Home » Безпечність машин ВІЗУАЛЬНІ СИГНАЛИ НЕБЕЗПЕКИ Загальні вимоги, проектування та випробування ДСТУ EN 842 (EN 842:1996+А1:2008, IDT) (Опубліковано 05.10.2017 року)

Безпечність машин ВІЗУАЛЬНІ СИГНАЛИ НЕБЕЗПЕКИ Загальні вимоги, проектування та випробування ДСТУ EN 842 (EN 842:1996+А1:2008, IDT) (Опубліковано 05.10.2017 року)

EN 842 Вступ Завантажити ДСТУ EN 842                               ДСТУ EN 842 Завантажити ДСТУ EN 842

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність машин

ВІЗУАЛЬНІ СИГНАЛИ НЕБЕЗПЕКИ

Загальні вимоги, проектування та випробування

Safety of machinery

VISUAL DANGER SIGNALS

 General requirements, design and testing

Чинний від___________

        

 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей  стандарт установлює критерії сприйняття візуальних сигналів небезпеки  людьми, для яких вони призначені і які повинні їх відповідним чином розпізнавати і реагувати  на них. Цей стандарт установлює вимоги  безпеки та ергономіки,  належні фізичні вимірювання та правила суб’єктивного візуального перевіряння. Крім того, він дає рекомендації щодо проектування сигналі, які б можна було чітко розпізнавати та розрізняти, відповідно до вимог 5.3 EN 292-2:1991.

Цей стандарт не поширюється на покажчики небезпеки:

– що подають написом чи піктограмою;

– що передають за допомогою цифрових дисплеїв.

Цей  стандарт не застосовують для спеціальних правил, таких, наприклад, що діють  під час стихійних лих та для суспільного транспорту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

Видання офіційне

 

EN 292-2:1991/A1:1995 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2:Technical principles and specifications.

EN 60073 Coding of indicating devices and actuators by colours and supplementary means (IEC 73:1991)

EN 61310-1 Safety of machinery – Indicating, marking and actuating – Part 1: Requirements for visual, auditory and tactile signals (IEC 1310-1:1995)

ISO 3864 Safety colours and safety signs

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-2:1991/A1:1995 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови

EN 60073 Кодування пристроїв відображення інформації та органів керування кольорами та додатковими засобами (IEC 73:1991)

EN 61310-1 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів (IEC 1310-1:1995)

ISO 3864 Кольори та знаки безпеки

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 візуальний сигнал небезпеки (visual danger signal)

Візуальний сигнал, що вказує на наближення чи фактичну наявність небезпечної ситуації, охоплюючи ризик травмування персоналу або пошкодження устатковання, і потребує певної  реакції людини для усунення  чи контролювання небезпеки або вжиття інших негайних дій.

Розрізнюють два види візуальних сигналів небезпеки: попереджувальний візуальний сигнал і аварійний візуальний  сигнал.

3.1.1 попереджувальний візуальний сигнал (visual warning signal)

Візуальний сигнал, що вказує на наближення  небезпечної ситуації, яка вимагає вжиття відповідних заходів з усунення чи контролювання небезпеки

3.1.2 аварійний  візуальний сигнал (visual emergency signal)

Візуальний сигнал, що вказує на початок або фактичну наявність небезпечно ситуації, яка потребує  негайних дій

3.2 зона приймання сигналу (signal reception area)

Зона, в якій передбачено сприймання сигналу та відповідне реагування на нього

3.3 поле зору (field of vision) (visual field)

Фізичний простір, видимий оком у даному положенні (див. також  3.1.10 ISO 8995:1989)

3.4 світловий сигналізатор небезпеки (danger signal light)

Джерело світла, призначене для подання інформації щодо наявності небезпечної ситуації  за допомогою однієї чи кількох характеристик, наприклад, яскравості[1]), кольору, форми, розташування та  часової моделі.

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ЕРГОНОМІКИ

4.1 Загальні положення

Характеристики візуального сигналу небезпеки мають гарантувати, що кожна людина в зоні приймання сигналу зможе виявити, розпізнати і належним чином відреагувати на нього. Візуальні сигнали небезпеки мають:

— бути чітко видимі за  всіх можливих умов освітлення;

— явно відрізнятися від загального освітлення та інших візуальних сигналів;

 

— мати певний зміст у зоні приймання сигналу.

Треба, щоб візуальні сигнали небезпеки мали перевагу перед всіма візуальними сигналами.

Треба, щоб аварійні візуальні  сигнали мали перевагу перед усіма попереджувальними візуальними  сигналами.

Потрібно надавати увагу перевірянню ефективності візуального сигналу небезпеки за регулярними інтервалами часу, а також завжди, коли до зони приймання сигналу уводять новий сигнал (незалежно від того, чи то сигнал небезпеки, чи ні).

Примітка 1. Візуальний сигнал небезпеки потрібно доповнювати звуковим сигналом, якщо цьому не перешкоджають особливі причини. Якщо сигнал небезпеки – аварійний сигнал, то звуковий і візуальний сигнали треба подавати разом (див. EN 981).

Примітка 2. У контрольному режимі для візуальних сигналів небезпеки  здебільшого властива  відносно низька яскравість, яка свідчить, що вони у робочому стані, але не у режимі попередження.

4.2 Можливість виявлення 

4.2.1 Яскравість[2]), освітленість1) і контрастність1)   

4.2.1.1 Загальні положення

Потрібно розрізняти два види джерел світла: просторові джерела світла та точкові  джерела світла[3]).  Просторові джерела світла мають кут зору більше ніж 1¢(кутова хвилина) за умови денного освітлення чи більше ніж 10¢ (кутових хвилин) у темряві; в іншому випадку джерела світла є точковими.

4.2.1.2  Просторові джерела  світла

В усіх випадках, коли джерело світла не вважають невеликим (точковим джерелом), критеріями можливості виявлення знаку є яскравість поверхні, яскравість тла  та їх співвідношення. На співвідношення яскравостей (контрастність) не впливає відстань спостереження (якщо треба враховувати прозорість, див. 4.5), тому визначене співвідношення яскравостей може вважатися однаковим для широкого діапазону умов спостереження.

Яскравість попереджувального візуального  сигналу має, принаймні, в п¢ять разів перевищувати яскравість тла. Яскравість аварійного візуального сигналу має, принаймні,  в два рази перевищувати яскравість попереджувального сигналу, тобто, принаймні, в 10 разів перевищувати яскравість тла.

4.2.1.3 Точкові джерела світла

Для точкових  джерел світла критерієм можливості виявлення є освітленість, створювана світловим потоком  на зіниці ока спостерігача, у порівнянні з яскравістю тла.

Співвідношення між освітленістю на зіниці, необхідною для виявлення джерела,  та яскравістю тла надано на рисунку 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Необхідна освітленість на зіниці,  лк

  1. b) Яскравість тла, кд/м2

 

Рисунок 1 – Співвідношення між необхідною освітленістю на зіниці та яскравістю тла

4.2.2 Миготливе світло

Миготливе світло використовують для аварійних візуальних  сигналів.

Під час миготіння сигналу, тобто під час безперервного ВМИКАННЯ – ВИМИКАННЯ можливість виявлення (ступынь привернення уваги) звичайно збільшується і супроводжується виникненням відчуття терміновості.

Примітка 1. Рекомендовано, щоб частота миготіння була від 2 до 3 Гц із приблизно однаковими інтервалами ВМИКАННЯ – ВИМИКАННЯ.

Примітка 2. Синхронізація світла та звуку загалом не потрібна, але може поліпшити сприйняття.

Примітка 3. Виявлення миготливих світлових сигналів може зменшуватися через стробоскопічний ефект, наприклад, від обертового устатковання.

4.2.3 Розміщення в полі зору

Візуальні сигнали небезпеки треба розміщувати, за можливості, в безпосередній близькості від потенційної небезпеки для того, щоб їх могли відразу виявити всі особи в межах зони приймання  сигналу чи біля входу до цієї зони. Можливі додаткові візуальні сигнали небезпеки за межами безпосередньої близькості,  наприклад, у приміщенні керування чи на пульті керування.

Зону приймання візуального сигналу небезпеки треба точно визначити у проекті кожної установки із зазначенням того, чи ця зона, наприклад,  робоче місце окремого оператора, чи частина заводу, чи весь завод.

Лампи, що подають безпосередньо сигнали небезпеки, треба розміщувати в полі зору на відповідному робочому місці (у зоні приймання сигналу) (див. рисунки 2 і 3 і проект EN 894-2).

Якщо під час виконання робіт напрямок погляду змінюється, чи коли поля  зору кількох осіб не перекривають одне одного, треба встановлювати додаткові сигнальні лампи. Сигнальні пристрої повинні бути розміщені так, щоб принаймні один сигнал небезпеки було видно з будь-якої точки в межах зони приймання сигналу .

 

 

а) Вертикальне поле зору                              б) Горизонтальне поле зору

 

Зона А: Рекомендована

Зона В: Допустима

Зона С: Нерекомендована

Лінія S: Обумовлена лінія погляду

 

Рисунок 2 – Поле зору, коли напрямок лінії погляду
обумовлено зовнішніми проектними вимогами

а) Вертикальне поле зору                              б) Горизонтальне поле зору

Зона А: Рекомендована

Зона В: Допустима

Зона С: Нерекомендована

Лінія SN: Нормальна лінія погляду від 15° до 30°  до низу від горизонталі

 

Рисунок 3 – Поле зору, коли напрямок лінії погляду
не обумовлено зовнішніми проектними вимогами

 

4.3 Розпізнавання

4.3.1 Загальні положення

Коли виявлено візуальний сигнал небезпеки, важливо вжити правильні заходи; отже інформація щодо сигналу повинна сприйматися однозначно.

Для розрізнення візуальних сигналів небезпеки треба використовувати щонайменше дві таких характеристики.

4.3.2 Колір сигнального світла

Візуальний попереджувальний сигнал має бути жовтим або жовто-помаранчовим.

Візуальний аварійний сигнал має бути червоним.

Якщо в робочій зоні використовують як  попереджувальний візуальний, так і аварійний  візуальний сигнали, та при цьому відмінність кольорів не може бути чітко визначено, то аварійний сигнал має бути принаймні вдвічі інтенсивніший за попереджувальний.

Кольори сигнального світла та їх змістовне значення мають відповідати EN 60073, EN 61310-1 та ISO 3864.

Примітка. Щодо вибору кольорів у системах звукових і візуальних сигналів небезпеки та попередження див. EN 981.

4.3.3 Розміщення

Візуальний сигнал небезпеки, за можливості, треба розміщувати так, щоб сприяти негайному і правильному розумінню природи небезпеки та негайному вжиттю відповідних заходів.

4.3.4 Відносне положення джерела світла

Якщо в одному сигнальному пристрої використовують два чи більше джерел світлового сигналу, то червоний сигнал завжди треба розташовувати над жовтим. Якщо використовують два червоних сигнали, то їх треба розташовувати горизонтально.

 

4.3.5 Часова характеристика

Миготливе світло треба використовувати для візуальних аварійних сигналів. В одному сигнальному пристрої переважно використовують більше ніж одну лампу, щоб отримати як просторовий, так і часовий ефект миготіння.

4.4 Блиск

На виявлення та розпізнавання візуального сигналу небезпеки в зоні приймання сигналу, як зазначено у 4.2 та 4.3, не повинен впливати блиск, створюваний іншими джерелами світла, наприклад, сонячним світлом. Візуальний сигнал небезпеки сам не має бути джерелом надлишкового блиску.

4.5 Відстань

Відстань між джерелом світла і спостерігачем, за можливості, має бути невеликою, щоб збільшити освітленість  зіниці чи зменшити необхідну світловіддачу.

Примітка. Відстань між джерелом світла та оком спостерігача визначає кількість світла, яка досягає ока, тому що освітленість  обернено пропорційна квадрату цієї відстані.

За наявності  туману, дощу, снігу, диму, пари чи  пилу між джерелом світла та спостерігачем світловий потік сигналу додатково знижується внаслідок меншої прозорості середовища. У деяких випадках прозорість може бути настільки низкою, що світлові сигнали стануть практично  неефективними. У цих випадках звукові сигнали небезпеки більш ефективні.

4.6 Тривалість

Після того, як небезпечну ситуацію виявлено  та коригувальні заходи вжито, сигнал треба змінити до більш низького рівня. Якщо небезпека, що залишилася, незначна чи контрольована, то попереджувальний сигнал відключають.

Примітка. Якщо візуальний сигнал небезпеки більше не потрібний, необхідно подати сигнал «ВІДБІЙ» відповідно до EN 981.

5 ФІЗИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

На підтвердження того, що візуальні сигнали небезпеки відповідають вимогам і рекомендаціям цього стандарту, потрібно провести вимірювання освітленості та/або яскравості (див. 4.2.1). Але фізичні докази не є винятковим підтвердженням ефективності експлуатаційних властивостей візуального сигналу небезпеки.

6 СУБ’ЄКТИВНА ВІЗУАЛЬНА ПЕРЕВІРКА

Враховуючи величезну розмаїтість  оптичних властивостей довкілля в різних місцях і широкий діапазон особливостей та здібностей можливих спостерігачів, до перевірки системи візуальних сигналів небезпеки потрібно залучати репрезентативну вибірку осіб.

Для досягнення репрезентативності до виборці також залучають осіб:

– старших 45 років;

– з гостротою зору  менше ніж 0,8;

– з дефектом колірного сприймання (червоно-зелена сліпота);

–  що застосовують захист очей (окуляри), за необхідності.

Для проведення суб’єктивної візуальної перевірки невеликі групи (не більше п’яти осіб) спостерігають за поданням візуального сигналу небезпеки, який вмикають без будь-яких попередніх повідомлень. Якщо спостерігачі реагують спонтанними жестами або зауваженнями, то перевірку можна припинити. Якщо частина спостерігачів не виявляє безперечної реакції, їх опитують одразу ж після періоду спостереження щодо їхнього візуального відчуття протягом останніх кількох хвилин.  Залежно від отриманих відповідей результатом візуальної перевірки може бути показник ефективності візуального  сигналу (сигналів) небезпеки.

 

Суб’єктивне візуальне перевіряння необхідно повторити декілька разів з різноманітним розташуванням, з різними особами та за різних умов освітлення доти, доки не буде отримано репрезентативний набір результатів спостережень.

Систему візуальних сигналів небезпеки вважають адекватною, якщо всі спостерігачі виявили реакцію.

 

 

ДОДАТОК А

(довідковий)

 

БІБЛІОГРАФІЯ

1 prEN 894-2 Safety of machinery – Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators – Part 2: Displays

2 EN 981 Safety of machinery – System of auditory and visual danger and information signals

3 ISO 8995:1989 Principles of visual ergonomics – the lighting of indoor work systems.

4 IEC 50 (845) International electrotechnical vocabulary – Chapter 845: Lighting (identical with CIE 17.4 International lighting vocabulary, 4th ed., 1987)

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

prEN 894-2 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори

EN 981 Безпечність машин. Системи звукових і візуальних сигналів небезпеки та попередження

ISO 8995:1989 Принципи зорової ергономіки. Освітлення внутрішніх робочих систем

IEC 50 (845) Міжнародний електротехнічний словник. Частина 845. Освітлення (ідентична CIE 17.4 Міжнародний словник з освітлення, 4 видання, 1987.

 

 

 

 

ДОДАТОК ZВ

(довідковий)

 

ЗВ’ЯЗОК МІЖ ЦИМ СТАНДАРТОМ ТА ОСНОВНИМИ ВИМОГАМИ

ДИРЕКТИВИ ЄС 2006/42 / EC

 

Цей стандарт був підготовлений в рамках доручення, наданим CEN Європейською комісією і Європейською асоціацією вільної торгівлі, щоб забезпечити засоби відповідності основним вимогам Директиви Нового Підходу 2006/42/EC щодо машин.

Після того, як цей стандарт було опубліковано в Офіційному журналі Європейського Союзу в рамках цієї директиви і прийнято як національний стандарт принаймні однією державою-членом, дотримання нормативних розділів  цього стандарту, наданих у порівняннях таблиці ZB.1, в межах його сфери застосування дає презумпцію відповідності основним релевантним вимогам Директиви і пов’язаним з нею правилам EFTA.

Таблиця ZB.1 – Відповідність між цим стандартом і директивою 2006/42/ЕС

Розділ(и)/підрозділ(и) цього стандарту Основні вимоги (ERs) директиви 2006/42/ЕС Окремі зауваження/примітки
Усі розділи Додаток І: 1.1.6, 1.2.2, 1,7,1, 1.7.1.2, 1.7.2, 3.6.1

 

  УВАГА. Для продукції, на яку поширюється сфера застосування цього стандарту, можуть застосовуватися інші вимоги та інші директиви ЄС.

 

ДОДАТОК НА

(довідковий)

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ,

ІДЕНТИЧНИХ  ЄВРОПЕЙСЬКИМ ТА МІЖНАРОДНИМ НОРМАТИВНИМ

ДОКУМЕНТАМ, ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ Є В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ

 

 

ДСТУ EN 292-2-2001Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови (EN 292-2:1991, ІDT)

ДСТУ EN 61310-1:2014 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів (EN 61310-1:2008, ІDT)

ДСТУ EN 894-2:2014 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори      (EN 894-2:1997+A1:2008, ІDT)

ДСТУ EN 981:2014 Безпечність машин. Системи звукових і візуальних сигналів небезпеки та попередження (EN 981:1996+A1:2008, ІDT)

ДСТУ ISO 3864-1:2005 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення (ІSO 3864-1:2002, ІDT)

ДСТУ ISO 3864-2:2010 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 2. Принципи проектування етикеток безпечності продукції (ІSO 3864-2:2004, ІDT)

ДСТУ IEC 60073:2005 Основні принципи та правила з безпеки щодо інтерфейсу ‘людина-машина’, маркування та позначання. Принципи кодування індикаторів та органів керування (ІEC 60073:2002, ІDT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код УКНД   13.110

 

Ключові слова: аварійний  візуальний сигнал, безпечність машин, ергономіка, зона приймання сигналу,  поле зору, фізичні вимірювання

 

 

Голова ТК 121,

директор УкрНДІ ДЕ,

керівник розробки                                                                     В.О. Свірко                       

Виконавець, снс                                                              А.Л. Рубцов

 

 

[1]) Як визначено в ISO 8995

[2]) Як визначено в ISO 8995.

[3]) Як визначено в IEC 50 (845).

Страницы