Home » Вступ Безпечність машин ФІЗИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин ДСТУ EN 1005-2:20__ (EN 1005-2:2003+А1:2008, IDT) (Опубліковано 15.11.2017 року)

Вступ Безпечність машин ФІЗИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин ДСТУ EN 1005-2:20__ (EN 1005-2:2003+А1:2008, IDT) (Опубліковано 15.11.2017 року)

1005-2 Вступ Завантажити ДСТУ EN 547-1                                ДСТУ EN 1005-2 Завантажити ДСТУ EN 547-1

НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

ДСТУ EN 1005-2:20__

(EN 1005-2:2003+А1:2008, IDT)

Безпечність машин

ФІЗИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ

Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин

(Перша редакція)

Видання офіційне

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

20

ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та  ергономіка»  (ТК 121)

 

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:  наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»  від                    р.  №

 

3 Національний стандарт відповідає EN 1005-2:2003+А1:2008 Safety of machinery – Human physical performance – Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery (Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин) і внесений з дозволу CEN, rue Stassart 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN.

 

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

 

5   НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 1005-2:2014

 

 

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюджування і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без дозволу                 ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 20..

ЗМІСТ

 

 С.
Національний вступ………………………………………………………….   ІV
Вступ……………………………………………………………………………  VІI
1 Сфера застосування………………………………………………………   1
2 Нормативні посилання……………………………………………………   2
З Терміни та визначення понять………………………………………….   3
4  Рекомендації з проектування машин та їхніх складових

частин, якщо їх піднімають, опускають і переносять………………..

  3
 4.1 Загальні принципи…………………………………………………….   3
4.2 Рекомендації щодо проектування машин…………………………   4
     4.2.1 Системи без ручного переміщення…………………………..   4
     4.2.2 Ручне переміщення з використанням технічних засобів…   4
4.3 Оцінювання ризику і рекомендації щодо проектування машин

та їхніх складових частин у разі їх ручного переміщення……….

  5
    4.3.1 Підхід до оцінювання ризику……………………………………   5
 4.3.2 Розпізнавання небезпеки, оцінювання та розрахунок ризику і рекомендації щодо зменшення ризику проектним методом……………………………………………………………  

6

    4.3.3 Схема оцінювання ризику……………………………………… 10
4.4 інформація для користувача……………………………………….. 19
Додаток А (довідковий) Характеристики населення та системне

проектування……………………………………………………

 

21

               А.1 Характеристики населення………………………………… 21
               А.2 Системне проектування……………………………………. 22
            А.2.1 Уникнення обмеження поз…………………………… 22
           А.2.2 Прискорення і точність рухів………………………… 22
                 А.2.3 Мінімізація дискомфорту, втоми і навантаження

на оператора…………………………………………….

 

22

Додаток B (довідковий) Рекомендовані вимоги щодо теплового

комфорту…………………………………………………………..

 

23

Додаток С (довідковий) Робочі таблиці оцінювання ризиків…………. 24
Додаток ZВ (довідковий) Зв’язок між цим стандартом та основними

вимогами директиви ЄС 2006/42 /ЕС ……………………..

 

33

Бібліографія………………………………………………………………….. 34
Додаток НА (довідковий)  Перелік національних стандартів,

ідентичних  європейським та міжнародним

нормативним документам, посилання на які є в

цьому стандарті……………………………………………….

 

 

 

36

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1005-2:20__                                (EN 1005-2:2003+А1:2008, IDT) «Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин», прийнятий методом перекладу», – ідентичний щодо                                     EN 1005-2:2003+А1:2008 (версія en) «Safety of machinery – Human physical performance – Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 1005-2:2014 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин (EN 1005-2:2003+A1:2008, ІDT), прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

– слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

– структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані»» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

– у тексті замінено винос­ку стосовно prEN ISO 13732-3, оскільки в Україні прийнято ДСТУ EN ISO 13732-3:2014, і prEN 1005-5 (цей європейський стандарт замінено на EN 1005-5:2007);

– до розділу «Вступ» долучено «Національну примітку» щодо абревіатури EFTA;

– у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

– вилучено «Передмову» до EN 1005-2:2003+A1:2008 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

– вилучено додаток ZA «Зв’язок між цим стандартом та основними вимогами директиви 98/37/ЄС», оскільки стаття 25 директиви 2006/42/ЄС скасовує дію директиви 98/37/ЄС з 29 грудня 2009 р. (виправлення від 09.06.2006 р.). На час публікації останньої редакції цього стандарту (вересень 2008 року) директива 98/37/ЄС ще частково діяла одночасно з новою директивою 2006/42/ЄС, тому посилання на стару директиву в першоджерелі є правочинним, але після її повного скасування 29 грудня 2009 року будь-які посилання на директиву 98/37/ЄС не є правочинними;

– познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів  ДСТУ ISO 80000.

EN 1005 складається з п’яти частин:

Частина 1. Терміни та визначення;

Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин;

Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами;

Частина 4. Оцінювання робочих поз і рухів, пов’язаних з машиною;

Частина 5. Оцінювання ризику повторюваного маніпулювання з високою частотою.

Копії нормативних документів, на які наведено посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

 

 

ВСТУП

Під час проектування і виробництва машин виробник повинен дотримуватися основних вимог з безпеки та здоров’я, викладених у Директиві щодо машин. Виробник повинен оцінити небезпеки машини і врахувати ці небезпеки впродовж її життєвого циклу.

Цей стандарт – один з кількох ергономічних стандартів щодо безпечності машин. EN 614-1 описує принципи, якими мають керуватися конструктори для врахування ергономічних факторів.

Цей стандарт розроблено як гармонізований стандарт з огляду на Директиву щодо машин і відповідні угоди EFTA.

Національна примітка

EFTA – Європейська асоціація вільної торгівлі

Цей стандарт – стандарт типу В, як встановлено в EN 1070.

Положення цього стандарту можуть бути доповнені або змінені положеннями стандарту типу С.

Примітка. Вимоги стандарту типу С для машин, які перебувають у сфері застосування і які спроектовано та побудовано за вимогами стандарту типу С, матимуть пріоритет над вимогами цього стандарту типу В.

Ручне переміщення вантажів може призвести до великих ризиків травмування опорно-рухового апарату, якщо вантаж, що переміщується, надто важкий і (або) переміщується тривалий час, надто часто і (або) у неправильній позі працюючого. Розлади опорно-рухового апарату – звичайне явище у Європі. Працюючи з машинами, оператори часто прикладають ручні зусилля. Ризики виникають, якщо конструкція машини не відповідає ергономічним принципам проектування. Цей стандарт надає інформацію щодо робочої пози, навантаги, її частоти і тривалості, необхідну під час проектування та створення машин, в яких передбачено ручне маніпулювання. Критерії проектування, наведені у цьому стандарті, можуть бути використані конструктором під час оцінювання ризиків.

Цей стандарт вимагає, щоб конструктори прийняли трьохетапний підхід, для того щоб:

  1. по можливості, уникати ручного переміщення;
  2. використовувати технічні засоби;
  3. зменшувати рівень ризиків, які не можуть бути усунені, шляхом оптимізації ручної діяльності.

Щодо машин та їхніх складових частин, які не можна переміщати і транспортувати вручну, див. 4.2 EN 292-2:1991.

 

 

 

 

Страницы