Home » Нормативне забезпечення дизайн-ергономічної діяльності

Нормативне забезпечення дизайн-ергономічної діяльності

     Євроінтеграційні прагнення України обумовили необхідність активізації робіт з дизайн-ергономічної стандартизації, у першу чергу у сферах промислового, універсального та екологічного дизайну.

     Впливаючи на функціональні, конструктивні та технологічні характеристики виробу з метою реалізації певних потреб людини, дизайнер під час проектування повинен враховувати багато стандартизованих чинників. Актуальність стандартизації в галузі дизайну та ергономіки постійно підвищується завдяки розвитку стандартизації у виробничо-технічній, торгово-економічній, соціальній та інших сферах діяльності пов’язаних, насамперед, з «людським чинником». Тому формування і розвиток нормативної бази дизайн-ергономічного забезпечення господарського комплексу України є одним з пріоритетних напрямків діяльності інституту.

     Відповідно до загальновизнаних пріоритетів стандартизації, у першу чергу розробляються дизайн-ергономічні нормативи, що забезпечують термінологічну єдність публікацій, досліджень, практичних розробок; безпечність, екологічність і якість продукції, захист; прав споживачів. Ці напрямки безпосередньо пов’язані з «людським чинником», а тому не можуть ефективно розроблятися без урахування вимог дизайну та ергономіки.

     Інститутом розробляються також стандарти, що забезпечують, насамперед дизайн-ергономічне проектування виробів і оцінювання (експертування) якості продукції, національні дизайн-ергономічні стандарти, гармонізовані зі стандартами ISO, IEC та EN. Розроблення цих нормативів здійснюється на основі стандартизації термінів і визначень у галузі дизайну та ергономіки, створенні єдиної понятійної бази дизайн-ергономічної діяльності в усіх секторах промислового комплексу України.

НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ, РОЗРОБЛЕНІ УКР НДІ ДИЗАЙНУ ТА ЕРГОНОМІКИ

 Чинна нормативна документація

ДСТУ 2429-94 Система «людина-машина». Ергономічні та техніко-естетичні вимоги. Терміни та визначення

ДСТУ 3899:2013 Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3943:2000 Дизайн і ергономіка. Склад, виклад та зміст документації

ДСТУ  3944:2000  Дизайн і ергономіка. Правила виконання дизайн-ергономічних робіт під час розроблення та поставлення продукції на виробництво

ДСТУ 3963:2000 Дизайн і ергономіка. Класифікація і номенклатура дизайнових та ергономічних показників якості побутових машин та приладів

ДСТУ 4055:2001 Дизайн і ергономіка. Номенклатура дизайнових та ергономічних показників якості продукції виробничо-технічного призначення

ДСТУ 4512:2006 Державний прапор України. Загальні технічні умови

ДСТУ 4513:2006 Асортимент колірний і стандартні зразки кольору матеріалів і фарб. Порядок розроблення, атестації, узгодження і затвердження

ДСТУ 6005:2008 Знаки графічні для навчальних закладів. Загальні положення

ДСТУ 7233:2011 Дизайн і ергономіка. Основні положення

ДСТУ 7234:2011 Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки

ДСТУ 7245:2011 Дизайн і ергономіка. Кодування зорової інформації. Загальні ергономічні вимоги

ДСТУ 7246:2011 Дизайн і ергономіка. Сигналізатори звукові немовних повідомлень. Загальні вимоги ергономіки

ДСТУ 7247:2011 Дизайн і ергономіка. Експертиза якості промислової продукції. Основні положення

ДСТУ 7248:2011 Дизайн і ергономіка. Маховики керування і штурвали. Загальні вимоги ергономіки

ДСТУ 7249:2011 Дизайн і ергономіка. Важелі керування. Загальні вимоги ергономіки

ДСТУ 7250:2011 Дизайн і ергономіка. Мнемосхеми. Загальні ергономічні вимоги

ДСТУ 7251:2011 Дизайн і ергономіка. Вимоги дизайну та ергономіки. Номенклатура і порядок вибору

ДСТУ 7252:2011 Дизайн і ергономіка. Зал і кабіни операторів. Взаємне розміщення робочих місць. Загальні вимоги ергономіки

ДСТУ 7298:2013 Дизайн і ергономіка. Правила оцінювання естетичного рівня якості промислової продукції

ДСТУ 7299:2013 Дизайн і ергономіка. Робоче місце оператора. Взаємне розташування елементів робочого місця. Загальні вимоги ергономіки

ДСТУ 7390:2013 Дизайн і ергономіка. Вимикачі й перемикачі поворотні. Загальні ергономічні вимоги

ДСТУ 7895:2015 Дизайн і ергономіка. Правила оцінювання ергономічного рівня якості промислової продукції

ДСТУ 7896:2015  Дизайн і ергономіка. Правила оцінювання функційного рівня якості промислової продукції

ДСТУ 7920:2015 Знаки графічні для медичних закладів. Загальні положення.

ДСТУ 7950:2015 Дизайн і ергономіка. Робоче місце при виконанні робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги

ДСТУ  7951:2015 Дизайн і ергономіка. Крісло оператора. Загальні ергономічні вимоги

ДСТУ 7952:2015 Дизайн і ергономіка. Пристрої відлікові візуальних індикаторів. Загальні ергономічні вимоги

Чинні нормативні документи, гармонізовані з європейськими та міжнародними

ДСТУ EN 292-1-2001 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (EN 292-1:1991, IDT)

ДСТУ EN 292-2-2001 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови (EN 292-2:1991+А1:1995, IDT)

ДСТУ EN 294-2001 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягання небезпечних зон руками (EN 294:1992, IDT)

ДСТУ EN 457 — 2001 Безпечність машин. Звукові сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування (EN 457:1992, IDT)

ДСТУ EN 547-1 — 2001 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів для доступу до робочих місць у машинах (EN 547-1:1996, IDT)

ДСТУ EN 547-2 — 2001 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів для доступу (EN 547-2:1996, IDT)

ДСТУ EN 547-3-2001 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 3. Антропометричні дані (EN 547-3:1996, IDT)

ДСТУ EN 563-2001 Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температур гарячих поверхонь (EN 563:1994, IDT)

ДСТУ EN 574 — 2001 Безпечність машин. Пристрої дворучного керування. Функційні аспекти та принципи проектування (EN 574:1996, IDT)

ДСТУ EN 614-1 — 2001 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи (EN 614-1:1995, IDT)

ДСТУ prEN 614-2 -2002 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 2. Взаємозв’язок між проектуванням машин і робочих завдань (prEN 614-2:2000, IDT)

ДСТУ EN 842-2001 Безпечність машин. Візуальні сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування (EN 842:1996, IDT)

ДСТУ EN 894-1 — 2001 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування (EN 894-1:1997, IDT)

ДСТУ EN 894-2-2001 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори (EN 894-2:1997, IDT)

ДСТУ EN 894-3:2003 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів і органів керування. Частина 3. Органи керування (EN 894-3:2000, IDT)

ДСТУ EN 981-2001 Безпечність машин. Система звукових і візуальних сигналів небезпеки та попередження (EN 981:1996, IDT)

ДСТУ ЕN 1005-1:2005 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення (ЕN 1005-1:2001, IDT)

ДСТУ ЕN 1005-2:2005 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин (ЕN 1005-2:2003, IDT)

ДСТУ ЕN 1005-3:2005 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами (ЕN 1005-3:2002, IDT)

ДСТУ ISO 2972:2006 Числове програмне керування верстатами. Графічні символи (ISO 2972-1979, IDT)

ДСТУ ISO 3287:2008 Засоби переміщення приводні виробничі. Символи для органів керування та інші познаки (ISO 3287:1999,  IDT)

ДСТУ ISO 3864-1:2005 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення (ISO 3864-1:2002, IDT)

ДСТУ ISO 3864-2:2010 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 2. Принципи проектування етикеток безпечності продукції (ISO 3864-2:2004, IDT)

ДСТУ ISO 6385-99 Ергономічні принципи проектування робочих систем (Відмінений. Замість нього діє ДСТУ EN ISO 6385:2005)

ДСТУ EN ISO 6385:2005 Ергономічне проектування робочих систем. Основні принципи               (ЕN ISO 6385:2004, IDT)

ДСТУ ISO 6727:2010 Дорожні транспортні засоби. Мотоцикли. Символи для органів керування, індикаторів і сигнальних пристроїв (ISO 6727:1981 IDT)

ДСТУ ISO 7000:2004 Графічні символи, що їх використовують на устаткованні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT)

ДСТУ ISO 7001:2006 Графічні символи громадського призначення (ISO 7001:1990, IDT)

ДСТУ ISO 7010:2009 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Знаки безпеки, використовувані на робочих місцях і в місцях громадської призначеності (ISO 7010:2003, IDT)

ДСТУ ЕN ISO 7200:2005 Розроблення технічної документації. Графи у штампах та основних написах (ЕN ISO 7200:2004, IDT)

ДСТУ ISO/TR 7239:2008 Символи графічні громадської призначеності. Розроблення та принципи застосування (ISO/TR 7239:1984, IDT)

ДСТУ ISO 7250-2002 Основні розміри людського тіла, застосовні для інженерного проектування (ISO 7250:1996, IDT)

ДСТУ ISO 7296-1:2007 Крани підіймальні. Графічні символи. Частина 1. Загальні положення (ISO 7296-1:1991, IDT)

ДСТУ ISO 7296-2:2007 Крани підіймальні. Графічні символи. Частина 2. Мобільні крани (ISO 7296-2:1996, IDT)

ДСТУ ISO 9186-1:2008 Символи графічні. Частина 1. Методи випробовування на зрозумілість (ISO 9186-1:2007, IDT)

ДСТУ ISO 9241-1:2003 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 1. Загальні положення (ISO 9241-1:1997, IDT)

ДСТУ ISO 9241-2:2004 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 2. Настанова щодо встановлення вимог до завдань (ISO 9241-2:1992, IDT)

ДСТУ ISO 9241-3 – 2001 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 3. Вимоги до відеотерміналів (ISO 9241-3:1992, IDT)

ДСТУ ISO 9241-3/Зм.1 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 3. Вимоги до відеотерміналів. Зміна 1 (ISO 9241-3:1992/Adm.1:2000, IDT)

ДСТУ ISO 9241-5:2004 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 5. Вимоги до компонування робочого місця та до робочої пози (ISO 9241-5:1998, IDT)

ДСТУ ISO 9241-6:2004 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 6. Вимоги до робочого середовища (ISO 9241-6:1999, IDT)

ДСТУ ISO 9241-7:2004 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 7. Вимоги до дисплеїв з відбитками (ISO 9241-7:1998, IDT)

ДСТУ ISO 9241-8:2006 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 8. Вимоги до відображуваних кольорів (ISO 9241-8:1997, IDT)

ДСТУ ISO 9241-9:2004 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 9. Вимоги до неклавіатурних пристроїв уведення (ISO 9241-9:1998, IDT)

ДСТУ ISO 9241-10-2001 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 10. Принципи діалогу (ISO 9241-10:1996, IDT)

ДСТУ ISO 9241-11:2006 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 11. Настанови щодо прийнятності у використанні (ISO 9241-11:1998, IDT)

ДСТУ ЕN ISO 9886:2005 Ергономіка. Оцінювання теплового навантаження за допомогою фізіологічних вимірювань (ЕN ISO 9886:2004, IDT)

ДСТУ EN ISO 10075-2:2004 Ергономічні  принципи визначення психічної робочої навантаги. Частина 2. Принципи проектування (ISO 10075-2:2000, IDT)

ДСТУ-ЗТ ISO/TR 10488:2009 Графічні символи зі стрілками. Огляд (ISO/TR 10488:1991, IDT)

ДСТУ EN ISO 10551:2006 Ергономіка теплового середовища. Оцінювання впливу теплового середовища з використанням шкал суб’єктивного оцінювання (EN ISO 10551:2001, IDT)

ДСТУ ISO 11064-1:2009 Проектування центрів керування ергономічне. Частина 1. Принципи проектування (ISO 11064-1:2000, IDT)

ДСТУ EN ISO 11064-2 Проектування центрів керування ергономічне. Частина 2. Принципи організації блоків керування

ДСТУ ISO 11064-4:2009 Проектування центрів керування ергономічне. Частина 4. Компонування та розміри автоматизованих робочих місць (ISO 11064-4:2000, IDT)

ДСТУ ISO 11064-6:2013 Ергономічне проектування центрів керування. Частина 6. Вимоги до середовища центрів керування (ISO 11064-6:2005, IDT)

ДСТУ ISO 11226:2009 Ергономіка. Оцінювання статичних робочих поз (ISO 11226:2000, IDT)

ДСТУ ISO 11228-1:2009 Ергономіка. Ручне переміщення. Частина 1. Підіймання і переношування (ISO 11228-1:2003, IDT)

ДСТУ ISO 11399:2007 Ергономіка теплового середовища. Основні положення і застосування відповідних стандартів (ISO 11399:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11428:2008 Ергономіка. Сигнали небезпеки візуальні. Загальні вимоги, проектування та випробування (ISO 11428:1996, IDT)

ДСТУ EN 13202:2002 Ергономіка теплового середовища. Температури гарячих поверхонь, доступних для дотику. Посібник з установлення граничних значень температур поверхонь в стандартах на продукцію з використанням  ДСТУ EN 563-2001 (EN 13202:2000, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 13251:2008 Сукупність графічних символів для офісного устатковання (ISO/IEC 13251:2004, IDT)

ДСТУ ISO 13406-2:2006 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами з плоским екраном. Частина 2. Ергономічні вимоги до дисплеїв з плоским екраном (ISO 13406-2:2001, IDT)

ДСТУ EN ISO 13407:2007 Людиноцентричні процеси проектування діалогових систем (EN ISO 13407:1999, IDT)

ДСТУ ISO 14738:2013 Безпечність машин. Антропометричні вимоги до проектування автоматизованих робочих місць на машинах  (ІSO 14738:2002, ІDT + ІSO 14738:2002/Cor. 1:2003, ІDT + ІSO 14738:2002/Cor. 2:2005, ІDT)

ДСТУ-П ISO/TR 18529:2015 Ергономіка. Ергономіка взаємодії «людина-система». Опис людиноцентричних процесів життєвого циклу ( (ІSO/TR 18529:2000, ІDT))

ДСТУ IEC 60073:2005 Основні принципи та правила з безпеки щодо інтерфейсу “людина-машина”, маркування та позначання. Принципи кодування індикаторів та органів керування (IEC 60073:2002, IDT)

ДСТУ IEC 61310-1 – 2001 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів (IEC 61310-1:1995, IDT)

ДСТУ ІЕС 61310-2 – 2001 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 2.  Вимоги до маркування (ІЕС 61310-2:1995, IDT)

ДСТУ IEC 80416-1:2005 Основні принципи створення графічних символів, використовуваних на обладнанні. Частина 1. Створення оригіналів символів (IEC 80416-1:2001, IDT)

ДСТУ ISO 80416-2:2005 Основні принципи створення графічних символів, що використовують на обладнанні. Частина 2. Форма й використання стрілок (ISO 80416-2:2001, IDT)

СОУ МПП 13.180-291-2009 Методика визначення трудомісткості дизайн-ергономічних робіт.

Нормативна документація, що перебуває у процесі державної реєстрації

ДСТУ Дизайн і ергономіка. Правила оцінювання рівня якості автоматизованих робочих місць

ДСТУ Дизайн і ергономіка. Робоче місце при виконанні робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги

ДСТУ Дизайн і ергономіка. Вимикачі й перемикачі клавішні і кнопкові. Загальні ергономічні вимоги

ДСТУ EN ISO 13855 «Безпечність машин. Розташування захисних пристроїв з урахуванням швидкості наближення частин тіла людини» (EN ISO 13855:2010, IDT)

ДСТУ EN 13035-1 «Машини і устатковання для вироблення, оброблення та переміщення листового скла. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Устатковання для складування, переміщення і транспортування всередині підприємства» (EN 13035-1:2008, IDT)

ДСТУ EN 13035-2 «Машини і устатковання для вироблення, оброблення та переміщення листового скла. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Устатковання для складування, переміщення і транспортування поза підприємством» (EN 13035-2:2008, IDT)

ДСТУ EN 957-2 «Тренажери стаціонарні. Частина 2. Тренажери силові. Додаткові окремі вимоги безпеки і методи випробовувань» (EN 957-2:2003, IDT)

ДСТУ EN 957-4 «Тренажери стаціонарні. Частина 4. Лави силові тренувальні. Додаткові окремі вимоги безпеки і методи випробовувань» (EN 957-4:2006+A1:2010, IDT)

ДСТУ EN 957-5 «Тренажери стаціонарні. Частина 5. Велотренажери та велотренажери для верхньої частини тіла. Додаткові окремі вимоги безпеки і методи випробовувань» (EN 957-5:2009, IDT)

ДСТУ EN 957-6 «Тренажери стаціонарні. Частина 6. Бігові доріжки. Додаткові окремі вимоги безпеки і методи випробовувань» (EN 957-6:2010+A1:2014, IDT)

ДСТУ EN 957-7 «Тренажери стаціонарні. Частина 7. Тренажери веслувальні. Додаткові окремі вимоги безпеки і методи випробовувань» (EN 957-7:1998, IDT)

ДСТУ EN 957-8 «Тренажери стаціонарні. Частина 8. Степери, клаймбери ступінчасті та клаймбери. Додаткові окремі вимоги безпеки і методи випробовувань» (EN 957-8:1998, IDT)

ДСТУ EN 957-9 «Тренажери стаціонарні. Частина 9. Тренажери еліптичні. Додаткові окремі вимоги безпеки і методи випробовувань» (EN 957-9:2003, IDT)

ДСТУ EN 957-10 «Тренажери стаціонарні. Частина 10. Тренажери з фіксованою передачею, чи без вільного ходу. Додаткові окремі вимоги безпеки і методи випробовувань» (EN 957-10:2005, IDT)

Страницы