальні вузли та блокувальні механізми…………………. 19
   6.6 Випробування мотузок, ременів, ланцюгів і з’єднаних

деталей на розрив…………………………………………………………

 

19

   6.7 Випробування напрямних канатів та ременів …………………. 20
   6.8 Випробування маховиків ……………………………………………. 20
   6.9 Випробування убудованих рукоято ……………………………….. 21
   6.10 Визначення сили знімання знімних рукояток…………………… 21
   6.11 Випробування обертових рукояток ………………………………. 21
   6.12 Випробування на довговічність ………………………………….. 21
   6.13 Випробування ізометричного устатковання………………………. 21
   6.14 Випробування системи вимірювання частоти серцебиття…… 22
   6.15 Випробування режиму контролювання частоти серцебиття… 22
   6.16 Випробування внутрішнього навантаження …………………… 22
   6.17 Випробування зовнішнього навантаження …………………….. 22
   6.18 Випробування на догляд та обслуговування, інструкції щодо збирання, загальні інструкції користувача та марковання…………..  

23

   6.19 Звіт щодо випробування ………………………………………….. 23
   Бібліографія ………………………………………………………………. 25

 


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 20957-1:20__                     (EN ISO 20957-1:2013, IDT; ISO 20957-1:2013, IDT)  «Тренажери стаціонарні. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки та методи випробування» – ідентичний щодо EN ISO 20957-1:2013 (версія en) «Stationary training equipment – Part 1: General safety requirements and test methods (ISO 20957-1:2013, IDT)».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO 20957-1:2015            (EN ISO 20957-1:2013, IDT; ISO 20957-1:2013, IDT)  «Стаціонарні тренажери. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки та методи випробування».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

– слова «ця частина ISO 20957» замінено на «цей стандарт»;

– структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», першу сторінку, «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

– до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

– познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

Європейські стандарти 60335-1, EN 60601-1 і міжнародні стандарти                    ISO 6508-1 та  ISO 12100 впроваджено в Україні як ідентичні національні стандарти    ДСТУ EN 60335-1:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60335-1:2002; А1:2004; А2:2006; А11:2004; А12:2006; А13:2008; А14:2010; А15:2011; АС:2009; АС:2010; А1:2004/АС:2007; А12:2006/АС:2007, ІDT),     ДСТУ EN 60601-1:2019 (EN 60601-1:2006, IDT; IEC 60601-1:2005, IDT) Вироби медичні електричні. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик, ДСТУ ISO 6508-1:2013 Металеві матеріали. Визначення твердості за Роквеллом. Частина 1. Метод випробування (шкали A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) (ІSO 6508-1:2005, ІDT) та ДСТУ EN ISO 12100:2016 (EN ISO 12100:2010, IDT; ISO 12100:2010, IDT) Безпечність машин. Загальні принципи проектування оцінювання ризиків та зменшення ризиків.

ISO 20957 під загальним заголовком «Тренажери стаціонарні» складається з таких частин:

– Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки та методи випробування;

– Частина 2. Тренажери силові. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань;

– Частина 4. Лави силові тренувальні.  Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань;

– Частина 5. Велотренажери та педальні тренажери для верхньої частини тіла. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки та методи випробувань;

– Частина 6. Бігові доріжки. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань;

– Частина 7. Тренажери веслувальні. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань;

– Частина 8. Степери, клаймбери ступінчасті та клаймбери. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань;

– Частина 9. Тренажери еліптичні. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань;

– Частина 10. Тренажери з фіксованою передачею, чи без вільного ходу. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань.

Частина 3 була об’єднана з частиною 2 після розслідування CEN.

Копії нормативних документів, на які наведено посилання в цьому стандарті, можна замовити в Національному фонді нормативних документів.


 

ВСТУП ДО ISO 20957-1:2013

Цей стандарт встановлює вимоги безпеки, застосовні до всіх стаціонарних тренажерів.

Ці вимоги доповнюють або модифікують вимоги конкретних стандартів до конкретних видів устатковання, які було видано як додаткові частини цього стандарту.

Якщо існує спеціальна частина ISO 20957, цей стандарт потрібно використовувати спільно з нею.

Страницы