Home » Вступ Безпечність машин ФІЗИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами ДСТУ EN 1005-3:20__(EN 1005-3:2002+А1:2008, IDT) (Опубліковано 15.11.2017 року)

Вступ Безпечність машин ФІЗИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами ДСТУ EN 1005-3:20__(EN 1005-3:2002+А1:2008, IDT) (Опубліковано 15.11.2017 року)

1005-3 Вступ Завантажити ДСТУ EN 547-1                               ДСТУ EN 1005-3 Завантажити ДСТУ EN 547-1

НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

ДСТУ EN 1005-3:20__

(EN 1005-3:2002+А1:2008, IDT)

Безпечність машин

ФІЗИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ

Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль

під час роботи з машинами

(Перша редакція)

Видання офіційне

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

20

ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та  ергономіка»  (ТК 121)

 

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:  наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»  від                    р.  №

 

3 Національний стандарт відповідає EN 1005-3:2002+А1:2008 Safety of machinery – Human physical performance – Part 3: Recommended force limits for machinery operation (Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами) і внесений з дозволу CEN, rue Stassart 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN.

 

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

 

5   НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 1005-3:2014

 

 

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюджування і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без дозволу                 ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 20..

ЗМІСТ

 

 С.
Національний вступ………………………………………………………….   ІV
Вступ……………………………………………………………………………  VІI
1 Сфера застосування………………………………………………………   1
2 Нормативні посилання……………………………………………………   2
З Терміни та визначення понять………………………………………….   2
4  Рекомендаці………………………………………………………………..   2
4.1 Загальні рекомендації та інформація………………………………….   2
4.2 Оцінювання ризику зусиль, що прикладаються…………………….   3
    4.2.1 Етап А. Визначення основних силових можливостей………   6
    4.2.2 Етап В. Визначення прийнятних можливостей………………..   9
    4.2.3 Етап С. Оцінювання ступеня припустимості та ризику…….  11
4.3 Фактори, що впливають на ризик…………………………………………….  12
     4.3.1 Робоча поза………………………………………………………………………  12
     4.3.2 Прискорення та точність рухів………………………………………….  12
     4.3.3 Вібрація………………………………………………………………………….  12
    4.3.4 Взаємодія  «людина-машина»…………………………………  13
    4.3.5 Засоби індивідуального захисту……………………………………..  13
    4.3.6 Умови навколишнього середовища………………………………..  13
Додаток А (довідковий)  Процедура обчислення для Варіанту 2…….  14
                 А.1 Загальні положення……………………………………………….  14
               А. 2 Вихідні параметри…………………………………………………  14
      А.3 Процедура…………………………………………………………….  17
           А.3.1 Розподіл зусиль……………………………………………..  17
           А.3.2 Логарифмічне перетворення…………………………..  17
           А.3.3 Обчислення перцентилів зусиль……………………..  17
Додаток B Процедура обчислення для Варіанту 3………………………….  19
             В.1 Загальні положення…………………………………………………  19
    В.2 Вихідні параметри…………………………………………………..  19
                   В.2.1 Зусилля…………………………………………………………..  19
                   В.2.2 Демографічні дані користувачів………………………..   21
   В.3 Процедура……………………………………………………………….   22
         В.3.1 Штучні параметри розподілу у підгрупах……………   22
                В.3.2 Логарифмічні розподіли……………………………..
  В.3.3 Утворення нових функцій розподілу у

чоловічих та жіночих підгрупах……………………

  В.3.4 Зважування та підсумовування всіх

розподілів  у підгрупах………………………………..

                В.3.5 Обчислення перцентилів……………………………
                  В.4 Результат……………………………………………………………
Додаток ZВ (довідковий) Зв’язок між цим стандартом та основними

вимогами директиви ЄС 2006/42 /ЕС …………………….

 

33

Бібліографія………………………………………………………………….. 34
Додаток НА (довідковий)  Перелік національних стандартів,

ідентичних  європейським та міжнародним

нормативним документам, посилання на які є в

цьому стандарті……………………………………………….

 

 

 

36

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1005-3:20__                                (EN 1005-3:2002+А1:2008, IDT) «Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами», – ідентичний щодо EN 1005-3:2002+А1:2008 (версія en) «Safety of machinery – Human physical performance – Part 3: Recommended force limits for machinery operation».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 1005-3:2014 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами (EN 1005-3:2002+A1:2008, ІDT), прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

– слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

– структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані»» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

– у тексті стандарту і у «Бібліографії» замінено винос­ки стосовно prEN 1005-2, prEN 1005-4 і prEN 1005-5 оскільки ці стандарти замінено на відповідні європейські стандарти;

– до розділу «Вступ» долучено «Національну примітку» щодо абревіатури EFTA;

– у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

– вилучено «Передмову» до EN 1005-3:2002+A1:2008 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

– вилучено додаток ZA «Зв’язок між цим стандартом та основними вимогами директиви 98/37/ЄС», оскільки стаття 25 директиви 2006/42/ЄС скасовує дію директиви 98/37/ЄС з 29 грудня 2009 р. (виправлення від 09.06.2006 р.). На час публікації останньої редакції цього стандарту (жовтень 2008 року) директива 98/37/ЄС ще частково діяла одночасно з новою директивою 2006/42/ЄС, тому посилання на стару директиву в першоджерелі є правочинним, але після її повного скасування 29 грудня 2009 року будь-які посилання на директиву 98/37/ЄС не є правочинними;

– познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів  ДСТУ ISO 80000.

EN 1005 складається з п’яти частин:

Частина 1. Терміни та визначення;

Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин;

Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами;

Частина 4. Оцінювання робочих поз і рухів, пов’язаних з машиною;

Частина 5. Оцінювання ризику повторюваного маніпулювання з високою частотою.

Копії нормативних документів, на які наведено посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

 

 

ВСТУП

Протягом життєвого циклу машини, починаючи від її виготовлення до демонтажу, різні дії, пов’язані з використанням машини, потребують докладання фізичної сили людини. Фізичні зусилля призводять до напруги опорно-рухової системи людини. Небажана напруга призводить до втоми, дискомфорту та розладу опорно-рухової системи. Виробник машини має можливість контролювати ці ризики для здоров’я, оптимізуючи потрібні зусилля урахуванням частоти, три­валості та зміни їх використання.

Процедура обчислювання та рекомендовані обмеження, які надано в цьому стандарті, спря­мовані на зменшення ризику для здоров’я оператора, а також на підвищення маневреності та надання можливості більшій кількості людей управляти машинами, що підвищує продуктивність та прибутковість.

Цей стандарт гармонізовано відповідно до вимог Директив щодо машин та відповідних правил EFTA.

Національна примітка

EFTA – Європейська асоціація вільної торгівлі

Цей стандарт, який розроблено згідно з EN 1050, надає користувачу можливість виявити небез­пеку заподіяння шкоди здоров’ю, проявом якої є розлади опорно-рухової системи, а також надає засоби для якісного та, певною мірою, кількісного оцінювання ризику. Засоби, призначені для оцінювання ризику, також передбачають шляхи зменшення ризику. У цьому стандарті не розглянуто ризики, які пов’язані з нещасними випадками.

Рекомендації, наведені в цьому стандарті, опираються на наукові факти щодо психології та епідеміології фізичної праці. Однак ця інформація є недостатньою, а обмеження можуть змінюватись залежно від майбутніх досліджень. Відповідно до правил стандартів CEN/CENELEC, частина 2, 4.9.3, європейські стандарти переглядають з інтервалом не більше ніж п’ять років.

Цей стандарт – стандарт типу В, як встановлено в EN 1070.

Положення цього стандарту можуть бути доповнені або змінені положеннями стандарту типу С.

Примітка. Вимоги стандарту типу С для машин, які перебувають у сфері застосування і які спроектовано та побудовано за вимогами стандарту типу С, матимуть пріоритет над вимогами цього стандарту типу В.

 

 

 

 

Страницы