Home » Вступ Безпечність машин ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ІНДИКАТОРІВ І ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ Частина 3. Органи керування ДСТУ EN 894-3: (EN 894-3:2000 + A1:2008, IDT) (Опубліковано 29.09.2017 року)

Вступ Безпечність машин ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ІНДИКАТОРІВ І ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ Частина 3. Органи керування ДСТУ EN 894-3: (EN 894-3:2000 + A1:2008, IDT) (Опубліковано 29.09.2017 року)

894-3 Вступ Завантажити DSTU EN 894-3                               DSTU EN 894-3 Завантажити DSTU EN 894-3

НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

ДСТУ EN 894-3:
 (EN 894-3:2000 + A1:2008, IDT)
 

Безпечність машин

ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ

ІНДИКАТОРІВ І ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ

Частина 3. Органи керування

 

(Перша редакція)

 
 
 
Видання офіційне

 

 

 

 

 

 

 

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

20

 

ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та  ергономіка»  (ТК 121)

 

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:  наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»  від                           р.  №

 

3 Національний стандарт відповідає EN 894-3:2000+A1:2008 Safety of machinery – Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators – Part 3: Control actuators (Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів і органів керування.    Частина 3. Органи керування) і внесений з дозволу CEN, rue Stassart 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN.

 

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

 

5  НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 894-3:2014

 

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюджування і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без дозволу                 ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

 

ДП «УкрНДНЦ», 20..


ЗМІСТ

С.

 

Національний вступ……………………………………………………………    ІV

1 Сфера застосування…………………………………………………………    1

2 Нормативні посилання………………………………………………………    1

3 Терміни та визначення понять……………………………………………..    3

4 Процедура вибирання……………………………………………………….    6

5 Оцінювання завдання та збирання інформації………………………….    6

6 Проміжне вибирання сімейств органів керування………………………  22

7 Визначення прийнятних типів органів керування……………………….  27

8 Додаткова інформація щодо проектування ручних органів

керування………………………………………………………………………  39

Додаток А (довідковий) Приклад використання цього стандарту………  43

Додаток ZВ (довідковий) Зв’язок між цим стандартом та

основними вимогами директиви ЄС 2006/42/EC……………. 48

Додаток НА (довідковий)  Перелік національних стандартів,

ідентичних  з європейськими та міжнародними

стандартами, посилання на які є в цьому стандарті…..….. 49

 

 

 


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 894-3:_____ (EN 894-3:2000+А1 2008, IDT) «Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів і органів керування.    Частина 3. Органи керування», прийнятий методом перекладу, – ідентичний щодо EN 894-3:2000 + А1 2008 (версія en) «Safety of machinery – Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators – Part 3: Control actuators».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 894-3:2014 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів і органів керування.    Частина 3. Органи керування (EN 894-3:2000+A1:2008, ІDT), прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

– слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

– структурні елементи цього стандарту«Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані»» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

– вилучено «Передмову» до EN 894-4:2010 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

– у розділах «Вступ» і «Нормативні посилання» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

–  у розділі 7 вилучено примітку щодо посилання 1, якого у тексті стандарту немає;

– вилучено додаток ZA «Зв’язок між цим стандартом та основними вимогами директиви 98/37/ЄС, зміненої директивою 98/79/EC», оскільки стаття 25 директиви 2006/42/ЄС скасовує дію директиви 98/37/ЄС з 29 грудня 2009 р. (виправлення від 09.06.2006 р.). На час публікації останньої редакції цього стандарту (січень 2008 року) директива 98/37/ЄС ще частково діяла одночасно з новою директивою 2006/42/ЄС, тому посилання на стару директиву в першоджерелі є правочинним, але після її повного скасування 29 грудня 2009 року будь-які посилання на директиву 98/37/ЄС не є правочинними;

– долучено довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів, ідентичних з європейськими та міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті».

EN 894 складається з чотирьох частин:

– Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators (Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування);

– Part 2: Displays (Частина 2. Індикатори);

– Part 3: Control actuators (Частина 3. Органи керування);

– Part 4: Location and arrangement of displays and control actuators (Частина 4. Розміщення та компонування індикаторів і органів керування).

Міжнародний стандарт ISO 447  в Україні не прийнято як національний.

Копії нормативних документів, на які наведено посилання в цьому стандарті, можна замовити в Національному фонді нормативних документів.

 

Страницы