Home » Вступ ДСТУ EN ISO 20957-9 ТРЕНАЖЕРИ СТАЦІОНАРНІ. Частина 9. Еліптичні тренажери. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування

Вступ ДСТУ EN ISO 20957-9 ТРЕНАЖЕРИ СТАЦІОНАРНІ. Частина 9. Еліптичні тренажери. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування

 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ДСТУ EN ISO 20957-9:20__

(EN ISO 20957-9:2016, IDT; ISO 20957-9:2016, IDT)

ТРЕНАЖЕРИ СТАЦІОНАРНІ

Частина 9. Еліптичні тренажери.

Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування

 
Видання офіційне

 

 

(Остаточна редакція)

 

 

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

20

ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)                        від              р. №        з

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 20957-4:2016 Stationary training equipment Рart 9. Elliptical trainers, additional specific safety requirements and test methods (Тренажери стаціонарні. Частина 9. Еліптичні тренажери. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN.

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5  УВЕДЕНО НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 20957-9:2019 (EN ISO 20957-9:2016,

IDT; ISO 20957-9:2016, IDT).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюджування і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 20..


ЗМІСТ

С.

Національний вступ…….……………………………………………………. V
Вступ до ISO 20057-9:2016…………………………………………………. VIІІ
1 Сфера застосування ……………………………………………………… 1
2 Нормативні посилання …………………………………………………… 1
3 Терміни та визначення понять ………………………………………….. 2
4 Класифікація………………………………………………………………… 3
5 Вимоги щодо безпеки……………………………………………………… 4
   5.1 Загальні положення…………………………………………………… 4
   5.2 Точки стискання та зрізання на зовнішній конструкції в межах доступної зони…………………………………………………………………  

4

   5.3 Підвищення температури зовнішньої конструкції………………… 4
   5.4 Рукоятки…………………………………………………………………. 4
        5.4.1 Рухомі рукоятки………………………………………………….. 4
        5.4.1 Нерухомі рукоятки……………………………………………….. 5
        5.4.3 Рукоятки сидіння…………………………………………………. 5
   5.5 Ножні платформи……………………………………………………… 5
        5.5.1 Неслизька поверхня…………………………………………….. 5
        5.5.2 Огорода……………………………………………………………. 5
   5.6 Стійкість…………………………………………………………………. 6
   5.7 Довговічність……………………………………………………………. 6
   5.8 Система сидіння……………………………………………………….. 6
   5.9 Додаткові вимоги до класу A………………………………………… 6
   5.10 Додаткові вимоги до класу В……………………………………….. 6
   5.11 Додаткові вимоги до класу С……………………………………….. 7
   5.12 Додаткові інструкції щодо використання…………………………. 7
   5.13 Додаткові попередження……………………………………………. 7
6 Методи випробувань………………………………………………………. 8
   6.1 Загальні положення…………………………………………………… 8
        6.1.1 Перевіряння розмірів……………………………………………. 8
        6.1.2 Візуальна перевірка……………………………………………… 8
        6.1.3 Експлуатаційне випробування………………………………… 8
   6.2 Випробування щодо точок стискання та зрізання………………. 8
   6.3 Випробування щодо підвищення температури…………………… 9
   6.4 Випробування внутрішнього навантаження…………………….… 10
   6.5 Випробування рукояток…………………………………………….…. 10
        6.5.1 Рухомі рукоятки………………………………………………….. 10
        6.5.2 Нерухомі рукоятки……………………………………………….. 11
        6.5.3 Рукоятки сидіння…………………………………………………. 11
   6.6 Випробування щодо стійкості………………………………………… 11
   6.7 Випробування на довговічність……………………………………… 12
        6.7.1 Незалежні від швидкості еліптичні тренажери……………… 12
        6.7.2 Еліптичні тренажери, що залежать від швидкості………….. 12
   6.8 Випробування системи сидіння……………………………………… 12
   6.9 Випробування додаткових вимог до класу А……………………… 13
       6.9.1 Загальні положення……………………………………………… 13
       6.9.2 Незалежні від швидкості еліптичні тренажери………………. 13
       6.9.3 Залежні від швидкості еліптичні тренажери…………………. 14
   6.10 Випробування повторюваності потужності для класу B………. 14
   6.11 Випробування тертя…………………………………………………. 15
7 Звіт щодо випробування ………………………………………………… 16
Бібліографія…………………………………………………………………… 17

 


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

 Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 20957-9:20__  (EN ISO 20957-9:2016, IDT; ISO 20957-9:2016, IDT) «Тренажери стаціонарні. Частина 9. Еліптичні тренажери. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування» – ідентичний щодо EN ISO 20957-4:2016 (версія en) «Stationary training equipment. Рart 9. Elliptical trainers, additional specific safety requirements and test methods».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

Цей стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN ISO 20957-9:2019 (EN ISO 20957-9:2016, IDT; ISO 20957-9:2016, IDT), прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

У цьому національному стандарті застосовано позначення одиниць фізичних величин, що відповідають ДСТУ 3651.1

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

– структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», першу сторінку, «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

– до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

Міжнародні стандарти ISO 4649:2010, ISO 20957-1:2013 та ISO 13732-1 впроваджено в Україні як ідентичні національні стандарти ДСТУ ISO 4649:2019 (ISO 4649:2017, IDT) «Гума вулканізована чи термопластична. Визначення стійкості до стирання за допомогою обертового циліндричного пристрою», ДСТУ EN ISO 20957-1:2015 (EN ISO 20957-1:2013, IDT; ISO 20957-1:2013, IDT) «Тренажери стаціонарні. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки та методи випробування» та ДСТУ EN ISO 13732-1:2018 (EN ISO 13732-1:2008, IDT; ISO 13732-1:2006, IDT) «Ергономіка теплового середовища. Методи оцінювання реакції людини на контакт з поверхнями. Частина 1. Гарячі поверхні», відповідно. Регіональний стандарт EN 71-1 впроваджено в Україні як ідентичний національний стандарт ДСТУ EN 71-1:2019 (EN 71-1:2014 + А1:2018, IDT) «Безпечність іграшок. Частина 1. Механічні та фізичні властивості».

EN ISO 20957 під загальним заголовком «Тренажери стаціонарні» складається з дев’яти частин:

– «Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки та методи випробування»;

– «Частина 2. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування»;

– «Частина 4. Лави для силових тренувань. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування»;

– «Частина 5. Стаціонарні велотренажери та кривошипні тренажери для верхньої частини тіла. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування»;

– «Частина 6. Бігові доріжки. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування»;

– «Частина 7. Тренажери веслувальні. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування»;

– «Частина 8. Степери, клаймбери ступінчасті та клаймбери. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування»;

– «Частина 9. Еліптичні тренажери. Додаткові вимоги щодо безпеки та методи випробування»;

– «Частина 10. Велотренажери з фіксованою передачею, чи без вільного ходу. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування».

Копії нормативних документів, на які наведено посилання в цьому стандарті, можна замовити в Національному фонді нормативних документів.


Страницы