Home » Вступ Безпечність машин РОЗМІРИ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА Частина 3. Антропометричні дані ДСТУ EN 547-3 (EN 547-3:1996+А1:2008, IDT) (Опубліковано 01.11.2017 року)

Вступ Безпечність машин РОЗМІРИ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА Частина 3. Антропометричні дані ДСТУ EN 547-3 (EN 547-3:1996+А1:2008, IDT) (Опубліковано 01.11.2017 року)

547- 3 Вступ Завантажити ДСТУ EN 547-3                               ДСТУ EN 547-3 Завантажити ДСТУ EN 547-3

НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

ДСТУ EN 5473

(EN 5473:1996+А1:2008, IDT)

 

Безпечність машин

РОЗМІРИ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА

Частина 3. Антропометричні дані

 

(Перша редакція)

Видання офіційне

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

20

 

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та  ергономіка»  (ТК 121)

 

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:  наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»  від                    р.  №

 

3 Національний стандарт відповідає EN 547-3:1996+А1:2008 Safety of machinery — Human body measurements — Part 3: Anthropometric data (Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 3. Антропометричні дані ) і внесений з дозволу CEN, rue Stassart 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN.

 

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

 

5   НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 547 -3:2014

 

 

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюджування і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без дозволу                 ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

 

ДП «УкрНДНЦ», 20..

 

 

ЗМІСТ

С.

Національний вступ……………………………………………………………    ІV

Вступ……………………………………………………………………………..    VI

1 Сфера застосування…………………………………………………………    1

2 Нормативні посилання………………………………………………………    1

3 Загальні вимоги………………………………………………………………     2

4 Антропометричні дані……………………………………………………….     3

4.1 Розміри тіла людини (антропометричні дані за результатами

обстеження європейського населення)………………………………    3

4.2 Опис розмірів тіла людини……………………………………………..    4

Додаток ZВ (довідковий) Зв’язок між цим стандартом та основними

вимогами директиви ЄС 2006/42/ЕС ………………………….    6

Додаток НА (довідковий)  Перелік національних стандартів,

ідентичних  європейським та міжнародним нормативним

документам, посилання на які є в цьому стандарті…..……   7

 

 

 

 


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 547-3:20__                               (EN 547-3:1996+А1:2008, IDT) «Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 3. Антропометричні дані», прийнятий методом перекладу, – ідентичний щодо EN 547-3:1996+А1:2008 (версія en) «Safety of machinery — Human body measurements — Part 3: Anthropometric data».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 547-3:2014 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 3. Антропометричні дані (EN 547-3:1996+A1:2008, ІDT) , прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

– слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

– структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані»» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

– у «Вступі» наведено «Національну примітку», виділену рамкою;

– у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене у тексті рамкою;

– вилучено «Передмову» до EN 547-3:1996+A1:2008 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

– вилучено додаток ZA «Зв’язок між цим стандартом та основними вимогами директиви 98/37/ЄС», оскільки стаття 25 директиви 2006/42/ЄС скасовує дію директиви 98/37/ЄС з 29 грудня 2009 р. (виправлення від 09.06.2006 р.). На час публікації останньої редакції цього стандарту (вересень 2008 року) директива 98/37/ЄС ще частково діяла одночасно з новою директивою 2006/42/ЄС, тому посилання на стару директиву в першоджерелі є правочинним, але після її повного скасування 29 грудня 2009 року будь-які посилання на директиву 98/37/ЄС не є правочинними;

– долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів, ідентичних з європейськими та міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті).

EN 547 складається з трьох частин:

Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole body access into machinery (Принципи визначення розмірів отворів для доступу  до робочих місць  у машинах);

Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings (Принципи  визначення розмірів отворів для доступу)

Part 3: Anthropometric data (Антропометричні дані).

Копії нормативних документів, на які наведено посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.


ВСТУП

Цей стандарт – один з ряду ергономічних стандартів щодо безпечності машин. Стандарт EN 614-1 «Safety of machinery – Ergonomic design  principles – Part  1 Terminology and general principles» визначає принципи, які конструкторам треба враховувати під час розгляду ергономічних чинників.

Цей стандарт визначає, як ці принципи треба застосовувати під час проектування отворів для доступу людини.

Цей стандарт розроблено як гармонізований стандарт, метою якого є досягнення відповідності  з Директивою щодо машин і пов¢язаними з нею рекомендаціями EFTA* .

Страницы