Home » Вступ ЕРГОНОМІЧНІ ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХІЧНОЇ РОБОЧОЇ НАВАНТАГИ Частина 3. Принципи і вимоги, що стосуються методів вимірювання та оцінювання ДСТУ EN ISO 10075-3: (EN ISO 10075-3:2004, IDT; ISO 10075-3:2004, IDT) (Опубліковано 07.08.2017 року)

Вступ ЕРГОНОМІЧНІ ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХІЧНОЇ РОБОЧОЇ НАВАНТАГИ Частина 3. Принципи і вимоги, що стосуються методів вимірювання та оцінювання ДСТУ EN ISO 10075-3: (EN ISO 10075-3:2004, IDT; ISO 10075-3:2004, IDT) (Опубліковано 07.08.2017 року)

10075-3 Вступ         ДСТУ EN ISO 10075-3

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

 

 

 

ДСТУ EN ISO 10075-3:

(EN ISO 10075-3:2004, IDT; ISO 10075-3:2004, IDT)

ЕРГОНОМІЧНІ  ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕННЯ  ПСИХІЧНОЇ РОБОЧОЇ НАВАНТАГИ

Частина 3. Принципи і вимоги, що стосуються методів вимірювання та оцінювання

(Перша редакція)

 

 

Видання офіційне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

20

ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка»  (ТК 121)

 

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:  наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»  від                           р.  №

 

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 10075-3:2004 Ergonomic  principles related to mental workload — Part 3: Principles and requirements concerning methods for measuring and assessing mental workload             (ISO 10075-3:2004) (Ергономічні  принципи визначення  психічної робочої навантаги. Частина 3.  Принципи і вимоги, що стосуються методів вимірювання та оцінювання психічної робочої навантаги                         (ISO 10075-3:2004)) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN.

 

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

 

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

 

5   УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

 

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюджування і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без дозволу                 ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

 

ДП «УкрНДНЦ», 20..

ЗМІСТ

                                                                                                                      С.

Вступ……………………………………………………………………………..

Національний вступ……………………………………………………………    ІV

1 Сфера застосування…………………………………………………………    1

2 Нормативні посилання……………………………………………………….    1

3 Терміни та визначення понять………………………………………………   3

4 Вимірювання та оцінювання психічної робочої навантаги……………..   5

4.1 Загальні принципи…………………………………………………………   5

4.2. Вимоги до процедур………………………………………………………   9

4.3. Кількісні вимоги до вимірювальних інструментів……………………  15

4.4 Bимоги до  документації………………………………………………….  20

Додаток А (довідковий) Додаткова інформація стосовно

узагальнюваності…………………………………………………..  23

Додаток В (довідковий) Контрольний перелік для вибору

інструмента………………………………………………………….  25

Бібіліографія……………………………………………………………………… 26

 

 

 


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 10075-3:______                   (EN ISO 10075-3:2004, IDT; ISO 10075-3:2004, IDT)  «Ергономічні  принципи визначення  психічної робочої навантаги. Частина 3.  Принципи і вимоги, що стосуються методів вимірювання та оцінювання психічної робочої навантаги», прийнятий методом перекладу, – ідентичний щодо                  EN ISO 10075-3:2004  (версія en) «Ergonomic  principles related to mental workload — Part 3: Principles and requirements concerning methods for measuring and assessing mental workload (ISO 10075-3:2004)».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ISO 10075»  замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у розділу «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою.

EN ISO 10075  складається з трьох частин під загальною назвою «Ергономічні  принципи визначення  психічної робочої навантаги»:

— Part 1: General terms and definitions. (Частина 1. Принципи проектування);

— Part 2: Design principles (Частина 2. Принципи організації блоків керування);

— Part 3: Control room layout (Частина 3. Принципи і вимоги, що стосуються методів вимірювання та оцінювання психічної робочої навантаги).

У цьому стандарті є посилання на міжнародний стандарт                  ISO 10075-1, який не прийнято в Україні як національний.

Міжнародні стандарти ISO 6385, ISO 9241-11 та ISO 10075-2   упроваджено в Україні як національні стандарти  ДСТУ EN ISO 6385:2005 Ергономічне проектування робочих систем. Основні принципи                     (EN ІSO 6385:2004, ІDT),  ДСТУ ISO 9241-11:2006 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 11. Настанови щодо прийнятності у використанні (ІSO 9241-11:1998, ІDT) та                            ДСТУ EN ISO 10075-2:2004 Ергономічні принципи визначання психічної робочої навантаги. Частина 2. Принципи проектування                                (EN ІSO 10075-2:2000, ІDT) , відповідно.

Копії нормативних документів, на які наведено посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП

У цьому стандарті надано окрему інформацію стосовно конструювання, оцінювання та вибору вимірювальних інструментів для оцінювання психічної робочої навантаги, як встановлено в ISO 10075 та ISO 10075-2. Знання понять, обговорюваних в цих двох документах, потрібно для розуміння положень цього стандарту.

Оскільки психічна робоча навантага є частиною загальної робочої навантаги, користувачі цього стандарту також мають бути знайомі з поняттями та положеннями, наданими в ISO 6385. Метою цього стандарту є надання інформації для розроблення вимірювальних приладів, за технічними характеристиками яких  на основі певної процедури оцінюють їх прийнятність у використанні як вимірювального інструменту для оцінювання психічної робочої навантаги.

Цей стандарт встановлює вимоги до інструментів, що вимірюють різні параметри психічної робочої навантаги, але не встановлює методи, які треба використовувати, наприклад психологічне шкалювання або
психофізіологічні методи. Вибір інструментів для використання може бути полегшено наданням відповідної інформації.

Страницы