Home » Вступ Безпечність машин ВІЗУАЛЬНІ СИГНАЛИ НЕБЕЗПЕКИ Загальні вимоги, проектування та випробування ДСТУ EN 842 (EN 842:1996+А1:2008, IDT) (Опубліковано 05.10.2017 року)

Вступ Безпечність машин ВІЗУАЛЬНІ СИГНАЛИ НЕБЕЗПЕКИ Загальні вимоги, проектування та випробування ДСТУ EN 842 (EN 842:1996+А1:2008, IDT) (Опубліковано 05.10.2017 року)

EN 842 Вступ Завантажити ДСТУ EN 842                               ДСТУ EN 842 Завантажити ДСТУ EN 842

НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

ДСТУ EN 842

(EN 842:1996+А1:2008, IDT)

 

Безпечність машин

ВІЗУАЛЬНІ СИГНАЛИ НЕБЕЗПЕКИ

Загальні вимоги, проектування та випробування

(Перша редакція)

Видання офіційне

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

20

 

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та  ергономіка»  (ТК 121)

 

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:  наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»  від                    р.  №

 

3 Національний стандарт відповідає EN 842:1996+А1:2008 Safety of machinery — Visual danger signals — General requirements, design and testing (Безпечність машин. Візуальні сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування) і внесений з дозволу CEN, rue Stassart 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN.

 

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

 

5   НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 842:2014

 

 

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюджування і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без дозволу                 ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

 

ДП «УкрНДНЦ», 20..

 

 

ЗМІСТ

С.

Національний вступ……………………………………………………………    VІ

Вступ……………………………………………………………………………..    VII

1 Сфера застосування…………………………………………………………    1

2 Нормативні посилання………………………………………………………    1

3 Терміни та визначення понять……………………………………………..    2

4 Вимоги безпеки та ергономіки …………………………………………….    3

4.1 Загальні положення……………………………………………………..    3

4.2 Можливість виявлення………………………………………………….    4

4.3 Розпізнавання…………………………………………………………….   9

4.4 Блиск……………………………………………………………………….  10

4.5 Відстань……………………………………………………………………   10

4.6 Тривалість…………………………………………………………………  10

5 Фізичні вимірювання…………………………………………………………   11

6 Суб’єктивна візуальна перевірка…………………………………………..   11

Додаток А (довідковий) Бібліографія………………………………………..   13

Додаток ZВ (довідковий) Зв’язок між цим стандартом та основними

вимогами директиви ЄС 2006/42 /ЕС ………………………….  14

Додаток НА (довідковий)  Перелік національних стандартів,

ідентичних  європейським та міжнародним нормативним

документам, посилання на які є в цьому стандарті…..…… 15

 

 

 

 


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 842:20_ (EN 842:1996+А1:2008, IDT) «Безпечність машин. Візуальні сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування», прийнятий методом перекладу, – ідентичний щодо EN 842:1996+А1:2008 (версія en) «Safety of machinery — Visual danger signals — General requirements, design and testing».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 842:2014 Безпечність машин. Візуальні сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування (EN 842:1996+A1:2008, ІDT) , прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

– слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

– структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані»» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

– у розділах «Нормативні посилання» та «Бібліографія» наведено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

– вилучено «Передмову» до EN 842:1996+A1:2008 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

– у рисунках 2 і 3 виправлено помилки: замість «Зона D» і «Zone SN:» у познаках зазначено «Лінія S» і «Лінія SN», відповідно;

– вилучено додаток ZA «Зв’язок між цим стандартом та основними вимогами директиви 98/37/ЄС», оскільки стаття 25 директиви 2006/42/ЄС скасовує дію директиви 98/37/ЄС з 29 грудня 2009 р. (виправлення від 09.06.2006 р.). На час публікації останньої редакції цього стандарту (вересень 2008 року) директива 98/37/ЄС ще частково діяла одночасно з новою директивою 2006/42/ЄС, тому посилання на стару директиву в першоджерелі є правочинним, але після її повного скасування 29 грудня 2009 року будь-які посилання на директиву 98/37/ЄС не є правочинними;

– долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів, ідентичних з європейськими та міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті);

– познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів  ДСТУ ISO 80000.

Копії нормативних документів, на які наведено посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

 

 

 

Страницы