Home » Безпечність машин РОЗМІРИ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА Частина 3. Антропометричні дані ДСТУ EN 547-3 (EN 547-3:1996+А1:2008, IDT) (Опубліковано 01.11.2017 року)

Безпечність машин РОЗМІРИ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА Частина 3. Антропометричні дані ДСТУ EN 547-3 (EN 547-3:1996+А1:2008, IDT) (Опубліковано 01.11.2017 року)

547- 3 Вступ Завантажити ДСТУ EN 547-3                               ДСТУ EN 547-3 Завантажити ДСТУ EN 547-3

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність машин

РОЗМІРИ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА

Частина 3. Антропометричні дані

Safety of machinery

HUMAN BODY MEASUREMENTS

Part 3. Anthropometric data

Чинний від___________

        

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює сучасні вимоги до вимірювань тіла людини (антропометричних даних), необхідних для розрахунку розмірів отворів для доступу, застосовуваних у машинах, відповідно  до EN 547-1  та  EN 547-2.

Антропометричні дані ґрунтуються на статичних вимірюваннях неодягнених людей і не враховують рухи тіла, одяг, оснастку, умови роботи машини чи умови навколишнього середовища.

Дані ґрунтуються на інформації стосовно антропометричного обстеження репрезентативних груп населення Європи,  кожна з яких охоплювала принаймні три мільйони людей. Враховано як чоловіки, так і жінки. Результати вимірювань наведено з урахуванням  5-го,  95-го та 99-го перцентилів релевантної групи населення Європи згідно з вимогами        EN 547-1 та EN 547-2.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

Видання офіційне

EN 547-1 Safety of Machinery – Human body measurements – Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole body access into machinery

EN 547-2 Safety of Machinery — Human body measurements – Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings

prEN 979 Basic list of definitions of human body measurements for technical design

EN 614-1 Safety of Machinery — Ergonomic design principles – Part 1: Terminology and general principles

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 547-1  Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів для доступу  до робочих місць  у машинах

EN 547-2  Безпечність машин. Розміри людського тіла. Часть 2. Принципи визначення рзмірів отворів для доступу

prEN  979 Основний перелік визначень розмірів тіла людини для  технічного проектування

EN 614-1  Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи.

 

3 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

За антропометричними вимірюваннями встановлено базу, на підставі якої можна розраховувати мінімальні розміри отворів для  доступу. Якщо в машині необхідний отвір для доступу, треба враховувати положення        EN 547-1 (для доступу всім тілом) та   EN 547-2 (для доступу окремих частин тіла).

У таблиці 1 наведено розміри тіла людини, потрібні для розрахунку розмірів отворів для доступу з урахуванням відомого діапазону розмірів тіла європейського населення.

Умовні позначки, використані в таблицях 1 та 2, загальні з  EN 547-1  та  EN 547-2.  Відповідні значення  з таблиці 1 підставляють у формули, наведені в розділі  4  EN 547-1  та  в розділі    4  EN 547-2, за якими розраховують конкретні розмірі отворів для доступу.

4 АНТРОПОМЕТРИЧНІ ДАНІ

4.1 Розміри тіла людини (антропометричні дані за результатами обстеження європейського населення)

У таблиці 1 наведено найближчі до фактичних сучасні дані за результатами обстеження європейського населення. Дані отримані з урахуванням  5-го,  95-го  та 99-го перцентилів для спільних груп  жіночого та чоловічого населення.

Значення кожного антропометричного розміру в таблиці 1 визначене за однією з таких двох методик:

  1. Національні обстеження жіночого та чоловічого населення разом: використані відповідні розміри 5-го, 95-го та 99-го перцентилів.
  2. Національні обстеження з окремим розподілом жіночого та чоловічого населення за перцентилями: середні значення для 5-го перцентиля жіночого та чоловічого населення (розміри 95-го та 99-го перцентилів розраховані відповідно).

Примітка. Хоча статистично це не зовсім точно, проте є хорошим  наближенням для практичного застосування.

Для значень 5-го перцентиля європейським значенням обрано найменшу з  розрахованих величин.

Для значень 95-го та 99-го перцентилів обрано найвищі величини.

 

 

Таблиця 1 Антропометричні дані за результатами обстеження

європейського населення

Умовна позначка

Пояснення

Значення,

мм

h1 Висота тіла P95 1881
h1 Висота тіла P99 1944
h8 Висота щиколотки 96
a1 Ширина між ліктями P95 545
a1 Ширина між ліктями P99 576
a3  Ширина кисті руки з великим пальцем P95 120
a4 Ширина кисті руки у п’ясті P95 97
a5 Ширина вказівного пальця (проксимальна) P95 23
a6 Ширина ступні P95 113
b1 Товщина тіла P95 342
b2 Досяжність під час захвату (досяжність уперед) P5 615
b2 Досяжність під час захвату (досяжність уперед) P95 820
b2 Досяжність під час захвату (досяжність уперед) P99 845
b3 Товщина долоні P95 30
b4 Товщина долоні в зоні великого пальця P95 35
c1 Довжина стегна P95 687
c1 Довжина стегна P99 725
c2 Довжина ступні P5 211
c2 Довжина ступні P95 285
c2 Довжина ступні P99 295
c3 Довжина голови від кінчика носа P95 240
d1 Діаметр плеча P95 121
d2 Діаметр передпліччя P95 120
d3 Діаметр кулака P95 120
t1 Функційна довжина руки P5 340
t2 Досяжність передпліччя P5 170
t3 Досяжність руки вбік P5 495
t4 Довжина кисті руки P5 152
t5 Довжина кисті до великого пальця P5 88
t6 Довжина вказівного пальця P5 59

 

4.2 Опис розмірів тіла людини

Описи розмірів тіла людини, наведені в  EN 547-1  та  EN 547-2, частково узято з prEN 979. Інші розміри отримано додаванням або відніманням пари значень, узятих з prEN 979, чи отримано множенням значень на певний коефіцієнт. Фіксовані значення розмірів отримано, якщо варіації в межах досліджуваної групи населення мінімальні.

Специфікацію розмірів та їх описи наведено у таблиці 2.

Таблиця 2 – Умовні позначки розмірів тіла людини

Умовна позначка

Пояснення

Визначення див.

prEN 979, пункт

h1 Висота тіла (зріст) 4.1.2
h8 Висота щиколотки: встановлене значення 96 мм
a1 Ширина між ліктями 4.2.10
a3 Ширина кисті руки з великим пальцем: ширина кисті руки у п’ясті  x  коефіцієнт 1,25  

4.3.3

a4 Ширина кисті руки у п’ясті 4.3.3
a5 Проксимальна ширина вказівного пальця 4.3.5
a6 Ширина ступні 4.3.8
b1 Товщина тіла 4.1.10
b2 Досяжність під час захвату (досяжність уперед) 4.4.2
b3 Товщина долоні: встановлене значення 30 мм
b4 Товщина долоні в зоні великого пальця: встановлене значення 35 мм
c1 Довжина стегна (довжина від сідниці до коліна) 4.4.7
c2 Довжина ступні 4.3.7
c3 Довжина голови від кінчика носа: довжина голови + встановлене значення 30 мм 4.3.9
d1 Діаметр плеча: встановлене значення 121 мм
d2 Діаметр передпліччя: ширина кисті руки у п’ясті  x  коефіцієнт 1,25 4.3.3
d3 Діаметр кулака: ширина кисті руки у п’ясті

х  коефіцієнт 1,25

4.3.3
t1 Функційна довжина руки: досяжність під час захвату  мінус установлене значення 275 мм 4.4.2
t2 Досяжність передпліччя: відстань до ліктя під час захвату мінус установлене значення 121 мм 4.4.3
t3 Досяжність руки убік:  досяжність у разі захвату мінус установлене значення 120 мм 4.4.2
t4 Довжина кисті руки 4.3.1
t5 Довжина кисті до великого пальця: довжина кисті руки  x  коефіцієнт 0,58 мм 4.3.1
t6 Довжина вказівного пальця 4.3.4

 

 

ДОДАТОК ZВ

(довідковий)

 

ЗВ’ЯЗОК МІЖ ЦИМ СТАНДАРТОМ ТА ОСНОВНИМИ ВИМОГАМИ

ДИРЕКТИВИ ЄС 2006/42/EC

 

Цей стандарт був підготовлений в рамках доручення, наданим CEN Європейською комісією і Європейською асоціацією вільної торгівлі, щоб забезпечити засоби відповідності основним вимогам Директиви Нового Підходу 2006/42/EC щодо машин.

Після того, як цей стандарт було опубліковано в Офіційному журналі Європейського Союзу в рамках цієї директиви і прийнято як національний стандарт принаймні однією державою-членом, дотримання нормативних розділів  цього стандарту, наданих у порівняннях таблиці ZB.1, в межах його сфери застосування дає презумпцію відповідності основним релевантним вимогам Директиви і пов’язаним з нею правилам EFTA.

Таблиця ZB.1 – Відповідність між цим стандартом і директивою 2006/42/ЕС

Розділ(и)/підрозділ(и) цього стандарту Основні вимоги (ERs) директиви 2006/42/ЕС Окремі зауваження/примітки
Усі розділи Додаток І: 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.6.1, 1.6.2, 3.2.1 Безпечні відстані наведено у DIN EN ISO 13854 та

DIN EN ISO 13857

 

  УВАГА. Для продукції, на яку поширюється сфера застосування цього стандарту, можуть застосовуватися інші вимоги та інші директиви ЄС.

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК НА

(довідковий)

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ,

ІДЕНТИЧНИХ  ЄВРОПЕЙСЬКИМ ТА МІЖНАРОДНИМ НОРМАТИВНИМ

ДОКУМЕНТАМ, ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ Є В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ

 

ДСТУ EN 547-1:2014 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів для доступу до робочих місць у машинах (EN 547-1:1996+A1:2008, ІDT)

ДСТУ EN 547-2:2014 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів для доступу (EN 547-2:1996+A1:2008, ІDT)

ДСТУ EN 614-1:2014 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи (EN 614-1:2006+A1:2009, ІDT)

ДСТУ EN ISO 13857:2016 (EN ISO 13857:2008, IDT; ISO 13857:2008, IDT) Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягнення небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код УКНД   13.110; 13.180

 

Ключові слова: безпечність машин, ергономіка, отвори для доступу, розміри тіла людини,   умовні позначки

 

 

Голова ТК 121,

директор УкрНДІ ДЕ,

керівник розробки                                                                     В.О. Свірко                       

Виконавець, снс                                                              А.Л. Рубцов

 

Страницы