Home » ДСТУ EN ISO 20957-10 ТРЕНАЖЕРИ СТАЦІОНАРНІ. Частина 10. Велотренажери з фіксованою передачею, чи без вільного ходу. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування

ДСТУ EN ISO 20957-10 ТРЕНАЖЕРИ СТАЦІОНАРНІ. Частина 10. Велотренажери з фіксованою передачею, чи без вільного ходу. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТРЕНАЖЕРИ СТАЦІОНАРНІ

Частина 10. Велотренажери з фіксованою передачею, чи без вільного ходу. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування

STATIONARY TRAINING EQUIPMENT

Рart 5.  Exercise bicycles with a fixed wheel or without freewheel. Аdditional specific safety requirements and test methods

 

Чинний від___________

 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги щодо безпеки для велотренажерів з фіксованою передачею, чи без вільного ходу, що мають інертність              > 0,6 кг·м2. Вимоги цього стандарту доповнюють загальні вимоги щодо безпеки ISO 20957-1, разом з яким призначено застосовувати цей документ.

На будь-яке приладдя для виконання додаткових вправ, що постачається з велотренажером з фіксованою передачею, чи без вільного ходу, поширюються вимоги ISO 20957-1.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 12100 Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction

 

 

Видання офіційне

ISO 13732-1:2006 Ergonomics of the thermal environment – Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces – Part 1: Hot surfaces

ISO 20957-1 Stationary training equipment – Part 1: General safety requirements and test methods

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 12100 Безпечність машин. Загальні принципи проектування оцінювання ризиків та зменшення ризиків

ISO 13732-1:2006 Ергономіка теплового середовища. Методи оцінювання реакції людини на контакт з поверхнями. Частина 1. Гарячі поверхні

ISO 20957-1 Стаціонарні тренажери. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки та методи випробування

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни та визначення, встановлені в 20957-1, а також наступні.

ISO та IEC підтримують термінологічні бази даних для використання в стандартизації за такими адресами:

– Пошукова онлайн-платформа ISO: доступна за адресою http://www.iso.org/obp

– Electropedia IEC: доступна на веб-сайті http://www.electropedia.org/

3.1 маховік (flywheel)

Обертова маса, призначена для створення інерції

3.2 муфта вільного ходу (freewheel)

Механізм, призначений для від’єднання маховика (3.1) від педального механізму в одному з напрямків обертання

3.3 основа сидіння (seat pillar)

З’єднувальна деталь між рамою і сидінням, яка забезпечує регулювання висоти сидіння

3.4 патрубок сидіння (seat tube)

Частина рами, куди вставляється основа сидіння (3.3)

3.5 хвостовик поручня (handlebar stem)

З’єднувальна деталь між рамою і поручнем, яка забезпечує регулювання висоти поручня

3.6 аварійне гальмо (emergency brake)

Механізм, призначений для зупинення руху педалей у разі небезпеки

3.7 блокувальна система (locking system)

Механізм, призначений для припинення руху будь-якої обертової частини тренажера

3.8 кожух (housing)

Захисна кришка, яку використовують для закриття потенційно небезпечних елементів

3.9 захисна огорода передачі (transmission guard)

Деталь, яку використовують для запобігання доступу до потенційно небезпечних елементів трансмісії

4 КЛАСИФІКАЦІЯ

Класи тренажерів застосовують згідно з ISO 20957-1. На рисунку 1 наведено приклад тренажера з фіксованою передачею, чи без вільного ходу.


Пояснення.

1 – поручень;                                     9 – регулювання сидіння;

2 – регулювання поручня;                10 – патрубок сидіння;

3 – регулювання опору;                   11 – кривошип педалі;

4 – аварійне гальмо;                        12 – педаль;

5 – система опору (гальмо)             13 – захисна огорода передачі;

6 – маховик;                                      14 – рама;

7 – сидіння;                                       15 – дисплей (якщо є)

8 – основа сидіння;

Рисунок 1 – Приклад велотренажера з фіксованою передачею, чи без вільного ходу

         

 

 

5 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

5.1 Зовнішня конструкція

5.1.1 Вузли передачі, обертові деталі, точки стискання та зсуву

Тренажери, в яких кривошип педалі має діаметр обертання кривошипа  більше, ніж габарит кожуха, відстань між кривошипом педалі та нерухомими частинами конструкції має бути ≥ 10 мм. Цю вимогу не застосовують, якщо габарит кожуха більше, ніж довжина кривошипа педалі.

Вузли передачі захищають згідно з ISO 12100. Усі інші деталі мають перевіряють, використовуючи  випробувальний палець відповідно до       ISO 20957-1. Випробувальний палець не має бути захопленим або контактувати з рухомими частинами, які не мають гладкої поверхні. Радіус кромки маховика має бути ≥ 2,5 мм. Кромки педалей має бути без задирок, заокругленими чи захищено іншим способом.

Випробування проводять відповідно до 6.1.1 та 6.2.

5.1.2 Температура доступних поверхонь

Доступні поверхні тренажерів не повинні мати температуру > 65 °C.

Випробування проводять відповідно до 6.3.

5.2 Внутрішнє навантаження

5.2.1 Основа сидіння

Основа сидіння має бути випробувана у найнесприятливішому положенні за вертикального навантаження у 2,5 рази більше, ніж максимальна маса тіла користувача, яка зазначена в посібнику користувача, але не менше ніж 2500 Н.

Випробування проводять  відповідно до 6.4.

Під час випробування основи сидіння тренажер не має перекидатися. Під час випробування зафіксована основа сидіння не має зісковзувати у патрубок сидіння більше ніж на 5 мм. Після випробування тренажер не має бути пошкодженим і працювати так, як передбачено виробником.

5.2.2 Поручень

Поручень має бути випробуваний за вертикального навантаження у 2,5 рази більше, ніж максимальна маса тіла користувача, яка зазначена в посібнику користувача, але не менше ніж 1500 Н.

Після цього той самий поручень випробовують з горизонтальним навантаженням. Горизонтальне, направлене вперед навантаження, має бути в 0,5 рази більше, ніж максимальна маса тіла користувача, яка зазначена в посібнику користувача, але не менше ніж 500 Н.

Після випробування тренажер не має бути пошкодженим і працювати так, як передбачено виробником.

Випробування проводять відповідно до 6.5.

5.2.3 Педалі

Педалі мають витримувати навантаження в 2,5 рази більше, ніж максимальна маса тіла користувача, яка зазначена в посібнику користувача, але не менше ніж 2500 Н. Випробування проводять відповідно до 6.8.

Після випробування тренажер не має бути пошкодженим і працювати так, як передбачено виробником.

5.3 Регулювання основи сидіння

5.3.1 Загальні положення

Висота та горизонтальне положення сидіння у тренажерів класу S, за можливості, мають регулюватися без використання  інструменту.

Якщо інструмент потрібен для регулювання висоти сидіння у тренажерів класу H, його має бути надано виробником.

5.3.2 Глибина вставлення

На основу сидіння має бути нанесено надійну познаку із зазначенням мінімальної глибини вставлення у патрубок сидіння, яка має не менше, ніж в 1,5 рази перевищувати довідковий розмір поперечного перерізу (наприклад, діаметр або довжина довшої діагоналі використаної прямокутної труби). Познака не потрібна, якщо мінімальна глибина вставлення задана конструктивно.

Випробування проводять відповідно до 6.1.1 та 6.1.2.

Якщо механізм фіксації горизонтального положення звільнюється, сидіння має залишатися прикріпленим та підтримувати користувача.

Випробування проводять відповідно до 6.1.3.

5.4 Поручень

5.4.1 Регулювання хвостовика поручня

Хвостовик поручня має бути регульованим або потрібно мати різні положення захоплення.

Якщо для регулювання хвостовика поручня потрібен інструмент, його має бути надано виробником.

5.4.2 Глибина вставлення

На хвостовику поручня має бути нанесено надійну познаку із зазначенням мінімальної глибини вставлення в раму, яка має не менше, ніж в 1,5 рази перевищувати довідковий розмір поперечного перерізу (наприклад, діаметр або довжина довшої діагоналі використаної прямокутної труби). Познака не потрібна, якщо мінімальна глибина вставлення задана конструктивно.

Випробування відповідно до 6.1.1 та 6.1.2.

Якщо механізм фіксації горизонтального положення звільнюється, поручень має залишатися прикріпленим та підтримувати користувача.

Випробування проводять відповідно до 6.1.3.

5.5 Педалі

Педалі повинні мати засоби, які утримують стопу в положенні, що перешкоджає ненавмисному руху.

Випробування проводять відповідно до 6.1.2 та 6.1.3.

5.6 Стійкість

Тренажер не має перекидатися.

Випробування проводять відповідно до 6.6.

5.7 Блокувальна система

Велотренажери без вільного ходу для домашнього використання (класу H) має бути обладнано блокувальною системою.

Блокувальна система повинна утримувати крутний момент ≥ 100 Нм, докладений до вала кривошипа. У разі навантаження кривошип не має обертатися > 45°.

Примітка. Блокувальну систему тренажера призначено для запобігання неконтрольованому використанню або переміщенню людьми, особливо дітьми, будь-яких обертових частин, що мають високу інерційність.

Випробування проводять відповідно до 6.10.

5.8 Система екстреного гальмування

5.8.1 Результативність

Велотренажери без вільного ходу має бути обладнано аварійним гальмом. Це гальмо має бути спроможним зупинити тренажер (в обох напрямках) протягом одного повного оберту кривошипа та має бути активовано у разі докладання зусилля (поштовху) ≤ 100 Н, спрямованому  вниз, або зусилля (потягу) ≤ 50 Н, спрямованому вгору.

Випробування проводять відповідно до 6.7.1.

5.8.2 Збереженість органа керування

Для механічних систем гальмування на основі тертя орган керування має витримувати навантаження (300 ± 5) N у напрямку руху органа керування. Для інших типів систем гальмування (наприклад, магнітних) орган керування має витримувати навантаження в п’ять разів більше, ніж вимірюване значення, потрібне для спрацьовування системи гальмування в напрямку руху органа керування.

Випробування проводять відповідно до 6.7.2.

Після випробування орган керування не має бути пошкодженим і працювати так, як передбачено виробником.

5.8.3 Видимість

Орган керування має бути легкодоступним і видимим з місця перебування користувача.

Орган керування аварійним гальмом має бути ЧЕРВОНОГО кольору. Якщо є фон, він  має бути ЖОВТОГО кольору.

Випробування проводять відповідно до 6.1.2.

5.9 Довговічність вузла кривошипа педалі

Вузол кривошипа педалі має витримувати динамічне навантаження розміром 75% від максимальної маси тіла користувача, яку зазначено в посібнику користувача, але не менше ніж (750 ± 10) N, для:

 1. a) 1000000 циклів із частотою ≤ 25 Гц для тренажерів класу S;
 2. b) 120000 циклів із частотою ≤ 25 Гц для тренажерів класу H.

Випробування проводять відповідно до 6.8.

5.10 Зазор для ніг

Відстань по вертикалі між будь-якою жорсткою частиною педалі та підлогою або педаллю та будь-якою частиною рами має бути ≥ 60 мм.

Випробування проводять відповідно до 6.1.1 та 6.1.2.

5.11 Дисплей потужності

Велотренажери без вільного ходу та з дисплеєм у ватах не мають називатися ергометром.

Випробування проводять відповідно до 6.1.2.

Для значень ≥ 50 Вт точність відображення потужності має бути в межах допуску ± 10%, а для значень < 50 Вт точність відображення потужності має бути в межах допуску ± 5 Вт.

Випробування проводять відповідно до 6.9.

Застосовувати режим постійної потужності заборонено.

Випробування проводять відповідно до 6.1.2.

Для тренажерів класу S: якщо відображається частота серцебиття, у помітному місці на пульті керування дисплея має бути наведено попередження: «УВАГА! Система контролювання частоти серцебиття може бути неточною. Перенавантаження може призвести до серйозної шкоди або смерті. Якщо ви відчуваєте непритомність, негайно зупинить тренування».

Випробування проводять відповідно до 6.1.2.

Режим контролювання частоти серцебиття заборонено.

Випробування проводять відповідно до 6.1.2.

Позначення тренажерів як класу A, класу B або класу C заборонено.

Випробування проводять відповідно до 6.1.2.

В інструкціях з використання не має бути зазначено жодних технічних умов для тренажерів класу A, класу B або класу C.

В інструкціях з використання має бути наведено інформацію стосовно діапазону точності відображення швидкості (об/хв) і потужності (у Вт).

5.12 Додаткові інструкції з використання

На додаток до загальних інструкцій з використання, встановлених в ISO 20957-1, виробник повинен надати інструкції щодо безпечного використання, принаймні, з такими даними:

а) інформація щодо небезпеки, спричиненої обертанням педалей та/або відкритим маховиком у разі відсутності системи вільного ходу;

 1. b) інструкції щодо способу керування аварійним гальмом;
 2. c) інструкції, щодо способу зупинення обертання педалей і маховика та припинення тренування;
 3. d) інструкції з описанням роботи блокувального механізму класу Н;
 4. e) інструкції з поясненням, що тренажери класу S потрібно завжди використовувати в контрольованому середовищі;
 5. f) інструкції з вимогою використання систем утримання стоп, наведеної в 5.5;
 6. g) інструкції, що пояснюють важливість регулювання положення поручня та сидіння відповідно до вимог користувача: «Це регулювання не має перевищувати познаку, яка відображає мінімальну глибину вставлення», – для конструкцій, що не забезпечують мінімальну глибину вставлення поручня та сидіння.

5.13 Додаткове маркування

Тренажери для домашнього використання (класу H) без вільного ходу має бути позначено попереджувальною етикеткою з вимогою до користувача блокувати тренажер, коли він не використовується: «ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Треба блокувати тренажер, коли його не використовують».

Тренажери класу S без вільного ходу має бути позначено попереджувальною етикеткою, яка вимагає використовувати устатковання в контрольованому середовищі: «ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Треба використовувати стаціонарний тренажер у контрольованому середовищі».

Усі етикетки потрібно розміщати на видному місці.

6 МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ

6.1 Загальні положення

6.1.1 Перевіряння розмірів

Вимірювання проводять за допомогою відповідних вимірювальних приладів.

6.1.2 Візуальне обстеження

Візуальне обстеження потрібно проводити за належного освітлення.

6.1.3 Експлуатаційне випробування

Випробуваний механізм має спрацьовувати так, як передбачено виробником.

 

 

6.2 Випробування вузлів передачі, обертових деталей, точок стискання та зсуву

Інструмент: випробувальний палець відповідно до ISO 20957-1.

Щоб визначити, чи може бути захоплено випробувальний палець, з усіх боків наближаються до всіх рухомих частин за допомогою щупа випробувального пальця.

Визначають, чи не захоплено щуп випробувального пальця.

6.3 Випробування температури доступних поверхонь

Процедура вимірювань має відповідати 5.4 ISO 13732-1:2006.

Експлуатують тренажер на потужності (200 ± 10) Вт і швидкості        (60 ± 1) хв-1 протягом трьох періодів часу по (20 ± 1) хв. Після кожного періоду відпочивають протягом 5 хв.

Протягом 2 хв після третього періоду вимірюють температуру всіх відкритих поверхонь.

6.4 Випробування внутрішнього навантаження

Випробування проводять без сидіння та у найнесприятливішому положенні. Як встановлено в 5.2, протягом 5 хв докладають статичне навантаження.

Визначають можливість перекидання тренажера та перевіряють щодо відсутності пошкоджень. Знімають вантаж і перевіряють контрольні розміри основи сидіння.

6.5 Випробування поручня

Як встановлено в 5.2.2, на одну сторону поручня у найнесприятливішому положенні докладають вертикальне статичне навантаження. Потім на одну сторону поручня в напрямку вперед докладають горизонтальне статичне навантаження.

Для навантаження використовують ремінь шириною 80 мм.

6.6 Випробування стійкості

Випробувач з масою тіла (100 ± 5) кг та зростом (1850 ± 50) мм має виконувати всі вправи, описані в інструкції користувача,  з нахилом  у найнесприятливішому напрямку для кожної з наступних поз під час педалювання зі швидкістю (80 ± 10) хв− 1 протягом > 30 с:

а) сидячи, з руками на поручні;

 1. b) сидячи вертикально, з руками, знятими з поручня;
 2. c) стоячи, з руками на поручні.

Випробувач має бути закріплений (наприклад, за допомогою ременя з міркувань безпеки) і намагатися не врівноважувати збільшення нахилу .

6.7 Випробування системи екстреного гальмування

6.7.1 Випробування ефективності

Експлуатують велотренажер без вільного ходу зі швидкістю            (100 ± 10) хв-1 без опору та активізують гальмо з зусиллям відповідно до 5.8.1, а тоді спостерігають, чи зупиниться кривошип педалі за один оборот.

Для органів керування типу кнопок зусилля докладають в центрі кнопки. Для органів керування типу важеля зусилля потрібно докладати на відстані (25 ± 1) мм від кінця важеля.

6.7.2 Випробування збереженості органа керування

Докладають навантаження відповідно до 5.8.2 у найнесприятливішому положенні протягом ≥ 3 хв.

6.8 Випробування вузла кривошипа педалі

Для випробування на довговічність закріпляють раму велотренажера разом з кривошипом педалі у випробувальному стенді і докладають навантаження відповідно до 5.9 на одну педаль у нижньому положенні. Навантаження докладають до місця, показаного на рисунку 2.

Перед тим, як знову розпочинати докладання випробувальних навантажень до кривошипа педалі, під час випробування переконуються, що навантаження на кривошип педалі зменшується ≤ 5 % від максимального навантаження, встановленого в 5.9.

Після випробування на довговічність застосовують статичне навантаження згідно з 5.2.3, докладене у місці, показаному на рисунку 2.

 

 

 

Пояснення.

а – ширина педалі;

b – довжина педалі;

F – зусилля.

Рисунок 2 – Випробування педалі

 

6.9 Випробування дисплея потужності

Випробувальний інструмент повинен мати точність ± 1%. Механічну потужність можна вимірювати безпосередньо на кривошипі.

Випробування проводять так.

 1. a) Експлуатують тренажер протягом 1 год на максимальній потужності (максимальному опорі) зі швидкістю (80 ± 1) хв−1.
 2. b) Охолоджують тренажер до кімнатної температури.

с) Налаштовують тренажер на (50 ± 2,5) Вт і (50 ± 1) хв−1.

 1. d) Порівнюють потужність, показану випробувальною апаратурою з потужністю, зчитаною з дисплея тренажера
 2. e) Експлуатують тренажер протягом 15 хв. Через 15 хв вимірюють потужність і знову порівнюють з показами на дисплеї, не зупиняючи тренажер.
 3. f) Охолоджують тренажер до кімнатної температури.

Потім виконують зазначену вище процедуру за таких значень:

– (100 ± 5) Вт за (50 ± 1) хв-1;

– (150 ± 7,5) Вт за (60 ± 1) хв-1;

– (200 ± 10) Вт за (60 ± 1) хв-1;

– (300 ± 15) Вт за (70 ± 1) хв-1;

– (400 ± 20) Вт за (70 ± 1) хв-1;

– додаткове вільно вибране значення у верхній частині діапазону швидкостей, визначеного виробником, наприклад від 80 хв-1 до 120 хв-1.

6.10 Випробування системи блокування

Вмикають систему блокування, як передбачено виробником.

Відповідно до 5.7 до вала кривошипа докладають крутний момент у напрямку вперед на ≥ 30 с і вимірюють кут повороту кривошипа.

Відповідно до 5.7 до вала кривошипа докладають крутний момент у напрямку назад на ≥ 30 с і вимірюють кут повороту кривошипа.

7 ЗВІТ ЩОДО ВИПРОБУВАННЯ

Звіт щодо випробування має містити щонайменше інформацію відповідно до ISO 20957-1, а також посилання на цей документ (тобто      ISO 20957-10) та ISO 20957-1.

 


БІБЛІОГРАФІЯ

1 Directive 2006/121/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 amending Council Directive 67/548/EEC on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances in order to adapt it to Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) and establishing a European Chemicals Agency

2 Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)

3 Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment[1])

4 Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and repealing Directive 91/157/EEC

5 Directive 2001/95/EC (General Product Safety Directive) of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety[2])

6 Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits[3])

7 Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC

8 Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products

 

 

 

Код згідно з ДК 004: 97.220.30

Ключові слова: блокувальна система, вимоги щодо безпеки, внутрішнє навантаження, методи випробування, температура доступних поверхонь

 

 

 

 

Голова ТК 121,

директор УкрНДІ ДЕ,

керівник розробки                                                           В.О. Свірко

 

 

 

 

Виконавець,

головний дизайнер

проектів                                                                            А.Л. Рубцов

 

[1]) Директива 2011/65 / ЄС, загальновідома за абревіатурою ROHS.

[2]) Директива 2001/95 / ЄС,  яку прийнято називати Загальною директивою щодо безпеки продукції (GPSD).

[3]) Директива 2006/95 / ЄС, яку прийнято називати Директивою про низьку напругу.

Страницы