Home » Вступ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ. ЕРГОНОМІЧНІ ПРИНЦИПИ ДСТУ EN 13921:20_ (EN 13921:2007) (Опубліковано 05.10.2017 року)

Вступ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ. ЕРГОНОМІЧНІ ПРИНЦИПИ ДСТУ EN 13921:20_ (EN 13921:2007) (Опубліковано 05.10.2017 року)

ДСТУ EN Вступ 13921 Завантажити ДСТУ EN 13921                               ДСТУ EN 13921 Завантажити ДСТУ EN 13921

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 13921:20_

(EN 13921:2007)

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ.

ЕРГОНОМІЧНІ ПРИНЦИПИ

(Перша редакція)

Видання офіційне

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

20__

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

 • РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

 

 • ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від №

 

 • Національний стандарт відповідає EN 13921:2007 Personal protective equipment – Ergonomic principles (Засоби індивідуального захисту. Ергономічні принципи) і внесений з дозволу CEN, rue Stassart 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN.

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

 

 • Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

 

 • УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

 

 

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати

задля розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання

цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації

без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

 

ДП «УкрНДНЦ», 20_

ЗМІСТ

С.

Національний вступ…..……………………………………………………………..VІ

Вступ………………………………………………………………………..…………VII

 • Сфера застосування ……………………………………………………………1
 • Нормативні посилання……………………………………………….………..…1
 • Терміни та визначення понять………………………………………………….2
 • Фактори, що мають бути розглянуті при загальному визначенні ергономічних вимог ……………………………………………………………….5
  • Загальні положення………………………………………………….………..5
  • Об’єднання продуктивності та ергономічних вимог..…………………….5
  • Фактори, що мають бути розглянуті при визначенні кращого ергономічного рішення………………….………………………………..…..6
   • Загальні вимоги……………………………………………….…….…6
   • Фактори, що мають бути розглянуті при визначенні оптимального рівня захисту, який буде забезпечений…………………7
   • Фактори, що мають бути розглянуті при визначенні оптимальної практичності………………………………………………….…7
   • Фактори для вимірювання фізіологічного впливу засобів індивідуального захисту……………………………………………..………8
  • Фактори, що мають бути розглянуті під час встановлення вимог до засобів індивідуального захисту для можливості приведення їх до відповідності та відповідної фіксації на тілі…………………………….…9
  • Фактори, що мають бути розглянуті при визначенні вимог до засобів індивідуального захисту з метою забезпечення, що вони не подразнюють або не викликають дискомфорт………………………….10
  • Фактори, що мають бути розглянуті при визначенні вимог до засобів індивідуального захисту з урахуванням їх антропометричних факторів.…11
  • Фактори, що мають бути розглянуті із зазначенням вимог до засобів індивідуального захисту з урахуванням їх біомеханічних характеристик….……………………………………………………………..12

4.7.1Загальні вимоги…………………………………………………………12

4.7.2 Розподіл ваги………………………………………………………..…13

4.7.3 Обмеження та перешкода руху…………………………………..…14

4.7.4 Стирання або здавлювання шкіри та внутрішніх органів……….14

4.7.5 Посилення вібрації…………………………………………………….14

4.8. Фактори, що мають бути розглянуті при визначенні вимог до засобів індивідуального захисту з урахуванням їх теплових характеристик………………………………………………………………….15

4.8.1 Загальні вимоги…………………………………………………….….15

4.8.2 Теплові характеристики матеріалів та укомплектованих засобів індивідуального захисту……………………………………………………………16

4.9 Фактори, що мають бути розглянуті під час встановлення вимог до засобів індивідуального захисту з урахуванням їх сенсорних ефектів.……17

4.9.1 Загальна інформація…………………………………………………..17

4.9.2 Зір…………………………………………………………………..…….18

4.9.3 Слух………………………………………………………………….…..19

4.9.4 Смак або нюх……………………………………………………………19

4.9.5 Дотик або інші контакти зі шкірою……………………………………19

5 Процедура верифікації відповідності ергономічним характеристикам….20

 • Загальний підхід………………………………………………………………20

5.2 Вибір відповідного типу випробування…………………………………..21

5.3 Оцінювання антропометричних характеристик засобів індивідуального захисту та їх впливу на користувача…………………………22

5.4 Оцінка біометричних характеристик засобів індивідуального

захисту та їх впливу на користувача…………………………………………..23

5.4.1 Загальна інформація……………………………………………….…23

5.4.2 Вага………………………………………………………………………23

5.4.3 Обмеження рухів………………………………………………………25

5.4.4 Стискання……………………………………………………………….26

5.4.5 Вібрація………………………………………………………………….26

5.5 Оцінка температурних характеристик засобів індивідуального

захисту та їх вплив на користувача……………………………………..….…26

5.5.1 Загальна інформація…………………………………………………..26

5.5.2 Можливі методи випробувань температурних характеристик….27

5.6 Оцінка органолептичних характеристик засобів індивідуального захисту та їх впливу на користувача…………………………………………..29

5.6.1 Загальна інформація……………………………..……………………29

5.6.2 Візуальні аспекти, пов’язані із засобами індивідуального захисту………………………………………………………………………….29

5.6.2.1 Поле зору………………………………………………………….29

5.6.2.2 Гострота зору………………………………………………….…30

5.6.2.3 Погіршення зору під час використання………………………31

5.6.3 Слухові аспекти засобів індивідуального захисту………….….…31

5.6.3.1 Акустичні характеристики засобів індивідуального захисту………………………………………………………………….….31

5.6.3.2 Оцінка порушення мови або слухових попереджувальних сигналів………………………………………………………………..……32

5.6.4 Смакові або нюхові аспекти засобів індивідуального захисту…32

5.6.5 Аспекти засобів індивідуального захисту, пов’язані з

контактами зі шкірою………………………………………………………….33

5.6.5.1 Подразнюючі ефекти……………………………………………33

5.6.5.2 Тактильні ефекти………………………………………………..33

ДОДАТОК A (інформативний) Ергономічне оцінювання засобів індивідуального захисту з використанням панелі суб’єктів випробувань……………………………………………………………..35

Додаток ZA (інформативний) Взаємозв’язок між цим європейським стандартом та основними вимогами Директиви ЄС 89/686……..43

Бібліографія………………………………………………………………………….44

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13921:20__ (EN 13921:2007) «Засоби індивідуального захисту. Ергономічні принципи», прийнятий методом перекладу, –  ідентичний щодо EN 13921:2007 (версія en) «Personal protective equipment – Ergonomic principles» (EN 13921:2007, IDT).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні – ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 13921:2015 «ДСТУ EN 13921:2015 (EN 13921:2007, IDT) «Засоби індивідуального захисту. Ергономічні принципи».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;
 • структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;
 • вилучено «Передмову» до EN 13921:2007 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;
 • у розділах «Нормативні посилання» та «Бібліографія» наведено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;
 • скорочення «РРЕ» у тексті замінено на відповідний термін «засоби індивідуального захисту»;
 • долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів, ідентичних з європейськими та міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті).

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

 

ВСТУП

Цей стандарт забезпечує рекомендації для розробників стандартів для визначення ергономічних вимог засобів індивідуального захисту.

Ергономіка полягає в застосуванні наукових методів та відповідних даних для проектування машин, обладнання, навколишнього середовища та систем, які використовуються людьми. Успішне використання ергономіки в проектуванні засобів індивідуального захисту підвищить прийнятність засобів індивідуального захисту та завдяки цьому покращить безпеку, здоров’я, продуктивність та ефективність користувача.

Засоби індивідуального захисту використовуються в ситуаціях, де був виявлений ризик для здоров’я або безпеки. Пріоритетне рішення – це зменшення ризику до нуля та таким чином усунення необхідності використання засобів індивідуального захисту. Якщо це неможливо, загроза повинна бути зменшена так, щоб засоби індивідуального захисту, які застосовуються практично, могли звести до мінімуму ризик для людей, які зазнають цієї небезпеки. В деяких робочих умовах деякі засоби індивідуального захисту можуть бути більш зручними, ніж їх відсутність та не розглядатися як додаткова вага (наприклад взуття). Побічні ефекти використання засобів індивідуального захисту можуть сягати від незручності до серйозних обмежень та фізичного навантаження. Застосування ергономічних принципів до засобів індивідуального захисту дозволяє оптимізувати баланс між захистом та зручністю у використанні.

Деякі аспекти конструювання та технічних характеристик засобів індивідуального захисту вимагають спеціальних знань  специфічної роботи, де використовується обладнання; специфічної небезпеки від якої засоби індивідуального захисту повинні бути ефективними або специфічних питань ергономіки. Незважаючи на те, що цей стандарт охоплює багато аспектів, розробники стандартів повинні усвідомлювати, що неможливо очікувати ідентифікацію всіх можливих вірогідних моментів для яких будуть необхідними ергономічні вимоги та методи випробувань в стандартах. Це залишиться відповідальністю відповідних експертів, ідентифікувати та визначити кількість ризиків в роботі та передбачити потенціальні проблеми ергономіки, та таким чином гарантувати, що засоби індивідуального захисту відповідають технічним вимогам та являються придатними для призначених цілей в усіх відношеннях.

З практичних міркувань цей стандарт представляє фактори ергономіки окремо.  Проте слід визнати, що загальна прийнятність елементу засобів індивідуального захисту буде визначено об’єднанням цих та інших факторів для індивідуального користувача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницы