Динамічний характер життя сучасної людини потребує створення прийнятних умов життєдіяльності у оточуючому середовищі, які повинні забезпечити, зокрема, і засоби його благоустрою. Одна з найголовніших вимог до них – забезпечення комфортних умов перебування людини у конкретному предметному просторі, зокрема, міському, визначення рівня його значущості.

       Розробки інституту в галузі дизайну середовища базуються на системному підході, що обумовлює створення соціально, функціонально та ергономічно обґрунтованого, естетично досконалого предметно-просторового виробничого і побутового середовища. В рамках цього підходу предметний простір розглядається дизайнером як складана система “людина-середовище життєдіяльності”, головною ланкою якої є людина. Важливим напрямком цих робіт є підвищення інформативності, естетичної цінності і в кінцевому результаті – комфортності навколишнього середовища.

       Створенню середовищних об’єктів передує розробка принципів і вимог до їх функційного призначення, конструкції, матеріалам виготовлення, зовнішньому вигляду у цілому, розміщенню з урахуванням архітектурної, функціонально-планувальної та історико-культурної специфіки конкретної міської зони у відповідності до діючих нормативів.

       Зразки дизайнерський розробок середовищ них об’єктів:

Інформаційний і рекламний носій Інформаційний і рекламний носій Інформаційний і рекламний носій Альтанка Квіткарка Квіткарка Квіткарка
Квіткарка Квіткарка Урна для сміття Урна для сміття Урна для сміття Урна для сміття Урна для сміття
Лава Лава Лава Лава Лава Лава Лава
Лава Приклад розміщення елементів благоустрою в міському середовищі лад розміщення елементів благоустрою в міському середовищі