Home » Вступ ПРОЕКТУВАННЯ ЦЕНТРІВ КЕРУВАННЯ ЕРГОНОМІЧНЕ Частина 7. Принципи оцінювання центрів керування ДСТУ EN ISO 11064-7 (EN ISO 11064-7:2006, IDT) (Опубліковано 07.08.2017 року)

Вступ ПРОЕКТУВАННЯ ЦЕНТРІВ КЕРУВАННЯ ЕРГОНОМІЧНЕ Частина 7. Принципи оцінювання центрів керування ДСТУ EN ISO 11064-7 (EN ISO 11064-7:2006, IDT) (Опубліковано 07.08.2017 року)

11064-7 Вступ           ДСТУ ЕN ISO 11064-7

НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

ДСТУ EN ISO 11064-7

(EN ISO 11064-7:2006, IDT)

 

ПРОЕКТУВАННЯ ЦЕНТРІВ КЕРУВАННЯ ЕРГОНОМІЧНЕ

Частина 7. Принципи оцінювання центрів керування

(Перша редакція)

Видання офіційне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

20

 

ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та  ергономіка»  (ТК 121)

 

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:  наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»  від                           р.  №

 

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 11064-7:2006 Ergonomic    design of control centres. Part 7. Principles for the evaluation of control centres

(Проектування центрів керування ергономічне. Частина 7. Принципи оцінювання центрів керування) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN.

 

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

 

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

 

5   УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

 

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюджування і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без дозволу                 ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

 

ДП «УкрНДНЦ», 20..


 

ЗМІСТ

С.

Національний вступ……………………………………………………………   ІV

Вступ……………………………………………………………………………..    V

1 Сфера застосування…………………………………………………………   1

2 Нормативні посилання………………………………………………………    1

3 Терміни та визначення понять……………………………………………..    2

4 Вимоги та рекомендації щодо процесу оцінювання

4.1 Загальні питання верифікації та валідації

4.2 План верифікації та валідації

4.3 Межі верифікації та валідації

4.4 Критерії верифікації та валідації

4.5 Верифікація та валідація вхідних документів

4.6 Група  верифікації та валідації

4.7 Верифікація та валідація ресурсів

4.8 Методи верифікації та валідації

4.9 Показники верифікації та валідації

4.10 Результати верифікації та валідації

Додаток А (довідковий) Контрольний перелік процесу верифікації

та валідації

Додаток В (довідковий) Процес оцінювання

Додаток С (довідковий) Методи оцінювання

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 11064-7:______                   (EN ISO 11064-7:2006, IDT) «Проектування центрів керування ергономічне. Частина 7. Принципи оцінювання центрів керування», прийнятий методом перекладу, – ідентичний щодо EN ISO 11064-7:2006 (версія en) «Ergonomic    design of control centres. Part 7. Principles for the evaluation of control centres».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ISO 11064»  замінено на «цей стандарт»;

— з тексту видалено абревіатури V&V, HED, HIS, HFE, PRA, HRA  як такі, що не мають аналогів в українській мові; замість них застосовано відповідні словосполучення: «верифікація та валідація»; «невідповідність техніки характеристикам людини», інтерфейс «людина-система», «урахування людського чинника», «оцінювання ймовірності ризику», «оцінювання надійності людини»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до ISO 11064-7:2006 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у розділу «Нормативні посилання» та у «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою.

ISO 11064  складається з восьми частин під загальною назвою «Проектування центрів керування ергономічне»:

— Part 1: Principle for the design of control centres. (Частина 1. Принципи проектування);

— Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery (Частина 2. Принципи організації блоків керування);

— Part 3: Control room layout (Частина 3. Компонування приміщення керування);

— Part 4: Workstation layout and dimensions (Частина 4. Компонування та розміри автоматизованих робочих місць);

— Part 5: Displays and controls (Частина 5. Індикатори та органи керування);

— Part 6: Environmental requirements for control centres (Частина 6. Вимоги до середовища центрів керування);

— Part 7: Principles for the evaluation of control centres (Частина 7. Принципи оцінювання центрів керування);

— Part 8: Ergonomic requirements for specific applications (Частина 8. Ергономічні вимоги для конкретних додатків).

У цьому стандарті є посилання на IEC 60964 та IEC 61771, які не прийнято в Україні як національні.

Міжнародні стандарти ISO 9000, ISO 9241-11, ISO 11064-1 та           ISO 13407 упроваджено в Україні як національні стандарти                    ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT)  Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів, ДСТУ ISO 9241-11:2006  Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 11. Настанови щодо прийнятності у використанні (ІSO 9241-11:1998, ІDT),   ДСТУ ISO 11064-1:2009     Проектування центрів керування ергономічне. Частина 1. Принципи проектування (ІSO 11064-1:2000, ІDT) і                     ДСТУ EN ISO 13407:2007 Людиноцентричні процеси проектування діалогових систем (EN ІSO 13407:1999, ІDT), відповідно.

Копії нормативних документів, на які наведено посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

 

ВСТУП

        

Цей стандарт встановлює ергономічні вимоги, рекомендації та настановні принципи щодо оцінювання центрів керування.

Вимоги користувачів та процеси, призначені для врахування їх потреб на всіх етапах проектування – основна тема цього стандарту. Загальну стратегію врахування вимог користувачів наведено в ІSО 11064-1.

У ISO 11064-2 наведено настанови з проектування і планування приміщень центру керування щодо його допоміжних зон. В ISO 11064-3 надано всі вимоги та рекомендації щодо компонування приміщень керування. Вимоги до проектування автоматизованих робочих місць, індикаторів і органів керування, а також до фізичного робочого середовища надано в стандартах від  ISO 11064-4 до  ISO 11064-6.

Різні частини ISO 11064 поширюються на загальні принципи ергономічного проектування і застосовні до ряду галузей промисловості  і постачання послуг.

Користувачами цього стандарту можуть бути, наприклад, керівники проектів, інженери з приймання об’єктів, покупці, постачальники та регулюючі органи.

Основні переваги від цього стандарту будуть отримувати оператори приміщень керування та інші користувачі. Потребами цих користувачів зумовлені ці ергономічні вимоги, які використовують розробники міжнародних стандартів. Хоча малоймовірно, що кінцевий користувач буде читати цей стандарт і навіть знати про його існування, його застосування має надати користувачам інтерфейси, які зручніші у використанні, і робоче середовище, яке більш відповідає експлуатаційним вимогам. Це повинно сприяти розробленню рішень, які дозволять звести до мінімуму помилки і підвищити продуктивність праці.

Терміни «людський чинник» і «ергономіка» в ISO 11064 взаємозамінні та вважаються синонімами.

Страницы