Головний методологічний підхід, що застосовується в інституті до дизайн-ергономічного проектування промислових виробів – розуміння необхідності виходу людини з-під влади штучного техносвіту, що має здійснюватися за рахунок гуманізації взаємодії людини і техніки. При цьому процеси виробництва, розподілу та споживання товарів, утилізації відходів визначаються як система зв’язків, яку дизайнер повинен оптимізувати своїми рішеннями. За такого підходу критерії охорони навколишнього середовища, економії невідновлюваних природних ресурсів, екологічності виробів розглядаються як найважливіші, а питання про співвідношення користі та шкоди від виробництва товарної продукції – як основні професійні орієнтири в проектній роботі дизайнера та ергономіста.

       Дизайнерське проектування промислових виробів враховує результати дизайн-ергономічного аналізу ринкової ситуації, в якій знаходиться підприємство-виробник, організацію виробництва, а також технологічний рівень якості розроблюваної продукції. Як свідчить багаторічний досвід інституту,такий підхід гарантує високий рівень якості та конкурентоспроможність виробів.

       Основними напрямками робіт інституту з дизайнерського проектування промислової продукції є:

       - формування асортиментної політики підприємств (дизайн-ергономічна експертиза продукції, що випускається; розроблення дизайнерських пропозицій щодо освоєння нових видів виробів з урахуванням техніко-економічних можливостей замовника; реклама продукції);

       - дизайн-ергономічне проектування виробів машинобудування та приладобудування;

       - дизайн-ергономічне проектування виробів, призначених для побуту, відпочинку, дозвілля і творчості;

       - дизайн-розробки промислових об’єктів підвищеної техногенної небезпеки;

       - дизайн-проектування інтер’єрів офісів, промислових та громадських об’єктів.

       Окремий напрямок робіт з дизайну промислових виробів – ергодизайн систем керування енергетичними об’єктами. Основні з них:

       - ергодизайнерська експертиза систем керування енергетичними об’єктами та умов праці їх оперативного персоналу;

       - дизайн-ергономічне проектування та модернізація інформаційних панелей і пультів керування;

       - дизайн-ергономічна модернізація робочих місць персоналу;

       - дизайн інтер’єрів приміщень центрів керування.

       Результати досліджень та проектних розробок інституту засвідчують, що найбільш поширеними і значущими недоліками систем керування енергогенеруючими установками є: низький ергономічний та дизайнерський рівень оперативних панелей, пультів керування, мнемосхем (в першу чергу, невідповідність текстової та графічної інформації сучасним дизайн-ергономічним вимогам), предметного простору диспетчерських центрів в цілому.

       Практичний досвід робіт з дизайн-ергономічної модернізації пультів керування та диспетчерських центрів, зокрема, на АЕС, ТЕЦ, на транспорті, вказує на можливість усунення дизайнерами наведених недоліків в стислі строки з відносно невеликими матеріальними витратами.

       Такі роботи реалізовані на Рівненській АЕС, Київській ТЕЦ-6, інших енергогенеруючих об’єктах, що дозволило суттєво підвищити ефективність і надійність роботи систем контролю та керування на них.

       Зразки дизайнерських розробок промислових виробів:

 
Оприскувач побутовий Вимірювальний прилад Вогнегасники порошкові Зварювальний автомат Збільшувач-кольородільник Палатна гама-камера Апарат штучної вентиляції легенів
Свердлильні прилади Верстат деревообробний Електронавантажувач Роторно-конвеєрна лінія Металообробний центр Токарно-револьверний автомат Роторний ескаватор