Розвиток постіндустріального суспільства вимагає постійних змін, підвищення рівня життєдіяльність людини. Тому так важливе забезпечення належної комфортності перебування людини в оточуючому середовищі, одним з важливих чинників якого є візуальний комфорт. В першу чергу це стосується систем візуальної інформації. Інститут є провідною установою в Україні (а раніше в СРСР) з розроблення систем візуальної орієнтації та інформації людини в навколишньому середовищі.

       Поліпшення візуального комфорту, економія часу на орієнтування, підвищення загального естетичного рівня при впровадженні систем візуальної інформації позитивно впливає на дієздатність людини, продуктивність її праці та в результаті на ефективність суспільного виробництва.

       Досягнення гармонійної єдності середовища в значній мірі залежить від упорядкованості носіїв СВІ, їх узгодженості з ергономічними вимогами, що визначають зоровий комфорт сприйняття інформації в конкретних умовах, характеру і масштабу об’єктів, до яких вони відносяться.

       Типізація і стандартизація носіїв СВІ є основою досягнення їх необхідної гармонійної єдності та узгодження з розмірами архітектурних об’єктів. Це забезпечується використанням розробленою в інституті розмірно-модульною системою. Крім того, цим досягається створення у людини стійкого стереотипу сприйняття СВІ і виділення їх серед багатьох візуальних об’єктів, якими заповнено оточуюче середовище.

       Системи піктограм та носіїв візуальної інформації, що розробляються фахівцями інституту, відповідають міжнародним стандартам, сучасним вимогам графічного дизайну.

       Зразки розробок засобів візуальної інформації:

Інформаційні вказівники Інформаційні вказівники Інформаційні вказівники Інформаційні вказівники Інформаційні вказівники Інформаційні вказівники Інформаційні вказівники
Інформаційні вказівники Зонний інформаційні вказівник Зонний інформаційні вказівник Зонний інформаційні вказівник Зонний інформаційні вказівник Система піктограм для навчальних закладів Система піктограм для міського середовища
Система піктограм для міського середовища Система піктограм для медичних закладів