Home » Вступ ДСТУ EN ISO 20957-10 ТРЕНАЖЕРИ СТАЦІОНАРНІ. Частина 10. Велотренажери з фіксованою передачею, чи без вільного ходу. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування

Вступ ДСТУ EN ISO 20957-10 ТРЕНАЖЕРИ СТАЦІОНАРНІ. Частина 10. Велотренажери з фіксованою передачею, чи без вільного ходу. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування

 НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

 ДСТУ EN ISO 20957-10:20__

(EN ISO 20957-10:2017, IDT; ISO 20957-10:2017, IDT)

 ТРЕНАЖЕРИ СТАЦІОНАРНІ

Частина 10. Велотренажери з фіксованою передачею, чи без вільного ходу. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування

 

 

 

 

 

Видання офіційне

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

20


ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від              р.  №        з

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 20957-10:2017 Stationary training equipment – Part 10: Exercise bicycles with a fixed wheel or without freewheel – Additional specific safety requirements and test methods  (Тренажери стаціонарні. Частина 10. Велотренажери з фіксованою передачею, чи без вільного ходу. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування)  і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN.

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5  НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 20957-10:2019 (EN ISO 20957-10:2017, IDT; ISO 20957-10:2017, IDT)

 

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюджування і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 20..

ЗМІСТ

С.

Національний вступ…….……………………………………………… IV
1 Сфера застосування …………………………… 1
2 Нормативні посилання ………………………………………………… 1
3 Терміни та визначення понять ………………………………………… 2
4 Класифікація ……………………………………………………………… 3
5 Вимоги щодо безпеки …………………………………………………… 5
   5.1 Зовнішня конструкція…………………………  …………………… 5
       5.1.1 Вузли передачі, обертові деталі, точки стискання та зсуву……………………………………………………………………………  

5

5.1.2 Температура доступних поверхонь ………………………….. 5
   5.2 Внутрішнє навантаження…………………………………………….. 5
       5.2.1 Основа сидіння…………………………………………………… 5
       5.2.2 Поручень…………………………………………………………… 6
       5.2.3 Педалі……………………………………………………………… 6
  5.3 Регулювання основи сидіння………………………………………… 6
      5.3.1 Загальні положення……………………………………………… 6
      5.3.2 Глибина вставлення……………………………………………… 6
   5.4 Поручень……………………………………………………………….. 7
      5.4.1 Регулювання хвостовика поручня……………………………… 7
      5.4.2 Глибина вставлення……………………………………………… 7
   5.5 Педалі…………………………………………………………………… 7
   5.6 Стійкість…………………………………………………………………    8
   5.7 Блокувальна система…………………………………………………   8
   5.8 Система екстреного гальмування………………………………….    8
        5.8.1 Результативність………………………………………………..    9
        5.8.2 Збереженість органа керування ………………………………   9
        5.8.3 Видимість………………………………………………………….   9
   5.9 Довговічність вузла кривошипа педалі…………………………….   9
   5.10 Зазор для ніг…………………………………………………………..    9
   5.11 Дисплей потужності………………………………………………….    9
   5.12 Додаткові інструкції з використання……………………………… 10
   5.13 Додаткове маркування……………………………………………… 11
6 Методи випробування……………………………………………………  11
    6.1 Загальні положення………………………………………………….  11
       6.1.1 Перевіряння розмірів…………………………………………… 11
       6.1.2 Візуальне обстеження………………………………………… 11
       6.1.3 Експлуатаційне випробування………………………………… 11
   6.2 Випробування вузлів передачі, обертових деталей, точок стискання та зсуву 12
   6.3 Випробування температури доступних поверхонь……………… 12
   6.4 Випробування внутрішнього навантаження………………………….  12
   6.5 Випробовування поручня……………………………………………. 12
     6.6 Випробування стійкості ………………………………………………. 12
  6.7 Випробування системи екстреного гальмування………………… 12
      6.7.1 Випробування ефективності …………………………………… 13
      6.7.2 Випробування збереженості органа керування…………….. 13
  6.8 Випробування вузла кривошипа педалі.………………………….. 13
  6.9 Випробування дисплея потужності………………………………… 15
  6.10 Випробування системи блокування ………………………………   15
7 Звіт щодо випробування ………………………………………………….   16
Бібліографія ………………………………………………………………….   17

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

 Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 20957-10:20__  (EN ISO 20957-10:2017, IDT; ISO 20957-10:2017, IDT)  «Тренажери стаціонарні. Частина 10. Велотренажери з фіксованою передачею, чи без вільного ходу. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування» – ідентичний щодо EN ISO 20957-8:2017 (версія en) «Stationary training equipment – Part 10: Exercise bicycles with a fixed wheel or without freewheel – Additional specific safety requirements and test methods (ISO 20957-10:2017, IDT)».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO 20957-10:2019 (EN ISO 20957-10:2017, IDT; ISO 20957-10:2017, IDT)  «Тренажери стаціонарні. Частина 10. Велотренажери з фіксованим колесом чи без вільного колеса. Додаткові вимоги щодо безпеки та методи випробування».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

– структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», першу сторінку, «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

– до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

– познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

Міжнародні стандарти ISO 12100, ISO 13732-1:2006 та ISO 20957-1 впроваджено в Україні як ідентичні національні стандарти ДСТУ EN ISO 12100:2016 (EN ISO 12100:2010, IDT; ISO 12100:2010, IDT) Безпечність машин. Загальні принципи проектування оцінювання ризиків та зменшення ризиків ,  ДСТУ EN ISO 13732-1:2018 (EN ISO 13732-1:2008, IDT; ISO 13732-1:2006, IDT) Ергономіка теплового середовища. Методи оцінювання реакції людини на контакт з поверхнями. Частина 1. Гарячі поверхні  та  ISO 20957-1: 2015 (EN ISO 20957-1:2013, IDT; ISO 20957-1:2013, IDT) Стаціонарні тренажери. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки та методи випробування.

ISO 20957 під загальним заголовком «Тренажери стаціонарні» складається з таких частин:

– Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки та методи випробування;

– Частина 2. Тренажери силові. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань;

– Частина 4. Лави силові тренувальні.  Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань;

– Частина 5. Велотренажери та педальні тренажери для верхньої частини тіла. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки та методи випробувань;

– Частина 6. Бігові доріжки. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань;

– Частина 7. Тренажери веслувальні. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань;

– Частина 8. Степери, клаймбери ступінчасті та клаймбери. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань; – Частина 9. Тренажери еліптичні. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань;

– Частина 10. Тренажери з фіксованою передачею, чи без вільного ходу. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань.

Копії нормативних документів, на які наведено посилання в цьому стандарті, можна замовити в Національному фонді нормативних документів.

Страницы