Home » Вступ Безпечність машин ФІЗИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ Частина 1. Терміни та визначення ДСТУ EN 1005-1:2005 (EN 1005-1:2001+А1:2008, IDT) (Опубліковано 15.11.2017 року)

Вступ Безпечність машин ФІЗИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ Частина 1. Терміни та визначення ДСТУ EN 1005-1:2005 (EN 1005-1:2001+А1:2008, IDT) (Опубліковано 15.11.2017 року)

1005-1 Вступ Завантажити ДСТУ EN 1005-1                                ДСТУ EN 1005-1 Завантажити ДСТУ EN 1005-1

НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

ДСТУ EN 1005-1:2005

(EN 1005-1:2001+А1:2008, IDT)

Безпечність машин

ФІЗИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ

Частина 1. Терміни та визначення

(Остаточна редакція)

Видання офіційне

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

20

ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та  ергономіка»  (ТК 121)

 

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:  наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»  від                    р.  №

 

3 Національний стандарт відповідає EN 1005-1:2001+А1:2008 Safety of machinery – Human physical performance – Part 1: Terms and definitions (Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення) і внесений з дозволу CEN, rue Stassart 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN.

 

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

 

5   НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 1005-1:2014

 

 

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюджування і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без дозволу                 ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 20..

 

 

ЗМІСТ

 

 С.
Національний вступ………………………………………………………….  ІV
Вступ……………………………………………………………………………  VI
1 Сфера застосування………………………………………………………   1
2 Нормативні посилання……………………………………………………   1
З Терміни та визначення понять………………………………………….   2
Додаток ZВ (довідковий) Зв’язок між цим стандартом та основними

вимогами директиви ЄС 2006/42 /ЕС ……………………..

 

9

Бібліографія………………………………………………………………….. 10
Додаток НА (довідковий) Абетковий покажчик українських

термінів…………………………………………………………

 

12

Додаток НБ (довідковий) Абетковий покажчик англійських

термінів…………………………………………………………

 

13

Додаток НА (довідковий)  Перелік національних стандартів,

ідентичних  європейським та міжнародним

нормативним документам, посилання на які є в

цьому стандарті……………………………………………….

 

 

 

14

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1005-1:20__                                (EN 1005-1:2001+А1:2008, IDT) «Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення», прийнятий методом перекладу, – ідентичний щодо EN 1005-1:2001+А1:2008 (версія en) «Safety of machinery – Human physical performance – Part 1: Terms and definitions».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 1005-1:2014 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення   (EN 1005-1:2001+A1:2008, ІDT), прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

– слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

– структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані»» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

– у розділах «Вступ», «Сфера застосування» та «Нормативні посилання» вилучено винос­ки до стандартів EN 1005-2, EN 1005-4 та       EN 1005-5   стосовно того, що вони у стадії готування. Стандарт             prEN 1005-3:2001 замінено на EN 1005-3:2002;

– до розділу «Вступ» долучено «Національну примітку» щодо абревіатури EFTA;

– у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

– вилучено «Передмову» до EN 1005-1:2001+A1:2008 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

– змінено відповідно до визначення термін 3.14 sagittal (сагітальний) на sagittal plane (сагітальна площина);

– вилучено додаток ZA «Зв’язок між цим стандартом та основними вимогами директиви 98/37/ЄС», оскільки стаття 25 директиви 2006/42/ЄС скасовує дію директиви 98/37/ЄС з 29 грудня 2009 р. (виправлення від 09.06.2006 р.). На час публікації останньої редакції цього стандарту (вересень 2008 року) директива 98/37/ЄС ще частково діяла одночасно з новою директивою 2006/42/ЄС, тому посилання на стару директиву в першоджерелі є правочинним, але після її повного скасування 29 грудня 2009 року будь-які посилання на директиву 98/37/ЄС не є правочинними;

– долучено національні додатки: НА (Абетковий покажчик українських термінів), НБ (Абетковий покажчик англійських термінів) і НВ (Перелік національних стандартів, ідентичних з європейськими та міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті);

– національний стандарт ДСТУ EN 1005-5 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 5. Оцінювання ризику у разі частого повторного маніпулювання – у розробленні.

– познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів  ДСТУ ISO 80000.

EN 1005 складається з п’яти частин:

Частина 1. Терміни та визначення;

Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин;

Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами;

Частина 4. Оцінювання робочих поз і рухів, пов’язаних з машиною;

Частина 5. Оцінювання ризику повторюваного маніпулювання з високою частотою.

Копії нормативних документів, на які наведено посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

 

ВСТУП

Ергономічне розроблення робочої системи збільшує її безпечність, ефективність і продук­тивність, поліпшує умови життя та праці людини, протидіє несприятливим впливам на людське здоров’я та роботу. Отже, правильне ергономічне проектування сприятливо впливає на робочу систему і забезпечує надійність функціювання людини в її межах.

Цей стандарт – один з кількох ергономічних стандартів з безпечності машин.

У EN 614-1 наведено принципи, що повинні засвоїти виробники для урахування ергономічних чин­ників. Цей стандарт згармонізовано згідно з вимогами Директиви щодо машин і пов’язаних інструкцій EFTA*.

Цей стандарт – типу В, як встановлено у EN 1070. Вимоги цього стандарту можна змінити чи доповнити у стандарті типу С.

Примітка. Вимоги для машин, на які поширюється сфера застосування стандарту типу С та які були розроблені й по­будовані відповідно до умов такого стандарту, мають пріоритет над вимогами стандарту типу В.

Цей стандарт має п’ять частин, призначених для охоплення діапазону фізичної роботи лю­дини, що варіюється залежно від конструкції машини. Сфера застосування, яку містить кожний документ, визначає межі їхнього поширення. Рисунок 1 ілюструє взаємозв’язок між стандартами стосовно різних аспектів роботи людини. Взаємозв’язок між стандартами виникає із взаємозв’язку між різними аспектами фізичної роботи людини: розміри тіла безпосередньо впливають на види робочих поз і рухів так само, як і на прийнятні м’язові зусилля, що змінюються з їх зміною.

 

 

Параметри                                      Стандарти

 

 

Розміри тіла                                 EN 547-1, EN 547-2 i EN 547-3

(Розміри тіла людини)

 

EN 1005-4

(Оцінювання робочих поз)

 

Робочі пози                                 EN 1005-2

і рухи                                           (Ручне переміщення об’єктів)

 

EN 1005-3

(Рекомендовані силові навантаги)

 

 

Вимоги до                                    EN 894-3

зусиль                                         (Органи керування)

 

 

 

Рисунок 1 – Зв’язок між параметрами фізичної роботи й стандартами

 

У EN 1005-2, EN 1005-3 і EN 1005-4 наведено підходи до оцінювання ризику. Процедури в кожній частині стандарту відмінні.

Вивчення фізичного навантаження людини під час обслуговування/керування машинами покладено в основу методик і методів, розроблених різними дослідницькими дисциплінами (на­приклад епідеміологією, біомеханікою, фізіологією, психологією). Цей стандарт прагне визначити відповідні поняття для подальшої співпраці між дослідницькими дисциплінами у цій сфері та вдосконалити застосовування стандартів під час проектування машин.

 

 

Страницы