Home » Вступ Безпечність машин Ергономічні ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ІНДИКАТОРІВ І органів КЕРУВАННЯ Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування ДСТУ EN 894-1__ (EN 894-1:1997+А1:2008, IDT) (Опубліковано 05.10.2017 року)

Вступ Безпечність машин Ергономічні ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ІНДИКАТОРІВ І органів КЕРУВАННЯ Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування ДСТУ EN 894-1__ (EN 894-1:1997+А1:2008, IDT) (Опубліковано 05.10.2017 року)

894-1 Вступ Завантажити ДСТУ EN 894-1                               ДСТУ EN 894-1 Завантажити ДСТУ EN 894-1

НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

ДСТУ EN 894-1__

(EN 894-1:1997+А1:2008, IDT)

 

Безпечність машин

Ергономічні  ВИМОГИ

ДО ПРОЕКТУВАННЯ ІНДИКАТОРІВ І органів КЕРУВАННЯ

Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини
з індикаторами та органами керування

 

(Перша редакція)

Видання офіційне

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

20

 

ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та  ергономіка»  (ТК 121)

 

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:  наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»  від                    р.  №

 

3 Національний стандарт відповідає EN 894-1:1997+А1:2008 Safety of machinery – Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators – Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators (Безпечність машин. Ергономічні  вимоги до проектування індикаторів і органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування) і внесений з дозволу CEN, rue Stassart 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN.

 

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

 

5   НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 894-1:2014

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюджування і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без дозволу                 ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

 

ДП «УкрНДНЦ», 20..

ЗМІСТ

С.

Національний вступ……………………………………………………………..

Вступ…………………………………………………………………………….

1 Сфера застосування………………………………………………………….      1

2 Нормативні посилання……………………………………………………….      1

3 Терміни та визначення понять………………………………………………     3

4 Принципи проектування взаємодії  «оператор – завдання»……………    3

4.1 Відповідність  завданню………………………………………………….     4

4.1.1 Принцип розподілу функцій………………………………………      5

4.1.2 Принцип складності………………………………………………..      5

4.1.3 Принцип групування………………………………………………       6

4.1.4 Принцип ідентифікації……………………………………………       7

4.1.5 Принцип функційного взаємозв’язку…………………………..       7

4.2 Інформативність…………………………………………………………       8

4.2.1 Принцип готовності інформації до використання……………      8

4.3 Керованість……………………………….………………………………      8

4.3.1 Принцип надмірності………………………………………………      8

4.3.2 Принцип доступності………………………………………………      9

4.3.3 Принцип достатності простору для переміщення……………      9

4.4 Відповідність очікуванням користувача………………………………      9

4.4.1 Принцип сумісності з навченим…………………………………..     10

4.4.2 Принцип сумісності з практикою………………………………….     10

4.4.3 Принцип узгодженості………………………………………………     10

4.5 Нечутливість до помилок………………………………………………..      11

4.5.1 Принцип коригування помилок……………………………………     11

4.5.2 Принцип достатності часу на виправлення помилок…………     11

4.6 Придатність до індивідуалізації та вивчення………………………..     12

4.6.1 Принцип гнучкості …………………………………………………     12

 

Додаток А (довідковий) Оброблення інформації людиною……………..     13

Додаток ZВ (довідковий) Зв’язок між цим стандартом та основними

вимогами директиви ЄС 2006/42 /ЕС ………………………….    14

Додаток НА (довідковий)  Перелік національних стандартів,

ідентичних  європейським та міжнародним нормативним

документам, посилання на які є в цьому стандарті…..……   27

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 894-1:20_                                 (EN 894-1:1997+А1:2008, IDT) «Безпечність машин. Ергономічні  вимоги до проектування індикаторів і органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування», прийнятий методом перекладу, – ідентичний щодо EN 894-1:1997+А1:2008 (версія en) «Safety of machinery – Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators – Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 894-1:2014 Безпечність машин. Ергономічні  вимоги до проектування індикаторів і органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування (EN 894-1:1997+A1:2008, ІDT) , прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

– слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

– структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані»» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

– у «Вступі» наведено «Національну примітку», виділену рамкою;

– у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

– вилучено «Передмову» до EN 894-1:1997+A1:2008 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

­– в А.4.2.1 абревіатуру VDT замінено на відповідну словосполуку «відеотермінал»;

– вилучено додаток ZA «Зв’язок між цим стандартом та основними вимогами директиви 98/37/ЄС», оскільки стаття 25 директиви 2006/42/ЄС скасовує дію директиви 98/37/ЄС з 29 грудня 2009 р. (виправлення від 09.06.2006 р.). На час публікації останньої редакції цього стандарту (жовтень 2008 року) директива 98/37/ЄС ще частково діяла одночасно з новою директивою 2006/42/ЄС, тому посилання на стару директиву в першоджерелі є правочинним, але після її повного скасування 29 грудня 2009 року будь-які посилання на директиву 98/37/ЄС не є правочинними;

– долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів, ідентичних з європейськими та міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті);

– познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів  ДСТУ ISO 80000.

Копії нормативних документів, на які наведено посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

 

ВСТУП

 

Цей стандарт розроблено як гармонізований стандарт, метою якого є досягнення відповідності  з Директивою щодо машин і пов¢язаними з нею рекомендаціями EFTA* .

 

 

 

Страницы