Home » Вступ ПРОЕКТУВАННЯ ЦЕНТРІВ КЕРУВАННЯ ЕРГОНОМІЧНЕ Частина 3. Компонування приміщень керування (Опубліковано 06.06.2017 року)

Вступ ПРОЕКТУВАННЯ ЦЕНТРІВ КЕРУВАННЯ ЕРГОНОМІЧНЕ Частина 3. Компонування приміщень керування (Опубліковано 06.06.2017 року)

11064-3 Вступ Завантажити 11064-3-Вступ.doc          ДСТУ EN ISO 11064-3 Завантажити ДСТУ-EN-ISO-11064-3.doc

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

ДСТУ EN ISO 11064-3

(EN ISO 11064-3:1999; АС:2002, IDT; ISO 11064-3:1999; Cor.1:2002,  IDT)

 

ПРОЕКТУВАННЯ ЦЕНТРІВ КЕРУВАННЯ ЕРГОНОМІЧНЕ

Частина 3. Компонування приміщень керування

(Перша редакція)

Видання офіційне

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

20

ПЕРЕДМОВА

 

1 ВНЕСЕНО:  Український НДІ дизайну та ергономіки НАУ, Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка»  (ТК 121)

 

ПЕРЕКЛАД   І   НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ   РЕДАГУВАННЯ:  А. Рубцов;

В. Свірко, канд. психол. наук  (науковий керівник)

 

2  НАДАНО ЧИННОСТІ:  наказ ДП «УкрНДНЦ»  від                   р.  №

 

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 11064-3:1999 Ergonomic design

of control centres. Part 3. Control room layout  (Проектування центрів керування ергономічне. Частина 3. Компонування приміщень керування) і внесений з дозволу CEN, rue Stassart 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN.

 

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4   УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюджування і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

 

ДП «УкрНДНЦ», 20..

ЗМІСТ

С.

 

Національний вступ……………………………………………………………   ІV

Вступ……………………………………………………………………………..    V

1 Сфера застосування…………………………………………………………   1

2 Нормативні посилання………………………………………………………    1

3 Терміни та визначення понять……………………………………………..    2

4 Ергономічне проектування центрів керування

  4.1 Процес компонування приміщення керування……………………….   7

4.2 Загальні положення щодо компонування приміщень керування….   7

4.3 Архітектурні/будівельні рекомендації………………………………….  15

4.4 Розташування автоматизованих робочих місць…………………….   21

4.5 Загальні відеотермінали поза межами автоматизованого

робочого місця……………………………………………………………..  27

4.6 Рух персоналу і доступ для обслуговування…………………………  31

Додаток А. Приклади компоновок приміщення керування………………  37

Додаток В. Міжнародні антропометричні дані……………………………… 49

Бібліографія……………………………………………………………………… 50

Додаток ZА Нормативні посилання на міжнародні публікації

та відповідні європейські стандарти…………………………. 52

Додаток НА Перелік національних стандартів, ідентичних

з європейськими та міжнародними стандартами,

посилання на які є в цьому стандарті………………………… 53

 

 

 

 


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 11064-3_______               (EN ISO 11064-3:1999; АС:2002, IDT; ISO 11064-3:1999; Cor.1:2002,  IDT) «Проектування центрів керування ергономічне. Частина 3. Компонування приміщень керування», прийнятий методом перекладу, – ідентичний щодо EN ISO 11064-3:1999 (версія en) «Ergonomic design of control centres. Part 3. Control room layout» (ISO 11064-3:1999; Cor.1:2002,  IDT).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ISO 11064» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані»» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділу «Нормативні посилання» та у «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN ISO 11064-3:1999 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— скорочення «VDU» у тексті замінено на відповідний термін «відеотермінал»;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів, ідентичних з європейськими та міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті).

У цьому стандарті є посилання на міжнародний стандарт, який не прийнято в Україні як національний: IEC 964:1989.

EN 1005 складається з восьми частин під загальною назвою «Проектування центрів керування ергономічне»:

— Part 1: Principle for the design of control centres. (Частина 1. Принципи проектування);

— Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery (Частина 2. Принципи організації блоків керування);

— Part 3: Control room layout (Частина 3. Компонування приміщення керування);

— Part 4: Workstation layout and dimensions (Частина 4. Компонування та розміри автоматизованих робочих місць);

— Part 5: Displays and controls (Частина 5. Індикатори та органи керування);

— Part 6: Environmental requirements for control centres (Частина 6. Вимоги до середовища центрів керування);

— Part 7: Principles for the evaluation of control centres (Частина 7. Принципи оцінювання центрів керування)

— Part 8: Ergonomic requirements for specific applications (Частина 8. Ергономічні вимоги для конкретних додатків).

Копії нормативних документів, на які наведено посилання в цьому стандарті, можна замовити в Національному фонді нормативних документів.

 


ВСТУП

Цей стандарт встановлює ергономічні вимоги, рекомендації та настанови щодо компонування приміщень керування.

Вимоги користувачів та процеси їхнього врахування на всіх етапах проектування є центральною темою цього стандарту. Загальна стратегія врахування вимог користувачів для проектування приміщень керування, яка має бути адаптована під час проектування конкретного об’єкта, представлена ​​в ISO 11064-1.

ISO 11064-2 містить настанови з проектування і планування приміщень керування щодо його допоміжних зон. Вимоги до проектування автоматизованих робочих місць, індикаторів і органів керування, а також до фізичного робочого середовища подані в стандартах від  ISO 11064-4 до  ISO 11064-6. Принципи оцінювання розглянуті в ISO 11064-7.

Стандарти від ISO 11064-1 до ISO 11064-7 поширюються на загальні принципи ергономічного проектування і застосовні до ряду галузей промисловості  і постачання послуг. ISO 11064-8 поширюється на конкретні вимоги, прийнятні у відповідних конкретних сферах застосування. Вимоги, подані в ISO 11064-8, мають розглядатися спільно із стандартами  від      ISO 11064-1 до ISO 11064-7.

Основні переваги від цього стандарту будуть отримувати оператори приміщень керування та інші користувачі. Потребами цих користувачів зумовлені ці ергономічні вимоги, які використовують розробники міжнародних стандартів. Хоча малоймовірно, що кінцевий користувач буде читати цей стандарт і навіть знати про його існування, його застосування має надати користувачам інтерфейсів, які більш зручні у використанні, і робоче середовище, яке більш відповідає експлуатаційним
вимогам. Це повинно сприяти розробленню вирішень, які дозволять звести до мінімуму помилки і підвищити продуктивність праці.

Для визначення розмірів конструкції, використовують формули, в які треба вставити антропометричні дані користувачів відповідної групи населення. Таблиця антропометричних даних надана в додатку B.

Страницы