Home » ДСТУ Дизайн і ергономіка ПОЗНАЧАННЯ ІНДИКАТОРІВ І ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЧИМ УСТАТКОВАННЯМ (Опубліковано 11.05.2017 року)

ДСТУ Дизайн і ергономіка ПОЗНАЧАННЯ ІНДИКАТОРІВ І ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЧИМ УСТАТКОВАННЯМ (Опубліковано 11.05.2017 року)

Вступ-познач.ОК Завантажити Вступ-познач.ОК.doc                  ДСТУ познач.ОК  Завантажити ДСТУ-познач.ОК.doc     

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДИЗАЙН І ЕРГОНОМІКА

ПОЗНАЧАННЯ ІНДИКАТОРІВ І ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ

ВИРОБНИЧИМ УСТАТКОВАННЯМ

DESIGN AND ERGONOMICS

MARKING OF DISPLAYS AND CONTROL ACTUATORS

 OF PRODUCTION EQUIPMENT

                                                                                                         Чинний від_________

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на індикатори та органи керування виробничим устаткуванням (далі – індикатори та органи керування)  і встановлює загальні вимоги до їхнього позначання графічними символами, написами, кольором, формою, розміром. У стандарті надано приклади створення графічних символів із застосуванням конфігуратора й огляд графічних символів для індикаторів і органів керування.

Цей стандарт не поширюється на позначання індикаторів і органів керування, використовуваних у залізничному, автомобільному, повітряному і водному транспорті, а також для знаків безпеки і знаків громадської інформації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3899:2013 Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 7245:2011 Дизайн і ергономіка. Кодування зорової інформації. Загальні ергономічні вимоги

ДСТУ 7250:2011 Дизайн і ергономіка. Мнемосхеми. Загальні вимоги ергономіки

Видання офіційне

ДСТУ 7952:2015 Дизайн і ергономіка. Пристрої відлікові візуальних індикаторів. Загальні ергономічні вимоги

ДСТУ EN 894-1:2014 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування (EN 894-1:1997+A1:2008, ІDT)

ДСТУ EN 894-2:2014 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори (EN 894-2:1997+A1:2008, ІDT)

ДСТУ EN 61310-1:2014 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів (EN 61310-1:2008, ІDT)

ДСТУ ISO 3864-1:2005 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення (ISO 3864-1:2002, IDT)

ДСТУ ISO 7000:2004 Графічні символи, що їх використовують на устаткованні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT)

ДСТУ ISO 9186-1:2008 Символи графічні. Частина 1. Методи випробовування на зрозумілість (ISO 9186-1:2007, IDT)

ДСТУ IEC 60073:2005 Основні принципи та правила з безпеки щодо інтерфейсу «людина-машина», маркування та позначання. Принципи кодування індикаторів та органів керування (ІEC 60073:2002, ІDT)

ДСТУ IEC 60417:2015 (IEC 60417:2002, IDT) Позначення графічні для апаратури. Річна підписка на оперативну базу даних, що включає всі графічні символи, опубліковані в ІEC

ДСТУ IEC 80416-1:2005 Основні принципи створення графічних символів, використовуваних на обладнанні. Частина 1. Створення оригіналів символів (IEC 80416-1:2001, IDT)

ДСТУ ISO 80416-2:2005 Основні принципи створення графічних символів, що використовують  на обладнанні.  Частина 2.  Форма й використання стрілок (ISO 80416-2:2001, IDT)

         3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, встановлені в  ДСТУ 3899.

Нижче подано терміни, додатково вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 орган керування (control actuator)

Засіб впливу на систему «людина-машина», призначений для сприймання керувальних дій людини

3.2 графічний символ (graphical symbol)

Зображення з конкретним значенням, яке сприймають візуально і використовують для передавання інформації незалежно від мови споживача

3.3 індикатор (display)

Пристрій для відображення інформації, яку сприймають зором, слухом або на дотик (тактильно). (ДСТУ EN 894-1)

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Необхідну для керування виробничим устаткованням інформацію щодо функцій і стану індикаторів і органів керування подають одним або кількома видами позначання: графічними символами, написами, кольором, формою, розміром. Графічним символам треба надавати перевагу перед написами.

4.3 Всі індикатори і органи керування, пов’язані з однаковою функцією на тому самому устаткованні, треба позначати однаково. Індикатори та органи керування, пов’язані з різними функціями на тому самому устаткованні, треба позначати по-різному.

            4.4 Позначення індикатори і органів керування має відповідати умовам експлуатації устатковання і враховувати можливість застосування засобів індивідуального захисту.

4.5 Познаки індикаторів і органів керування повинні мати чіткий контраст з їхнім фоном. Світлий символ на темному фоні переважний для більшості органів керування.

4.6 Нанесення, розміщення познак і догляд за ними треба виконувати так, щоб забезпечувалася їхня збереженість і розпізнаваність  протягом терміну служби устатковання чи до його капітального ремонту,

4.7 У технічній документації на виробниче устатковання треба наводити всі познаки індикаторів і органів керування, задіяні на даному устаткованні, із наданням їхнього значення.

5 ПОЗНАЧАННЯ ІНДИКАТОРІВ І ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ

         5.1 Позначання графічними символами

5.1.1 Графічні символи мають бути такими, як показано в додатку А цього стандарту. Графічні символи у ви­гляді контуру у разі практичного використання може бути заповнено для більш якісного відтворення і поліпшення візуального сприйняття оператором, якщо для окремих символів не показано інше.

5.1.2 Обмеження, властиві деяким методам відтворення і технологіям подання інформації, можуть вимагати збільшення товщини лінії чи іншої незначної трансформації символів. Такі транс­формації прийнятні, якщо символ залишається незмінним у його основних графічних елементах і легко помітний оператором.

5.1.3 Додатково, щоб поліпшити зовнішній вигляд і сприйняття графічного символу чи скоригувати його з проектом устатковання, до якого застосований графічний символ, може бути необхідно змінити товщину лінії чи заокруглити його кути. Дизайнер-графік може робити такі зміни за умови, що істотні перцептивні характеристики символу додержано (див. розділ 6 ДСТУ IEC 80416-1).

5.1.4 Певному значенню має відповідати тільки один графічний символ. Графічні символи, що мають різні значення, не мають бути схожими.

5.1.5 Графічний символ має фіксувати увагу оператора та не викликати уявлень, що суперечать його значенню.

5.1.6 Зображення графічного символу, яке не викликає уяви про його значення, має бути таким, щоб його значення можна було легко запам’ятати.

5.1.7 Графічні символи мають дозволяти відтворювати їх різними методами  на деталях з різних матеріалів.

Примітка. До методів відтворення відносять: фотодрук, тамподрук,  гравірування, штампування, лиття, шовкографію тощо.

5.1.8 Якщо об’єкт керування або стан, що з’являється в процесі керування, не можна позначити одним графічним символом, допустимо групувати графічні символи в багатофігурні композиції – комбіновані графічні символи.

5.1.9 Комбінований графічний символ розглядають як новий символ. Для забезпечення простоти розуміння його значення комбінований графічний символ складають не більш ніж з трьох вихідних символів.

5.1.10 Розміщення символів на устаткованні має бути таким, щоб їх приналежність до  конкретного індикатора чи органа керування та значення сприймалися однозначно та під різними кутами спостереження.

Для позначення положень органа керування графічні символи розташовують біля відповідного положення даного органа керування.

5.1.11 Безпосереднє розташування графічних символів на індикаторах і органах керування допустимо тільки в тому разі, якщо в передбачених умовах експлуатації забезпечено їхнє однозначне візуальне сприйняття, на яке також не впливає зміна просторового положення органів керування.

Примітка. Наприклад, заборонено застосовувати в якості символу знак « + » (плюс), якщо в одному з робочих положень органа керування він сприймається як знак  « х » (множення).

5.1.12 Кольори графічних символів і поверхонь, на які їх наносять, мають бути взаємно контрастними. Графічні символи треба виконувати переважно чорним чи білим кольором. Ця вимога поширюється на виконання символів на мнемосхемах. Загальні вимоги ергономіки до мнемосхем – згідно з  ДСТУ 7250.

5.1.13 Поверхня з нанесеними на неї графічними символами не має створювати відблисків.

5.1.14 Поверхні органів керування, призначених для дій в аварійних ситуаціях, повинні бути червоного кольору згідно з вимогами                 ДСТУ ISO 3864-1.

5.1.15  Допускається дзеркальне зображення графічних символів, у прямому та зворотному виконанні.

5.1.16 Створення нових графічних символів виконують згідно з вимогами ДСУ ІЕС 80416-1.

Приклади створення графічних символів із застосуванням конфігуратора надано на рисунку 1. Вимоги до структури та застосування конфігуратора – згідно з ДСУ ІЕС 80416-1.

5.1.17 Розміри графічних символів треба вибирати залежно від відстані спостереженні, яскравості фона і контрасту яскравості згідно з вимогами ДСТУ 7250 і ДСТУ ISO 3864-1. При цьому кутові розміри графічного символу простої конфігурації повинні бути не менше ніж 20′. Кутові розміри графічного символу складної конфігурації (із зовнішніми й внутрішніми деталями) повинні бути не менше ніж 36′, кутовий розмір найменшої деталі – не менше ніж 6′.

5.1.18 Графічні символи з великою кількістю графічних деталей або ті, що мають номінальний розмір менше ніж 5 мм, треба попередньо перевірити на їхнє сприйняття операторами. Методи випробовування на зрозумілість – згідно з ДСТУ ISO 9186-1.

 
а – рух в одному напрямку                               б – рух до оператора

(див. 3.1 в додатку А.3)                                (див. 3.32 в додатку А.3)

 

 

 

 

в – вмикання лише                              г – автоматичний цикл;

за натиснутої кнопки                           напівавтоматичний цикл

(див. 1.4 в додатку А.1)                          (див. 1.5 в додатку А.1)

 

Рисунок 1 — Приклади створення графічних символів із застосуванням конфігуратора

 

5.1.19 Довжину стрілок на графічних символах допускається встановлювати залежно від особливостей конструкції органу керування. Форма й використання стрілок – згідно з ДСТУ ISO 80416-2.

         5.1.20 Огляд стандартизованих графічних символів для промислового устатковання надано в ДСТУ ISO 7000 та в електронній базі даних       ДСТУ IEC 60417. Огляд графічних символів для індикаторів і органів керування надано у додатку А. В огляді показано номери реєстрації ІSО/ІЕС. Номери реєстрації нижче ніж 5000, стандартизовані в             ДСТУ ІSO 7000. Номери більше ніж 5000, стандартизовані в                 ДСТУ IEC 60417.

         5.2 Позначання написами

5.2.1 Якщо передача інформації для керування виробничим устаткуванням за допомогою графічного символу утруднена, допускається застосовувати написи або дублювати графічний символ написом.

5.2.2 Написи треба розміщати так, щоб була забезпечена їхня приналежність до конкретного індикатора чи органа керування.

Для позначення положень органа керування рекомендується розміщати напис біля відповідного положення даного органа керування.

5.2.2 Допускається розташовувати написи безпосередньо на органах керування, якщо забезпечується їхнє прочитання за будь-якого їхнього просторового положення.

5.2.3 Літери та цифри можна використовувати як символи, але їх не треба реєструвати в ІS0/ТС 145 і видавати в ІS0 7000. Можна застосовувати будь-які шрифти (бажано без засічок), але вони мають гарантувати необхідну чіткість відтворення й читабельність. Форма та розмірні параметри літер і цифр мають відповідати ДСТУ 7952 і            ДСТУ EN 894-2.

        

 

         5.3 Позначання кольором

5.3.1 Позначення кольором застосовують з урахуванням освітлення, а також кольору і яскравості фона.

5.3.2 Якщо для позначення декількох органів керування на одному устаткованні застосовано один і той самий колір, не допускаються помітні розходження яскравості й насиченості цього кольору.

5.3.3 Принципи колірного кодування індикаторів і органів керування – згідно з вимогами ДСТУ 7245, ДСТУ EN 61310-1 і ДСТУ IEC 60073.

         5.4 Позначання формою та розміром

5.4.1 Позначення органів керування формою застосовують у випадках, коли ними треба маніпулювати без постійного візуального контролю або за умов експлуатації виробничого устатковання неможливо однозначно сприймати інші види позначення. Позначання органів керування формою має відповідати вимогам ДСТУ EN 894-2,                 ДСТУ EN 61310-1 і  ДСТУ IEC 60073.

5.4.2 Позначання формою переважно застосовують в комбінації із символом, написом або кольором.

5.4.3 Позначання розміром необхідно застосовувати в тому випадку, коли потрібне візуальне розрізнення органів керування.

Позначення розміром застосовують тільки в комбінації із символом, написом або кольором.

 

 

ДОДАТОК А

(обов’язковий)

ГРАФІЧНІ СИМВОЛИ

ДЛЯ ІНДИКАТОРІВ І ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ

 

         А.1 Графічні символи щодо операцій керування

п/п

Зобра-

ження

Назва Номер

реєc-трації

ISO/

IEC

 

п/п

Зобра-

ження

Назва Номер

реєc-трації

ISO/

IEC

1.1 Вмикання (живлення) 5022 1.11  

 

Самогальмування для обертового руху  
1.2 Вимкнення 0252 1.12  

 

Самогальмування для лінійного руху  
1.3 Вмикання/вимкнен-ня 001 1.13  

 

Керування зворотним зв’язком  
1.4 Вмикання лише за натиснутої кнопки 0255 1.14  

 

Керування тиском  
1.5 Автоматичний цикл; напів-автоматичний цикл 003 1.15 Синхронізація швидкостей (наприклад, нормальної і прискореної )

 

 
1.6 Ручне керування 004 1.16  

 

Керування частоти обертання  
1.7  

 

Дистанційне керування 0939 1.17  

 

Температурний контроль  
1.8 Безступінчасте регулювання, обертальне 006 1.18  

 

Контроль рівня  
1.9 Безступінчасте регулювання, лінійне

 

008   1.19   Центральне положення  
1.10  

 

Настроювання 0431   1.20  

 

Рівень 0159

 

 

 

 

А.2 Графічні символи щодо пристроїв, індикаторів та органів керування

п/п

Зобра-

ження

Назва Номер

реєc-трації

ISO/

IEC

 

п/п

Зобра-

ження

Назва Номер

реєc-трації

ISO/

IEC

2.1  

 

Орган керування; керування 0094 2.7  

 

Маховик ручної подачі 0326
2.2  

 

Вилка та розетка; штепсельний рознім 0354 2.8  

 

Важіль 0327
2.3  

 

Терморегулятор 0182 2.9  

 

Температура 0034
2.4  

 

Манометр 0183 2.10  

 

Індикатор рівня (рідини) 0361
2.5 Головний електричний вимикач

 

0353 2.11 Ідентифікаційне світло 1141
2.6  

 

Ручка; шток 0783 2.12 Сигнальне світло 1141

 

 

         А.3 Графічні символи щодо руху

п/п

Зобра-

ження

Назва Номер

реєc-трації

ISO/

IEC

 

п/п

Зобра-

ження

Назва Номер

реєc-трації

ISO/

IEC

3.1   Рух в одному напрямку 5022 3.5  

 

Відносний рух всередину 0438
3.2   Переривчастий прямолінійний рух 0252 3.6  

 

Відносний рух назовні 0437
3.3   Обмежений прямолінійний рух

 

001 3.7   Зустрічний рух до двох меж 0930
3.4   Одне обмежене прямолінійне переміщення і повернення

 

0255 3.8   Рух у протилежних напрямках від загальної межі 0929

 

 

 

п/п

Зобра-

ження

Назва Номер

реєc-трації

ISO/

IEC

 

п/п

Зобра-

ження

Назва Номер

реєc-трації

ISO/

IEC

3.9   Обмежений зворотно-поступальний прямолінійний рух (безупинний)

 

003   3.21   Рух з нормальною швидкістю в напрямку стрілки від заданого положення 1114
3.10   Напрямок безупинного обертання

 

004 3.22  

 

Гвинтовий рух 0951
3.11   Переривчасте обертання 0431 3.23   Рух у двох напрямках, але обмежений в одному

 

0923
3.12   Обмежене обертання

 

006 3.24   Обертання у двох напрямках 005
3.13   Коливально-обертальний (безупинний) рух 008 3.25  

 

Один оберт 009
3.14  

 

Обмежена частина одного оберту 0939 3.26   Обертальний рух ліворуч від межі 0922
3.15  

 

Обмежена частина оберту і повернення 0938 3.27  

 

Обертальний рух праворуч від межі 0921
3.16  

 

Обертання за годинною стрілкою

 

0258 3.28  

 

Шлях угору 0623
3.17  

 

Обертання проти годинної стрілки 0937 3.29   Рух з нормальною швидкістю в напрямку стрілки  до встановленого положення

 

1116
3.18   Рух із збільшеною швидкістю в напрямку стрілки від заданого положення

 

1115 3.30  

 

Рух від нульової точки 0940
3.19 Рух із збільшеною швидкістю в напрямку стрілки  до встановленого положення 1117 3.31   Рух від оператора  
3.20  

 

 

Швидкий хід; висока швидкість

0944 3.32  

 

Рух до оператора  

 

А.4. Графічні символи щодо технологічних операцій

п/п

Зобра-

ження

Назва Номер

реєc-трації

ISO/

IEC

 

п/п

Зобра-

ження

Назва Номер

реєc-трації

ISO/

IEC

4.1  

 

Наповнювання 0028 4.15  

 

Охолодження  
4.2  

 

Розбризкування 0073 4.16  

 

Розчеплювання; механічне виведення з дії 0023
4.3  

 

Захисна огорожа закрита 0915 4.17   Зчеплювання; механічне уведення в дію

 

0022
4.4  

 

Захисна огорожа відкрита 0914 4.18   Відкрито, механічно 1120
4.5  

 

Збільшення ширини 0066 4.19   Закрито, механічно 1119
4.6  

 

Зменшення ширини 0067 4.20  

 

Підіймання чи опускання лотка 0074
4.7  

 

Чищення доріжок 0072 4.21  

 

Замикання; затиск 0018
4.8  

 

Вимірювання тиску 0233 4.22   Гальмова пружина відпущена 2448
4.9   Намотування (неперервний матеріал); згортання в рулон (неперервний матеріал)

 

0037 4.23   Розкручування (неперервний матеріал); розгортання (неперервний матеріал) 0038
4.10  

 

Дренування; спорожнювання 0029 4.24   Обдув  
4.11  

 

Переповнювання 0030 4.25   Усмоктування  
4.12  

 

Збільшення температури 0035 4.26   Зміна швидкості тільки після зупинки  
4.13  

 

Зменшення температури 0036 4.27   Зміна швидкості тільки на ходу  
4.14  

 

Відмикання; розтискування 0019 4.28  

 

Змащування 0391

Код УКНД 13.180; 01.080.01

Ключові слова: дизайн, ергономіка, індикатор, орган керування, позначення, графічний символ, кодування.

 

Директор УкрНДІДЕ,

керівник розробки                                                                 В.О. Свірко                        

 

Головний дизайнер проектів,

відповідальний виконавець                                                  А.Л. Рубцов

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницы