Home » Безпечність машин РОЗМІРИ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів для доступу ДСТУ EN 547-2 (EN 547-2:1996+А1:2008, IDT) (Опубліковано 05.10.2017 року)

Безпечність машин РОЗМІРИ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів для доступу ДСТУ EN 547-2 (EN 547-2:1996+А1:2008, IDT) (Опубліковано 05.10.2017 року)

547-2 Вступ Завантажити ДСТУ EN 547-2                               ДСТУ EN 547-2 Завантажити ДСТУ EN 547-2

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність машин

РОЗМІРИ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА

Частина 2. Принципи  визначення розмірів отворів для доступу

Safety of machinery

HUMAN BODY MEASUREMENTS

Part 2. Principles for determining the dimensions required for access openings

Чинний від___________

        

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює розміри отворів для доступу, що  їх застосовують в машинах, які відповідають визначено в EN 292-1. У цьому стандарті установлено розміри, для яких застосовні значення, наведені в EN 547-3.  Значення розмірів додаткового простору наведено в додатку А. Цей стандарт розроблено переважно для стаціонарних машин; для рухомих машин має бути визначено додаткові окремі вимоги.

Розміри  отворів для доступу ґрунтуються на застосуванні значень для 95 перцентиля, тоді як відстані досяжності – на значеннях для 5 перцентиля; у кожному випадку в основу треба покладати менш сприятливі розміри тіла очікуваної групи користувачів.

Антропометричні дані, наведені в EN 547-3, ґрунтуються на статичних розмірах неодягнених людей і не враховують рухи тіла, одяг, оснастку, умови роботи машини чи умови навколишнього середовища.

Цей стандарт встановлює, як антропометричні розміри доповнювати відповідними припусками, щоб врахувати ці чинники.

Ситуації, що вимагають запобігання досягання людини небезпечних зон, встановлено в EN 294.

Видання офіційне

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 292-1  Safety of machinery – Basic concepts,  general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

EN 294      Safety of machinery –  Safety  distances to prevent danger zones from being reached by the upper limbs

EN 547-3   Safety of machinery – Human body measurements  –  Part 3: Anthropometric data

EN 614-1  Safety of machinery – Ergonomic design  principles — Part  1 Terminology and general principles

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія

EN 294 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягання небезпечних зон руками

EN 547-3  Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 3. Антропометричні дані

EN 614-1 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи.

3 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Роботи, що вимагають досягання крізь мінімальні отвори для доступу, є переважно менш ефективними, менш безпечними та шкідливішими для здоров’я, ніж роботи з вільним доступом. Тому перед створенням отвору для доступу потрібно розглянути інші можливості, наприклад, можливість  відкриття машини, знімання деталей для ремонту. Це особливо важливо, якщо завдання вимагає частого доступу.

Якщо без отвору для доступу не обійтися, треба враховувати такі критерії:

а) На можливість легкого доступу впливають:

– вимоги завдання, наприклад, поза, вид і швидкість руху, напрямок погляду, прикладання зусиль;

– розміщення отвору для доступу відносно положення людини, наприклад, зручна висота над підлогою, легкість досягання усередині, достатність зовнішнього простору для підтримання зручної пози, достатність простору усередині для виконання завдання;

– частота і тривалість виконання завдання;

– носіння інструмента, наприклад, для обслуговування чи ремонтних робіт;

– довжина отвору для доступу, наприклад, крізь відносно тонку стінку (стінку ємкості) або крізь тунелеподібний  отвір;

– носіння додаткової оснастки,  такої як засоби індивідуального захисту (разом із захисним одягом) чи переносні джерела світла;

– вид одягу, наприклад, легкий чи важкий одяг, руки – голі чи в товстих рукавичках, голова – незахищена чи в надягнутому шоломі;

  1. b) навколишні умови (наприклад, темрява, спека, шум, вологість);
  2. c) ступінь ризику під час виконання завдання.

Отже, крім антропометричних даних в кожному випадку треба враховувати припуски для відповідних розмірів отворів і відстаней досягання, що відповідають наведеним критеріям.

Інформацію з практичного застосування цього стандарту наведено в додатку А – щодо значень припусків, і в додатку – B стосовно розміщення отворів для доступу.

Додаток C містить інформацію щодо застосування позначок розмірів і антропометричних параметрів.

4 ОТВОРИ ДЛЯ ДОСТУПУ

Отвір для доступу – це отвір, крізь який людина може нахилитися уперед, дотягнутися уперед чи просунути верхню частину тулуба, голову, руку, кисть руки, один чи декілька пальців,  ногу чи ступню, щоб впродовж робочого процесу виконати таки дії, як вплив на органи керування, ремонт чи спостереження за процесами або індикаторами.

Цей стандарт установлює мінімальні, а не оптимальні розміри для отворів і дає максимальні відстані досягання. Тому, за можливості, основні розміри отворів треба збільшити, а максимальні відстані досягання – зменшити.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умовні позначки Пояснення розмірів
 

4.1

 

 

Отвір для доступу верхньої частини тіла та рук

 

 

 

 

А

 

а1

 

х

 

А  =  а1 (Р95[1])) + х

 

 

Діаметр отвору

 

Ширина між ліктями

 

Припуск

 

 

4.2

 

Отвір для доступу голови до плечей для завдань огляду

 

 

 

 

 

 

 

А

 

с3

 

х

 

Цього типу доступу потрібно, за можливістю, уникати

 

А  =  с(Р95)  +  х

 

Діаметр отвору

 

Довжина голови від кінчика носа

 

Припуск

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

 

Отвір для доступу обома руками (вперед чи вниз)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

В

С

 

a1

d1

t1

 

x

y

 

А  =   а(Р95)  +  х

В  =   d(Р95)  +  у

С  =    t(Р5)

 

Ширина отвору

Висота отвору

Глибина отвору

 

Ширина між ліктями

Діаметр плеча

Функціональна довжина руки

 

Припуск до ширини

Припуск до висоти

 

 

4.4

 

Отвір для доступу обома передпліччями до ліктів (вперед чи вниз)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А

В

С

 

d2

t2

 

x

y

 

А  =  2 d(P95)  +  х

В  =  d(P95)  +  у

С  =   t(Р5)

 

Ширина отвору

Висота отвору

Глибина отвору

 

Діаметр передпліччя

Досяжність передпліччя

 

Припуск до ширини

Припуск до висоти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умовні позначки Пояснення розмірів
4.5  

Отвір для доступу вбік однією рукою до плечового суглоба

 

 

 

 

А

В

 

d1

t3

 

x

 

А  =  d(P95)  +  х

В  =   t(Р5)

 

Діаметр отвору

Глибина отвору

 

Діаметр плеча

Досяжність руки вбік

 

Припуск

 

 

4.6

 

Отвір для доступу одним передпліччям до ліктя

 

 

 

 

А

В

 

a3

 

 

t2

 

x

 

А  =  a(P95)  +  х

В  =   t(Р5)

 

Діаметр отвору

Глибина отвору

 

Ширина кисті руки з великим пальцем

 

Досяжність передпліччя

 

Припуск

 

 

4.7

 

Отвір для доступу кулака

 

 

 

A

 

d3

 

x

 

А  =  d3  (P95)  +  х

 

Діаметр отвору

 

Діаметр кулака

 

Припуск

 

 

 

 

 

 

Умовні позначки Пояснення розмірів
 

4.8

 

Отвір для доступу кисті руки до зап’ястя разом з великим пальцем

 

 

 

 

 

A

B

C

 

a3

 

b4

 

 

t4

 

x

 

y

 

А  =  b(P95)  +  х

В  =   a(P95)  +  у

С  =   t(Р5)

 

Ширина отвору

Висота отвору

Глибина отвору

 

Ширина кисті руки з великим пальцем

Товщина долоні в зоні великого пальця

 

Довжина кисті руки

 

Припуск до ширини

 

Припуск до висоти

 

 

4.9

 

Отвір для доступу кисті руки (чотири пальці) до основи великого пальця

 

 

 

 

 

A

B

C

 

a4

b3

t5

 

 

x

y

 

А  =  b(P95)  +  х

В  =  a4   (P95)  +  у

С  =  t5    (Р5)

 

Ширина отвору

Висота отвору

Глибина отвору

 

Ширина кисті руки у п’ясті

Товщина долоні

Довжина кисті руки до великого пальця

 

Припуск до ширини

Припуск до висоти

 

 

4.10

 

Отвір для доступу вказівного пальця, обмеженого іншими пальцями

 

 

 

 

A

B

 

a5

 

 

t6

 

x

 

А  =  a(P95)  +  х

В  =   t(P5)

 

Діаметр отвору

Глибина отвору

 

Проксимальна ширина вказівного пальця

 

Довжина вказівного пальця

 

Припуск

 

4.11

 

Отвір для доступу однієї ступні до щиколотки

 

 

 

 

A

B

 

a6

c2

 

x

y

 

 

А  =  a(P95)  +  х

В  =  c(P95)  +  у

 

Ширина отвору

Довжина отвору

 

Ширина ступні

Довжина ступні

 

Припуск до ширини

Припуск до довжини

 

4.12

 

Отвір для доступу передньої частини ступні під час впливу на орган керування

 

 

 

 

 

A

B

C

 

h8

a6

c2

 

x

y

 

А  =  a6   (P95)  +  х

В  =   h(P95)  + у

С  ≤   0,74 • c(P5)

 

Ширина отвору

Висота отвору

Довжина отвору

 

Висота щиколотки

Ширина ступні

Довжина ступні

 

Припуск до ширини

Припуск до висоти

 

 

 

ДОДАТОК А

(довідковий)

 

ЗАСТОСУВАННЯ РОЗМІРІВ НА ПРАКТИЦІ

 

А.0 Вступ

 

Мета цього додатку – пояснення застосування наведених в цьому стандарті антропометричних розмірів відповідно до принципів ергономіки, безпеки і охорони здоров’я людини.

Цей стандарт надає найменші розміри отворів для доступу, що базуються на антропометричних вимірюваннях, тобто статичних розмірах неодягненої людини.

Розміри отворів, що містять припуски, в цьому стандарті не завжди враховують, наприклад:

– аспекти здоров’я і безпеки, які виникають у разі контакту з краями отвору для доступу;

– чи спричиняє поза чи рухи, які мають використовувати в отворі для доступу, будь-яку небезпеку для користувача, наприклад, у зв’язку з частотою і тривалістю його використання;

– чи повинна людина прийняти певну позу, щоб докласти необхідних фізичних зусиль без перенавантаги;

– необхідний простір для транспортування устатковання та інструментів через отвір для доступу;

– необхідний простір для ергономічного використання устатковання та інструмента в отворі для доступу, наприклад, для чищення, ремонту та обслуговування;

– засоби індивідуального захисту, що людина може використовувати  під час пересування через отвір для доступу

– зниження швидкості, спричинене надто вузьким простором;

– чи висуває поставлене завдання будь-які зорові вимоги до користувача;

– будь-які чинники психічного напруження, наприклад, час виконання завдання;

– простір,  необхідний для входу і виходу з отвору для доступу.

Якщо під час проектування отвору  доступу враховують ергономічні принципи, це звичайно призводить до ефективнішої роботи, що економічно вигідно. Наприклад, у більшості випадків час, виконання певної роботи, збільшується, якщо розмір отвору зменшується чи отвір незручно розміщено. Інформація стосовно прийнятного розміщення отворів для доступу міститься в додатку В.

А.1 Принципи визначення розмірів додаткового простору

Для кожного отвору в цьому стандарті наведено припуски для різних умов, які має бути враховано під час визначення практичних розмірів конкретних отворів для доступу. За можливості, ці умови визначають припусками, які треба додавати до антропометричних розмірів, щоб гарантувати безпеку і здоров’я людини під час користування отвором для доступу. Припуски не додають механічно, оскільки деякі умови перекривають одне одного. Під час проектування певного отвору для доступу потрібно врахувати кожну з умов, наведених нижче. Потрібно визначити, які саме з них застосовні та які є найважливішими, потім оцінити усі чинники разом і нарешті визначити  кількісно відповідний загальний припуск для кожного розміру.

А.2 Вимоги до додаткового  простору для  отворів

А.2.1 Отвір для доступу верхньої частини тіла і рук (див. 4.1)

До антропометричних розмірів, наведених у EN 547-3, за необхідності потрібно додавати такі припуски.

Припуск х для:

– вільного простору, щоб проникнути в  отвір..………….………..…50 мм

– робочого одягу………………………………..………………….………….20 мм

– важкого зимового чи індивідуального захисного одягу..……….100 мм

– одягу, який може бути ушкоджено під час торкання

до стінок отвору……..………………………………………………….100 мм

– засобів індивідуального захисту (без дихального

апарату)………………………………………………………………………………100 мм

А.2.2 Отвір для доступу голови до плечей для завдань огляду (див. 4.2)

До антропометричних розмірів, наведених у EN 547-3, за необхідності потрібно додавати такі припуски.

Припуск х для:

– вільного простору для руху головою…………………………………..50 мм

– засобів індивідуального захисту (шолом, навушники,

захисні окуляри, респіратор).……………………………………………….100 мм

– для запобігання торкання до країв отвору, наприклад,

через хімікалії, бруд, мастила…………………………………………100 мм

А.2.3 Отвір для доступу обома руками (див. 4.3)

До антропометричних розмірів, наведених у EN 547-3, за необхідності потрібно додавати такі припуски.

Припуск до ширини х і припуск до висоти у для:

– основного припуску для руху…………..……………………………..20 мм

– робочого одягу………………………………..……………………………..20 мм

– важкого зимового чи індивідуального

захисного одягу…………………………………..…………………………..100 мм

– одягу, який може бути ушкоджено під час торкання

до стінок отвору..………………………………………………….……100 мм

А.2.4  Отвір для доступу обома передпліччями до ліктів (див. 4.4)

До антропометричних розмірів, наведених у EN 547-3, за необхідності потрібно додавати такі припуски.

Припуск до ширини х і припуск до висоти у:

Основний припуск для руху…………..………………………………120 мм

Якщо наявні будь-які наведені в А.2.3 умови для існування припусків, слід застосовувати значення припусків, зазначені там.

А.2.5 Отвір для доступу вбік однією рукою до плечового суглоба (див. 4.5)

До антропометричних розмірів, наведених у EN 547-3, за необхідності потрібно додавати такі припуски.

Припуск х:

Якщо наявні будь-які наведені в А.2.3 умови для існування припусків, слід застосовувати значення припусків, зазначені там.

А.2.6  Отвір для доступу одним передпліччям до ліктя (див. 4.6)

До антропометричних розмірів, наведених у EN 547-3, за необхідності потрібно додавати такі припуски.

Припуск х:

Якщо наявні будь-які наведені в А.2.3 умови для існування припусків, слід застосовувати значення припусків, зазначені там.

А.2.7 Отвір для доступу кулака (див. 4.7)

До антропометричних розмірів, наведених у EN 547-3, за необхідності потрібно додавати такі припуски.

Припуск х:

– основний припуск для руху…………..……………………………….10 мм

– використання засобів захисту  для руки…..……………………….20 мм

А.2.8 Отвір для доступу кисті руки до зап’ястя, разом з великим пальцем (див. 4.8)

До антропометричних розмірів, наведених у EN 547-3, за необхідності потрібно додавати такі припуски.

Припуск до ширини х і припуск до висоти у:

 

Якщо наявні будь-які наведені в А.2.7 умови для існування припусків, слід застосовувати значення припусків, зазначені там.

А.2.9 Отвір для доступу кисті руки (чотирма пальцями) до основи великого пальця (див. 4.9)

До антропометричних розмірів, наведених у EN 547-3, за необхідності потрібно додавати такі припуски.

Припуск до ширини х і припуск до висоти у:

Якщо наявні будь-які наведені в А.2.7 умови для існування припусків, слід застосовувати значення припусків, зазначені там.

А.2.10 Отвір для доступу вказівного пальця, обмеженого іншими пальцями (див. 4.10)

До антропометричних розмірів, наведених у EN 547-3, за необхідності потрібно додавати такі припуски.

Припуск х:

Якщо присутні будь-які наведені в А.2.7 умови для існування припусків, слід застосовувати значення припусків, зазначені там.

А.2.11 Отвір для доступу однієї ступні до щиколотки (див. 4.11)

До антропометричних розмірів, наведених у EN 547-3, за необхідності потрібно додавати такі припуски.

Припуск до ширини х і припуск до довжини у:

– основний припуск для руху……..……………………………………10 мм

–  взуття…………………………………………………………..…………..30 мм

А.2.12 Отвір для доступу передньої частини ступні під час впливу на орган керування (див. 4.12)

До антропометричних розмірів, наведених у EN 547-3, за необхідності потрібно додавати такі припуски.

Припуск до ширини х і припуск до висоти у:

– основний припуск для руху……………………………………………10 мм

– взуття……………….………………………………………………………40 мм

ДОДАТОК B

(довідковий)

РОЗМІЩЕННЯ ОТВОРІВ ДЛЯ ДОСТУПУ

B.1 У цьому додатку наведено дані стосовно розміщення отворів для доступу, щоб полегшити доступ для передбачуваної групи користувачів.

B.2  Засоби для настроювання

У деяких випадках доступ може бути забезпечено опорною поверхнею,  регульованою за висотою для зручності людей з різними антропометричними розмірами. У розділі B.3 знак, показаний на рисунку B.1, застосовано для позначення того, що потрібна змінювана за  висотою  опорна поверхня (наприклад, підставка, сходинки). Висота знака відповідає різниці у зрості  між 5-им перцентилем (маленький зріст) і 95-им перцентилем (великий зріст), яку і забезпечує діапазон висоти розташування опорної поверхні.

Припуски на взуття, одяг тощо див. у додатку А.

Рисунок В.1

 

B.3  Умови, що повинні бути виконані стосовно розміщення отворів для доступу

Примітка. На рисунках B.2 — B.16 усі розміри надано в мм.

 


B.3.1          Отвір для доступу верхньої частини тіла і рук (див. 4.1)

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок B.2

Під отвором для доступу потрібно залишити достатньо вільного простору. Для отвору для доступу з мінімальним розміром, зазначеним у 4.1, треба забезпечувати  можливість користування людиною великого зросту у зігнутому положенні. Збільшення розміру отвору для доступу дозволяє зменшити вільний простір під ним, але він не має бути менше за розміром, ніж зазначений у 4.5 EN 547-1

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок B.3

 

Простір, достатній,  щоб висока людина могла стояти в повний зріст, треба розраховувати згідно з 4.1 EN 547-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок B.4

Для завдань спостереження висота отвору для доступу над опорною поверхнею має бути нижче або на висоті плечей людини невеликого зросту, яка стоїть прямо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок B.5

Якщо під час виконання завдання потрібно використання рук, то отвір має бути розташовано нижче висоти ліктів людини, що стоїть прямо. Зазначені вище вимоги до вільного простору не можна виконати використанням тільки однієї нерухомої опорної поверхні. Елементи ручного маніпулювання треба розміщувати в межах досяжності людини невеликого зросту

B.3.2         Отвір для доступу голови до плечей для завдань огляду (див. 4.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок B.6

 

 

 

Усередині отвору для доступу має бути достатньо простору, щоб просунути голову до плечей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок B.7

 

Якщо отвір для доступу такого виду знаходиться у вертикальній площині, то оператор зможе дивитися тільки вперед, униз і в сторони. У цьому разі важливо виконати ретельне вибирання опорної поверхні та захватів для рук, а робота може бути тільки  короткочасною.

 

Оскільки цей отвір надає можливість доступу тільки головою, це може спричинити фізичне нездужання. Тому в тих місцях, де потрібен частий доступ, рекомендовано передбачати інші засоби для виконання  завдань, наприклад, візуальне спостереження

 

 


B.3.3 Отвір для доступу обома руками (вперед чи вниз) (див. 4.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок B.8

Розміри отворів для доступу, розташованих у вертикальній площині, визначають за цим стандартом тільки в тому разі, якщо отвір знаходиться на висоті плечей людини, яка стоїть прямо. Таке положення тіла можливо, якщо висота опорної поверхні може регулюватися, наприклад, використанням підставок, сходинок тощо.

Якщо таку зміну висоти опорної поверхні не забезпечено, треба збільшити розміри  отвору чи зменшити відстань досяжності для рук.

Має бути забезпечено необхідне поле зору, наприклад, установленням вікон

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок B.9

Якщо отвір для доступу знаходиться у вертикальній площині та оператор повинен користуватися ним в зігнутому положенні, причому немає достатнього місця для його колін, то фактична функційна довжина рук зменшується на 30%. Оскільки робота в такому положенні дуже незручна й втомлива, використання такого отвору має бути рідким  і тільки короткочасним

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок B.10

Якщо отвір в горизонтальній площині призначено для доступу внизу, то зовні має бути досить місця для тіла оператора. Робота в такій позі спричиняє напругу, якщо для тіла немає  опори.

Якщо відстань від отвору до найвіддаленішої точки, яку необхідно дістати, більше ніж t1, то розмір отвору слід збільшити, щоб забезпечити доступ для верхньої частини тіла


B.3.4         Отвір для доступу обома передпліччями до ліктів (вперед чи вниз) (див. 4.4)

 

 

 

 

 

 

 

 
                           

 

 

 

 

Рисунок B.11

 

Розміри отворів для доступу, розташованих у вертикальній площині, визначають за цим стандартом тільки в тому разі, якщо отвір знаходиться на висоті між плечима і ліктями людини, яка стоїть прямо.

 

Таке положення тіла можливо, якщо висота опорної поверхні може змінюватися, наприклад, використанням сидінь, підставок, сходинок тощо.

 

Якщо зміну висоти опорної поверхні не передбачено, розміри  отвору мають бути збільшено та/чи відстань доступу для рук зменшено.

 

Треба забезпечити необхідне поле зору, наприклад, установленням вікон

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок B.12

 

 

Тільки у разі, якщо доступ рідкий і короткочасний, можна розташовувати отвори для доступу між висотою плечей низької людини, яка стоїть, і висотою ліктів високої людини, яка перебуває в зігнутому положенні

 

 

 

B.3.5 Отвір для доступу вбік однією рукою до плечового суглоба (див. 4.5)

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок B.13

 

Розміри отворів для доступу, розташованих у вертикальній площині, визначають за цим стандартом тільки в тому разі, якщо отвір знаходиться на висоті плечей людини, яка стоїть прямо.

 

Таке положення тіла можливо, якщо висота опорної поверхні може змінюватися, наприклад, використанням  підставок, сходинок тощо.

 

Якщо такі зміни не передбачено, розмір А  має бути збільшено та/чи відстань доступу  для рук В зменшено.

 

Має бути забезпечено необхідне поле зору, наприклад, установленням вікон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок B.14

 

 

 

Тільки у разі, якщо доступ рідкий і короткочасний, можливе розташування отвору для доступу між висотою плечей низької людини, яка стоїть, і висотою плечей високої людини, яка перебуває в зігнутому положенні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.3.6         Отвір для доступу одним передпліччям до ліктя (див. 4.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок B.15

 

Розміри отворів для доступу, розташованих у вертикальній площині, визначають зо цим стандартом тільки в тому разі, якщо отвір знаходиться на висоті між плечима і ліктями людини, яка стоїть прямо.

 

Таке положення тіла можливо, якщо висота опорної поверхні може змінюватися, наприклад, використанням підставок, сходинок тощо.

 

Якщо таку зміну не передбачено, розмір А  має бути збільшено та/чи відстань доступу  для рук В зменшено.

 

Треба забезпечити необхідне поле зору, наприклад, установленням вікон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок B.16

 

 

Тільки у разі, якщо доступ рідкий і короткочасний, можливе розташування отвору для доступу між висотою тіла низької людини, яка стоїть, і висотою ліктів високої людини, яка перебуває в зігнутому положенні

 

 

 

B.3.7 Отвір для доступу кулака (див. 4.7)

Отвір для доступу має бути розташовано у зоні легкої досяжності оператора, що стоїть прямо.

У випадках, коли доступ не частий і не тривалий, а збереження прямого положення тіла для оператора не обов’язкове, отвір для доступу може бути розміщено у зоні досяжності.

Іншу інформацію див. у  B.3.6.

B.3.8 Отвір для доступу кисті руки до зап’ястя, разом з великим пальцем (див. 4.8)

Див. B.3.7.

B.3.9 Отвір для доступу кисті руки (чотирма пальцями) до основи великого пальця (див. 4.9)

Див. B.3.7.

B.3.10 Отвір для доступу вказівного пальця, обмеженого іншими пальцями (див. 4.10)

Див. B.3.7.

B.3.11 Отвір для доступу однієї ступні до щиколотки (див. 4.11)

Отвір для доступу розміщують на одній висоті з опорною поверхнею. В іншому разі  потрібно надати додаткові можливості для підтримування положення тіла.

B.3.12 Отвір для доступу передньої частини ступні під час впливу на орган керування (див. 4.12)

Див. B.3.11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК C

(довідковий)

 

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ РОЗМІРІВ ТА АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТІЛА

 

Мета цього додатка – пояснення застосування умовних позначок антропометричних розмірів тіла в цьому стандарті.

Розміри проходів, вхідних отворів, а також  інші фізичні розміри розраховують за формулами,  які містять відповідні розміри тіла й один чи кілька припусків.

Фізичні розміри показані на рисунках і позначені великими літерами A, B, C, D. Літери застосовано по порядку на кожному рисунку. За необхідності використано індекси (нижні

Припуски і розміри тіла на рисунках не зазначені.

Антропометричні розміри позначені маленькими літерами з індексами. Для припусків використано маленькі літери  х та у.

Літери для позначок антропометричних розмірів тіла мають таке загальне значення:

h – зріст людини чи висота частини тіла;

a – ширина тулуба, включаючи руки і плечі, ширина частини тіла;

b – товщина  тіла  чи частини тіла; в окремих випадках застосовано для позначення досяжності попереду;

с – довжина частини чи сегмента тіла;

d – діаметр частини тіла, що має приблизно круглий перетин;

t – функційна досяжність чи довжина частини тіла, що випрямлена.

Індекси (нижні) використано за порядком, що не має великого значення, з таким застереженням. Якщо наведено розмір тіла як в положенні стоячи, так і в положенні  сидячи, то індекс для розміру тіла в положенні стоячи позначено однією цифрою, індекс для відповідного розміру в положенні сидячи позначено числом більше 10.

Якщо наведено розмір тіла в перцентилях, то його записують в дужках  числом процентів з літерою «Р», що йому передує. Визначення антропометричних розмірів, наведені в prEN 979. Відповідний проект міжнародного стандарту – ISO/DIS 7250.2. Значення  розмірів тіла наведено в EN 547-3.

Позначки антропометричних розмірів, використані в цьому стандарті, наведено в таблиці В.1. Індекси не охоплюють усі значення, тому що не усі встановлені антропометричні розміри застосовано в цьому стандарті.

Таблиця C.1 – Умовні позначки та визначення антропометричних  розмірів в цьому стандарті

Умовна позна-чка Пояснення Визначення

див.

prEN 979

Застосування

див.

EN 547-2

h8 Висота щиколотки    — 4.12
a1 Ширина між ліктями 4.2.10 4.1, 4.3
a3 Ширина кисті руки з великим пальцем    — 4.6, 4.8
a4 Ширина кисті руки у п’ясті 4.3.3 4.9
a5 Проксимальна ширина вказівного пальця 4.3.5 4.10
a6 Ширина ступні 4.3.8 4.11, 4.12
b3 Товщина кисті руки    — 4.9
b4 Товщина кисті руки біля великого пальця    — 4.8
c2 Довжина ступні 4.3.7 4.11, 4.12
c3 Довжина голови від кінчика носа    — 4.2
d1 Діаметр плеча    — 4.3, 4.5
d2 Діаметр передпліччя    — 4.4
d3 Діаметр кулака    — 4.7
t1 Функційна довжина руки    — 4.3
t2 Досяжність  передпліччя    — 4.4, 4.6
t3 Досяжність руки вбік    — 4.5
t4 Довжина кисті руки 4.3.1 4.8
t5 Довжина кисті руки до великого пальця    — 4.9
t6 Довжина вказівного пальця 4.3.4 4.10

 

 

У графі «Визначення» зазначено відповідний номер пункту  prEN 979 (номер пункту  ISO/DIS 7250.2 такий же). У графі «Застосування» зазначено номер того пункту, де ці параметри застосовано.

 

 

ДОДАТОК ZВ

(довідковий)

 

ЗВ’ЯЗОК МІЖ ЦИМ СТАНДАРТОМ ТА ОСНОВНИМИ ВИМОГАМИ

ДИРЕКТИВИ ЄС 2006/42 / EC

 

Цей стандарт був підготовлений в рамках доручення, наданим CEN Європейською комісією і Європейською асоціацією вільної торгівлі, щоб забезпечити засоби відповідності основним вимогам Директиви Нового Підходу 2006/42/EC щодо машин.

Після того, як цей стандарт було опубліковано в Офіційному журналі Європейського Союзу в рамках цієї директиви і прийнято як національний стандарт принаймні однією державою-членом, дотримання нормативних розділів  цього стандарту, наданих у порівняннях таблиці ZB.1, в межах його сфери застосування дає презумпцію відповідності основним релевантним вимогам Директиви і пов’язаним з нею правилам EFTA.

Таблиця ZB.1 – Відповідність між цим стандартом і директивою 2006/42/ЕС

Розділ(и)/підрозділ(и) цього стандарту Основні вимоги (ERs) директиви 2006/42/ЕС Окремі зауваження/примітки
Усі розділи Додаток І: 1.1.6, 1.6.1, 1.6.5 Безпечні відстані наведено у DIN EN ISO 13854 та

DIN EN ISO 13857

 

  УВАГА. Для продукції, на яку поширюється сфера застосування цього стандарту, можуть застосовуватися інші вимоги та інші директиви ЄС.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БІБІЛІОГРАФІЯ

 

1 prEN 979 Basic list of definitions of human body dimensions for technical design

2 ISO/DIS 7250 Basic human body measurements for technological design.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

prEN 979 Загальний перелік визначень розмірів людського тіла, застосовних для інженерного проектування

ISO/DIS 7250  Основні розміри людського тіла, застосовні для інженерного проектування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК НА

(довідковий)

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ,

ІДЕНТИЧНИХ  ЄВРОПЕЙСЬКИМ ТА МІЖНАРОДНИМ НОРМАТИВНИМ

ДОКУМЕНТАМ, ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ Є В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ


ДСТУ EN 292-1-2001
 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (EN 292-1:1991, ІDT)

ДСТУ EN 294-2001 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягання небезпечних зон руками (EN 294:1992, ІDT)

ДСТУ EN 547-3:2014 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 3. Антропометричні дані (EN 547-3:1996+A1:2008, ІDT)

ДСТУ EN 614-1:2014 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи (EN 614-1:2006+A1:2009, ІDT)

ДСТУ EN ISO 13857:2016 (EN ISO 13857:2008, IDT; ISO 13857:2008, IDT) Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягнення небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками

ДСТУ ISO 7250-2002 Основні розміри людського тіла, застосовні для інженерного проектування (ІSO 7250:1996, ІDT)

 

 

 

Код УКНД   13.110; 13.180

 

Ключові слова: безпечність машин, додатковий простір, ергономіка, отвори для доступу,  припуск до висоти, припуск до ширини, умовні позначки

 

 

Голова ТК 121,

директор УкрНДІ ДЕ,

керівник розробки                                                                     В.О. Свірко                       

Виконавець, снс                                                              А.Л. Рубцов

 

 

 

[1]) Р95: 95-ий перцентиль очікуваної групи користувачів

Страницы