Євроінтеграційні прагнення України обумовлюють необхідність активізації робіт з дизайн-ергономічної стандартизації у першу чергу у сфері промислового дизайну. Впливаючи на функціональні, конструктивні та технологічні характеристики виробу з метою реалізації певних потреб людини, дизайнер під час проектування повинен враховувати багато стандартизованих чинників. Актуальність стандартизації в галузі дизайну та ергономіки також постійно підвищується завдяки розвитку стандартизації у виробничо-технічній, торгово-економічній, соціальній та інших сферах діяльності пов’язаних, насамперед, з “людським чинником”. Тому формування і розвиток нормативної бази дизайн-ергономічного забезпечення народногосподарського комплексу України є одним з приоритетних напрямків діяльності інституту.

       Відповідно до загальновизнаних пріоритетів стандартизації у першу чергу розробляються дизайн-ергономічні нормативи, що забезпечують термінологічну єдність, безпечність, екологічність і якість продукції, захист прав споживачів в цілому. Ці напрямки безпосередньо пов’язані з “людським чинником”, а тому не можуть ефективно розроблятися без урахування вимог дизайну та ергономіки.

       Інститутом розробляються стандарти, що забезпечують насамперед дизайн-ергономічне проектування промислових виробів і оцінювання (експертування) якості продукції. Здійснюється також великий обсяг робіт з розроблення національних дизайн-ергономічних стандартів, гармонізованих зі стандартами ISO, IEC та EN. Розробленню цих нормативів передувала стандартизація термінів і визначень у галузі дизайну та ергономіки, створення єдиної понятійної бази дизайн-ергономічної діяльності в усіх секторах промислового комплексу України.

НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ,

розроблена

Українським НДІ дизайну та ергономіки


Чинна нормативна документація:

ДСТУ 2429-94 Система «людина-машина». Ергономічні та техніко-естетичні вимоги. Терміни та визначення

ДСТУ 3899-99 Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення

ДСТУ 3943-2000 Дизайн і ергономіка. Склад, виклад та зміст документації

ДСТУ 3944-2000 Дизайн і ергономіка. Правила виконання дизайн-ергономічних робіт під час розроблення та поставлення продукції на виробництво

ДСТУ 3963-2000 Дизайн і ергономіка. Класифікація і номенклатура дизайнових та ергономічних показників якості побутових машин та приладів

ДСТУ 4055-2001 Дизайн і ергономіка. Номенклатура дизайнових та ергономічних показників якості продукції виробничо-технічного призначення

ДСТУ 4512:2006 Державний прапор України. Загальні технічні умови

ДСТУ 4513:2006 Асортимент колірний і стандартні зразки кольору матеріалів і фарб. Порядок розроблення, атестації, узгодження і затвердження

ДСТУ 6005:2008 Знаки графічні для навчальних закладів. Загальні положення

ДСТУ 7233:2011 Дизайн і ергономіка. Основні положення

ДСТУ 7234:2011 Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки

ДСТУ 7245:2011 Дизайн і ергономіка. Кодування зорової інформації. Загальні ергономічні вимоги

ДСТУ 7246:2011 Дизайн і ергономіка. Сигналізатори звукові немовних повідомлень. Загальні вимоги ергономіки

ДСТУ 7247:2011 Дизайн і ергономіка. Експертиза якості промислової продукції. Основні положення

ДСТУ 7248:2011 Дизайн і ергономіка. Маховики керування і штурвали. Загальні вимоги ергономіки

ДСТУ 7249:2011 Дизайн і ергономіка. Важелі керування. Загальні вимоги ергономіки ДСТУ 7250:2011 Дизайн і ергономіка. Мнемосхеми. Загальні ергономічні вимоги

ДСТУ 7251:2011 Дизайн і ергономіка. Вимоги з дизайну та ергономіки. Номенклатура і порядок вибору

ДСТУ 7252:2011 Дизайн і ергономіка. Зал і кабіни операторів. Взаємне розміщення робочих місць. Загальні вимоги ергономіки

ДСТУ EN 292-1-2001 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (EN 292-1: 1991, IDT)

ДСТУ EN 292-2-2001 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови (EN 292-2:1991+А1:1995, IDT)

ДСТУ EN 294-2001 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягання небезпечних зон руками (EN 294:1992, IDT)

ДСТУ EN 457 - 2001 Безпечність машин. Звукові сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування (EN 457 : 1992, IDT)

ДСТУ EN 547-1 - 2001 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів для доступу до робочих місць у машинах (EN 547-1: 1996, IDT)

ДСТУ EN 547-2 - 2001 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів для доступу (EN 547-2: 1996, IDT)

ДСТУ EN 547-3 - 2001 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 3. Антропометричні дані (EN 547-3: 1996, IDT)

ДСТУ EN 563-2001 Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температур гарячих поверхонь (EN 563 : 1994, IDT)

ДСТУ EN 574 - 2001 Безпечність машин. Пристрої дворучного керування. Функційні аспекти та принципи проектування (EN 574:1996, IDT)

ДСТУ EN 614-1 - 2001 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи (EN 614-1: 1995, IDT)

ДСТУ prEN 614-2 -2002 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 2. Взаємозв'язок між проектуванням машин і робочих завдань (prEN 614-2:2000, IDT)

ДСТУ EN 842-2001 Безпечність машин. Візуальні сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування (EN 842 : 1996, IDT)

ДСТУ EN 894-1 - 2001 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування (EN 894-1:1997, IDT)

ДСТУ EN 894-2-2001 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори (EN 894-2:1997, IDT)

ДСТУ EN 894-3:2003 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 3. Органи керування (EN 894-3:2000, IDT)

ДСТУ EN 981-2001 Безпечність машин. Система звукових і візуальних сигналів небезпеки та попередження (EN 981:1996, IDT)

ДСТУ ЕN 1005-1:2005 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення (ЕN 1005-1:2001, IDT)

ДСТУ ЕN 1005-2:2005 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин (ЕN 1005-2:2003, IDT)

ДСТУ ЕN 1005-3:2005 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами (ЕN 1005-3:2002, IDT)

ДСТУ ISO 2972:2006 Числове програмне керування верстатами. Графічні символи (ISO 2972-1979, IDT)

ДСТУ ISO 3287:2008 Засоби переміщення приводні виробничі. Символи для органів керування та інші познаки (ISO 3287:1999, IDT)

ДСТУ ISO 3864-1:2005 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення (ISO 3864-1:2002, IDT)

ДСТУ ISO 3864-2:2010 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 2. Принципи проектування етикеток безпечності продукції (ISO 3864-2:2004, IDT)

ДСТУ ISO 6385-99 Ергономічні принципи проектування робочих систем (Відмінений. Замість нього діє ДСТУ EN ISO 6385:2005)

ДСТУ EN ISO 6385:2005 Ергономічне проектування робочих систем. Основні принципи (ЕN ISO 6385:2004, IDT)

ДСТУ ISO 6727:2010 Дорожні транспортні засоби. Мотоцикли. Символи для органів керування, індикаторів і сигнальних пристроїв (ISO 6727:1981 IDT)

ДСТУ ISO 7000:2004 Графічні символи, що їх використовують на устаткованні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT)

ДСТУ ISO 7001:2006 Графічні символи громадського призначення (ISO 7001:1990, IDT)

ДСТУ ISO 7010:2009 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Знаки безпеки, використовувані на робочих місцях і в місцях громадської призначеності (ISO 7010:2003, IDT)

ДСТУ ЕN ISO 7200:2005 Розроблення технічної документації. Графи у штампах та основних написах (ЕN ISO 7200:2004, IDT)

ДСТУ ISO/TR 7239:2008 Символи графічні громадської призначеності. Розроблення та принципи застосування (ISO/TR 7239:1984, IDT)

ДСТУ ISO 7250:2002 Основні розміри людського тіла, застосовні для інженерного проектування (ISO 7250 : 1996, IDT)

ДСТУ ISO 7296-1:2007 Крани підіймальні. Графічні символи. Частина 1. Загальні положення (ISO 7296-1:1991, IDT)

ДСТУ ISO 7296-2:2007 Крани підіймальні. Графічні символи. Частина 2. Мобільні крани (ISO 7296-2:1996, IDT)

ДСТУ ISO 9186-1:2008 Символи графічні. Частина 1. Методи випробовування на зрозумілість (ISO 9186-1:2007, IDT)

ДСТУ ISO 9241-1:2003 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 1. Загальні положення (ISO 9241-1: 1997, IDT)

ДСТУ ISO 9241-2:2004 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 2. Настанова щодо встановлення вимог до завдань (ISO 9241-2:1992, IDT)

ДСТУ ISO 9241-3 – 2001 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 3. Вимоги до відеотерміналів (ISO 9241-3: 1992, IDT)

ДСТУ ISO 9241-3/Зм.1 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 3. Вимоги до відеотерміналів. Зміна 1 (ISO 9241-3:1992/Adm.1:2000, IDT)

ДСТУ ISO 9241-5:2004 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 5. Вимоги до компонування робочого місця та до робочої пози (ISO 9241-5:1998, IDT)

ДСТУ ISO 9241-6:2004 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 6. Вимоги до робочого середовища (ISO 9241-6:1999, IDT)

ДСТУ ISO 9241-7:2004 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 7. Вимоги до дисплеїв з відбитками (ISO 9241-7:1998, IDT)

ДСТУ ISO 9241-8:2006 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 8. Вимоги до відображуваних кольорів (ISO 9241-8:1997, IDT)

ДСТУ ISO 9241-9:2004 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 9. Вимоги до неклавіатурних пристроїв уведення (ISO 9241-9:1998, IDT)

ДСТУ ISO 9241-10-2001 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 10. Принципи діалогу (ISO 9241-10:1996, IDT)

ДСТУ ISO 9241-11:2006 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 11. Настанови щодо прийнятності у використанні (ISO 9241-11:1998, IDT)

ДСТУ ЕN ISO 9886:2005 Ергономіка. Оцінювання теплового навантаження за допомогою фізіологічних вимірювань (ЕN ISO 9886:2004, IDT)

ДСТУ EN ISO 10075-2:2004 Ергономічні принципи визначення психічної робочої навантаги. Частина 2. Принципи проектування (ISO 10075-2:2000, IDT)

ДСТУ-ЗТ ISO/TR 10488:2009 Графічні символи зі стрілками. Огляд (ISO/TR 10488:1991, IDT)

ДСТУ EN ISO 10551:2006 Ергономіка теплового середовища. Оцінювання впливу теплового середовища з використанням шкал суб’єктивного оцінювання (EN ISO 10551:2001, IDT)

ДСТУ ISO 11064-1:2009 Проектування центрів керування ергономічне. Частина 1. Принципи проектування (ISO 11064-1:2000, IDT)

ДСТУ ISO 11064-4:2009 Проектування центрів керування ергономічне. Частина 4. Компонування та розміри автоматизованих робочих місць (ISO 11064-4:2000, IDT)

ДСТУ ISO 11226:2009 Ергономіка. Оцінювання статичних робочих поз (ISO 11226:2000, IDT)

ДСТУ ISO 11228-1:2009 Ергономіка. Ручне переміщення. Частина 1. Підіймання і переношування (ISO 11228-1:2003, IDT)

ДСТУ ISO 11399:2007 Ергономіка теплового середовища. Основні положення і застосування відповідних стандартів (ISO 11399:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11428:2008 Ергономіка. Сигнали небезпеки візуальні. Загальні вимоги, проектування та випробування (ISO 11428:1996, IDT)

ДСТУ EN 13202:2002 Ергономіка теплового середовища. Температури гарячих поверхонь, доступних для дотику. Посібник з установлення граничних значень температур поверхонь в стандартах на продукцію з використанням ДСТУ EN 563-2001 (EN 13202:2000, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 13251:2008 Сукупність графічних символів для офісного устатковання (ISO/IEC 13251:2004, IDT)

ДСТУ ISO 13406-2:2006 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами з плоским екраном. Частина 2. Ергономічні вимоги до дисплеїв з плоским екраном (ISO 13406-2:2001, IDT)

ДСТУ IEC 60073:2005 Основні принципи та правила з безпеки щодо інтерфейсу “людина-машина”, маркування та позначання. Принципи кодування індикаторів та органів керування (IEC 60073:2002, IDT)

ДСТУ IEC 61310-1 – 2001 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів (IEC 61310-1:1995, IDT)

ДСТУ ІЕС 61310-2 – 2001 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 2. Вимоги до маркування (ІЕС 61310-2:1995, IDT)

ДСТУ ISO 80416-2:2005 Основні принципи створення графічних символів, що використовують на обладнанні. Частина 2. Форма й використання стрілок (ISO 80416-2:2001, IDT)

ГСТУ 3-015-2000 Методика визначення трудомісткості і вартості дизайн-ергономічних робіт (Відмінений. Замість нього діє СОУ МПП 13.180-291-2009)СОУ МПП 13.180-291-2009 Методика визначення трудомісткості дизайн-ергономічних робіт.

Документація, що перебуває у процесі державної реєстрації:

ДСТУ EN ISO 11064-2 Проектування центрів керування ергономічне. Частина 2. Принципи організації блоків керування

ДСТУ ISO 11064-6 Ергономічне проектування центрів керування. Частина 6. Вимоги до середовища центрів керування

ДСТУ ISO 14738 Безпечність машин. Антропометричні вимоги до проектування автоматизованих робочих місць на машинах

ДСТУ ISO/TR 18529 Ергономіка. Ергономіка взаємодії "людина-система". Опис людиноцентричних процесів життєвого циклу

ДСТУ Дизайн і ергономіка. Робоче місце оператора. Взаємне розміщення елементів робочого місця. Загальні ергономічні вимоги

ДСТУ Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ Дизайн і ергономіка. Правила оцінювання естетичного рівня якості промислової продукції

ДСТУ Дизайн і ергономіка. Правила оцінювання ергономічного рівня якості промислової продукції

ДСТУ Дизайн і ергономіка. Правила оцінювання функційного рівня якості промислової продукції

Дизайн і ергономіка. Вимикачі й перемикачі поворотні. Загальні ергономічні вимоги

Дизайн і ергономіка. Пристрої відлікові візуальних індикаторів. Загальні ергономічні вимоги