Home » ВСТУП ДСТУ ДИЗАЙН І ЕРГОНОМІКА. Комплекси безпілотних повітряних суден. Правила оцінювання рівня якості (Опубліковано 04.08.2020)

ВСТУП ДСТУ ДИЗАЙН І ЕРГОНОМІКА. Комплекси безпілотних повітряних суден. Правила оцінювання рівня якості (Опубліковано 04.08.2020)

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

 ДСТУ_______

 

ДИЗАЙН  І  ЕРГОНОМІКА

Комплекси безпілотних повітряних суден

Правила оцінювання рівня якості

Видання офіційне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

2020


ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та   ергономіка» (ТК 121)

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від «    »_______  20___     р. № ____  з ________

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4  УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

 

ДП «УкрНДНЦ», 2020

 

 

ЗМІСТ

                                                                                                              С.

 

1 Сфера застосування……………………………………………………………….. 1

2 Нормативні посилання…………………………………………………………….. 1

3 Терміни та визначення понять…………………………………………  2

4 Познаки та скорочення………………………………………………….  3

5 Оцінювання дизайн-ергономічного рівня якості КБПС …………….  3

5.1 Оцінювання дизайн-ергономічного рівня якості окремих

складників КБПС……………………………………………………..  3

5.2 Оцінювання загального дизайн-ергономічного рівня якості

КБПС……………………….…………………………………………..  4

 

 

 

 

 

Страницы