Home » Безпечність машин РОЗМІРИ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів для доступу до робочих місць у машинах ДСТУ EN 547-1 (EN 547-1:1996+А1:2008, IDT) (Опубліковано 01.11.2017 року)

Безпечність машин РОЗМІРИ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів для доступу до робочих місць у машинах ДСТУ EN 547-1 (EN 547-1:1996+А1:2008, IDT) (Опубліковано 01.11.2017 року)

547-1 Вступ Завантажити ДСТУ EN 547-1                               ДСТУ EN 547-1 Завантажити ДСТУ EN 547-1

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність машин

РОЗМІРИ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА

Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів

для доступу  до робочих місць  у машинах

Safety of machinery

HUMAN BODY MEASUREMENTS

Part 1. Principles for determining the dimensions required for openings

for whole body access into machinery

                                                                                   Чинний від___________

        

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює розміри отворів для доступу, що  їх застосовують в машинах, які відповідають визначенню в EN 292-1. У цьому стандарті установлено розміри, для яких застосовні значення, наведені в EN 547-3. Значення розмірів додаткового простору наведено в додатку А. Цей стандарт розроблено переважно для стаціонарних машин; для рухомих машин має бути визначено додаткові окремі вимоги.

Розміри  проходів ґрунтуються на застосуванні значень для 95 чи 99 перцентилів користувачів. Значення для 99 перцентиля застосовують для аварійних виходів.

Антропометричні дані, наведені в EN 547-3, ґрунтуються на статичних розмірах неодягнених людей і не враховують рухи тіла, одяг, оснастку, умови роботи машини чи умови навколишнього середовища.

Цей стандарт встановлює, як антропометричні розміри можна доповнювати відповідними припусками, щоб врахувати ці чинники.

Ситуації, що вимагають запобігання досягання людини небезпечних зон, встановлено в EN 294.

Видання офіційне

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 292-1  Safety of machinery – Basic concepts,  general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

EN 294      Safety of machinery –  Safety  distances to prevent danger zones from being reached by the upper limbs

EN 547-3   Safety of machinery – Human body measurements  –  Part 3: Anthropometric data

EN 614-1  Safety of machinery – Ergonomic design  principles — Part  1 Terminology and general principles

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія

EN 294 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягання небезпечних зон руками

EN 547-3  Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 3. Антропометричні дані

EN 614-1 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи.

3 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Цей стандарт установлює необхідні розміри  отворів для різних положень тіла людини.

Для одержання цих розмірів треба додати до основних антропометричних даних припуски, що забезпечують неутруднений і безпечний доступ і можливість роботи, враховуючи при цьому  аспекти, специфічні для оператора і умов його роботи.

У зв¢язку з цим особливо важливі такі критерії:

а)  можливість вільного проходу людини, на що впливають:

– вид одягу, наприклад легкий чи важкий одяг;

– носіння інструмента, наприклад, для обслуговування чи ремонтних робіт;

– носіння додаткової оснаcтки,  наприклад, засобів індивідуального захисту (наприклад, захисного одягу) чи використання ручних або закріплених на одязі джерел світла;

– вимоги завдання, наприклад, поза, вид і швидкість руху, напрямок погляду, прикладання зусилля;

– частота та  тривалість виконання завдання;

– довжина проходів, наприклад, крізь відносно тонку стінку (стінку ємкості) із простором для  виходу чи крізь тунельний  прохід;

– наявність простору для забезпечення аварійного виходу з небезпечної зони;

– розташування і розмір пристосувань для підтримання тіла, наприклад, підніжок, підлокітників;

  1. b) навколишні умови (наприклад, темрява, жара, шум, вологість);

с) ступінь ризику протягом виконання завдання.

Припуски, що враховують  ці фактори, залежать від особливостей машини та її використання.

Додаток А містить інформацію для практичного застосування цього стандарту.

Додаток В містить інформацію щодо використання умовних позначок розмірів тіла та антропометричних вимірювань.

 

 

4 ОТВОРИ ДЛЯ ПРОХОДУ

Отвір для проходу – це отвір, який забезпечує  рух або вхід людини всім тілом для проведення заходів, наприклад, роботи з органами керування, спостереження за робочим процесом і контролювання результатів роботи.

Цей стандарт установлює мінімальні, а не оптимальні розміри  отворів. Якщо можливо з точки зору безпеки, ці розміри треба збільшити.

Крім того, отвори для проходу мають бути досить великими, щоб дозволити швидкий вихід у разі  небезпеки.

Припуски x і y  для розділів 4.1 – 4.5 наведено в додатку А. Значення для а1, h1 тощо наведено в  EN 547-3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умовні позначки Пояснення розмірів
 

4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвір для горизонтального пересування вперед у випрямленій позі

 

 

 

 

 

 

А

В

 

h1

a1

 

x

y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = h1 (P95[1]) або P991)) + x

 

B = a1 (P95 чи P99) + y

 

Висота отвору

Ширина отвору

 

Зріст

Ширина  між ліктями

 

Припуск на зріст

Припуск до ширини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  

Отвір для горизонтального пересування боком на коротку відстань у випрямленій позі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

В

 

h1

b1

 

x

y

 

 

Не застосовують для аварійного виходу

 

A = h1 (P95) + x

 

B = b1 (P95) + y

 

Висота отвору

Ширина отвору

 

Зріст

Товщина тіла

 

Припуск на зріст

Припуск до ширини

4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вертикальне пересування через тунель з використанням сходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

В

С

 

с1

с2

 

x

 

 

 

 

 

A = c1 (P95 або P99) + x

B = 0,74 x с2 (P95)

C = A + B

 

Ширина отвору [2])

Простір для ноги

Проліт тунелю

 

Довжина стегна

Довжина стопи

 

Припуск до прольоту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

a1

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D = a(P95 або Р99) + y

 

Ширина лазу

 

Ширина між ліктями

 

Припуск до ширини

 

 

 

 

 

 

 

Умовні позначки Пояснення розмірів
 

4.4

 

 

Люк для максимально швидкого пересування

 

 

 

 

А

В

 

 

а1

 

х

 

 

 

A = а1 (P95 або P99) + x

 

Діаметр отвору

Довжина проходу має бути менше ніж 500 мм

 

Ширина між ліктями

 

Припуск

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5

 

Отвір для входу навколішках

 

 

 

 

 

 

А

В

 

b2

 

a1

 

х

у

 

 

A = b2 (P95 або P99) + x

B = a(P95 або P99) + y

 

Висота отвору

Ширина отвору

 

Досяжність попереду

(досяжність при захваті)

Ширина між ліктями

 

Припуск до висоти

Припуск до ширини

 

 

 

 

ДОДАТОК А

(обов’язковий)

 

ЗАСТОСУВАННЯ РОЗМІРІВ НА ПРАКТИЦІ

 

А.0 Вступ

Метою цього додатку є пояснення застосування наведених в цьому стандарті антропометричних розмірів відповідно до принципів ергономіки, безпеки і охорони здоров’я людини.

Цей стандарт надає найменші розміри отворів на основі антропометричних вимірювань, тобто статичних розмірів неодягненої людини.

Наведені в цьому стандарті розміри отворів, що містять припуски, не завжди враховують, наприклад:

— аспекти здоров’я і безпеки, що виникають у разі контакту з краями отвору;

— чи становлять  положення тіла та рухи, яки мають застосовуватися у проході, будь-яку небезпеку для користувача, наприклад у зв’язку з частотою і тривалістю використання проходу людиною;

— чи повинна людина прийняти певну позу, щоб відповідати вимогам завдання до фізичних зусиль без перенавантаги ;

— необхідний простір для використання устатковання, інструментів, а також поранених або людей у несвідомому стані через прохід;

— необхідний простір для ергономічного використання устаткування та інструмента в проході, наприклад для чищення, ремонту та обслуговування;

— засоби індивідуального захисту, що людина може використовувати  під час руху проходом

— простір,  необхідний для входу і виходу з проходу.

 

Якщо під час  проектування проходу враховані ергономічні принципи, це звичайно сприяє ефективній роботі, що економічно вигідно. Наприклад, у більшості випадків час, необхідний для виконання певної роботи збільшується, якщо розмір отвору зменшується.

А.1 Принципи визначення розмірів додаткового простору

Для кожного отвору у цьому стандарті наведено припуски для різних умов, які потрібно врахувати під час визначення прийнятних розмірів конкретних отворів для доступу. За можливості, ці умови визначають припусками, які треба додати до антропометричних розмірів для  гарантування безпеки і здоров’я людини під час користування отвором для доступу. Припуски не додають механічно, оскільки деякі умови перекривають одне одно. Під час проектування певного отвору для доступу потрібно врахувати кожну з нижченаведених умов. Потрібно визначити, які саме з них застосовні та які є найважливішими, потім оцінити усі чинники разом і нарешті визначити  кількісно відповідний загальний припуск для кожного розміру.

А.2 Додатковий  простір для  отворів

А.2.1 Отвори для горизонтального пересування вперед з випрямленим корпусом (див. 4.1)

До антропометричних розмірів, зазначених у EN 547-3, за необхідності треба додавати  такі припуски:

Припуск до висоти х

– основний припуск для рухів тіла…………………………………    50 мм

– швидке ходіння чи біг, часте чи тривале використання……..   100 мм

– туфлі чи важке взуття……………………………………………..     40 мм

– засіб індивідуального захисту, що збільшує розміри

тіла, наприклад, шолом…………………………………………….      60 мм

Припуск до ширини у

– основний припуск для руху тіла…………………………………      50 мм

– швидке ходіння чи біг, часте чи тривале використання…….    100 мм

– робочий одяг……………………………………………………….      20 мм

– одяг, що може бути ушкоджений у разі контакту

із стінками проходу………………………………………………….    100 мм

— важкий зимовий  одяг або захисний одяг……………………..     100 мм

— транспортування пораненого……………………………………     200 мм

А.2.2 Отвори для горизонтального переміщення боком на короткі відстані у випрямленій позі (див. 4.2)

До антропометричних розмірів, зазначених у EN 547-3, за необхідності треба додавати  такі припуски:

Припуски до висоти х і до ширини y

Якщо наявні будь-які з наведених в А.2.1 умов для припусків х та у, треба застосовувати припуски, зазначені там.

А.2.3 Вертикальне пересування  через тунель з використанням сходів (див. 4.3)

До антропометричних розмірів, зазначених у EN 547-3, за необхідності треба додавати  такі припуски:

Припуски до прольоту х  і до ширини y

– основний припуск  для руху тіла…………………………………  100 мм

– робочий одяг…………………………………………………………………….    20 мм

– важкий зимовий  одяг або  захисний одяг……………………….. 100 мм

– засоби індивідуального захисту (за винятком дихального

апарату)………………………………………………………………… 100 мм

А.2.4  Люк для максимально швидкого пересування вперед (див.4.4)

До антропометричних розмірів, зазначених у EN 547-3, за необхідності треба додавати  такі припуски:

Припуск х

Якщо наявні будь-які з наведених в А.2.3 умов для припусків х та у, треба застосовувати припуски, зазначені там.

А.2.5 Отвір для входу навколішках (див. 4.5)

А.2.5.1 До антропометричних розмірів, зазначених у EN 547-3, треба додавати за необхідності припуск до висоти х для огляду попереду під час руху….………………………………………………………………………….  100 мм

А.2.5.2 Припуск до висоти х  і до ширини y

Якщо наявні будь-які з наведених в А.2.3 умов для припусків х та у, треба застосовувати  припуски, зазначені там.

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК В

(довідковий)

 

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ ТІЛА

 

Мета цього додатка – пояснення застосування умовних позначок антропометричних розмірів тіла в цьому стандарті.

Розміри проходів, вхідних отворів, а також  інші фізичні розміри розраховують за формулами,  які містять відповідні розміри тіла й один чи кілька припусків.

Фізичні розміри показані на рисунках і позначені великими літерами A, B, C, D. Літери застосовано по порядку на кожному рисунку. За необхідності використано індекси (нижні

Припуски і розміри тіла на рисунках не зазначені.

Антропометричні розміри позначені маленькими літерами з індексами. Для припусків використано маленькі літери  х та у.

Літери для позначок антропометричних розмірів тіла мають таке загальне значення:

h – зріст людини чи висота частини тіла;

a – ширина тулуба, включаючи руки і плечі, ширина частини тіла;

b – товщина  тіла  чи частини тіла; в окремих випадках застосовано для позначення досяжності попереду;

с – довжина частини чи сегмента тіла.

Індекси (нижні) використано за порядком, що не має великого значення, з таким застереженням. Якщо наведено розмір тіла як в положенні стоячи, так і в положенні  сидячи, то індекс для розміру тіла в положенні стоячи позначено однією цифрою, індекс для відповідного розміру в положенні сидячи позначено числом більше 10.

Якщо наведено розмір тіла в перцентилях, то його записують в дужках  числом процентів з літерою «Р», що йому передує. Визначення антропометричних розмірів, наведені в prEN 979, відповідають міжнародному стандарту ISO/DIS 7250.2. Значення  розмірів тіла наведено в EN 547-3.

Позначки антропометричних розмірів, використані в цьому стандарті, наведено в таблиці В.1. Індекси не охоплюють усі значення, тому що не усі встановлені антропометричні розміри застосовано в цьому стандарті.

Таблиця Б.1 – Умовні позначки та визначення антропометричних  розмірів в цьому стандарті

 

Позначка Назва Визначення

див.  prEN 979

Застосування

див. EN 547-1

h1

a1

b1

b2

 

c1

 

c2

Висота тіла

Ширина між ліктями

Товщина тіла

Досяжність при захваті

(досяжність попереду)

Довжина стегна

(довжина від сідниці до коліна)

Довжина стопи

 

4.1.2

4.2.10

4.1.10

4.4.2

 

4.4.7

 

4.3.7

4.1, 4.2

4.1, 4.3, 4.4, 4.5

4.2

4.5

 

4.3

 

4.3

У графі «Визначення» зазначено відповідний номер пункту  prEN 979 (номер пункту ISO/DIS 7250.2 той самий). У графі «Застосування» зазначено номер пункту, де застосовано розміри.

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК ZВ

(довідковий)

 

ЗВ’ЯЗОК МІЖ ЦИМ СТАНДАРТОМ ТА ОСНОВНИМИ ВИМОГАМИ

ДИРЕКТИВИ ЄС 2006/42 / EC

 

Цей стандарт був підготовлений в рамках доручення, наданим CEN Європейською комісією і Європейською асоціацією вільної торгівлі, щоб забезпечити засоби відповідності основним вимогам Директиви Нового Підходу 2006/42/EC щодо машин.

Після того, як цей стандарт було опубліковано в Офіційному журналі Європейського Союзу в рамках цієї директиви і прийнято як національний стандарт принаймні однією державою-членом, дотримання нормативних розділів  цього стандарту, наданих у порівняннях таблиці ZB.1, в межах його сфери застосування дає презумпцію відповідності основним релевантним вимогам Директиви і пов’язаним з нею правилам EFTA.

Таблиця ZB.1 – Відповідність між цим стандартом і директивою 2006/42/ЕС

Розділ(и)/підрозділ(и) цього стандарту Основні вимоги (ERs) директиви 2006/42/ЕС Окремі зауваження/примітки
Усі розділи Додаток І: 1.1.6, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.5, 3.2.1, 3.4.5 Безпечні відстані наведено у DIN EN ISO 13854 та

DIN EN ISO 13857.

 

  УВАГА. Для продукції, на яку поширюється сфера застосування цього стандарту, можуть застосовуватися інші вимоги та інші директиви ЄС.

 

БІБІЛІОГРАФІЯ

 

1 prEN 979 Basic list of definitions of human body dimensions for technical design

2 ISO/DIS 7250 Basic human body measurements for technological design.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

prEN 979 Загальний перелік визначень розмірів людського тіла, застосовних для інженерного проектування

ISO/DIS 7250  Основні розміри людського тіла, застосовні для інженерного проектування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК НА

(довідковий)

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ,

ІДЕНТИЧНИХ  ЄВРОПЕЙСЬКИМ ТА МІЖНАРОДНИМ НОРМАТИВНИМ

ДОКУМЕНТАМ, ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ Є В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ


ДСТУ EN 292-1-2001
 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (EN 292-1:1991, ІDT)

ДСТУ EN 294-2001 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягання небезпечних зон руками (EN 294:1992, ІDT)

ДСТУ EN 547-3:2014 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 3. Антропометричні дані (EN 547-3:1996+A1:2008, ІDT)

ДСТУ EN 614-1:2014 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи (EN 614-1:2006+A1:2009, ІDT)

ДСТУ EN ISO 13857:2016 (EN ISO 13857:2008, IDT; ISO 13857:2008, IDT) Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягнення небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками

ДСТУ ISO 7250-2002 Основні розміри людського тіла, застосовні для інженерного проектування (ІSO 7250:1996, ІDT)

 

 

Код УКНД   13.110; 13.180

 

Ключові слова: безпечність машин, додатковий простір, ергономіка, отвори для доступу,  пересування, припуск до висоти, тунель, умовні позначки

 

 

Голова ТК 121,

директор УкрНДІ ДЕ,

керівник розробки                                                                     В.О. Свірко                       

Виконавець, снс                                                              А.Л. Рубцов

 

[1]) P95:  95-й перцентиль передбачуваної групи користувачів

Р99:  99-й перцентиль передбачуваної групи користувачів

[2]) Ширина отвору А не враховує необхідність захисту від падіння

Страницы