Home » Вступ ДСТУ EN ISO 20957-5 ТРЕНАЖЕРИ СТАЦІОНАРНІ. Частина 5. Стаціонарні велотренажери та кривошипні тренажери для верхньої частини тіла. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування

Вступ ДСТУ EN ISO 20957-5 ТРЕНАЖЕРИ СТАЦІОНАРНІ. Частина 5. Стаціонарні велотренажери та кривошипні тренажери для верхньої частини тіла. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування

 

 НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

ДСТУ EN ISO 20957-5:20__

(EN ISO 20957-5:2016, IDT; ISO 20957-5:2016, IDT)

 ТРЕНАЖЕРИ СТАЦІОНАРНІ

Частина 5. Стаціонарні велотренажери та кривошипні тренажери для верхньої частини тіла. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування

 

 

 

 

Видання офіційне

 

 

 

 

 

 

 

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

20

 

ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

 

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)                        від              р.  №        з

 

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 20957-5:2016 Stationary training equipment – Part 5: Stationary exercise bicycles and upper body crank training equipment, additional specific safety requirements and test methods  (Тренажери стаціонарні. Частина 5. Велотренажери та кривошипні тренажери для верхньої частини тіла. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN.

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5  НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 20957-5:2019 (EN ISO 20957-5:2016, IDT; ISO 20957-5:2016, IDT)

 

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюджування і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 20..

 

ЗМІСТ

                                                                                                                                                                                                 С.

Національний вступ…….………………………………………………….. VI
Вступ ДО ISO 20957-5:2016………………………………………………. VIX
1 Сфера застосування ……………………………………………………. 1
2 Нормативні посилання ………………………………………………… 1
3 Терміни та визначення понять ………………………………………… 2
4 Класифікація ……………………………………………………………… 4
5 Вимоги щодо безпеки …………………………………………………… 8
   5.1 Загальні вимоги………………………………………………………. 8
   5.2 Зовнішня конструкція………………………………………………… 8
       5.2.1 Елементи трансмісії та обертові частин…………………… 8
5.2.2 Підвищена температура………………………………………… 8
   5.3 Внутрішні навантаження…………………………………………….. 8
5.3.1 Основа сидіння та рама………………………………………… 8
5.3.2 Поручень та рама………………………………………………… 9
5.3.3 Педалі та рама…………………………………………………… 9
   5.4 Основа сидіння. Сидіння…………………………………………….. 9
5.4.1 Глибина вставлення…………………………………………….. 9
5.4.2 Регулювання сидіння……………………………………………. 9
5.4.3 Нахил сидіння…………………………………………………….. 10
   5.5 Хвостовик поручня……………………………………………………. 10
   5.6 Стійкість………………………………………………………………… 10
   5.7 Додаткові вимоги до стаціонарних горизонтальних велотренажерів, кривошипних тренажерів для верхньої частини тіла та комбінованих кривошипних тренажерів………………………… 10
        5.7.1 Комбіновані кривошипні тренажери………………………….. 10
        5.7.2 Система сидіння…………………………………………………. 11
   5.8 Класифікація додаткових вимог…………………………………….. 12
   5.9 Довговічність ………………………………………………………….. 15
5.10 Додаткові інструкції з використання 15
5.11 Додаткові попередження 15
6 Методи випробування……………………………………………………  16
   6.1 Загальні положення…………………………………………………. 16
       6.1.1 Перевіряння розмірів…………………………………………… 16
       6.1.2 Візуальний огляд………………………………………………… 16
       6.1.3 Тактильне обстеження………………………………………….. 16
       6.1.4 Експлуатаційне випробування………………………………… 16
   6.2 Випробування щодо підвищення температури………………….. 16
   6.3 Випробування елементів приводу та обертових частин……….  16
      6.3.1 Обстеження випробувальним пальцем кривошипа та захисного кожуха…………………………………………………………….. 16
      6.3.2 Обстеження випробувальним пальцем інших рухомих частин…………………………………………………………………………. 17
   6.4 Випробування внутрішнього навантаження……………………… 17
       6.4.1 Основа сидіння та рама………………………………………… 17
       6.4.2 Поручень і рама………………………………………………….. 17
       6.4.3 Педалі і рама……………………………………………………… 18
   6.5 Випробування нахилення сидіння………………………………….. 18
   6.6 Випробування спинки сидіння………………………………………. 19
   6.7 Випробування на стійкість…………………………………………… 19
   6.8 Опис випробувального пристрою………………………………….. 20
   6.9 Випробування режиму постійної потужності……………………… 20
  6.10 Випробування режиму контролювання частоти серцебиття…. 21
  6.11 Випробування точності потужності для класу A………………… 21
6.11.1 Загальні положення………………………………………….. 21
6.11.2 Кривошипний тренажер, залежний від швидкості………. 21
6.11.3 Кривошипні тренажери, незалежні від швидкості………. 22
   6.12 Випробування повторюваності потужності для класу В……… 23
   6.13 Випробування на витривалість…………………………………… 24
6.13.1 Кривошипні тренажери, незалежні від швидкості………. 24
6.13.2 Кривошипні тренажери, залежні від швидкості…………. 24
7 Протокол випробування …………………………………………………  24
Додаток А (довідковий) Приклад визначення моменту інерції J (погляд від валу приводу у систему)…………………………………….. 25
Бібліографія …………………………………………………………………. 28

 


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 20957-5:20__                     (EN ISO 20957-5:2016, IDT; ISO 20957-5:2016, IDT)  «Тренажери стаціонарні. Частина 5. Стаціонарні велотренажери та кривошипні тренажери для верхньої частини тіла. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування» – ідентичний щодо EN ISO 20957-5:2016 (версія en) «Stationary training equipment – Part 5: Stationary exercise bicycles and upper body crank training equipment, additional specific safety requirements and test methods (ISO 20957-5:2016, IDT)».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO 20957-5:2019 (EN ISO 20957-5:2016, IDT; ISO 20957-5:2016, IDT)  «Тренажери стаціонарні. Частина 5. Стаціонарні велотренажери та тренажерне обладнання з кривошипно-шатунним механізмом для верхньої частини тіла, додаткові вимоги щодо безпеки та методи випробування».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

– структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», першу сторінку, «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

– до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

– познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

 

Європейський стандарт EN 71-1 і міжнародні стандарти ISO 4210-8:2014, ISO 20957-1 та  EN ISO 13732-1 впроваджено в Україні як ідентичні національні стандарти    ДСТУ EN 71-1:2018 (EN 71-1:2014 + A1:2018, IDT) Безпечність іграшок. Частина 1. Механічні і фізичні властивості, ДСТУ EN ISO 4210-8:2017 (EN ISO 4210-8:2014, IDT; ISO 4210-8:2014, IDT) Велосипеди. Вимоги щодо безпечності двоколісних велосипедів. Частина 8. Методи випробування педалей та системи приводу, ДСТУ EN ISO 20957-1:2015 (EN ISO 20957-1:2013, IDT; ISO 20957-1:2013, IDT) Стаціонарні тренажери. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки та методи випробування, ДСТУ EN ISO 13732-1:2018 (EN ISO 13732-1:2008, IDT; ISO 13732-1:2006, IDT) Ергономіка термального середовища. Методи оцінювання реакції людини на контакт з поверхнями. Частина 1. Гарячі поверхні.

ISO 20957 під загальним заголовком «Тренажери стаціонарні» складається з таких частин:

– Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки та методи випробування;

– Частина 2. Тренажери силові. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань;

– Частина 4. Лави силові тренувальні.  Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань;

– Частина 5. Велотренажери та педальні тренажери для верхньої частини тіла. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки та методи випробувань;

– Частина 6. Бігові доріжки. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань;

– Частина 7. Тренажери веслувальні. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань;

– Частина 8. Степери, клаймбери ступінчасті та клаймбери. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань;

– Частина 9. Тренажери еліптичні. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань;

– Частина 10. Тренажери з фіксованою передачею, чи без вільного ходу. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань.

Копії нормативних документів, на які наведено посилання в цьому стандарті, можна замовити в Національному фонді нормативних документів.

 


ВСТУП ДО ISO 20957-5:2016

Сфера застосування цього стандарту – безпека кривошипних тренажерів. Цей стандарт вносить зміни і доповнення до ISO 20957-1. Вимоги цього документа мають пріоритет над вимогами загального стандарту.

Страницы