Home » ВСТУП Безпечність машин ПОЗНАЧЕННЯ, МАРКУВАННЯ ТА ПРИВЕДЕННЯ В ДІЮ Частина 2. Вимоги до маркування ДСТУ EN 61310-2: (EN 61310-2:2008, IDT; IEC 61310-2:2007, IDT) (Опубліковано 11.05.2017 року)

ВСТУП Безпечність машин ПОЗНАЧЕННЯ, МАРКУВАННЯ ТА ПРИВЕДЕННЯ В ДІЮ Частина 2. Вимоги до маркування ДСТУ EN 61310-2: (EN 61310-2:2008, IDT; IEC 61310-2:2007, IDT) (Опубліковано 11.05.2017 року)

61310-2 Вступ  Завантажити 61310-2-Вступ.doc                      ДСТУ EN 61310-2 Завантажити ДСТУ-EN-61310-2.doc    

НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

ДСТУ EN 61310-2:

(EN 61310-2:2008, IDT; IEC 61310-2:2007, IDT)

Безпечність машин

ПОЗНАЧЕННЯ, МАРКУВАННЯ ТА ПРИВЕДЕННЯ В ДІЮ

Частина 2. Вимоги до маркування

Видання офіційне

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

20

 

ПЕРЕДМОВА

 

1 ВНЕСЕНО:  Український НДІ дизайну та ергономіки НАУ, Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка»  (ТК 121)

 

ПЕРЕКЛАД   І   НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ   РЕДАГУВАННЯ:  А. Рубцов;

В. Свірко, канд. психол. наук  (науковий керівник)

 

2  НАДАНО ЧИННОСТІ:  наказ ДП «УкрНДНЦ»  від                           р.  №

 

3 Національний стандарт відповідає EN 61310-2:2008 Safety of machinery –

Indication, marking and actuation – Part 2: Requirements for marking         (IEC 61310-2:2007)  (Безпечність машин.  Позначення,   маркування та    приведення в дію. Частина 3. Вимоги до маркування (IEC 61310-2:2007)) і внесений з дозволу CEN, rue Stassart 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і

будь-яким способом залишаються за CEN.

 

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4   НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 61310-2:2014

 

 

 

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюджування і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

 

ДП «УкрНДНЦ», 20..


ЗМІСТ

С.

Національний вступ……………………………………………………………    ІV

1 Сфера застосування…………………………………………………………    1

2 Нормативні посилання……………………………………………………….    1

3 Терміни та визначення понять………………………………………………   3

4 Маркування для ідентифікації та безпечного використання……………  4

4.1 Загальні положення……………………………………………………….   4

4.2. Маркування готової машини…………………………………………….  4

4.3. Маркування для безпечного використання…………………………..

5 Застосування марковань……………………………………………………..   6

5.1 Загальні положення……………………………………………………….   6

5.2 Подання номінальних значень ………………………………………….   6

6 Маркування з’єднань…………………………………………………………..   9

6.1 Загальні положення……………………………………………………….   9

6.2 Механічні з’єднання ………………………………………………………   9

6.3 З’єднання для рідинних систем ………………………………………..    9

6.4 Електричні з’єднання……………………………..………………………   9

7 Довговічність марковань та їхнього кріплення……………………………  10

Додаток А Графічні символи і знаки щодо безпеки.………………………..  11

Бібліографія……………………………………………………………………….  13

Додаток ZA   Нормативні посилання на міжнародні публікації

з їхніми відповідними європейськими публікаціями………..  14

Додаток ZZ   Сфера застосування основних вимог директив ЄС………..  16

Додаток ZZА Сфера застосування основних вимог

директиви ЄС 98/37/EC…………………………………………. . 16

Додаток ZZВ Сфера застосування основних вимог

директиви ЄС 2006/42 /EC………………………………………. 16

Додаток НА Перелік національних стандартів, згармонізованих з

європейськими та міжнародними нормативними

документами, на які є посилання в цьому стандарті………… 18

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 61310-2:________                   (EN 61310-2:2008, IDT; IEC 61310-2:2007) «Безпечність машин.  Позначення,   маркування та приведення в дію. Частина 3. Вимоги до маркування», прийнятий методом перекладу, – ідентичний щодо               EN 61310-2:2008 (версія en) «Safety of machinery – Indication, marking and actuation – Part 3: Requirements for marking» (EN 61310-2:2008, IDT;                          IEC 61310-2:2007 IDT).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 61310-2:2014, прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані»» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до EN 61310-3:2008 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у розділах «Нормативні посилання» та «Бібліографія» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— долучено довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів, ідентичних з європейськими та міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті».

EN 61310 складається з трьох частин:

— Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals (Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів);

— Part 2: Requirements for marking  (Частина 2. Вимоги до маркування);

— Part 3: Requirements for the location and operation of actuator   (Частина 3. Вимоги до розташування та роботи органів керування).

Міжнародні стандарти ІЕС 600027-1:1992, ІЕС 60027-2:2005,           ІЕС 60027-3:2002, ІЕС 60027-4:1985,  ІЕС 60079-0:2004, ІЕС 60204-1:2005, ІЕС 60529:1989, IEC 61140:2001, IEC 61293, ІЕС 61310-1, IEC 61346-1:1996  ISO 31-0:1992, ISO 1000:1992 в Україні не прийняті як національні.

Копії нормативних документів, на які наведено посилання в цьому стандарті, можна замовити в Національному фонді нормативних документів.

Страницы