Home » Вступ Безпечність машин ФІЗИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ Частина 5. Оцінювання ризику повторюваного маніпулювання з високою частотою ДСТУ EN 1005-5 (EN 1005-5:2007, IDT) (Опубліковано 21.08.2017 року)

Вступ Безпечність машин ФІЗИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ Частина 5. Оцінювання ризику повторюваного маніпулювання з високою частотою ДСТУ EN 1005-5 (EN 1005-5:2007, IDT) (Опубліковано 21.08.2017 року)

Вступ 1005-5 Завантажити Вступ 1005-5 ДСТУ EN 1005-5                               ДСТУ EN 1005-5 Завантажити Вступ 1005-5 ДСТУ EN 1005-5

НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

ДСТУ EN 10055

(EN 10055:2007, IDT)

 

Безпечність машин 

ФІЗИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ

Частина 5. Оцінювання ризику повторюваного маніпулювання

з високою частотою

(Перша редакція)

 

 

Видання офіційне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

20

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та  ергономіка»  (ТК 121)

 

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:  наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»  від                           р.  №

 

3 Національний стандарт відповідає EN 1005-5:2007 Safety of machinery. Human physical performance. Part 5. Risk assessment for repetitive handling at high frequency  (Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 5. Оцінювання ризику повторюваного маніпулювання з високою частотою) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN.

 

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

 

5   УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюджування і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без дозволу                 ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

 

ДП «УкрНДНЦ», 20..


 

ЗМІСТ

                                                                                                                   С.

Національний вступ……………………………………………………………  VІІ

Вступ……………………………………………………………………………..    ІХ

1 Сфера застосування…………………………………………………………   1

2 Нормативні посилання………………………………………………………    1

3 Терміни та визначення понять……………………………………………..    3

4 Скорочення……………………………………………………………………    4

5 Вимоги…………………………………………………………………………     5

5.1 Застосування стандартів, що стосуються цього документа……..     5

5.2 Загальні аспекти…………………………………………………………     5

5.3 Оцінювання ризику………………………………………………………     7

5.3.1 Загальні положення………………………………………………     7

5.3.2 Ідентифікація небезпеки…………………………………………   11

5.3.3 Обчислення та просте оцінювання ризиків

повторюваного маніпулювання, пов’язаного з машинами,

з високою частотою (метод 1)……………………………………  12

5.3.4 Детальне оцінювання ризику повторюваного

маніпулювання, пов’язаного з машинами, з високою

частотою. Зменшення ризику та аналіз можливостей

зменшення ризику  (метод 2)……………………………………   14

6 Контроль……………………………………………………………………….    22

7 Інформація для користувача……………………………………………….    22

Додаток А (довідковий) Ідентифікація технічних дій……………………..    24

A.1 Загальні положення…………………………………………….    24

A.2 Приклади ідентифікації та підрахунку технічних дій………    27

A.2.1 Приклад 1. Піднімання і розташування (таблиці A.2

і A.3)…………………………………………………………..   27

 

A.2.2 Приклад 2. Захоплення і розташування з передачею

з однієї руки в іншу та  візуальний контроль

(таблиця А.4)…………………………………………………  28

A.2.3 Приклад 3. Захоплення і розташування під час

перенесення вантажу (таблиця A.5)…………………….  29

A.2.4 Приклад 4. Циклічне використання інструменту

з повторюваними та однаковими діями (таблиця A.6)… 30

A.2.5 Приклад 5. Технічні дії, не виконувані в кожному

циклі (таблиця A.7)……………………………………………  31

Додаток В (довідковий) Положення та типи рухів……………………………  32

Додаток С (довідковий) Зусилля……………………………………………….   38

С.1 Загальні положення……………….…………………………..   38

С.1.1 Вступ……………………………………………………..    38

C.1.2 Процедура 1.  Біомеханічний підхід, що базується

на розподілі зусиль групою користувачів…………..   39

С.2 Процедура 2. Психофізичний підхід з використанням

шкали Борга CR-10……………………………………………   41

Додаток D (довідковий) Зв’язок між показником OCRA та появою

пов’язаних з роботою скелетно-м’язових розладів верхніх

кінцівок  (UL-WMSDs). Критерії класифікації результатів

та моделі прогнозування………………………………………….   44

D.1 Загальні положення……………….…………………………..   44

D.2 Значення показника OCRA, зони нараження

та відповідні дії………………………………………………….  48

Додаток E (довідковий) Вплив моделі періодів відновлення

та тривалості робочого часу у разі визначення загальної

кількості стандартних технічних дій (RTA) за зміну

і, відповідно,  показника OCRA…………………………………..  50

 

Додаток F (довідковий) Приклад застосування зменшення ризику

в аналізі монозавдання……………………………………………   53

F.1 Вступ……………………………………………………………..   53

F.2 Загальні положення: технічні характеристики завдання…  53

F.3 Визначення небезпеки…………………………………………  56

F.4 Метод 1…………………………………………………………..   56

F.4 Метод 2…………………………………………………………..   56

F.5.1 Опис незручних положень і рухів й оцінювання

відповідного коефіцієнту положень (PoM)……………   56

F.5.2 Коефіцієнт повторюваності (ReM)……………………..    60

F.5.3 Обчислення середнього рівня зусилля та

відповідного коефіцієнту зусилля (FoM)……………….   61

F.5.4 Визначення коефіцієнту періоду відновлення (RcM)

та коефіцієнту тривалості (DuM)…………………………   62

F.5.5 Розрахунок базової повторюваності технічних дій

за хвилину (RF)……………………………………………..   63

F.5.6 Обчислення показника OCRA……………………………   64

F.5.7 Розрахунок показника OCRA, якщо потрібно оцінити

тривалість повторюваного завдання……………………   64

F.5.8 Рішення щодо зниження рівня ризику………………….    67

Додаток G (довідковий) Визначення та кількісний аналіз додаткових

чинників ризику……………………………………………………..    75

Додаток Н (довідковий) Оцінювання ризиків за методом 2 під час

розроблення «багатозадачних» завдань………………………   78

H.2 Приклад застосування. Оцінювання повторюваних

завдань на машині…………………………………………..   80

H.2.1 Опис характеристик двох завдань…………………  80

H.2.2 Визначення відповідних коефіцієнтів……………..   81

H.2.3 Аналіз монозавдання окремо для завдань A та B.

Обчислення загальної кількості фактичних

технічних дій (ATA) в завданні A (таблиця H.3) і

завданні B (таблиця H.4)…………………………….   81

 H.2.4 Аналіз монозавдання:  обчислення загальної

кількості базових технічних дій в межах зміни

у завданні A (таблиця H.5) та завданні B

(таблиця H.6)…………………………………………….  84

H.2.5 Аналіз монозавдання: обчислення показника

OCRA у завданні A (таблиця H.5) та завданні B

(таблиця H.6)……………………………………………..   85

H.3 Аналіз багатозадачних завдань……………………………..   87

H.3.1 Визначення загальної кількості фактичних

технічних дій  у завданні A та завдання B

(таблиця H.7)……………………………………………   87

Н.4 Висновок…………………………………………………………   91

Бібліографія……………………………………………………………………….   92

Додаток НА (довідковий)  Перелік національних стандартів,

ідентичних  з європейськими та міжнародними

стандартами, посилання на які є в цьому стандарті………..   97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1005:20___ (EN 1005-5:2007, IDT) «Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 5. Оцінювання ризику повторюваного маніпулювання з високою частотою», прийнятий методом перекладу, – ідентичний щодо EN 1005-5:2007 (версія en) «Safety of machinery. Human physical performance. Part 5. Risk assessment for repetitive handling at high frequency».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт»  замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до EN 1005-5:2007 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у розділу «Нормативні посилання» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів, ідентичних з європейськими та міжнародними стандартами, посилання на які є у цьому стандарті);

— у додатку Е виправлено помилки у познаках RcM і DuM на RcM і DuM , відповідно;

— у назві підпункту F.5.5 додатку F додано відсутнє в терміні «повторюваність технічних дій» слово «повторюваність»;

— у рядку «Базова кількість технічних дій без M » таблиць F.10 і F.16   додатку F вилучено дужки та виправлено помилку у позначці: RСM  на RcM;

— у колонці «Тривалість технічних дій (с)» таблиці Н.3 додатку Н виправлено помилку у позначці: «с» замість  «см/хв»;

— у підпункті Н.3.1 додатку Н у поясненні до формули познаки «FFj» виправлено помилку: «завдання j» замість «завдання і»;

— у таблиці Н.7 додатку Н у рядку «Кількість годин без адекватного періоду відновлення» додано словосполуку «періоду відновлення»;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів  ДСТУ 3651.

У цьому стандарті є посилання на міжнародні та регіональні документи EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2 та CEN Guide 414, які не прийнято в Україні як національні.

Копії нормативних документів, на які наведено посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

 

 

 


ВСТУП

Впродовж життєвого циклу машини від будівництва до демонтажу різні дії, що стосуються машини, можуть вимагати повторюваного маніпулювання з високою частотою. Повторюване маніпулювання з високою частотою може спричинити перенавантаги скелетно-м’язового апарату та ризик виникнення втоми, дискомфорту та скелетно-м’язових розладів. Конструктор машини повинен прагнути до мінімізації цих ризиків для здоров’я, беручи до уваги різні чинники ризику, включаючи частоту дій, зусилля, пози, тривалість, відсутність відновлення та інші додаткові чинники.

Примітка 1. Хоча такі чинники, як тривалість та відсутність періодів відновлення є важливими для оцінювання ризиків стосовно фізичної праці людини на робочому місці, ці чинники контролюють держави-члени відповідно до національного законодавства, договорів з соціальними партнерами та не входять до сфери застосування цього стандарту.

Метод оцінювання ризику в цьому стандарті надає рекомендації конструктору щодо того, як зменшити ризики для здоров’я оператора.

Цей стандарт розроблено відповідно до вимог EN ISO 12100-1, він встановлює рекомендації для користувачів щодо ідентифікації небезпеки від шкоди через перевантаження скелетно-м’язового апарату, а також інструменти для якісного та, до певної міри, кількісного оцінювання ризику. Інструменти оцінювання ризику також вказують, яким чином досягти зменшення ризику. Цей стандарт не стосується ризиків, пов’язаних із нещасними випадками.

Рекомендації, встановлені цим стандартом, базуються на доступних наукових даних  з фізіології та епідеміології роботи вручну. Знання, однак, обмежені, і запропоновані керівні принципи можуть змінюватися відповідно до майбутніх досліджень.

Цей стандарт є стандартом типу B, як зазначено в EN ISO 12100-1.

Положення цього стандарту можуть бути доповнені або змінені стандартом типу С.

Примітка 2. Для машин, на які поширюються стандарти типу С та які було розроблено та побудовано відповідно до положень цього стандарту, положення стандарту типу C мають перевагу над положеннями цього стандарту типу B.

EN 1005 складається з таких частин під загальною назвою «Безпечність машин. Фізичні    можливості    людини»:

Частина 1. Основна термінологія, методологія;

Частина 2. Ручне переміщення  машин та їхніх складових частин;

Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами;

Частина 4. Оцінювання робочих поз і рухів, пов’язаних з машиною;

Частина 5. Оцінювання ризику повторюваного маніпулювання з високою частотою.

Страницы